Een vorstelijk boek...

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Wie geboeid is door geschiedenis - smakelijk en boeiend voorgeschoteld in hapklare porties -  gaat heel binnenkort zijn hartje kunnen ophalen met het boek 'Vorsten - van Pepijn tot Karel' dat rond 20 juni verkrijgbaar zal zijn in de Mechelse boekhandel.  Het is uitgeverij ElenA van Luc Van Hoeylandt die het boek op de markt brengt.  Mechelaar Luc is hiermee niet aan zijn proefstuk toe.  In het fraai en rijk geïllustreerde boek passeren 45 vorsten die ooit de plak zwaaiden over onze gewesten.  Hun medaillons sieren de zijkant van de Keldermansvleugel van ons stadhuis in de Befferstraat.  Het verhaal begint in 580 bij Pepijn van Landen en eindigt aan de façade op de Grote Markt waar Karel V die in Mechelen z'n jeugdjaren doorbracht, trots troont met z'n vorstelijke arttributen - gezeten tussen de 'Zuilen van Gibraltar'.   Hun leven wordt belicht - uiteraard.  Maar het boek vertelt véél meer: het verhaal wordt opengetrokken. De vorst wordt in de geschiedenis geplaatst en we krijgen een vaak verrassend tijdsbeeld geborsteld, met aandacht voor minder bekende feiten en anecdotes.  Ook doorprikt de auteur enkele mythes.  Auteur Johan De Cock mag trots zijn op dit eerste boek van zijn hand.  De Mechelaar (maar heus niet alléén de Mechelaar) zal het zeker op z'n boekenplank willen hebben.  Dit omvangrijke boek telt 264 bladzijden - en kost 39.50 Euro.  En hiervoor heb je een prachtboek in huis.  Beslist waar voor zijn geld.

 

(Luc Van Hoeylandt)

 

Ik liep al langer met het idee om ooit 'iets te doen' met de medaillons die je kan vinden op de stadhuisgevel.  Drie mensen heb ik het gevraagd om hierover wat te schrijven.  Maar om diverse redenen is er nooit wat van gekomen.  Totdat ik Johan leerde kennen.  Hij is een buitengewoon verteller en heeft een goeie pen.  Zijn belangstelling voor geschiedenis en literatuur is erg groot.  Hij wou er beslist over nadenken, en zei uiteindelijk 'ja'.  Het oorspronkelijk bescheiden werkje is veel meer geworden dan wat ik eerst voor ogen had.  Een jaar lang is hier hard aan gewerkt.  Maar het resultaat mag er dan ook zijn.  Het was te mooi om dit werk te beperken tot de 'koppen'.  Het gaat dan ook over meer dan namen, data en veldslagen.  Het verhaal van de betreffende regeerperiode wordt geplaatst in de tijd.  We krijgen naast de biografie van de vorst ook een tijdverwant onderwerp geserveerd.  Wat leuk is: Marcel Kocken schrijft een apart hoofdstukje van een achttal bladzijden over de geschiedenis van ons stadhuis.

 

(Johan De Cock)

 

Bijna zeventiger Johan De Cock is oorspronkelijk van Zottegem maar woont al zo'n twintig jaar in Mechelen.  De man die politieke wetenschappen studeerde heeft altijd een méér dan grote interesse gehad in geschiedenis.  Hij woont daarom ook zo graag in deze stad die op historisch gebied zovéél te bieden heeft.

 

Mechelen heeft altijd al mijn belangstelling weggedragen.  Het is een fantastische stad met een rijke geschiedenis.  Toch is het ook de stad van gemiste kansen.  Het had echt het Firenze van de Lage Landen kunnen zijn.  Denk maar alleen al aan de fantastische kunstcollectie van Margareta van Oostenrijk.  Jammer dat zoveel van deze verzameling nu verspreid is en terechtkwam in Brussel, Rijssel, Wenen...  Ik hoop echt dat het nieuwe Museum Busleyden deze bijzondere Bourgondische tijd mooi in de etalage zet.  Hiermee boort men een goudader aan.  Mechelen heeft 'iets' wat andere steden missen.  Het was de feitelijke hoofdstad van de Nederlanden.  Vele belangrijke kunstenaars en grote denkers als Thomas Moore en Erasmus waren hier kind aan huis én Mechelen was het centrum van de Vlaamse polyfonie.  Kortom: deze stad was een cultuurcentrum eerste klas. 

 

Ik voel het...  Johan is een rasverteller.  Hij ging dan ook graag in op de vraag van Luc om een boek samen te stellen rond de vorstelijke medaillons. 

 

De medaillons waren de aanleiding en de rode draad...  Ik heb veel opzoekwerk gedaan.  Over sommige vorsten  schreef ik slechts twee bladzijden en over anderen pende ik vijftien bladzijden bij mekaar. Ik heb ook een aantal 'waarheden' wat bijgestuurd.  Want het is zo dat de geschiedenis sommigen duidelijk heeft 'bijgekleurd'.  Zo is er Godfried van Bouillon waar een echte mythe is rond ontstaan als 'edele Kruisvaarder'.  Maar dan gaan we aan de feiten voorbij.  Weet je ook dat hij in het Rijnland een hele joodse gemeenschap heeft uitgemoord of dat hij bij zijn veroveringen baby's aan het spit liet roosteren?  Veel edel was daar niet aan... Anderen worden in ere hersteld. Zo wil ik Johanna 'de Waanzinnige' eerlijker belichten.  Ze kreeg dit predikaat toegedicht, maar in feite werd ze door haar man, ouders én zoon gewoon aan de kant geschoven...

 

Het boek leest als een trein en staat bol van deze boeiende wetenswaardigheden.  Vlot schrijft De Cock over het kleine stamelende Habsburgse prinsje Karel dat hier werd grootgebracht bij zijn tante, landvoogdes Margareta van Oostenrijk - en dat later zou uitgroeien tot de vorst in wiens rijk nooit onderging..., of over Pepijn van Landen die zijn tegenstrevers achter een paard liet wegslepen en daarna lustig in stukken deed hakken...

Ze passeren allemaal de revue: de hertogen van Brabant, de graven van Leuven, de Pepijnen en de Karolingers, de Bourgondiërs en de Habsburgers...

 

Het overstijgt natuurlijk Mechelen.  Zo vertel ik bijvoorbeeld over het Vaticaan in het jaar 1000 dat toen het 'bordeel van Rome' werd genoemd, waar de paus werd verkozen door de Romeinse adel en politiek gesjoemel schering en inslag was...  Door mijn verhalen over onze vorsten in een bredere tijdscontext te plaatsen wordt het verhaal van hun leven nog boeiender.  Ik heb ook een primeur in mijn boek!  Ik heb namelijk ontdekt dat Godfried met de baard, die de eerste hertog van Brabant was, de voorvader is van niet minder dan zestien Amerikaanse presidenten!  Ik heb met veel plezier aan dit boek gewerkt.  Ik heb er ook flink bij gezweet, maar ik ben Luc heel dankbaar dat ik deze kans gekregen heb. 

 

1000 jaar geschiedenis van de Lage Landen: het boek verhaalt hierover.  De medaillons op ons stadhuis zijn de originele invalshoek en kapstok hiervoor. 

Boeiend, bizar, vlot, verrassend...

 

 

Vanaf 20 juni kan je het aanschaffen.  Maar wie het wil kan nu reeds zijn exemplaar reserveren in de Mechelse boekhandel!

www.uitgeverijelena.be

Uitgeverij ElenA

Luc Van Hoeylandt

Dageraadstraat 42          015 260046  of  0497 771315