Laat ons het bos en het gras dat nog groen is...

 

(foto's: Jan Smets)

Het mocht een grote opkomst genoemd worden.  Eerlijk gezegd: de kwestie beroert dan ook heel wat bewoners op dit grensgebied van Mechelen met Hofstade.  Het verdwijnen van het Hanswijkbos - een geliefd stukje groen - wordt méér dan bedreigd.  Het bos met aanpalend weiland op Zemstse gronden wordt binnenkort verkaveld.  19 woningen zullen hier neergepoot worden. En dat gaat grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de buurt, zeggen en vrezen de buren.  De Grensstraat - ik weet nog dat ze in mijn kinderjaren 'Bosstraat' werd genoemd - ligt op het grondgebied van Hofstade, maar vormt de grens met de Maneblussersstad.  Het is daar dat vanavond talrijke bewoners van de Mechelse Voetbalstraat, Vaartdijk en Geerdegemvaart én Grensstraat zelf, bij mekaar kwamen om te protesteren tegen het verdwijnen van dit waardevolle natuurgebied.  Een grensoverschrijdende kwestie: laat ons het zo noemen.  Twee buurtcomités uit Mechelen en Hofstade proberen de plannen nog te doorkruisen en hebben hiervoor flink wat argumenten bij mekaar gesprokkeld...

 

 

 

Het bos is behoorlijk oud.  Op de Ferrariskaarten valt het niet te ontdekken, maar we vinden het al wel terug op de Vandermaelenkaart uit 1846.  Door het zompige bos - zo'n beetje een 'broek' loopt de Hanswijkbeek naar de Leuvense vaart toe.

Biologisch gezien is het terrein erg waardevol.  We treffen er ondermeer oude eiken aan, een boeiende vegetatie en hier huizen ook vleermuizen en ijsvogels.  Het bos grenst aan de tuinen van de Voetbalstraat.  De bewoners van die straat zien het verkavelen van het bos met lede ogen tegemoet.  Ze vinden het bijzonder jammer dat de gemeente Zemst dit mooie stukje natuur wil opofferen en de buurt verder wil laten verstenen.  Sommigen hebben hun huis speciaal gekocht omdat het zo mooi wonen was aan de rand van dit buurtbos.  In de straten rond het bos wonen veel jonge gezinnen die juist de nabijheid van dit bos als extra aantrekkelijk ervaren.

 

 

De grond is hier erg drassig.  Dat is het altijd al geweest.  Ooit lag tussen dit bos en de Voetbalstraat één van de eerste terreinen van de Malinwa (de straat is daarom ook zo genoemd).  Mogelijk is dit ook één van de redenen waarom men later toch verhuisde naar achter de Kazerne.  De Hanswijkbeek heeft echt wel haar nut op het gebied van de waterhuishouding van de buurt.  Regelmatig is er immers wateroverlast en de beek en bomen nemen het overtollige water op.  Ze zorgen voor de broodnodige drainage. We vrezen dat de verkaveling zal zorgen voor extra wateroverlast, met ondergelopen tuinen en kelders tot gevolg.  Nu al wordt dit gemerkt als gevolg van de bebouwing op een stuk van het vroegere voetbalveld.  Het kappen van het bos zal zorgen voor nog meer toename van de waterproblemen.  Jammer.  Nochtans staat dit gebied wel bekend als overstromingsgevoelig.  Zemst zou er dus beter voor zorgen dat het beschermd wordt.  De Vlaamse Overheid kleurde het trouwens in als biologisch waardevol op haar waarderingskaart.

 

 

 

De buurt is unaniem solidair en tekent met plezier de petitie.  De bewoners van de Grensstraat die nu doodloopt op het bos, vrezen er voor dat het uit is met hun rust.  De kans is immers érg groot dat hun straat zal worden doorgetrokken tot de vaartdijk.  Dit zal leiden tot meer circulatieverkeer met méér drukte en onveiliger situaties.

 

 

Het bos en weiland behoren tot verschillende eigenaars.  Het bos zelf is eigendom van een Mechelse familie uit de buurt.  Maar ook het Sociaal Huis van Mechelen en de Zemstse burgemeester bezitten aanpalende gronden.

 

Dertig dagen hebben we de tijd voor de aanvraag voor een openbaar onderzoek.  We hebben dus niet zoveel tijd.  We stuurden ook al een mail naar het Schepencollege van Mechelen op 19 april.  We wachten nu op antwoord.  We hopen dat ze oor hebben voor onze grieven.  De buurt geraakt hier helemaal versteend.  In de onmiddellijke buurt is ook al een grond aan de Blindenstraat verkaveld.

 

Het Hanswijkbeekbos werkt als een natuurlijke spons door haar specifieke bodemeigenschappen.  En zo zou het ook moeten blijven.

 

(de aan het bos en Hanswijkbeek grenzende tuinen van de Mechelse Voetbalstraat)

 

Het bos ligt in zogenaamd 'signaalgebied', wat wil zeggen dat het een nog niet ontwikkeld gebied is met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied...).  Ze kan dus ook een functie hebben in de aanpak van wateroverlast zoals ik al schreef.  De buurt ziet het bos dan ook graag herbestemd als natuurgebied.

 

(de buurt vreest dat deze privéweg naar het bos later verhard zal worden en de doortrekking zal worden van de Grensstraat naar de vaartdijk...)

(de drassige ondergrond van het bos zorgde ook voor deze problemen aan de Hanswijkbeek...)

(de Hanwijkbeek naar de Leuvense vaart toe...)

 

De buurtbewoners hopen dat hun pleidooi zoden aan de dijk zal brengen.  Ze kijken de toekomst bezorgd tegemoet maar willen niet bij de pakken blijven zitten.  Samen zetten ze hun schouders onder: het Buurtcomité De Verenigde Straten dat enkele zijstraten van de Tervuursesteenweg groepeert én het Actiecomité van de Grensstraat in Hofstade. Een bezwaarschrift zal worden ingediend.

Wordt vervolgd.  Ongetwijfeld...

 

 

 

 

Als ze dan toch aan die rand van de stad manifesteren, eens een bezoekje brengen aan de Leuvensesteenweg in Muizen waar de nieuwe huisvuil terminal in aanbouw is zou niet slecht zijn. De buurtbewoners wachten daar ook op een pleidooi.