Nieuwe organisatie Vlinks houdt eerste publiek debat in Mechelen

De Vlaamse Beweging is - zoals het cliché zegt - een huis met vele kamers.  Mechelaar Mark Van Mullem - bij de trouwe lezers van deze blog ook gekend als cultuurliefhebber en melomaan - voegde er in maart 2015 met enkele gelijkgezinden nog een kamer aan toe: de (naar eigen zeggen) Vlaamse en sociale netwerkgroep Vlinks.  Binnenkort houdt die in onze stad haar eerste publieke debat en daarover had ondergetekende - overtuigd belgicist - een aangenaam gesprek met Mark - de overtuigde flamingant.

 

 

Politiek en maatschappelijk heeft de Vlaamse Beweging zoals alom gekend een bewogen geschiedenis achter de rug.  Tussen de recuperatie van Vlaamse symbolen voor de identiteitsvorming van het nog prille België en de huidige, door de Vlaams-nationalistische N-VA geleide Vlaamse regering, zit dan ook een wereld van verschil.  Opvallend is dat in het naoorlogse België, de Vlaamse Beweging een steeds rechtser imago kreeg. Vooral de collaboratie tijdens de twee wereldoorlogen en de opkomst van het voor racisme veroordeelde Vlaams Blok, zadelden Vlaanderen op met enkele schandvlekken die (tot nu toe) niemand echt kon uitwissen.  De Vlaamse strijd werd zodoende voor velen een taboe, iets om te mijden.  Nochtans is dat niet altijd zo geweest, zo herinnert Mark zich.

 

"Vanuit mijn ervaring, thuis en binnen mijn familie was het beleven van de Vlaamse identiteit complexloos en positief.  Op 11 juli of een andere feestdag de leeuwenvlag uithangen, werd in die periode niet scheef bekeken.  De oorlog was al enkele decennia achter de rug en de Volksunie (VU) gaf, zeker naar mijn ervaring, Vlaamsgezindheid een sociale en progressieve politieke invulling, iets wat mij als jongeling erg aansprak. Helaas ging die partij uiteindelijk kapot aan interne discussies, met name tussen de harde nationalistische en de eerder progressieve tak.  Of de linker- en rechtervleugel, zo je wil."

 

Uiteindelijk sloot Mark, VU-lid en lid van de pluralistische Vlaamse Volksbeweging (VVB) zich aan bij de pas opgerichte Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). 

 

"Die partij mocht zich erfgenaam noemen van de VU. Ik ging er dan ook vanuit dat de sociale, progressieve en pacifistische VU-lijn ook consequent zou doorgetrokken worden. Maar gaandeweg schoof de partij, in mijn ogen, steeds meer op naar rechts en sloeg ze steeds meer de (neo-)liberale koers in. Al had ik die stap al eerder willen zetten, bij de lokale bestuursverkiezingen van 2013 was ik geen kandidaat meer, het lidmaatschap werd niet hernieuwd. Er bestond geen alternatief, de VU was reeds lang dood, dus werd ik politiek dakloos."

 

Toch bleef de Vlaamse gedrevenheid bij Mark steeds aanwezig.  Vooral de groeiende perceptie dat Vlaamsgezindheid per definitie gelijk stond aan (extreem-)rechtse standpunten en plat racisme, zinde hem niet. 

 

"Dat iemand  zich bij mijn Vlaamse sympathieën op zeker moment de bedenking maakte dat ik 'nochtans vroeger zo sociaal was' deed mij de ogen eigenlijk al openen.  De behoefte groeide om de Vlaamse Beweging weer een sociaal gezicht te geven.  Jaren later pas, in 2014, kwamen er de eerste contacten met  met gelijkgezinden, in de eerste plaats Erik D'hamers van de Vlaamse Volksbeweging en Tom Garcia van de Vlaamsgezinde internetkrant Doorbraak. De idee groeide om een nieuw initiatief op poten te zetten.  “Een inspiratie was en is daarbij voor ons zeker ook schrijver en filosoof Ludo Abicht, die recent nog stelde dat de Vlaamse partijen weer socialer moesten worden en de linkse partijen Vlaamser.  Vlinks is de vertaling van die gedachte. We willen een progressieve stem laten horen in de discussies over de toekomst van Vlaanderen."

 

En die toekomst, hoe ziet die er dan uit voor Vlinks? 

 

"Zoals ons Handvest stelt, streven we naar een Vlaanderen met een zo groot mogelijke autonomie en daarbij willen we de weg van de geleidelijkheid bewandelen.  Bij ons dus geen 'België Barst', maar wel een weloverwogen en degelijk voorbereide evolutie, in goede verstandhouding met onze Waalse buren en met andere volkeren die streven naar zelfstandigheid - denk maar aan de Schotten, Catalanen of Basken."

 

Bedoeling is om iedereen die dat wil hierbij te betrekken, zo benadrukt Mark:

 

"We willen een open dialoog tot stand brengen tussen mensen van alle strekkingen, van belgicisten tot NV-A'ers tot - jawel - leden van PVDA of van  het Vlaams Belang.  Die laatsten hebben ondanks hun harde lijn inzake vreemdelingen en communautaire vraagstukken, op sociaal vlak soms valabele standpunten. Die willen we dus zeker ook aanhoren."

