Vol Arsenaal voor gespreksavond georganiseerd door Welcome in Mechelen

 

(foto's: Jan Smets)

Waar de politiek misschien faalt kan de modale burger het verschil maken... Zoveel is duidelijk.  Het werd nog duidelijker na de boeiende gespreksavond in 't Arsenaal die georganiseerd werd door Welcome in Mechelen.  Wat doet vluchten met kinderen?  Hoe ga je om met hun kwetsbaarheid, trauma's..? Enne: welk antwoord geef je op de meer dan prangende vraag 'Maken we beweging voor een Belgische versie van het kinderpardon?'.  Regularisatie na een periode van integratie?  De theaterzaal zat afgeladen vol.  Méér zelfs: nog een twintigtal mensen dienden de avond te volgen op een groot scherm via live-stream in een andere zaal.  Het moet gezegd: het thema weet te beroeren...

 

Op een winteravond de besloten cocon van de gezellige huiskamer verlaten om je door de kou te begeven naar een gespreksavond: da's op z'n minst getuigen van een zeker engagement.

Ondanks veel negativisme rond de vluchtelingenproblematiek zijn velen toch nog oprecht begaan met de ellende die dit alles met zich meebrengt.  Een vrijwilligersbeweging als Welcome in Mechelen, probeert al een hele poos zich niet neer te leggen bij het cynisme van deze realiteit en steekt de handen uit de mouwen om daadwerkelijk hulp te bieden: praktisch en materieel; een stukje mee op weg te gaan en om een warm thuisgevoel te geven aan deze ontwortelde mensen.

 

 

 

Maar ook wil Welcome in Mechelen sensibiliserend werken, en in dit opzicht is een avond als deze ook op te vatten.

Blijkbaar is hier nood aan.  Dat werd gemerkt aan het grote aantal inschrijvingen voor deze avond.  Deze avond is géén eindpunt  maar beslist ook een aanzet om op de ingeslagen weg voort te gaan en als burger ook te pleiten voor een menselijker behandeling van vluchtelingen.

Het is Hilde Geraerts van de vzw Orbit - één van de sprekers - die dit pleidooi deed, waarop ze een warm en groot applaus kreeg:

 

De verandering van het asielbeleid naar een menselijkere behandeling van vluchtelingen zal niet door politici doorgevoerd worden.  de verandering zal moeten afgedwongen worden van onderuit!

 

Mede-organisator en coördinator van Welcome, de Mechelse journalist Sauw Tjhoi Ng, beaamt dit:

 

(Sauw Tjhoi Ng)

 

Dat zegt veel.  Dat er veel meer mensen dan we denken of voorgeschoteld krijgen door de mainstream media, willen dat het kille hardvochtige asielbeleid stopt.

 

Het publiek was heel divers: jong en oud, vrouw, man...  En er hing een warme en solidaire sfeer.  Wat zeker mag genoteerd worden is de professionele en rimpelloze samenwerking tussen Welcome in Mechelen en de medewerkers van het Arsenaal/Lazarus.  De dankbaarheid van de werkgroep naar het theaterhuis is dan ook groot.

Burgemeester Somers beloofde langs te komen, maar door een eerder genomen afspraak was hij die avond te gast bij Salaam.  Hij liet zich verontschuldigen voor deze avond die nochtans op zijn belangstelling mocht rekenen.

 

 

(Bert Gabriëls)

(onvermoeibare organisator Elke Horemans)

(Shamisa Debroey en Caitlin Talbut)

 

Jammer was ook het feit dat de bekende schrijver en choreograaf Ish Ait Hamou niet aanwezig kon zijn.  Maar via een videoboodschap was hij er toch even bij.  Ziekte belette ook de Syrische ud-speler Adhem, maar dat werd méér dan goed opgevangen door muzikaal talent van eigen bodem: Caitlin Talbut die met haar door gitaar begeleide gevoelige liedjes wist te ontroeren.  Geertrui Serneels - coördinator van Solentra die master in de klinische psycholgie is, kon door familiale omstandigheden er niet bij zijn.

