begrafenis

met categorie:  

Blijkbaar is er wat te doen over de plaats waar men zijn doden mag begraven. Ik las ' onlangs ' dat onze voormalige heerser, keizer Jozef II, enkele honderden jaren terug reeds zo vooruitziend was om op de spiksplinternieuwe begraafplaats van Mechelen, plaatsen te voorzien voor andersdenkenken. Waarschijnlijk hebben de huidige vroede vaderen dat over het het hoofd gezien.

Sinds enkele eeuwen begraven we ook ' ongelovigen ' ofte vrijmetselaars op de gemeentelijke begraafplaats ... waar zou het probleem dan liggen??

 

 

 

In 2007 reeds was er dit artikel op Mechelenblogt...

www.mechelenblogt.be/2007/11/binnenkort-islamitische-begraafplaats

Die goede Smets ! Is zo eerlijk ( bravo! echt gemeend)  om te referen aan een artikel uit 2007 waarbij je je afvraagt wat in die tijd overheerst: de onnozelheid, de naïviteit of de domheid (met uitzondering van de bijdragen van edward luyten, rogier kokken en gwijde -de terreur van mechelen blogt- janssens). We zijn nu negen jaar verder en inmiddels is wel duidelijk wat een criminele ideologie hier verwelkomd is; een al 1400 jaar durende misdaad tegen de menselijkheid. Er zijn op dit ogenblik minstens 11.000 mohammedanen in Mechelen. Volgens socioloog Ruud Koopmans (directeur Wiffensschaftzentrum Berlin Sozialforschung) stelt in dit land ongeveer 60 % onder hen hun ideologie boven de wet. Op Mechelse schaal: 7.000. Gelukkig zijn er maar een paar mohammedanen die consequent hun leven geven voor hun kwalijke ideologie. Maar erger is dat zij volgens Koopmans kunnen rekenen op 10 à 15 % sympathisanten die geweld willen gebruiken of intensief steunen om die ideologie te bevorderen. Op Mechelse schaal: 1500. Of is het een toeval dat die Mechelse politieinspecteur een gegrond vermoeden had waar die Parijse moordenaar zou verblijven ? En nu gaat men maar weer eens de mogelijkheden onderzoeken om toegevingen te doen aan luiden die ziekelijk racistisch en seksistisch zijn en zich boven de christen en ongelovige Untermenschen verheven voelen. Vandaag roept Tahmina Akefi (Nederlandse van Afghaanse afkomst) in het NRC op om te stoppen met dat idiote gepamper.Volgens haar hebben migranten die naar hier komen al een beeld vooraleer ze er zijn: veel welvaart maar normen en waarden deugen niet en ze eisen dus dat Westerlingen hun gebruiken en hun dikwijls walgelijke mentaliteit respecteren. Ze hekelen de Westerse vrijheid maar willen wel die vrijheid gebruiken om hun eigen normen op te dringen (denk aan de incidenten bij de Ursulinen in de Hoogstraat) En de Westerse onnozelaars doen dat want we "moeten respect tonen". (Al is er geen Vlaming die als hij in de VS woont zal eisen dat de Amerikanen zich aan hem aanpassen). De gevolgen van die valse tolerantie zien we vandaag: een derde en vierde generatie Turken in Vlaanderen die denken dat ze in Turkije leven (2/3de van de Turken in dit land gaven hun stem aan de moordenaar Erdogan). De verbondenheid met het land waar ze leven is nihil. Akefi vergelijkt het met kinderen die altijd hun zin krijgen en tenslotte geen limieten meer aanvaarden.Liberalen hebben in de 19de eeuw politieke oorlogen gevoerd om te eisen dat in de dood iedereen gelijk is en er dus geen sprake kan zijn van een hoek voor verdoemde ongelovigen. En dus moeten mohammedanen zich in Mechelen maar aan de wet houden en daarmee basta. Natuurlijk denken de politici van pseudo-links liever al aan de verkiezingen van 2018 ipv aan de gelijkwaardigheid van alle Mechelaars en ze willen er alles aan doen hun nieuw kiesvee te plezieren; in afwachting dat ze zelf opzij geschoven worden zoals in Sint-Joost-ten-Node. Op dit ogenblik sterven de laatste collaborateurs. Misschien kan de kleinzoon van zo een veroordeelde een hoekje op het kerkhof reserveren voor bejaarde nazi's die met hun lichaam in de richting Berlijn willen begraven worden.