pastoor Stefaan Callebaut verlaat Mechelen

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Voor de Mechelse geloofsgemeenschap is Stefaan Callebaut als voorganger van de Emmaüsparochie een overbekend figuur.   Ook vele andere Maneblussers kennen hem - al was het alleen maar van gezicht.  De tijd dat onze stad volliep met priesters is lang verleden tijd.  Het schaarse aantal maakt hen dan ook een tikkeltje bijzonder en tot witte raven.  Na achttien jaar dienst in Mechelen verlaat Stefaan evenwel binnenkort de stad.  Hij wordt immers aangesteld tot deken van Bierbeek.  Stellen dat hij het 'zinkende schip' verlaat is kort door de bocht gaan.  Maar velen stellen zich nu wél de vraag hoe de Kerk dit vertrek zal oplossen.  Want Stefaan laat een lege plek na.  Wetende dat Mechelen nog slechts drie dienstdoende pastoors meer telt, wordt dit voorzeker een hele klus.  Tijd voor gissen en speculaties....

 

(Stefaan met burgemeester Bart Somers en Jan Van Gils van de Colomaparochie...)

 

Achttien jaar geleden kwam de in juni 56 jaar wordende Stefaan Callebaut in Mechelen terecht. 

Stefaan die van geboorte uit het Gentse stamt, was voordien pastoor in Sint-Pieters-Leeuw.  En daarvoor was hij ook reeds priester in Erps-Kwerps en Willebroek.

Callebaut werd aangesteld tot priester van de parochies Sint-Jozef Coloma en Sint-Jan Berchmans.  Ook de kleinere parochies Sint-Jacob en Pius X vielen onder zijn zorgen. 

In de Sint-Jozef Colomaparochie was hij nog niet zo lang actief toen in januari 2000 de kerk werd gesloten voor dringende restauratiewerken die - zoals iedere Mechelaar wel weet - jaren aansleepten.  De gelovigen dienden van toen af de vieringen te volgen in parochiezaal 't Kranske aan de Tervuursesteenweg.  (het 'Oud Kerkske').   Gek toeval maakt dat nu de kerk in de zomer weer zal opengesteld worden langdurige renovatie, Stefaan ook de deur van de parochie dicht trekt.  Veel vieringen in de Colomakerk heeft hij dus niet kunnen voorgaan.

 

 

Stefaan woonde vele jaren in de Willem Geetsstraat. Nadien verhuisde hij naar de pastorie van Sint-Jan Berchmans.

Stefaan mocht ook de viering van het 100-jarig bestaan van de Sint-Jan Berchmanskerk aan de Brusselsesteenweg meemaken.  Dit feit viel samen met zijn 25-jarig priesterjubileum.  En beide feiten werden zo feestelijk met mekaar verbonden.

Later werd het werkterrein van Stefaan nog uitgebreid met de Sint-Martinusparochie van Hombeek.

In de hertekening van het Mechelse kerklandschap werden al deze parochies van Mechelen-Zuid samengevoegd tot een nieuw geheel met de naam 'Emmaüsparochie'.

Naast zijn functie als parochiepriester was Stefaan ook nog op andere terreinen actief.  Zo was hij een graag geziene voorganger in het Hof van Egmont.

 

 

Het nieuws van zijn vertrek viel in de geloofsgemeenschappen van Mechelen als een bom.  Dit had men echt niet zien aankomen. In maart werd Stefaan de vraag gesteld. Maandag pas werd het nieuws aangekondigd.  In juli gaat Stefaan zijn laatste missen voor in Mechelen. 

Stefaan Callebaut beseft dat het vertrek natuurlijk ook 'loslaten' betekent.  En dat is niet steeds gemakkelijk.  Maar toch vindt hij het een hele eer om door de kardinaal benoemd  te worden tot deken in Bierbeek.   In Bierbeek zullen vijftien kerken onder zijn hoede vallen.  Ook Boutersem en Oud-Heverlee zullen behoren tot zijn nieuwe werkterrein.

Koffiedik kijken wie nu in Mechelen zijn taak zal overnemen....

 

(viering van zijn zilveren priesterjubileum in de Sint-Jan Berchmanskerk.  Zijn ouders en zus zitten op de eerste rij...)

(met wijlen Jean Van Loo, parochiemedewerker van Sint-Jan Berchmans...)

(bij de inhuldiging van het vernieuwde kerkplein aan de Colomakerk)

(Eerste-Communieviering in Coloma, samen met de vroegere pastoor van de Colomaparochie, Paul Van Steen...)

(babbeltje met Miet Bourlon, echtgenote van onze burgemeester...)

 

(bij de inhuldiging van de gerestaureerde Sint-Petrus en Pauluskerk en voorgaand in een viering in de Sint-Jozef Battel-kerk)

(Met Paul Van Bets op een interreligieuze gebedsviering)

 

 

 

 

 

 

Als de laatste het licht zou willen uit doen a.u.b.

Bij de doop van een van mijn kleinzoons in St. Jan Berchmans (2009)

hij deed dat heel fijn vind ik de doopplechtigheid