Kinderopvangdienst Mechelen vierde veertigste verjaardag

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

De Mechelse kinderopvangdienst bestaat veertig jaar!  En zo'n verjaardag moet gevierd!  Dat deed men dan ook.  Met toeters en bellen, én in het meer dan stijlvolle kader van De Noker.  Veertig jaar geleden hebben een aantal jonge vrouwen uit onze stad deze dienst opgezet.  Ze voelden de nood naar kinderopvang heel erg aan.  Klein begonnen kreeg het snel een vaste structuur.  De dames van toen zijn een dagje ouder geworden - al is het aan deze energieke pioniers niet te zien.  Opvolging is verzekerd!  De dienst heeft z'n nut méér dan bewezen.  Jammer dat door diverse redenen het aantal onthaalmoeders flink teruggelopen is, want er is beslist grote vraag naar.  Vandaag was het een tijd om terug te blikken.  Met een leuke tentoonstelling vol kinderwerkjes en krantenknipsels, met toespraken, en de onvermijdelijke verjaardagstaart..., met een streepje muziek én met véél, haast kinderlijk enthousiasme!  En dat hoort zo!  Proficiat aan deze Kinderopvangdienst en zij die vroeger en nu - heel gedreven en met grote zorg voor professionaliteit hier zich voor hebben ingezet en nog steeds doen!

 

(voor de muzikale omlijsting zorgden ondermeer de kinderen van de Basisschool Sint-Jozef Coloma onder regie van Klankendaal vzw.  En daar was ook onze kinderburgemeester bij!)

 

De Kinderopvangdienst was bij de start in 1977 één van de eerste organisaties voor onthaalouders die een erkenning kreeg van Kind en Gezin, en daar mag Mechelen beslist trots op zijn.  Toen waren er 11 onthaalouders.  Vandaag zijn er dat 55.  Samen vangen ze jaarlijks niet minder dan 450 kinderen in hun huis op.

 

Dat dient gewaardeerd.  En dat wordt dan ook gedaan.  Minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin had zich in laatste instantie laten verontschuldigen, maar zijn woordvoerder kweet zich van de taak om in zijn woordje een licht te werpen op de toekomst van gezinsopvang in Vlaanderen.

Opgemerkte aanwezigen die ook het woord tot het talrijke publiek richtten, waren schepen Koen Anciaux en Jan Seresia, afgevaardigd bestuurder van vzw Emmaüs - tevens bestuurder van de Kinderopvangdienst Mechelen.  Ook Inge Vervotte vervoegde zich bij het gezelschap...

 

 

   

 

 

 

 

Koen Anciaux:

 

De gezinsopvang zorgt voor meer dan 1 vierde van de formele opvang in onze stad.  Dat is een behoorlijk aandeel en de Kinderopvangdienst Mechelen is met 258 plaatsen de grootste.  Deze vorm van opvang betekent dat de kindjes worden opgevangen in hun vertrouwde omgeving met nodige flexibiliteit in uren.  En dit doet men tot grote tevredenheid van ouders en kindjes.  Mechelen blijft streven naar goede kwalitatieve samenwerkingen zoals deze...  De vraag naar plaatsen kinderopvang blijft hoog.  Ouders zoeken een kleinschalige en huiselijke opvang in de buurt.  Om een antwoord te kunnen bieden aan die vraag zoekt de Kinderopvangdienst (KOD) nieuwe onthaalouders...

 

Bij de Kinderopvangdienst hecht men veel belang aan kwalitatieve opvang.  De professionele dienstverantwoordelijken laten zich continu bijscholen op vlak van wetgeving, veiligheid, opvoeding, aanwerving van kinderbegeleiders...  En op regelmatige basis bezoeken ze onaangekondigd de onthaalouders om de kwaliteit van de opvang en de ontwikkeling van de kinderen op te volgen.

De onthaalouders doorlopen een selectie-en evaluatieprocedure die gericht is op die kwaliteitsvolle opvang.  Ze krijgen een basisopleiding en jaarlijkse bijscholingen.  Ook de woning wordt gecontroleerd op de veiligheidsvoorschriften van Kind en Gezin.  En op deze manier kan men de ouders de zekerheid bieden dat de kindjes in de allerbeste omstandigheden opgevangen worden.

 

 

 

Kinderopvang heeft naast een economische en educatieve functie ook een sociale rol te vervullen.  Specifiek voor KOD is de stijging van het aantal onthaalouders met een migratieverleden.  Deze diversiteit kan ervoor zorgen dat meer ouders uit kansengroepen de weg naar de kinderopvang vinden.

Veertig jaar geleden werd de dienst opgericht door een aantal vrijwilligers.  Maria Van der Auwera die aan de basis lag van deze dienst vertelt dat deze dienst werd opgezet omdat er grote nood was aan betaalbare kinderopvangmogelijkheden.  Er waren toen wel een flink aantal kinderkribbes maar er was geen wettelijk kader voor opvang in gezinsverband.  Vanuti Kind en Gezin werd een nieuwe regelgeving ontworpen dat de opvang van kinderen een legaal karakter gaf.

Bij de aanvang in september 1977 behoorde deze dienst tot één van de eersten in Vlaanderen die erkend werd door Kind en Gezin.  Met deze erkenning kan men rekenen op subsidies, maar dienst men ook de richtlijnen uitgezet door Kind en Gezin strikt te volgen.  Vanaf toen werd de vergoeding die ouders dienen te betalen voor de opvang afhankelijk gemaakt van het inkomen.

 

 

 

 

De Kinderopvangdienst is een zelfstandige vzw die onafhankelijk van de stad, OCMW of een bepaalde zuil opereert en zo een optimale toegankelijkheid kan verzekeren voor iedereen.

Onthaalouders hebben nu eindelijk ook een sociaal statuut, en dat is belangrijk.

Naar de toekomst blijft de vraag naar nieuwe opvangplaatsen dringend.  In de huidige multiculturele samenleving krijgt de dienst een grote vraag van ouders die een fijne Nederlandstalige en kleinschalige opvang zoeken waarin de kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun eerste stappen in de kleuterschool en integratie in onze leefwereld.

Kinderopvangdienst Mechelen vzw

Erkende dienst voor onthaalouders

Tervuursesteenweg 48 Mechelen

015/41 46 41

info@kod-mechelen.be

www.kod-mechelen.be