De Grond der Dingen

(foto: Jan Smets)

 

'Verbinden' en 'activeren' zijn de sleutelwoorden van dit tweedelig stadsproject.   Het is een uniek gebeuren dat nu al hier en daar in het buitenland werd opgevist.  De Rotterdamse schouwburg gaat dit idee ook overnemen en zelfs vanuit wetenschappelijke hoek wordt het nauwlettend opgevolgd...

Dit vertelt met Willy Thomas de artistieke leider van Arsenaal/Lazarus die al een anderhalf jaar geleden Michaël De Cock opvolgde.  Ik had daarstraks met hem een babbel in het theater in de Hanswijkstraat.  'De Grond der Dingen' maakt samen met 'the life of Mechelen' deel uit van dit stadsproject.  Verbinden wordt gedaan door theatershows die gespreid over 5 jaar een gezelschap op de planken brengt dat kan doorgaan als een doorsnede van de Mechelse bevolking.  In 7 episodes delen ze hun levensverhalen met het publiek - van geboorte tot eeuwige rust.

Da's dus het eerste luik.  In het tweede luik wordt elke Mechelaar een vierkante meter geschonken mét de vraag wat hij of zij er mee zou aanvangen dat de gemeenschap ten goede komt...  Hm?  Dat roept natuurlijk wel wat vragen op.  Hierover wou ik beslist meer weten van Willy die er met veel enthousiasme over vertelt...

 

 

Partner in dit project is het binnenkort opnieuw zijn deuren openend Museum Hof van Busleyden.

Dat is iets dat Wily Thomas al kan verklappen.  Het wordt later wel allemaal duidelijker.

Willy heeft al ettelijke theater-watertjes doorzwommen.  Als acteur maar ook als schrijver van heel wat toneelstukken waarvan er een aantal ook bekroond werden.  Een artistieke bezige bij: dat is hij zeker.  Sinds de jaren negentig voelde hij zich steeds meer en meer verbonden met de stedelijke realiteit en was hij in het seizoen 2012-2013 coördinator van het omvangrijke stadsgebeuren TokToc Knock...

En...sinds juni 2016 is Willy dus artistiek leider van ons Mechels theater...

Vanaf dit seizoen steekt Arsenaal/Lazarus de hand uit naar alle Maneblussers.  En dat wordt letterlijk bedoeld.  Dit originele stadsproject wil de Mechelaars de hoofdrol laten spelen.  Met dit project wil men hen de kans geven mekaar beter te leren kennen en hen de mogelijkheid geven actief mee te bouwen aan de toekomst van deze stad!

 

Met het idee van 'De Grond der Dingen' ging ik naar burgemeester Somers en deze was het dadelijk erg genegen.  Het duurde nog even voor het ook door het College en de commissie Cultuur werd goedgekeurd.  Maar nu is het zover.  Met dit project nodigen we alle stadsbewoners uit om in te grijpen in de realiteit.  Wij doen een symbolische gift: elke Mechelaar krijgt van ons een 'startkapitaal' van 1 vierkante meter grond.  Die kan je inzetten ter verbetering van de stad.  Door zelf een voorstel te doen dat de gemeenschap ten goed komt, of door hem af te staan aan een initiatief waar je in gelooft.  Zo kan je iets toevoegen wat je mist in Mechelen of iets dat je graag gewijzigd ziet of omdat je gelooft dat het beter kan...  De stad schonk voor dit project 20 000 vierkante meter ter beschikking om een aantal voorstellen te realiseren.  Weet je dat we al zo'n 40 voorstellen zagen binnenkomen?

 

Samengevat: elke Mechelaar kan deze vierkante meter inzetten op 3 verschillende manieren.  Hij kan zélf een idee indienen of hij kan zich aansluiten bij bestaande projecten.

In een eerste fase worden al deze ideeën en voorstellen verzameld.

