Uit Sint-Petersburg overgekomen: Jo Haazen speelt maandag op toren

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Vorig jaar beleefde ik nog het genoegen om in het Russische Sint-Petersburg een dagje met hem te mogen optrekken.  In deze prachtige kunststad woont en werkt onze voormalige stadsbeiaardier nu al verscheidene jaren.  Eerder sporadisch komt hij nog naar ons landje afgezakt.  Enkele dagen geleden liep ik hem in Mechelen  toevallig nog tegen het lijf: Jo Haazen - artistiek, flamboyant, charismatisch...  Hij is het allemaal.  Maar vooral is hij een wereldautoriteit op het gebied van beiaardkunst.  Van Oost tot West is hij een man waarnaar opgekeken wordt.  We mogen dus héél erg blij zijn dat hij maandagavond tijdens de tradionele maandagavond-beiaardconcerten, nog eens wil plaats nemen aan het klavier in onze Sint-Romboutstoren om voor ons met de virtuositeit die hem eigen is, te laten genieten van de 'Hymne van de beiaardiers'.  Dat wordt iets om naar uit te kijken op deze eerste schooldag...  Het concert is zoals steeds gratis.  Zoals gewoonlijk op het cultuurplein in de Minderbroedersgang van 20u30 tot 21u30.  Toegang is gratis...

 

(spelend op de beiaard in de Sint-Petrus en Pauluskathedraal van Sint-Petersburg)

 

Jo Haazen die niet alleen onze stadsbeiaardier was, maar tevens directeur van onze vermaarde beiaardschool Jef Denyn, toen deze functies nog cumuleerbaar waren, is nu titularis-beiaardier van de Sint-Petrus en Pauluskathedraal in de vesting die ook de naam van deze twee heiligen draagt.  Dat is hij ook in het Staatsmuseum voor de Geschiedenis van Sint-Petersburg. Voor de terugkeer van een beiaard in deze kerk heeft hij lang en met succes geijverd... 

Jo Haazen die in Antwerpen geboren werd op 24 december 1944, was in de Sinjorenstad stadsbeiaardier tussen 1968 en 1981.  Hij verwierf faam als één van de beste beiaardiers van zijn generatie en ligt aan de basis van de heropleving van de Vlaamse beiaardkunst na de Tweede Wereldoorlog.

In 1981 werd hij door Mechelen gevraagd om hier stadsbeiaardier te worden.  Na enige aarzeling ging hij op de uitnodiging in.  Tot 2010 vervulde hij die functie.  Onze huidige stadsbeiaardier Eddy Mariën werd nog door hem gevormd.

Jo Haazen concerteerde in vele landen en bracht de beiaardkunst naar China, Japan, Oekraïne en... Rusland!

Daar - in Sint-Petrusburg - ging hij aan de slag vanaf 2003.  Vanaf het jaar 2006 werd hij ook nog eens hoogleraar aan de Faculteit voor Kunst van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg.  Ik had het geluk deze ook met hem te mogen bezoeken op mijn trip naar deze stad.

Daarnaast is Jo nog gastdocent aan de faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen.

Leuk weetje tussendoor: toen KV-Mechelen tijdens het seizoen '88-'89 Europees kampioen speelde, beklom Jo de toren en speelde 'We are the champions'.

 

De Zomerbeiaardconcerten staan dit jaar in het teken van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I.  Verscheidene topbeiaardiers integreren composities in hun programma die verwijzen naar de strijd voor vrijheid en de gruwel die hiermee gepaard ging.

 

Maandag 3 september concerteert dus Jo Haazen met 'de Hymne van de beiaardiers'.

Schepen van cultuur Björn Siffer:

 

 

We hadden verschillende redenen om een optreden van deze iconische beiaardfiguur op te nemen in onze reeks concerten.  Jo Haazen is een charismatische en vitale man die opgaat in zijn muziek en daarmee het publiek weet te bekoren.  Het nieuwe beleid rond beiaardcultuur werpt duidelijk haar vruchten af.  Naast de verhoogde aandacht door de vernieuwde communicatie trokken ook innovatieve vernieuwingen als het beiaardpaviljoen en de concerten van de kamerbeiaard veel aandacht.  de Zomerbeiaardconcerten mochten dit jaar ook op grotere belangstelling rekenen.  Jaarlijks trekken ze gemiddeld zo'n 1400 bezoekers of een honderdtal bezoekers per concert.  Dit jaar waren er zelfs drie concerten met een tweehonderd toeschouwers!  De beiaardcultuur leeft in onze stad!

 

Op het programma van maandagavond staat ondermeer het beroemde 'Ongeschreven preludium' van de vader van de Mechelse beiaardkunst Jef Denyn...

Niet te missen!

 

(Jo Haazen in de Sint-Petrus en Pauluskathedraal van Sint-Petersburg in 2017)

 

 

Schitterend concert, merci Jo Haazen, volgend jaar weer?

En volk dat er was, heel veel volk (zelfs schoon volk: 2 schepenen, ja, ja, twee!)

Gisteren bij de aanvang van het concert horen zeggen tot Erik Vekemans (voorzitter van de Koninlijke Vereniging voor Toren en Beiaard "Jef Denyn"):

"Voorzitter, ge zult moeten een bordje plaatsen aan de ingang van het Cultuurplein met VOLZET"! 

;-)