Virtuele Kunstveiling levert mooi bedrag op voor De Lage Drempel

(foto's: Jan Smets.  vlnr: Vera Carlier (Mechelen Solidair) voorzitter van De Lage Drempel Hedwig De Saeger, ik en Dominik Lybaert)

Bonheidenaar Dominik Lybaert mocht zich gisteren een gelukkig man noemen.  Zich inzetten voor een goed doel geeft een warm gevoel.  En dat heeft Dominik dan ook ten volle gedaan.  Zelf is hij de bescheidenheid zelve, maar dat grote hart: dat hééft hij.  Al jarenlang is hij de grote promotor van het werk van de overleden Mechelse kunstenaar Staf of August Gillé, die hij persoonlijk vrij goed gekend heeft.  Onverdroten zet hij zich in om de artistieke nalatenschap van deze Maneblusser in de kijker te zetten.  In die zin mag hij zich een ware kunstliefhebber maar ook kunstkenner noemen.  Enkele maanden geleden kwam Dominik op het idee om een virtuele kunstveiling op te zetten, en hij wou de opbrengst bestemmen voor mensen die in de Mechelse regio in de armoede verzeild zijn geraakt.  Zo kwam hij bij mij terecht, wetende dat ik me samen met een aantal anderen inzet voor Mechelen Solidair die met een jaarlijkse soep-en cakeverkoop op de Kerstmarkt geld probeert in te zamelen voor Mechelse armoedeverenigingen.  Hij wou wel eens weten waar de opbrengst van de geplande veiling het best naar toe zou kunnen gaan.  Het leek ons evident: De Lage Drempel had net voordien een serieuze opdoffer gekregen nadat bleek dat de voormalige penningmeester er met bijna 100 000 Euro van door was gegaan...  Deze Mechelse armoedevereniging die haar stek heeft in de OLV-straat zat hiermee in zak en as en moest spartelen om te overleven.  Nu nog moet geroeid worden met de riemen die men heeft.  Men is nog lang niet uit de zorgen.  Gelukkig kwam er een heuse solidariteitsactie op gang.  Fijn!  Zo kan de werking toch doorgaan.  Heel wat Mechelaars die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen vinden in De Lage Drempel een warme thuis.  En het is net voor deze mensen dat velen hun hart lieten en laten zien....  Het is net voor deze mensen dat Dominik zijn originele actie op poten heeft gezet.  En hij deed dat met een bijzonder grote inzet. Het resultaat mag er wezen!  Gisteren kon een cheque met de mooie som van 3400 euro worden overhandigd aan de bestuursleden van de vzw, die dit in volle dankbaarheid hebben aanvaard.

 

In januari mocht Mechelen Solidair al de opbrengst van de soep-en cakeverkoop op de Kerstmarkt overhandigen aan de gekozen armoedeverenigigen: De Keeting en De Lage Drempel.  Het ging toen over een bedrag van bijna 6000 Euro dat evenredig werd verdeeld over de twee verenigingen.

De Keeting die huist in de Kroonstraat was zo sympathiek en solidair met haar noodlijdende evenknie, dat zij spontaan de helft van het gekregen bedrag - 1500 Euro schonk aan De Lage Drempel.  Een méér dan tof gebaar!

Met de opbrengst van de virtuele kunstveiling zouden we daar nog een flink pak bij kunnen doen.  Dat was alvast het opzet...

 

 

De eer komt volledig Dominik toe.  Mechelen Solidair heeft hem hier enkel in gesteund met promotie en als 'doorgeefluik'.    Maar de uren die Dominik Lybaert in heel de actie heeft gestoken zijn niet te tellen.  Altijd gemakkelijk was het niet.  Het toeval wou ook dat hij net in deze periode zijn moeder verloor wat extra emoties meebracht.  Hij contacteerde heel wat bevriende kunstenaars om een werk te schenken voor deze veiling.  De respons was méér dan bevredigend!

De veiling werd enkel op Facebook gevoerd.  En dat medium leende zich erg goed hiervoor. 

Het was dan ook een trotse Dominik die de mensen van De Lage Drempel gisteren mocht toespreken:

 

(Dominik met zijn echtgenote Nathalie die hem heel erg steunde bij het project...)

