De Warmste Fakkeltocht

met categorie:  

 

We zijn in de laatste weken van het jaar...  In volle vaart racen we naar de eindejaarsfeesten.  Dat voel je.  Iedereen maakt zich op voor de warmste en gezelligste periode van het jaar.  Of het door iederéén zo wordt ervaren is maar zéér de vraag.  Er zijn jammer genoeg ook heel wat stadsgenoten die door de mazen van het net vallen en voor wie deze tijd niet zo 'feestelijk' is.  Niet voor iederéén is het glitter en glamour alom.  Het is dan ook fijn om te ervaren dat er Mechelaars zijn die dit beseffen en die effectief wat willen doen om het ook voor hen wat draaglijker te maken.  Er zijn meerdere initiatieven vanuit verschillende hoeken.  En zo willen ook de Mechelse Vrijzinnige Verenigingen hun steentje bijdragen.  Voor de tweede keer organiseren ze tijdens de 'Warmste Week van Studio Brussel' hun 'Warmste Fakkeltocht'.  Ze vieren hiermee de winterzonnewende en de terugkeer van het licht.  Maar ze willen er nog iets extra aan toevoegen: met deze tocht wil men ook 'De Lage Drempel' - de armoedevereniging die huist in de OLV-straat steunen... 

 

Ze doen dit op zaterdag 16 december.

Om 19 uur wordt gestart aan de Schoenmarkt naast het Schepenhuis.  Het is dan ook op de Schoenmarkt dat het Vrijzinnig Centrum 'De Schakel' gevestigd is...  Logisch dus dat daar vertrokken wordt.  Na de tocht kan hier ook nog gezellig worden nagepraat.

Voor elke deelnemer tot 18 jaar is deelname gratis.

Volwassenen betalen ter plaatse 10 Euro.  En voor dit bedragje krijg je een fakkel, kan je een muzikale verrassing meemaken, wordt je vergast op een onverwacht spektakel én krijg je een drankje aangeboden bij aankomst.

Maar wat méér is: je steunt hiermee ook de Lage Drempel.  Want jouw bijdrage gaat dan ook naar deze armoedevereniging die het bij het begin van dit jaar wel erg zwaar te verduren kreeg en dreigde kopje onder te gaan.  Gelukkig was de steun voor deze vzw massaal....

Ik maak een praatje met Jean-Pierre De Greve, professor astrofysica aan de VUB, die voorzitter is van de HVV in Mechelen én initiatiefnemer van deze Warmste Fakkeltocht.

 

Vorig jaar stapten we met zo'n tachtig mensen op.  Dit jaar hopen we dat we met minstens honderd zijn.  We steunen maar wat graag De Lage Drempel omdat we hier erg in geloven.  Deze vzw steunt (kans)armen in onze stad en doet dat bovendien met de hulp van vele vrijwilligers.  Met deze tweede editie van onze Fakkeltocht willen we ons steentje bijdragen.  De deelnemers dienden zich voor deze tocht op voorhand in te schrijven, maar wie dit gemist heeft kan zeker ook nog deelnemen zaterdag!  Animo zal er zeker zijn met de Murgaband die voor het muzikale streepje zal zorgen.

 

Wie niet kan of wil opstappen kan ook de actie steunen door een 'symbolische fakkel' aan te schaffen.  Hiervoor kan 10 Euro overgeschreven worden op:

rekeningnummer

BE30 0011 3774 3211

van VC De Schakel Mechelen met vermelding 'Gift De Warmste Week'