Mercado!

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Er zijn nog zekerheden in het leven...  Na ruim drie weken ben ik weer in 't land.  En dan merk ik dat onze Sint-Romboutstoren nog even onwrikbaar in de Mechelse grond verankerd staat.  Ik constateer dat de Maneblusser even lustig feest en scheurpt als vanouds.  En dat is een geruststelling.  Mechelenblogt bestaat nog steeds en wist  op 'verrassende' wijze in de ether te blijven... De zomer is van Mechelen.  Ook dat is niet nieuw.  Al moet aan dat zomeren toch nog wat gesleuteld worden me dunkt.  Maar goed: de Grote Vakantie is gestart en laat ons de komkommers voor wat we zijn, en laat ons maar berichten over méér dan langwerpige groene groenten.

Alhoewel...  Nu dat Mechelen - zij het éénmalig - een overdekte markt in onze ouwe Vleeshal op poten wil zetten, zou dit nieuwtje misschien wel gecatalogeerd worden in de afdeling 'komkommernieuws'?

Alle gekheid op een stokje: het verheugt me dat een idee dat ik reeds enige tijd geleden lanceerde op Mechelenblogt, nu toch een heel klein beetje werkelijkheid zal worden.  Ik wéét: het is maar voor even.  Maar: wie weet wordt dit zo'n succes dat het een aantal mensen toch zal aanzetten om de marktfunctie in dit schitterende gebouw een bestendig karakter te geven?

 

Dromen mag altijd.  Daar staat geen verbod op. 

Het was ook vanuit dit idee dat ik toen mijn wensdroom om de oude Vleeshal in de Huidevettersstraat nieuw leven in te blazen door het zijn vroegere functie in één of andere vorm terug te laten uitoefenen.  Daar moet ik verder niet in detail op ingaan.  Dat heb ik indertijd al uit de doeken gedaan.

Er kwamen toen heel wat reacties op dit artikel.  Sommigen vonden het een fantastisch idee, en weer anderen vonden het té utopisch of onrealistisch.  Inderdaad: en dat was ook niet mijn bedoeling: een effectief MARKTonderzoek deed ik niet.  Ik dropte enkel een ideetje.  Hoe dit praktisch of financieel diende opgelost  te worden zou voor specialisten ter zake moeten zijn.

Toen werd het even stil.  Het stadsbestuur reageerde eerder afwachtend.  Gecatalogeerd leek de droom.  OK.  Jammer misschien, maar ik kon er wel mee leven.

Tot... politica Caroline Gennez het idee opraapte en hiermee naar de pers stapte.  Later gaf ze me ook ootmoedig toe dat ze hiervoor leentjebuur deed bij mij.  Geen enkel probleem.  Als het idee in leven werd gehouden was dit voor mij prima. 

                              

 

sp.a beet er zich in vast.  Gelukkig overstijgt het plan wel de partijpolitiek.  En dat is maar goed ook.  Het idee wordt nu gedragen door een brede groep mensen en het zijn Sophie Bollen en Karla Celis die een leuk iniatief verder begonnen uit te werken.

 

Op zaterdag 24 september zal de Vleeshal die nu al twee jaar te koop staat, dus éénmalig geopend worden als Mercado. De eigenaar van de hal ging akkoordmet het creatieve idee.  Enkele Mechelse ondernemers zien er alvast brood in, en zullen present tekenen.  Zij zijn er dan ook van overtuigd dat onze stad heel wat culinair te bieden heeft. 

 

Bovendien zien de iniatiefnemers in deze Mercado ook een gemeenschapsvormend project.  En dat is mooi meegenomen.

Misschien, heel misschien zal het verhoopte succes van deze Mercadodag in september een aantal beleidsvoerders over de streep kunnen trekken om dit historische pand op deze manier 'terug te geven' aan de Mechelaar.

Ik denk alvast dat een Mercado best kan op slagen heeft.  Dat zie je ook bij gelijkaardige iniatieven in binnen-en buitenland.  We hoeven zelfs niet zo heel ver te zoeken voor een soortegelijk project.  In de Sinjorenstad zal de oude markthal De Criée in de Chinese wijk opnieuw worden ingericht als overdekte versmarkt.  Deze hal is net iets jonger als onze Vleeshal, en dateert van 1904.  Toch herkennen we heel wat gemeenschappelijke kenmerken.  Nu is in het gebouw een supermarkt gevestigd, en ook enkele slagers vinden er onderdak.  Die laatsten zouden alvast blijvend handel kunnen drijven in de markt, maar heel wat andere handelaars zullen er hun koopwaar aan de man kunnen brengen.  Ook een koffie-en tapasbar worden voorzien in de 'nieuwe' Criée.

Mechelen: grijp je kans nu het (nog) kan en laat onze Vleeshal niet uit handen gaan.  De hal ligt in een buurt die met vernieuwde Botermarkt, hotel, Clarenhof, Rik Wouterstuin, nieuwe lofts... helemaal herademt.  Een overdekte markthal in deze wijk die zich steeds meer profileert zou de kroon op het werk kunnen zijn.

Hopelijk overstijgt dit alles ook nog de partijpolitiek. Dit is een idee dat vele Mechelaars genegen is.  Een markt hoeft geen kleur.

Dromen mag.  Nu is het aan beleidsmakers en specialisten om uit te vlooien wat haalbaar is.