Wijk in Vuur en Vlam

met categorie:  

  (foto: Jan Smets)

Nu de eindejaarsfeesten achter de rug zijn en de Nieuwjaarsrecepties mekaar in sneltreinvaart opvolgen, doet de wijk Tervuursesteenweg - of de Hanswijkenhoek zo je wil - ook nog eens extra haar best om in deze grijze wintermaanden wat op poten te zetten om mensen samen te brengen.  Dat doet ze op zaterdag 6 januari - de dag van Driekoningen.  En het is de vzw Vuurwerk die zich tot doel stelt om vrijwilligersinitiatieven die vuur in de wijk brengen te ondersteunen, die instaat voor de organisatie.  Onder de veelbelovende titel 'Wijk in Vuur en Vlam' gaat er een Lichtjesstoet, een parallelle gegidste wandeling van Mechelenbinnenstebuiten én een winterreceptie door.... Leuk voor de wijkbewoners én...misschien ook wel voor andere Mechelaars die hier belangstelling voor hebben...

 

Om 16u30 wordt er verzameld aan de Colomakerk.  Daar vertrekt de Lichtjesstoet voor kinderen en begeleiders. 

De kinderen komen best verkleed en brengen een lichtje mee.  Van de Colomakerk wordt gestapt door de buurt tot in LDC Den Abeel.  Wie nog wil deelnemen moet zich reppen om zich in te schrijven.  Maar de deelname is wel gratis.

Op het parcours zal er een vuurshow te bewonderen vallen.

Om 17 uur vertrekt een gids van Mechelenbinnenstebuiten met zijn gevolg door de straten van de wijk.  Verhalen over de Hanswijkenhoek worden verteld, én...op twee plaatsen kan je een huiskamerconcert bijwonen.  Voorzien wordt in wat lekkers tegen de honger en de koude.

Ook voor deze wandeling dien je in te schrijven.  Maar doe het dan wel nog snel.  Liefst voor donderdagavond.  Deelname in de onkosten: 5 euro.

Om 18 uur gaat er dan een winterreceptie door in den Abeel.  En deze is gratis, en hiervoor hoef je niet in te schrijven.

 

Wie alsnog wil deelnemen aan de Lichtjesstoet of de begeleide wandeling, geeft een seintje aan Sophie Bollen (0495/57 11 84) of via vuurwerk2800@hotmail.com

 

En dit alles is een organisatie van de vzw Vuurwerk en dit kan doorgaan dankzij de steun van Mechelenbinnenstebuiten, de Stad Mechelen en sponsors Okay Hofstade en restaurant Ten Zuiden.

Warm aanbevolen!  Mooi initiatief!