"Mensen nieuwe kansen geven: dat geeft veel voldoening!"

  (foto's: Jan Smets)

(vlnr: An Op De Beeck, Liesbet Marivoet en Marc Lauwens)

Ze vertellen me dat ze hun job 'keigraag' doen.  Ik geloof het  dadelijk.  Ze hoeven het niet te zeggen.  Dat stralen ze uit.  Hier wordt met passie gewerkt.  "We staan heel dicht bij onze mensen.  We zijn voor hen constant aanspreekbaar.  Het geeft ons veel voldoening om mensen die door de mazen van het net glippen, nieuwe kansen te geven!"  Ik maak een praatje met Liesbet Marivoet en An Op De Beeck van Arbeidszorg die me wegwijs maken in het wereldje waarin ze werken, en maak ook kennis met hun collega's Marc Lauwens en hoogzwangere Leen Bervoets die even langs komt gelopen.  Even zaten ze in een dipje toen ze hun vertrouwde stek aan de Battelsesteenweg dienden te verlaten.  Maar ze zijn niet bij de pakken blijven zitten.  Ze focusten op de toekomst en wilden in een positieve geest verder.  Nu huist de dienst die onder de koepel van het Sociaal Huis Mechelen zit, in de Hanswijkstraat, in een groot, lichtjes uitgeleefd herenhuis naast de uitgang van het nabijgelegen Hof van Egmont. Dit huis had de laatste jaren heel verscheiden bewoners. Net voordat Arbeidszorg hier haar intrek nam, waren hier vluchtelingengezinnen in gevestigd.  Hoe lang ze hier nog zullen werken is voorlopig koffiedik kijken.  Het huis zal worden afgebroken en de plek wordt opgenomen in de grootste verbouwwerken van het woonzorgcentrum Hof van Egmont.

Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere, sociale of beschermende arbeidscircuit.  Arbeidszorg wil hen recht op arbeid waarborgen en wil deze mensen graag verder helpen... 

Het werd een verrijkende, hartverwarmende babbel...

 

 

 

An werkte vele jaren als maatschappelijk assistent bij het Sociaal Huis.  Ze maakte nog niet zo heel lang geleden de overstap naar Arbeidszorg.  En daar heeft ze nog geen seconde spijt van gehad.  Hier kan ze 'directer' werken met de mensen die aan haar worden toevertrouwd.

 

Ondanks hun ernstige problematiek en de zware rugzak die ze torsen, zijn het vaak hele fijne mensen die niettegenstaande hun beperkingen ook heel wat kwaliteiten hebben.  Maar hun levensverhaal is soms erg zwaar.  Het gaat hier om gekwetste mensen.  Hier kunnen we aandacht geven aan hun persoonlijke zorgen.  Dit is 'breed werk'  We hopen dat ze nog kunnen groeien.  Want velen van hen voelden dat ze in een 'eindstation' waren terechtgekomen...

 

An werkt als maatschappelijk werker samen met Leen Bervoets.  Collega Liesbet die vroeger in de Mechelse bib werkte is hier 'werkvloerbegeleidster' en leidt het naaiatelier waar heel creatief wordt gewerkt.  Dat kan ik wat later met verbazing en bewondering vaststellen.  Marc is eveneens begeleider in een atelier.

Arbeidszorg werkt heel laagdrempelig.  De collega's werken nauw samen.

 

We hebben het gevoel dat onze dienst evenwel nog veel te weinig gekend is.  We willen hem daarom graag wat meer 'in the picture' zetten.  Ons poject kadert zich binnen het Sociaal Huis, maar in feite bewegen we ons wat in een grijze zone en zijn niet officieel erkend.  Hier werken we met een aantal externe partners.

 

In het huis in de Hanswijkstaat is ook de 'Polyvalente ploeg' aan de slag.  Dit is de tewerkstellingsploeg van het Sociaal Huis.  Het zorgt voor laagdrempelige tewerkstelling voor mensen met een leefloon via artikel 60.  Hier werken dus alleen mensen die hier door het Sociaal Huis naartoe worden gestuurd om ze ooit terug in het normale arbeidscircuit te kunnen krijgen via dit traject.  Je moet hierbij denken aan schilderwerken, groendienst, catering...  Tot 20 mensen werken in deze polyvalente ploeg, hierbij bijgestaan door 5 begeleiders.

 

Deze mensen hebben het moeilijk om in het reguliere systeem te werken.  Ze mogen nog zo gemotiveerd zijn: ze krijgen vaak weinig kansen van werkgevers.  Bij deze mensen zitten veel allochtonen, soms met een gebrekkige kennis van het Nederlands of met geen aangepast diploma, erkende vluchtelingen, mensen van zowat alle leefijden...  Onze mensen die via artikel 60 hier terechtkomen, werken hier beperkt in tijd.  Voor -36jarigen gaat dit om 1 jaar. Boven deze leeftijd kunnen ze hier terecht voor 1,5 jaar.  Zijn ze ouder dan 50, dan gaat het om 2 jaar.  Binnen het arbeidscontract dat wordt opgesteld kunnen ze ook naar de Nederlandse les.  Want taalkennis is belangrijk.  Dit is dan ook een leer-ervarings-project!  De meesten van hen zijn enorm gemotiveerd, en je kan hen echt niet bestempelen als profiteurs.  Ze willen wel degelijk werken, maar ze krijgen weinig kansen.  Op sollicitaties horen ze vaak een 'njet'.  Daardoor durven ze wel eens de moed te verliezen.  Dit is enorm spijtig.  Het is zo demotiverend voor hen.  Gelukkig krijgen ze hier een klankbord...

 

 

Arbeidszorg gaat nog verder...

