't zwevend torentje van Sint-Jan...

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Het mocht dan vanmorgen wel droog zijn: het was bijtend koud.  Toch wou ik het voor geen geld van de wereld missen.  Het was ook best een niet alledaags spektakel dat ik kon vastleggen.  Om negen uur werden de eerste voorbereidingen getroffen om het gerestaureerde vieringtorentje van de Sint-Janskerk weer naar boven te hijsen.  Sinds november van vorig jaar was dit torentje naar beneden gehaald om op de benedengrond helemaal opgeknapt te worden.  Omstreeks tien uur was de klus grotendeels geklaard.  Een kraan van 35 meter voerde de opdracht uit.  Nu staat het weer op zijn plaats, en volgt de afwerking.  Enkele jaren geleden had ik de kans vanop de stellingen van de kerktoren die toen werd gerestaureerd, het fraaie torentje vanuit een uniek standpunt te kunnen fotograferen (zie onderstaande foto...)

 

(het dak van het kerkschip met het vieringtorentje voor de restauratie.  Links het nu ook bijna helemaal opgeknapte Hof van Busleyden...)

(een aantal maanden stond het torentje in een geïmproviseerd atelier aan de voet van de kerk)

(trots poserend bij het torentje dat dra de lucht in zal gaan: werknemers van Renotec, medewerkers van Monumentenzorg en schepen Greet Geypen...)

 

De buitenrestauratie van de Sint-Janskerk is reeds afgerond in 2011.  De binnenrestauratie loopt nog tot eind augustus van dit jaar.  De kerk zal evenwel vanaf 1 april deels worden opgengesteld voor het publiek.  Een deel van de viering, het hoogkoor en de Sacramentskapel zijn van dan af terug te bezoeken.  De maandenlang afgeschermde triptiek van Rubens 'De Aanbidding der Wijzen' is dan opnieuw in zijn volle glorie te bewonderen, net als een groot gedeelte van de andere waardevolle schilderijen in deze rijkelijke kerk.

Tijdens de binnenrestauratie werd de kerk in twee werfzones opgesplitst.  De werken in de eerste werfzone: het hoogkoor, de viering, de dwarsbeuken, de sacristie en de bijlokalen zijn afgerond.  De werken aan de zuidelijke kapel, de biechtstoelen, de zijbeuken, de hoofdbeuk en het inkomgedeelte zijn nog in uitvoering.  Aannemer Renotec zorgde én zorgt voor de restauratie van de muren, gewelven en vloeren, de vernieuwing van de elektrische installatie en de verlichting, instandhoudingswerken aan het houten meubilair en de aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie.

Met het terugplaatsen van de vieringtoren is er weer een belangrijke fase afgerond.

Schepen van Monumentenzorg Greet Geypen:

 

Vandaag wordt de vieringtoren opnieuw op de toren gemonteerd.  In de komende dagen worden de aansluitingen van de toren met het dak afgewerkt, de torenvloer met lood afgedekt en het geheel geschilderd.  Nadien kunnen de stellingen die nu nog nodig zijn om de toren te bevestigen, afgebroken worden.  Einde maart zal de buitenzijde van de kerk opnieuw in zijn geheel te bewonderen zijn.

 

In het kader van de meerjarige subsidieovereenkomst voor de verdere restauratie van de historische kerken in de binnenstad werd de interieurrestauratie van de Sint-Jan in augustus 2016 opgestart.  De interieurrestauratie bedraagt ongeveer 2000 000 Euro (excl.BTW).  Na aftrek van de premie van de Vlaamse overheid, investeert de stad zo'n 300 000 Euro. 

 

 

 

De coördinator van de vzw Torens aan de Dijle is nog op zoek naar vrijwilligers voor de openstelling van de acht historische kerken in de binnenstad, waaronder ook voor de Sint-Janskerk.  Interesse of meer informatie over de werking:

www.hofvanbusleyden.be/torens-aan-de-dijle

 

(veelbelovend...)