Je kan dit doen tot zo ongeveer midden 2019.  En als je dit idee hebt ingediend zal je betrokken worden bij de verdere ontwikkeling hiervan.

Al deze voorstellen worden in het Hof van Busleyden verzameld en zichtbaar gemaakt vanaf het openingsweekend eind juni.  Alle indieners kunnen daarna onderhandelen over kwaliteit, waarde of nut van de projecten.  Zo kan een selectie volgen. Een 30-tal voorstellen die het haalden door onderhandeling gaan verder.

 

 

In 2019 worden de geselecteerde voorstellen gepresenteerd in een grote overzichtstentoonselling waarna men in overleg met Mechelaars en deskundigen tot een definitieve keuze van projecten zal komen.  Tegen 2021 wil men die dan ook daadwerkelijk realiseren.

Voorstellen kunnen ingediend worden via deze weg:

https://www.arsenaallazarus.be/kalender/item/de-grond-der-dingen

of via mail of telefoon: 015 42 25 44

Willy toont me al één van de ideetjes die werden naar voor gebracht.  Zo is er een groepje Mechelaars die hun vierkante meters wil samenleggen voor een speelpark voor mindervaliden...  Leuk idee lijkt me wel.  Maar...er zijn nog vele andere toffe voorstellen binnen, en hoogstwaarschijnlijk volgen er nog wel erg originele...

 

 

We willen ook mensen bereiken die anders niet aan zulke dingen zouden meedoen. We willen hun ideeën en verlangens kunnen inschatten.  Het moet een zekere dynamiek teweegbrengen - mensen leren nadenken over wat zij belangrijk vinden voor de gemeenschap, de toekomst...  Van onderuit, vanuit de kunstwereld - niet vanuit de stad.  Mechelen brengt nu al een fijn en constructief verhaal, maar wat kan er nog toegevoegd worden?  Bedoeling uiteraard is dat we een idee kunnen realiseren, maar ook het proces naar realisatie is belangrijk.  Mensen die een gesprek aangaan rond hun ideeën en die van anderen.  Let wel: het is geen 'wedstrijd'.  Je kan gaan voor je eigen idee maar je kan je ook aansluiten bij een ander idee.  Bedoeling is dat alle vierkante meters gedragen worden door evenveel Mechelaars.

 

De voorstellen zullen te zien zijn in Busleyden.  Maar ook op andere plekken in de stad zal je ze kunnen bekijken, zoals in het Cultuurcentrum, in Artenova, 'tArsenaal/Lazarus...  Deze voorstellen zien kan andere stadsbewoners misschien ook prikkelen om mee te doen.  Bovendien zal binnenkort ook met een 'fiets-caravan' worden rondgereden.  Her en der in de stad zal die geparkeerd worden om met mensen die men via andere kanalen niet bereiken kan, in gesprek te gaan...

Samen bouwen aan de stad: het past volledig in het tijdsbeeld.  We komen uit een tijd dat het individu vooral belangrijk was.  "De balans was wat doorgeslagen" zegt Willy.  "Er is nood om collectief iets te doen - voor mekaar zorgen, rekening houden met mekaar, empathie voelen..."

 

De keuze om dit project in Mechelen te ontwikkelen heeft deels met onze inplanting te maken. Ook is de schaal van deze stad nog ontvankelijk voor een dergelijk project dat moet drijven op de energie van een dynamiek.  Bedoeling is zeker om mensen te bereiken die te vaak onder de radar blijven of onzichtbaar worden in een dominant weefsel.  Dit proberen we te doen met onze theatershows en 'de Grond der Dingen'. Ik kijk vooral uit naar de effecten van de onvoorspelbaarheid van het poject. 

 

Spannend, intrigerend...  Ik ben benieuwd!  En... ik denk alvast na wat ik met mijn vierkante meter zou willen aanvangen.  Jij ook?

'De Grond der Dingen' kan je ook volgen op Facebook.