Hier komen mensen terecht die nog véél minder kansen hebben en helemaal in de marge zijn terecht gekomen met bitter weinig kansen om in het normale arbeidscircuit terecht te komen.  (al lukt dit heel soms nog wel eens). 

 

Noem het géén bezigheidstherapie!  Hier garanderen we zinvol werk voor hen.  Dat is ontzettend belangrijk voor onze mensen.  Hier kunnen ze werken zonder druk of stress.  We bieden hen structuur.  En ondertussen hebben ze hier ook de kans om sociale contacten op te bouwen.  Hier komt men vrijwillig naartoe.  Er is geen enkele verplichting.  Deze mensen vinden de weg naar hier doordat ze worden doorverwezen door het Sociaal Huis, of door Oikonde bijvoorbeeld, of door aanverwante diensten...  Hier werken niet alléén leefloners.  Het kan ook gaan om langdurig zieken of werklozen, per uitzondering al eens een gepensioneerde, mensen die worstelen met een alcoholverslaving...  Heel divers.  We hopen hen hier groeikansen te kunnen geven...

 

In Arbeidszorg worden een 35-tal mensen begeleidt.  Ze doen dit zonder contract, maar wel met een 'overeenkomst'.  Het is heel verschillend hoe vaak ze langskomen om te werken.  Hier wordt gewerkt in 'dagdelen'.  Dit kan voor hen individueel verschillen.  Maar het kan ook opgebouwd worden.

 

 

Soms kunnen we hen van hieruit doorverwijzen naar andere voorzieningen: zoals naar een kinderkribbe bijvoorbeeld.  Allemaal binnen het kader van de overeenkomst die we met hen opstellen.  Eventueel kunnen ze later nog doorstromen naar artikel 60 of het 'gewone' circuit.  Maar dat is moeilijk.  Onze mensen vallen vaak door de mazen van het net.  De overheid legt steeds meer druk op deze categorie van mensen.  Men begrijpt niet altijd dat sommigen geen profiteurs zijn maar dat het voor een flink aantal van hen écht niet lukt.  In Arbeidszorg kunnen we een enorme vertrouwensband opbouwen.  Hier voelen onze mensen dat ze kansen krijgen. 

 

Het werk kan soms 'heftig' zijn.  Dat geven ze toe.  De problematiek is vaak erg zwaar.  De verhalen zijn dat ook.  Toch lukt het de begeleiders om dit van hen af te kunnen zetten.  De voldoening halen ze uit het feit dat ze mensen zien groeien, vertrouwen krijgen, nieuwe kansen grijpen...

 

Wij willen ons nog steviger profileren.  We willen Mechelen laten zien dat wij 'bestaan'!  We willen laten zien dat je op ons beroep kan doen!  Geef onze mensen kansen door hen opdrachten te geven.  We zijn steeds op zoek naar zinvol werk voor hen.  Ideetjes zijn dus meer dan welkom!  Mogelijke werkopdrachten kunnen zijn: mailings, manuele afwerking drukwerk, attenties uitwerken en maken, goodiebags samenstellen, in-en uitpak, samenstellen mappen, brochures, naaiopdrachten op maat, upcycling van bestaande producten...  Die opdrachten kunnen we snel en flexibel uitvoeren. Bij hele grote opdrachten vragen we evenwel om tijdig contact op te nemen...

 

Arbeidszorg werkt sterk sociaal geëngageerd, flexibel...  De afwerking is manueel.  De prijzen zijn steeds flexibel...  Dus?  waarom niet?

Dan bezoek ik met An en Liesbet het naaiatelier.   Liesbet vertelt met veel enthousiasme en toont me een aantal heel leuke spullen die men hier maakt...

 

We gaan hier aan de slag met gebruikte spullen uit de Kringloopwinkel.  Kijk: hier maken we gordijnen voor pashokjes, of... hier: regenponcho's voor kinderen uit achtergelaten tentjes van bijvoorbeeld Tomorrowland...  Of: turnzakken, schildersschortjes...  Plantenhangers van oude T-shirten...We maakten ook al een vijftigtal badjassen voor dementerende bejaarden van den Olm in Bonheiden.  En hier zie je dingen die we maken voor de vzw Prinses Harte voor kinderen met een levensbedreigende ziekte.

 

                                                                    

 

Om aan het publiek te tonen waarmee Arbeidszorg bezig is, stond men al met een standje op de Kerstmarkten van Lisdodde en Hof van Egmont.  Ook op M-Fair in Lamot was men een opgemerkte standhouder. 

 

Naar buiten komen is belangrijk.  Zo leert men ons kennen.  Onze mensen krijgen waardering voor hun werk.  Heel dikwijls roepen ze een negatief beeld op.  Dat wordt zo toch wel bijgesteld.  Het krikt hun eigenwaarde op.  Bovendien kunnen we aan de overheid een positief beeld geven van deze mensen.  Jammer genoeg zijn er veel te weinig arbeidszorginitiatieven in onze regio.  Zo is er in Duffel nog wel 'Klimop' aan de slag.  Maar dit kadert dan eerder in de geestelijke gezondheidszorg.  En daarnaast zijn wij er dan...  Maar dit is in feite te weinig.

 

Mensen kansen: het is zowat het mooiste wat er is.  An en Liesbet en hun collega's kunnen hiervan getuigen.  Hier wordt gewerkt met een hart.  Hier kunnen mensen groeien in hun eigenwaarde.  En dat: dat geeft hen vleugels.  Mechelen mag dan mooi zijn, het is belangrijk dat iedereen een graantje kan meepikken.  Denk er misschien eens aan als je een mogelijke tip of werk voor hen kan aanbieden...  Doen! 

 

info:

Marc:  0476/ 86  60 35

arbeidszorg@sociaalhuismechelen.be