Afspraak op Posse

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

De organisatoren van Posse-Leest, hét grote volksfeest van het mooie Mechelse Zennedorp, hadden geluk met het weer.  Of zou patroon Sint-Cornelius daar voor gepleit hebben hierboven?  Het bleef nagenoeg droog tijdens de 27ste editie.  27ste editie?  Jawel.  Officieel dan toch.  Want Posse-Leest, dat in 1991 een doorstart kreeg, bestaat al véél langer.  In de kerkrekeningen uit 1599 wordt al melding gemaakt van een 'kermisdag'.  Die ging dan wel niet door op Paasmaandag, maar op tweede 'Sinksendag'.  Het is van 1841 dat de kermis werd vervroegd op de jaarkalender.  In dat jaar kocht de toenmalige pastoor Gabriël Hermans een beeld van de Heilige Cornelius die werd aanroepen tegen stuipen en andere kinderziektes.  Zo kwamen er vanuit de vier windstreken bedevaarders afgezakt naar Leest om  op Paasmaandag drie keer rond de kerk te cirkelen en smeekbeden af te vuren.  'De beganckenis van de Heilige Cornelius' was de historische aanleiding van Posse-Leest...  Hoe langer hoe meer kwamen er randactiviteiten bij kijken met als hoogtepunt de jaarmarkt mét tentoonstelling van allerlei dieren.  Maar je zo vaak ziet gebeuren verwaterde het evenement en leek het stilaan dood te bloeien.  In 1991 werd door Maurice De Wit en Willy De Nies, het hele gebeuren nieuw leven in geblazen, en werd een vzw opgericht die de jaarlijkse organisatie op z'n schouders nam...

 

 

Deze mannen van het eerste uur zijn overleden.  Maurice stierf in 2002 en Willy in 2012.  Nu is Yves Selleslagh voorzitter van het Posse Leestcomité.

Jaarlijks zakken zowat 30 000 mensen af naar Leest.  Het maakt dat Posse Leest één van de belangrijkste evenementen is in de Mechelse regio.  Na Maanrock is het dé publiekstrekker.

Posse Leest heeft zijn vaste ingrediënten.  De weging van de vetten os  (die dit jaar 662,400 kg woog en een stier bleek te zijn...) is een klassieker, en het is leuk rondwandelen tussen dikbillen, geiten, paarden, schapen, pluimvee ..

De ambachtsmarkt met klompenmakers, mandenvlechters en andere vergeten beroepen is nog altijd populair. 

Ponyritjes, kunst-kijken in het oud-gemeentehuis, kermisattracties, snuisteren op de rommelmarkt, smikkelen van frieten, hamburgers, pensen en meer van dat alles: het hoort er allemaal bij - weggespoeld met liters gerstenat.

Pasen zélf is er steeds een familiedag gepland.  En deze is vooral bedoeld voor de Leestenaar zelf.  Brassband Sint-Cecilia opent deze muzikaal.  Er is een kaartnamiddag in de feesttent van de Chiro, en de jongsten kunnen zich uitleven bij het klokkenwerpen vanuit de Sint-Niklaaskerk.

En al even tradioneel wordt afgesloten met een PosseFest in de Chirotent...

Dit alles vraagt de inzet van vele vrijwilligers.  Daar kruipt flink wat energie in.  En: véél geld.  De organisatie van de dierenmarkt alleen al kost een aardige duit, en elk jaar dient dieper in de geldbeugel getast. 

Dat alles maakt dat het steeds moeilijker wordt voor de organisatoren.  Vrijwilligers vinden is niet meer zo eenvoudig als vroeger.  Bovendien dreigt Posse Leest volgend jaar de inkomst van parkeergeld te verliezen doordat waarschijnlijk de grote weideparking aan de Kouter niet meer gebruikt kan worden. 

Kopzorgen dus voor een volgende editie...

Maar vandaag wordt daar nog niet aan gedacht.  Vandaag is men tevreden over het welslagen van Posse Leest 2018.  De lente mag voorlopig nog wat ondermaats presteren: het bleef droog, en dat scheelt een slok op de borrel.  Het was soms op de koppen lopen in de Leestse straten.  Tradities zijn er dan ook om onderhouden te worden...