Het bezorgde de organisatoren wat kopzorgen, maar het enthousiasme van al diegenen die wél aanwezig konden zijn, en de vele vrijwilligers, pepten Tjhoi op.  Het programma was sowieso al ijzersterk, en de avond verliep  dan ook vlekkeloos.

De jonge Mechelse kunstenares Shamisa Debroey zorgde de hele avond voor live-drawing.  Zij zette haar gevoelens bij wat ze hoorde en zag op papier, en nadat het programma afgelopen was werden deze tekeningen verkocht.  Al die kleine kunstwerkjes gingen vlot van de hand.  Met de opbrengst wordt de kas van Welcome in Mechelen gespijsd.

Opgemerkt was natuurlijk Bert Gabriëls die veel meer is dan een stand-up-comedian.  De sociaal bewogen man is ook jurist en was één van de deelnemers aan de veel besproken 'TV-reis'  'Terug naar eigen land' met Martin Heylen.  Raak wist hij de getoonde filmfragmenten te duiden.  Later op de avond zorgde hij nog voor een gesmaakte performance.  Met humor kan je soms dingen treffender verwoorden.   

 

 

(Winny Ang en Jean-Pierre Verhaeghe)

  (Dirk Kops)

(Tjhoi in gesprek met Annelies Huybrechts)

 

We kregen hele verhelderende tussenkomsten te horen van de Antwerpse kinder-en jeugdpsychiater Winny Ang, van Dirk Kops die directeur Centrum Leren en Werken van TSM is, van Okan-lerares Ine Lanckriet, van beleidsadviseur asiel en migratie bij het Kinderrechtencommisariaat Jean-Pierre Verhaeghe, en van psychologe Annelies Huybrechts.

We mochten ook het verhaal beluisteren van een Albanese en Syrische jongere, en van een Syrische vader van vier kinderen.  Het waren aangrijpende verhalen - getuigenissen van wanhoop en hoop...

 

 

Tussen de gesprekken door konden we video's bekijken, gemaakt door Pita Saïd die in Mechelen niet dient voorgesteld, Redhorse reporters, het Rode Kruis en Vier.

Het aantal asielaanvragen stijgt weer.  Is de overheid voorbereid of moeten burgerinitiatieven weer bijspringen?  In september was er nochtans een daling van meer dan 10 procent.  Het blijkt uit de cijfers van het Commisariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

Dat CGVS registreerde in oktober 1705 asielaanvragen - een stijging met 14 procent.  Het merendeel hen komt nog altijd uit Syrië (14,8%), gevolgd door Turkije (10,3%), Afghanistan (6,2%) en Albanië (5,5%).  Onder al deze asielzoekers waren er 94 onbegeleide minderjarigen.

Hoe hardvochtiger het asielbeleid, hoe meer vluchtelingen 'uit de boot' vallen.  Minder erkenningen, meer uitzettingen, maar ook meer mensen zonder wettig verblijf: Sans-papiers.

Ook in het Mechelse is deze trieste trend merkaar.  De lokale media berichten geregeld over Mechelaars die al jaren zonder papieren leven.  Welcome in Mechelen werkt aan een inventarisatie van alle (praktische) hulpverlening en ondersteuning.  Van kringloopwinkel tot psycholoog. 

De werkgroep wil ook een stem geven aan deze groep medeburgers die onder de radar moeten blijven.

Je kan Welcome in Mechelen ook volgen via Facebook.

0477-280257

welcomemechelen@hotmail.com

Wil je graag meewerken bij Welcome in Mechelen?

je kan komen kennismaken met ons op één van onze samenkomsten.  De volgende gaat door op 6 december om 19u30 in Den Deigem.

(vele handen maken het werk licht!  Doe je mee aan een beauty-of kookworkshop, aan een voetbalploeg, of wil je een handje toesteken in de meubelcentrale, een nieuwjaarsfeestje, huizenjacht...  Het kan allemaal...)