'Gebombardeerd'

 

(foto's: Jan Smets)

Je kan er niet naast kijken: in de Bruul, vlakbij Leliëndael, wordt je de volgende twee weken met de neus op de feiten gedrukt.  Het gaat over gruwel maar ook over hoop; over mensen die zich rechten en hoopvol kijken naar een betere toekomst...  Met de foto-expo 'Gebombardeerd' wil Handicap International niet alleen het oorlogsleed aanklagen, maar ook de postitieve verhalen van mensen vertellen die opnieuw iets willen maken van het leven.  Deze NGO zet zich in voor mensen met een handicap en voor andere kwetsbare personen.  Vooral gekend is Handicap International voor de strijd tegen landmijnen en clustermunitie.  Maar de focus beperkt zich niet enkel tot oorlogsslachtoffers.  Handicap International maakt deel uit van de Mechelse Mondiale Raad. Dit past volledig in de visie van de stad die dialoog erg belangrijk vindt en zich wil uitspreken tegen oorlogsgeweld.  Elk jaar zet ze bijvoorbeeld ook de 'Dag voor de Vrede'  van de Verenigde Naties in de schijnwerpers.  Maar ook onderschrijft ze sterk Cities for Life tegen de doodstraf...   Vanmiddag werd de expo geopend door schepenen Marina De Bie (Mondiaal Beleid), en Walter Schroons (Financiën en Sport)en directeur Handicap International in Brussel, Jean Van Wetter.  Opvallende aanwezige was de sinds bijna twee jaar in onze stad verblijvende Syrische vluchteling Mohamad Jarkas uit Aleppo...

 

 

De tentoonstelling bestaat uit vijf kubussen met heel beklijvende beelden die 's avonds sfeervol worden verlicht.

Op de foto's staan portretten van mensen die de gevolgen dragen van bombardementen: een aanklacht tegen deze op burgers gerichte oorlogsmisdaden.  Maar tegelijkertijd tonen ze ook de moed van vrouwen, mannen en kinderen die met de moed der wanhoop proberen om opnieuw een toekomst op te bouwen.

De organisatie kreeg hiervoor 500 euro steun van de stad, en dit in het kader van het subsidiereglement sensibiliserende Noord-Zuid-activiteiten in Mechelen.

Marina De Bie:

 

 

Het is sinds het begin van deze legislatuur nog meer onze ambitie om in te zetten op sensibiliserende activiteiten binnen ons mondiaal beleid.  Het is belangrijk dat de Mechelaars zich bewust worden van de problematiek waar de organisaties in de Mondiale Raad rond werken, maar ook dat ze kunnen ontdekken wat deze organisaties op het terrein doen.  Deze tentoonstelling toont aan dat deze werking voor individuele mensen net die steun kan zijn die hen opnieuw een positief perspectief voor de toekomst kan bieden...

 

Dat beaamt schepen Walter Schroons die wijst op de foto's die verhalen over mensen die leven in moeilijke omstandigheden in oorlogsgebied Syrië.  Hij vertelt dat hij zo'n tentoonstelling daarom erg waardevol vindt.  Vooral omdat de expo ook toont hoe zij proberen op te staan uit ellende.  Het is misschien iets waar we ons kunnen aan optrekken wanneer we het een kaar wat moeilijker hebben...

Een mooi voorbeeld van zo iemand is de jonge dertiger Mohamad Jarkas.  Bijna twee jaar geleden had ik met hem een interview.  Hij was toen nog maar net in Mechelen aanbeland na een reis die hem bracht van zijn thuisland naar België.  Van Turkije zwom hij samen met twee kompanen vijf kilometer de zee over naar het Griekse eiland Kastelorizo.  Vandaar ging de tocht verder die hem uiteindelijk in onze stad zou brengen.  Voor Mechelenblogt had ik  het eerste interview met hem.  Nadien is alles in stroomversnelling gegaan.  De media sprongen op zijn verhaal.  Nu is Mohamad goed ingeburgerd; zijn Nederlands is meer dan behoorlijk, en de man is bezig aan een carrière als topscheidsrechter (iets wat hij in zijn land ook al was...).  Hiervoor volgt een VRT-programma hem een jaar lang...

zijn verhaal kan je herlezen op Mechelenblogt:

www.mechelenblogt.be/2016/02/verleden-verleden-nu-telt-toekomst

 

(Mohamad Jarkas)

 

Jean Van Wetter, algemeen directeur van Handicap International in Brussel:

 

Tienduizenden Syriërs konden al bij Handicap International terecht voor kinesitherapie, protheses en ortheses of hulpmiddelen zoals rolstoelen en looprekjes sinds het begin van onze interventie in het land.  Onze teams in Syrië organiseren eveneens psychosociale-en sensibiliseringssessies.  Dat de stad Mechelen begaan is met het lot van deze vluchtelingen wordt getoond door de subsidies die we vorig jaar van deze stad kregen voor de aankoop van protheses voor Syrische kinderen.  Het is een steun die we erg waarderen!

 

(Jean Van Wetter)

 

De foto-expositie staat aan Bruul 52 voor de OLV-van Leliëndaelkerk tot en met 22 november.

De verhalen kan je via ingescande QR-codes lezen.