De Kluis en... de Kluis

met categorie:  

 

(foto: Jan Smets.  foto: Wim Tiri)

Het is één van de mooiste panden in onze historische binnenstad...: De Kluis aan de Guldenstraat.  Het nu sterk verwaarloosde huis uit 1734 schreeuwt evenwel om restauratie. (eigenlijk al veel té lang...).  Jammer - zo op de mooie route Korenmarkt, Hoogbrug, IJzerenleen gelegen, waar zovele Maneblussers én toeristen passeren... De foto links dateert van enkele jaren geleden.  De laatste bestemming die De Kluis had, was een pannenkoekenhuisje.  De foto rechts werd me doorgestuurd door Wim Tiri en moet je situeren in 1905.  Bij vluchtig bekijken merk je weinig of geen verschil.  Maar vergelijk toch maar eens héél nauwkeurig...

 

De gevel werd opgetrokken in 1734, en dat staat ook zo te lezen op één van de twee cartouches.  Op het andere staat een kluizenaar afgebeeld.

Volgens het prachige naslagwerk 'Feiten en Façades' van Luc Van Hoeylandt en Marcel Kocken stond het huis er echter al in 1342.  Natuurlijk in andere 'vorm'.

De laatbarokke klokgevel werd opgetrokken in zandsteen met arduinen omlijsting van deuren en ramen.  In 1902 zou de façade in vroegere stijl en toestand zijn hersteld.

 

De foto van Wim dateert uit 1905 - drie  jaar na deze restauratie.  We zien duidelijk twee bouwlagen.  Ja toch?

En wat merken we op aan de gevel zoals we die nu kennen?  Jawel: drie bouwlagen!

 

Wanneer en waarom is deze toch wel opmerkelijke verandering van het gebouw er gekomen?  Ik kan hier geen info over vinden.  Ook 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen' maakt me niet wijzer...

 

Hier nog een paar foto's van De Kluis (bedankt Wim!):

 

(foto uit 1948.  De Kluis was toen een kruidenierswinkel)

 

(in 1982 was De Kluis een Chinees restaurant...)

 

Ik zal me er dus nog eens moeten in ...verdiepen...

 

 

 

 

 

"De Kluis" in 1790 volgens De Noter

Midden jaren '60 van vorige eeuw kwam er het Chinees restaurant "Shop Shoy". 

Reactie gekregen van Milou Van der Auwera.  Het huis naast de Kluis was een banketbakkerij (zij kan het weten, want ze woonde er toen).  Het noemde niet 'Het Gouden Kruis', maar wel 'de gouden beiaard' - wel in het Frans: 'au carillon d'or.

De buurman zou niet Jules geheten hebben maar Jan...

En daarmee is wat rechtgezet  ;-)