Boxen zamelen pampers in voor kansarme gezinnen

 

(foto's: J. Smets.  re: Katrien Berings& schepen Koen Anciaux)

Wellicht ben ik als kervers grootvader extra gevoelig voor het thema?  Het kan zijn.  Maar het initiatief dat daarstraks werd voorgesteld in de kinderkribbe in het Klein-Begijnhof is een prachtidee.  We weten allemaal dat pampers een aardige duit kosten.  Het betekent dan ook een flinke hap in het budget van kansarme gezinnen...  Met de pamperboxen die vanaf vandaag op een aantal plaatsen in onze stad zijn opgesteld wil men daar wat aan doen...

 

In de hal van de kinderkribbe in het Klein-Begijnhof staat zo'n bewuste box opgesteld, en het zijn directrice van dit kinderdagverblijf, Katrien Berings en schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis, die voor de cameralens effe een demonstratie geven...

De kribbe ligt centraal in deze Mechelse volkswijk - netjes tussen Katelijnekerk en de voormalige Magdalenakapel waar de circusschool Circolito al jaren haar stek heeft gevonden.  Binnen afzienbare tijd zal deze school verhuizen en kan de kinderkribbe hier uitbreiden.  Maar dit tussen haakjes...

Het idee van de pamperboxen is niet nieuw.  Dat niet.  Het warme water heeft Mechelen er dus niet mee uitgevonden.  Maar wel is het zo dat het idee van de boxen een Mechels kleedje kregen aangemeten.  En natuurlijk kan het dan niet anders dat onze Rommy Rombouts als mascotte mag fungeren, met een pamper tussen de gotische beentjes...  Leuk gevonden.

Koen Anciaux:

 

Ik hoorde over deze boxen toevallig vorig jaar bij de uitreiking van de prijs 'Stichting Vic Anciaux' aan een Vilvoordse armoedeorganisatie.  De Pamperbanken zijn misschien wel ontstaan bij Samen Sterker, doch ze zeggen neutraal te zijn.  Buiten een afspraak over het logo 'Pamperbanken' op de box, werken we als Sociaal Huis zoals op zovele plaatsen in Vlaanderen volledig autonoom en ook een beetje anders, met een eigen Mechelse invulling.

 

Ga beslist eens een kijkje nemen op de website van de Pamperbanken:

www.depamperbank.be

 

Kinderen groeien snel uit hun kledij, en dus ook uit hun pampers...  Zo blijven ouders vaak nog zitten met een stapeltje ongebruikte pampers.  Waarom deze dan niet schenken aan de Pamperbank?  Je steunt op deze manier immers gezinnen die het niet zo breed hebben.

 

                                                        

 

Ongebruikte pampers kunnen verzameld worden via deze boxen.  Die komen dan uiteindelijk terecht in de Mechelse Pamperbank.  Deze worden in pakketjes van 15 stuks verkocht voor slechts één Euro aan kwetsbare gezinnen.

 

Mechelaars kunnen de pampers vanaf nu dus deponeren in de verschillende inzamelboxen in onze stad.  Nu reeds staan deze opgesteld op de volgende locaties:

- in het Huis van het Kind (Sociaal Huis)

- in het Huis van de Mechelaar

- in de consultatiebureaus voor het Jonge Kind aan de Brusselsesteenweg en in de   Maurits Sabbestraat (oud-moederhuis)

- in de kinderdagverblijven in het Klein-Begijnhof, de Zwaluwstraat en Dennenstraat.

 

Mogelijk komt er later een uitbreiding naar zelfstandige kinderdagverblijven, mutualiteiten, speelgoed-of kinderkledijwinkels.  Voor de uitrol van dit project geeft het Sociaal Huis een bedrag uit van 10 000 Euro.

 

De ingezamelde pampers worden één keer per maand opgehaald bij de inzamelplaatsen waarna ze worden verdeeld in pakketjes van 15 luiers.  De diensten van het Sociaal Huis staan in voor de ophaling en verpakking.

Hulpverleners die een kwetsbaar gezin begeleiden met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen de Pamperbank contacteren met de vraag of er pampers beschikbaar zijn in de gewenste maat.  Deze gezinnen kunnen dan minstens één keer per maand in het Huis van het Kind een pakket aankopen aan deze prijs van één Euro.

 

 

In het begin wordt dit concept uitgetest via maatschappelijke werkers van het Sociaal Huis.  Indien er voldoende pampers worden ingezameld, kan dit op termijn uitgebreid worden naar hulpverleners van andere diensten zoals bijvoorbeeld het Steunpunt Asiel & Migratie, Inloopteam De Nieuwe Weg of Kind & Gezin.

 

Er is een mogelijkheid om dit project mee te steunen.  We zijn van plan om naast deze inzameling ook pampers aan te kopen via sponsoring van bedrijven, giften of crowdfunding.  Momenteel is het moeilijk in te schatten hoeveel pampers er ingezameld zullen worden, maar hierbij doe ik alvast een oproep tot samenwerking!  We hopen dat we volgend jaar in cijfers kunnen tonen hoe dit project loopt. 

 

In 2002 was het de Mechelse Sp.a die al met dit initiatief op de proppen kwam:

www.gva.be/cnt/aid1249410/socialistische-kandidates-lanceren-pamperbank

Het idee werd echter nooit verwezenlijkt.  Nu gaat het initiatief dus niet uit van een partij maar wel van de lokale overheid en het bestuur van het Sociaal Huis.