De verrijzenis van Cortenbach

  (foto's: Jan Smets)

Weinigen in onze stad zouden enkele jaren geleden nog durven hopen hebben op de redding van wat één van de mooiste stadspaleizen van Mechelen was.  Al heel lang was dit voormalige Hof van Cortenbach één van de schandelijkste kankerplekken.  Vaak werden pogingen ondernomen om het voortschrijdende verval tegen te gaan - maar dit leek soms wel een processie van Echternach.  Het lot van Cortenbach leek bezegeld.  De totale verkrotting en afbraak dreeg.  "Het had geen twee jaar meer moeten duren..." vertelt me architect Beeck.  Maar waar niemand in geloofde, gebeurde!  Plots kwam er schot in de zaak.  Het was niet 5 voor 12, maar 5 na 12 toen de stad het ooit zo monumentale pand kocht en besloot om het stadspaleis terug haar historische uitstraling te geven.  Dit was een ambitieus plan - beslist niet minnetjes.  Maar de restauratiewerken gingen van start en tot hiertoe verliep alles van een leien dakje.  Van 'dakje' gesproken: vandaag werd het hoogste punt bereikt, en zoals de traditie dat wil, ging dit gepaard met een 'hoogstepuntviering', waarbij schepen Greet Geypen de deksteen mocht plaatsen op de schouw die het hoogste punt van het gebouw is....

 

Dat werd effe hoogtevrees vergeten, en mee de stelling op om dit unieke moment mee te beleven!

De traditie die de aannemer op al z'n werven voorziet, verwijst naar het plaatsen van de haan op kerktorens, maar ook naar de meizetting op nieuwbouwwerven.  Het 'steken' van de richtmei (een tak met groene bladeren die vroeger versierd werd met flikkerende linten) is in feite een oud Germaans gebruik dat in oorsprong een vruchtbaarheidsritueel was.  De ontloken natuur werd gehuldigd en om een vruchtbare oogst werd gevraagd.  Bij een nieuwbouwwoning evolueerde het gebruik als symbool om voorspoed te vragen voor huis en bewoners, en moest het huis vrijwaren van donder en bliksem.  De linten zouden boze geesten en heksen moeten afschrikken...

 

(hop naar het 'hoogtepunt'...  Het torentje van 'Den Duytsch' op de Korenmarkt kijkt toe...)

(de op een houten pallet naar boven getakelde deksteen ligt klaar om geplaatst te worden...)

(de klus wordt geklaard...)

 

En als je dan toch boven staat, moet je natuurlijk eens in het rond kijken...  Formidabel uitzicht!

 

 

Merk beneden in de OLV-straat de leegstaande panden op die nu worden afgebroken.  Recent zijn de werken aan deze zogenaamde 'Cortenbachsite' aangevat.  In de eerste fase is men gestart met de afbraak van de verkrotte panden aan de OLV-straat.  Het hele gebied begrensd door deze straat, maar ook de Korenmarkt, het Ziekenliedenstraatje en de LIeve-Heerstraat, moet plaats maken voor nieuwe appartementen en handelszaken.  Als alles goed gaat gaan de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in deze residentie Cortenbach in het voorjaar van 2020...

 

(afbraakwerken in de OLV-straat...)

(uitgang naar het Ziekenliedenstraatje...)

 

De onbebouwde zone die uitgeeft op het Cortenbachstraatje, wordt eigendom van de stad en het vrijgekomen binnengebied wordt omgetoverd tot een pleintje met openbaar karakter.  De ontwerper voor de omgevingsaanleg wordt binnenkort aangesteld.  De aanleg van het plein zal gebeuren rond de jaarwisseling van 2018-2019.

 

(schepen Greet Geypen, directeur van Artes Woudenberg uit Brugge, Jan De Moor en architect Karel Beeck...)

 

De restauratiewerken gingen op 30 mei van vorig jaar van start onder de leiding van architecten Beeck & Hermans. 

Tot hiertoe verliep alles behoorlijk vlot en de casco-restauratie op de werf weet nu al te verbazen.  De zware schoringenconstructies zijn verdwenen en ingestorte of ontabiele muren werden hermetst.  Ook het gevelmetselwerk werd grondig hersteld.

De natuurstenen kruisramen werden in het atelier gereconstrueerd en op de werf gemonteerd.

Het nieuwe spitse dak werd op de originele manier terug opgebouwd.

De trapgevels zijn in ere hersteld en het Hof heeft haar tien dakkappelen terug gekregen.

 

 

Het wordt stilaan duidelijk: het Hof van Cortenbach verkrijgt terug de grandeur van weleer. 

Tijdens de werkzaamheden werd echter wel vastgesteld dat de toestand van het metselwerk en de houtconstructies in veel slechtere staat was dan verwacht.  Dat gaf soms wel eens aanleiding tot 'spannende momenten'.  Het metselwerk was immers inwendig sterk aangetast door een uitzonderlijk verspreide wortelvorming van struiken en zelfs bomen.  En als gevolg van waterinfiltratie bleek tijdens de uitvoering ook het houtwerk inwendig ernstig aangetast door zwammen en insekten...

Ondanks die onverwachte bijkomende problemen vorderde het werk toch erg goed.  Op sommige dagen stonden er zo'n 22 vaklui op de werf...  Ze worden vandaag door projectleider Bart Pattyn nog eens extra in de bloemetjes gezet!

 

 

De buitenrestauratie van Cortenbach zal klaar zijn in februari van volgend jaar.  Dan zal het gebouw een nieuwe invulling krijgen.

Voor de herbestemming, de interieurrestauratie, de inrichting en de uitbating, zoekt de stad nog dit jaar een privépartner.  Het stadsbestuur zou liefst een horecazaak in het pand zien.

De ingebruikname van het monument is voorzien in 2019. 

De restauratiekosten bedragen 2 682 000 Euro.   De Vlaamse overheid voorziet een erfgoedpremie van 1 470 620 Euro.

 

(merkwaardige vondst: dit fraaie hoofdje vond men bij toeval in één van de speklagen van de gevel verwerkt.  Mogelijk is het een afgebroken (?) hoofdje van een schoorsteenmantel...)