Kleurrijk 'bos' fleurt Speelgoedstraatje op

  (foto's: Jan Smets)

De Nekkerspoelwijk is héél divers wat bebouwing en bewoners betreft.  En die veelkleurigheid wordt nu wel erg sterk in de verf gezet.  Letterlijk én figuurlijk.  Het ooit zo smalle en grauwe 'betonstraatje' dat 'geplet' ligt tussen Speelgoedmuseum en spoorwegberm en de verbinding maakt tussen Nekkerspoelstraat en Sint-Gummarusstrat werd stevig aangepakt.  Stevig én artistiek!  Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad tussen idee en realisatie.  Bij aanvang wilden de buurtbewoners de donkere spoorwegtunnels aanpakken, maar dat bleek niet zo eenvoudig om uit te voeren.  Dus: wat anders diende te worden bedacht.  Al in 2006 werden plannen gesmeed om het Speelgoedstraatje een kleurrijker uitzicht te geven.  Da's dus inderdaad een hele poos geleden.  Maar gisteren - op de tot hiertoe meest grijze en natte dag van november - werd het straatje-in-z'n-nieuwe-kleedje dan toch officieel ingehuldigd.  De kleur spat van de muur!  Voormalig stadsartiest Gijs Vanhee die al meer eentonige muren een kunstzinnig uitzicht gaf, mag samen met de vele buurtbewoners die hieraan meewerkten, trots zijn op het resultaat....

 

 

In mei 2017 werd het werk aangevat.

Gijs Vanee tekende de contouren van wat een 'Nekkerspoelbos' moest worden: een reeks boomstammen zonder kruin in een glooiend landschap. Tegelijkertijd eenvoudig en suggestief.

Maar...  Hij deed het niet alleen.  Er werd immers van meetaf een oproep gelanceerd in de wijk om samen met hem de handen uit de mouwen te steken.  Dit moest een buurt-verbindende activiteit worden.  Een project dat moest zorgen voor nog méér cohesie.  

Iedereen die ouder was dan tien jaar mocht hieraan meewerken om de bomen in te kleuren.  En daar werd gretig op ingegaan!  Zowel jongeren als ouderen gingen aan de slag: kinderen van de Sint-Pieterschool of de kinderwerking van Nekkerspoel, volwassenen én langdurig werklozen ingezet door het Team Activering van het Sociaal Huis.  Die laatsten konden hierbij werkervaring opdoen.  Het gebeurde allemaal met de ondersteuning van opbouwwerkster Belinda Brams!

Het is een fantastische muur geworden!  Daarvan kunnen de vele passanten getuigen die hier dagelijks voorbijkomen op weg naar station of elders. 

Het is meteen ook de grootste muurschildering die Gijs Vanhee ooit realiseerde!  De hele schildering is zowat zeven meter hoog en liefst honderdzestig meter breed! 

De kleuren zijn absoluut niet realistisch.  Maar dat was nu nét de bedoeling.  De vrolijke kleuren refereren naar de diversiteit van de wijk. 

Het resultaat oogt bijzonder fraai.  Daar mocht gisteren - terecht - op worden geklonken!

 

 

 

 

en zo zagen de tekeningen er vroeger uit 

Speelse Tekening (compilatie)