Mechels bisschop Leon Lemmens overleden

(foto's: Jan Smets)

Een paar weken geleden was hij nog thuis in zijn woning in de Gerechtstraat, maar het was duidelijk dat het van kwaad naar erger ging met hulpbisschop Leon Lemmens.  Sterk vermagerend en haast onherkenbaar was hij na de zware behandelingen tegen leukemie die hij het laatste jaar had moeten ondergaan.  Zijn toestand kon toen al kritiek genoemd worden.  Hij stelde nog wat hoop in een beenmergtransplantatie.  Maar dit was de laatste kans die hij kreeg...  Het heeft niet mogen zijn.  Vorige nacht overleed in Gasthuisberg Mgr.Lemmens op de leeftijd van 63 jaar.  In 2011 was de geboren Limburger tot  titelvoerend bisschop van Municipa en hulpbisschop van ons aartsbisdom benoemd.  Op 3 april van dat jaar werd hij in de basiliek van Koekelberg tot bisschop gewijd.  Leon Lemmens was vicaris-generaal van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.  Op zaterdag 10 juni vindt zijn uitvaart plaats in de Sint-Romboutskathedraal, en dit om 11 uur.

 

Zijn stem klonk bij zijn laatste bezoek aan Mechelen  nog krachtig en hij droeg zijn ziekte moedig en vol vertrouwen in de toekomst.  Maar het lot besliste er anders over...

Lemmens werd in Boorsem geboren op 16 maart 1954.  Aan het Groot-Seminarie van Sint-Truiden volgde hij zijn priesteropleiding tussen 1971 en 1976.

Nadien haalde hij een baccalaureaat in de theologie aan de KU Leuven, een licentie in de moraaltheologie en een doctoraat in de theologie aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome.

Tot priester werd hij gewijd in zijn geboortedorp in het bisdom Hasselt.  We schrijven 10 juli 1977.  In 1996 werd hij tot titulair kanunnik benoemd.

Hij was lid van de Sint-Egidiusgemeenschap.

 

In oktober van 2015 had ik met Leon Lemmens een boeiend gesprek voor Mechelenblogt.  Daarin had hij het ondermeer over deze stad waar hij erg graag woonde en over het harmonisch samenleven onder een veelkleurige regenboog...  Graag haal ik dit gesprek bij het afscheid van de hulpbisschop nog eens boven:

 

www.mechelenblogt.be/2015/10/harmonisch-samenleven-onder-veelkleurige-re...

 

Mgr.Lemmens werd een tijdje vernoemd als mogelijke opvolger van aartsbisschop LĂ©onard.  Maar daar was hij niet echt mee bezig, vertelde hij me toen.  Een paar maand na het gesprek werd Jozef de Kesel aangesteld tot nieuwe aartsbisschop.  Hier zie je hem tijdens de aanstellingsviering van Mgr. De Kesel in Sint-Romboutskathedraal op 11 december 2015, waar hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten begroet.