 

Beste mensen van De Lage Drempel en Mechelen Solidair...  Ik ben blij dat ik hier vandaag samen met jullie mag staan om een kort woordje uitleg te geven over mijn project HEart en de opbrengst ervan aan jullie organisatie te overhandigen.  Ik wil beginnen om in de eerste plaats de kunstenaars te bedanken voor hun vertrouwen in mij en mijn project HEart.  Ik heb het project zo genoemd omdat in het woord Heart (wat hart betekent) ook het woord art staat (kunst).  Het project zou vertrekken vanuit kunstenaars die een groot hart hebben voor mensen die door omstandigheden de middelen niet meer hebben om zich verder te kunnen ontplooien.  Ik heb via Jan Smets van Mechelen Solidair deze armoedevereniging uitgekozen omdat ik van hem vernam dat er op financieel vlak medio januari en één en ander gebeurd was...  Van alle deelnemende kunstwerken werd een foto gemaakt.  Ze kregen een lotnummer en werden tentoongesteld in een virtuele galerie op Facebook.  De foto's werden overzichtelijk weergegeven in een album waarin het werk beschreven stond met de afmetingen, titel en een zeer lage startprijs om te beginnen bieden.  Heel de onderneming werd ondersteund via mijn facebook-profiel en ging van start op 10 januari 2017.  Ik heb veel kunstenaars uitgenodigd om deel te nemen en bijna iedereen deed mee.  Zo ook een kunstenares uit Zweden, een bekende schrijver-kunstenaar uit Frankrijk en kunstenaars van Oostende tot in Hasselt...  Aangezien het een organisch proces is, werden er elke dag meer en meer ideeën ontwikkeld.  Tot en met 21 februari konden de kunstenaars hun werken indienen.  Het bieden op de werken via de virtuele veiling verliep via sms en werd beëindigd op zondag 13 maart.  Voor mij was het niet gemakkelijk om al de bieders en lotnummers te beheren, maar via lijsten in Excel werd alles nauwkeurig opgeschreven wie er sms'te voor wel lot en met welk bod.  Nadat de veiling werd afgesloten heb ik de winnend bieders op de hoogte gebracht en gevraagd om hun bijdrage aan het project over te schrijven.  Nadien ontvingen ze de gsm-nummer van de desbetreffende kunstenaar om onderling verder af te spreken.  Dat gebeurde gelukkig allemaal zonder problemen.  Enkele weken geleden werden er mij zelfs foto's doorgestuurd van kunstenaars en winnende bieders met hun kunstwerk.  Iedereen was blij met het werk en ook ik was verrast dat ik na één week alle bedragen had ontvangen.  Uiteindelijk resulteerde heel mijn project in een totaalbedrag van 3400 euro...  Ik dank u!

 

In het kielzog van Dominik was woordkunstenares Nele De Baets-Lemmens meegekomen.  Zij bracht een mooi en ontroerend, passend gelegenheidsgedicht dat ingelijst ten geschenke werd gegeven aan de mensen van de Lage Drempel...

 

 

De Lage Drempel voelt zich oprecht gesteund door de betoonde solidariteit.  Dat vertelt me voorzitter Hedwig De Saeger. Uit verschillende hoeken kwam de steun.  Zowel van de stad als Sociaal Huis, van privé-personen, scholen en politieke partijen.

Mechelaar Jonas Salen probeerde via de actie 'Mechelen steunt de Lage Drempel' vele particulieren te bewegen tot steun.  Velen gaven bedragen van 5 tot 300 euro via deze weg.

Alles bij mekaar werd zo al een 20 000 Euro bij mekaar gesprokkeld.

Zo kan de Lage Drempel weer een eindje verder.  De vereniging draait immers met vele vrijwilligers maar er werken ook twee beroepskrachten mee.  De werking kan dus voortgezet worden.   Toch zoekt de Lage Drempel voor de toekomst nog naar mogelijkheden voor een meer structurele sponsoring.

Medewerkster Marina Rochtus benadrukt dat de miserie van de laatste maanden de groep vrijwilligers van De Lage Drempel nog dichter bij mekaar heeft gebracht.  De groep is nog hechter geworden in de sterke wil om de vereniging boven water te houden.  Men weet dat 'hun' mensen hen nodig hebben... De Lage Drempel wil een open huis zijn met een luisterend woord, een helpende hand, zorgend voor  educatie, ontspanning, hulp om meer weerbaar te worden, begeleiding...  Kortom: een plaats om mekaar laagdrempelig te ontmoeten...

 

 

(tuin met muurschilderingen van Gijs Vanhee)