Gerestaureerde Zalm maakt Zoutwerf nog mooier

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Eén van de mooiste historische gevels van Mechelen heeft zijn oude glorie hervonden.  De Grote Zalm was sowieso al een architecturaal pareltje dat onze Zoutwerf extra cachet gaf.  Maar nu dat de restauratiewerken helemaal achter de rug zijn oogt deze prachtgevel die werd opgetrokken tussen 1530 en 1535 nog mooier dan voorheen.  De stad heeft ons sterk bij dit restauratieproces betrokken door middel van verhelderende infopanelen nabij de werf, en we kregen als Mechelaars ook af en toe de kans om met gids de stellingen te beklimmen, om de rijke ornamentiek van het gebouw en de werkzaamheden van naderbij te bekijken.  De stellingen werden eerder al afgebroken, en nu was het tijd om enigszins feestelijk de vernieuwde Zalm in te huldigen.  Daar was flink wat volk op afgekomen...

 

 

De Zoutwerf is een schitterend stukje Mechelen met een rijk historisch verleden.

In de 13de eeuw werd dit gedeelte van de Dijle-oever tussen Grootbrug en 't Plein 'de Werf' genoemd.   Pas toen de stad in 1301 het stapelrecht op zout wist te verwerven kreeg het zijn naam die tot op de dag van vandaag  is blijven verder leven.  Op de Zoutwerf stonden van oudsher prestigieuze handelspanden en ambachtshuizen van kordewagenaars, zoutdragers en visverkopers.  'In den Grooten Zalm' - zoals het gebouw volledigheidshalve heet - was het stamhuis van deze visverkopers die met dit sterk in het oog springende pand hun rijkdom wilden etaleren.

Daar lukten ze dan ook in.  Het huis werd ontworpen door Willem Van Werchtere en deze gebruikte voor de bouw dure materialen.  De stijl van het huis was voor die tijd erg vooruitstrevend en mag wel één van de vroegste voorbeelden van vroegrenaissance in onze gewesten genoemd worden.  Een gevel om te koesteren...

De gevel is rijkelijk gedecoreerd en je ontdekt vele mythologische figuren in de ornamentiek.  Zeegoden, engelen, vazen, vissen, bloemenranken...: het passeert allemaal de revue.

De Zalm kreeg een zachte restauratie van de buitenschil (bedaking, reiniging en herstel van voor-en zijgevels en het schrijnwerk werd hersteld en herschilderd).  Ook aan de stabiliteit van het gebouw werd gewerkt (de kooflijst werd verankerd en een betonbalk werd gerealiseerd). 

Wat de afwerkingslagen van het huis betreft, is er gekozen om de midden 19de-eeuwse kleurstelling bloot te leggen.  De vormgeving van de geveltop komt hiermee overeen. 

 

 

 

 

Het was een trotse schepen van Monumentenzorg, Greet Geypen, die op deze inhuldiging een kort verloop van de werken en de geschiedenis van het gebouw mocht toelichten.  De restauratiewerken werden uitgevoerd voor iets minder dan 1 miljoen Euro.

Hierna volgde een wonderlijke lichtprojectie van het StrohmCollective: een mengeling van muziek, lichtspel en woord.  De tekst was knap poëtisch.

Een kleine receptie werd aangeboden, want op de afronding van deze succesvolle restauratie hoorde het om te klinken!

Wat later werd het effe spannend, want plots kwamen er drie brandweerwagens met zwaailicht de Zoutwerf opgereden, met manschappen klaar voor interventie...   Geen nood - geen paniek: iemand had per vergissing op een alarmknop gedrukt...  Maar het evenement kreeg hiermee ongewild nog enige extra spektakelwaarde.  Gelukkig 'zonder erg'...