KWB Coloma trekt van Brussel naar Bagdad...

  (foto: Jan Smets)

Onze burgemeester mocht maandag de prestigieuze '2016 World Mayor Prize' ontvangen.  En die kreeg hij voornamelijk omdat hij een relevante visie uitwerkte op vlak van stedelijk samenleven.  Hoewel blij met deze erkenning relativeerde hij het ook, en vond hij dat het ook een prijs was voor alle Mechelaars. 

Inderdaad: er zijn wel meerdere Maneblussers en groepen in deze stad die hun nek uitsteken voor een betere samenleving en hechtere contacten tussen de diverse bevolkingsgroepen.  Niet toevallig was ik vanavond te gast bij Danny Van Baelen, bestuurslid van de KWB-afdeling van Coloma.  Binnenkort - op dinsdag 14 maart - organiseert deze socio-culturele afdeling een uiterst boeiende gespreksavond met antropoloog en theoloog Jonas Slaats.  Het belooft een niet-vrijblijvende interactieve avond te worden waarop dieper wordt ingegaan op de wereld van 'de Islam', die vaak in 1 adem wordt genoemd met geweld en terreur.  Maar is dit wel terecht?  Heeft deze godsdienst het alleenrecht op terreur?  Deze praatavond wil een aantal beelden bijstellen en nuanceren.

 

Migratie, asiel en vluchtelingen bespreekbaar maken heeft wat weg van een wandeling door een mijnenveld, en de emoties laaien vaak stevig op.  Niet zelden wordt het een nogal zwart/witte discussie.

Daarom is het inrichten van een praatavond als deze een relatief 'riskant' gegeven.  Dat kan je je wel voorstellen.

Maar KWB zou KWB niet zijn mocht men deze uitdaging niet aangaan.  Met 'KWB Onbegrensd' ontwikkelde het een stevige campagne.  De lokale afdelingen konden het thema verder uitwerken volgens de slagzin van de vereniging: zien, oordelen en handelen'.

Daar gaat Danny maar wat graag op in!

 

Iedereen verdient een plaats in onze samenleving.  Hier wil KWB aan meewerken.  Dat is gewoon onze opdracht, onze missie, ons solidariteitsprincipe.  Het vraagt van ons allen inspanningen.  Maar we denken dat vluchtelingen en migranten best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Dat willen we doen door het thema bespreekbaar te maken, door info te geven, mensen bewust te maken van het gegeven, maar vooral ook door er effectief wat aan te DOEN.

 

KWB heeft als middenveldorganisatie steeds getracht om bruggen te bouwen over rangen en standen heen.  De tijd van praten 'over' is voorbij.  Het moet nu ook gaan over praten 'met'!  Daarom gaat men dit werkjaar over tot actie.  Men wil vluchtelingen betrekken bij de activiteiten en interesse tonen voor hun situatie.  Dit kan alleen maar leiden tot boeiende ontmoetingen.

 

Zo is dat.  Als bestuur hebben we in september al een gespreksavond gehouden over de vluchtelingenproblematiek, waarbij we sommige 'waarheden' doorprikten.  Het werd een geanimeerd gesprek waarbij we ontdekten dat we eigenlijk wel in dezelfde denkrichting zaten.  Een maand later maakten we in Brussel een wandeling waarbij we gegidst werden door een vluchteling...van het Noordstation tot de dienst Vreemdelingenzaken, tot een opvangkerk in het Noordkwartier tot het Klein Kasteeltje.  Het werd een boeiende tocht.  En we ondervonden aan de lijve welk traject vluchtelingen hier moeten doorlopen.

 

Het woord 'vluchteling' roept niet weinig negatieve gevoelens op bij velen.  Meestal gaat het dan ook nog over moslims, en dan is het hek helemaal van de dam.

Bestaat 'dé' Islam wel?  Waarom roept de aanwezigheid van de Islam zoveel vragen op?  Waar komen de huidige conflicten in de Islamitische wereld vandaan?  Is een botsing van beschavingen onvermijdelijk of zijn er uitwegen?  Hoe zit de Islamitische gemeenschap in mekaar?  Welke beelden van deze gemeenschap krijgen we te zien, en welke niet?

 

Onbekend is onbemind zegt men.  Johan Slaats wil in zijn uiteenzetting hierop dieper ingaan.  Hij gaat geen thema uit de weg en zet kanttekeningen bij ons huidige wereldbeeld en plaatst de discussies over de Islam in een breder perspectief.  Slaats was vroeger coördinator van het expertisiecentrum Islamitische culturen in Vlaanderen en auteur van het boek 'Soefi's, Punkers en Poëten. Een Christen op reis door de Islam'.  In dat boek bundelde hij zijn gesprekken met vooraanstaande geleerden en artiesten uit de Islamitische wereld.  Johan Slaats toert dit hele jaar in heel Vlaanderen rond, en zowat elke dinsdag is hij te gast in een KWB-afdeling.  Hij praat over zijn eigen ervaringen, brengt beeldmateriaal mee, én werkt met stellingen waarop kan gestemd worden.  Ja: het wordt een interactieve avond.  We zullen mekaar kunnen beluisteren, voelen wat er leeft bij mekaar...

 

KWB-Coloma steekt zijn nek uit.  Maar al te graag wil men dwarsverbindingen leggen met Islamitische bewoners van onze stad.  Zo was er vorig jaar reeds contact met een Marokkaans-Mechelse vrouwengroep.  Er werden linken gelegd en er werd gezocht hoe men in de toekomst eventueel zou kunnen samenwerken...

 

Dat zouden we graag ooit doen: een gezinsactiviteit organiseren over die 'grenzen' heen.  Ooit moet dit mogelijk zijn.  Zo hebben we een tiental jaar geleden samen met een aantal Marokkaanse mannen ons Kerstfeest gevierd.  Ik ben overtuigd dat we in de toekomst nog dingen samen kunnen doen.  Dat moet ook.  Het moet verder gaan dan louter de moskee bezoeken of zo.  We hielden enkele jaren geleden ook al eens gespreksavonden over de wereldgodsdiensten.  We ontdekten dat we in feite allemaal niet zo gek veel van mekaar verschillen...

 

KWB Coloma kleurt buiten de lijntjes.  Onbegrensd.  En dat doet ze met volle overtuiging in een stad met een grote diversiteit. 

 

 

Voor deze gespreksavond die zal doorgaan in feestzaal 't Kranske, aan de Tervuursesteenweg 16, naast de Colomakerk wordt gevraagd om in te schrijven voor 5 maart.  Je kan die avond zelf nog afgezakt komen, maar door vooraf in te schrijven hebben de initatiefnemers een beter idee over het aantal aanwezigen.  Iedereen is welkom!

De avond start om 20 uur.  De inkom bedraagt 3 Euro.

kwbcoloma@outlook.com

 

De opbrengst van de avond schenken we maar al te graag aan een goed doel.  En dit is het Steunpunt Asiel en Migratie van de stad Mechelen. Betalen kan op rekeningnummer van KWB Coloma:  BE45 7885 1121 4489  met vermelding van naam en 'Brussel-Bagdad'

 

www.kwb.be/onbegrensd