 

Na een eerste reeks opiniestukken in het weekblad Knack, is er voor geïnteresseerden op 28 mei a.s. een eerste gelegenheid om kennis te maken met Vlinks én om actief mee in dialoog te gaan.  Die dag organiseert Vlinks in de bovenzaal van brasserie De Met aan de Grote Markt in Mechelen immers zijn eerste rondetafelgesprekken. 

 

"We hebben daarvoor drie publieke figuren uitgenodigd, die het elk zullen hebben over hun eigen stokpaardjes.  Kristof Calvo van de partij Groen! komt de standpunten uit zijn recentste boek 'Fuck de zijlijn' toelichten,  Sarah van Liefferinge zal het hebben over het basisinkomen dat haar Piratenpartij bepleit en Ludo De Brabander van de vzw Vrede zal praten over onze rol in internationale conflicten.  Bedoeling is dat alle deelnemers aan drie ronde tafels in gesprek gaan met deze drie personen én met elkaar.  Uiteindelijk hopen we op die boeiende debatten waaruit we ideeën en tendenzen kunnen filteren die ons verder op weg kunnen zetten."

 

Verder op weg... de politiek in? 

 

"Daar zijn we nog niet uit," zegt Mark.  "Maar als ik nog in de actieve partijpolitiek stap zal het met een recept zoals Vlinks zijn. Vooralsnog blijven we met Vlinks een netwerkorganisatie. Maar zeg nooit nooit.”

 

 
 

 

Wie meer wil weten over Vlinks of wil deelnemen aan de rondetafelgesprekken op 28 mei in Mechelen, kan daarvoor terecht op www.vlinks.be of - voor de échte diehards - op www.vlinks.vlaanderen.
 

 

 

Tekst en foto's (c) K. Polfliet - Affiche (c) Vlinks

Is Vlinks niet zoiets als ID21 van ons Bertje ?

Gimycko, bedoeld gij Bertje van de GGWS ?

Met alle sympathie voor deze organisatie, maar het zal wellicht  bij wishful thinking blijven.  Politieke moed ontbreekt in dit naar de dieperik zinkend land werkelijk op àlle vlakken en bij de traditionele partijen blijft de eigen zak en het verdelen van postjes aan onbekwame sukkels nog altijd te primeren boven de welvaart van het land en zijn uitgezogen inwoners.

 

Den Tijd van de Zuilen is nu echt wel voorbij.

Doch tussen Links en Rechts bevindt zich... de Middelmatigheid.

En daar schieten we dus GEEN METER mee op !

Of bedoeld ge Bartje van ginderachter ? 

Ik weet niet wat G.L. systematisch bedoelt met bedoeld!

@ Jokke oep zeun...

Als een fout in een tekst slecht éénmaal voorkomt kan het een tikfout zijn of ligt het aan het "dikke-vinger-syndroom". Bij de tweede misser gaan de wenkbrauwen al een tikje de opwaartse richting der verbazing in. En als de schrijver zich driemaal bezondigt aan dezelfde misser dan loopt hij het risico dat hij zoals Jezus na de derde val uit de stoet zal gezet worden.

Maar om in de sfeer van het Midden-Oosten te blijven zou ik mild willen zijn, en niet de beulsknecht die de eerste steen werpt. Het weze het Overzense Orakel niet ten kwade geduid dat hij een slordigheidje over het hoofd heeft gezien.

Maar als die slordigheidjes, in de volgende legislatuur na de overrompelende overwinning van het Vlaams Behang, zich verder gaan manifesteren als dagelijkse kost, dan zit het onderwijs in dit landje nog niet aan de kleine patatjes. Nog een boel snijwerk en mise-en-place op de keukenplank !!!

@ Jevara : Inderdaad.

Dat je een vreemde taal of het plat Mechels niet correct kunt schrijven, dat is je vergeven.  Maar fouten in of tegen je eigen moedertaal is totaal uit den boze.

Jouw term "Vlaams Behang" mag opgenomen in blogcitaten-voor-de-eeuwigheid !

;-)

@ gimycko

Reeds bij het veranderen van hun bruingebakken partijnaam' Vlaams Blok' naar 'Vlaams Belang' was er iemand die het equivalent 'Vlaams Behang' heeft gelanceerd. Dus die spitsvondigheid komt mij absoluut niet toe !!! Geef aan Caesar ...

De partij van ons aller G.L. hangt nog altijd niet  in de gordijnen  in het behang  in de touwen.  Zal wel te maken hebben met de frapatsen van de feestideologie in BXL-lez-Malines.

Wat zijn de standpunten van Vlinks eigenlijk op dit vlak ?  Just2know

Het zal wie mij een beetje kent niet verbazen dat ik aandachtig aanwezig was op de drievoudige dialoogdag en af en toe mijn mond heb opengedaan. Ik ben heel blij met dit initiatief, en ik hoop dat het niet bij dit eerste hoofdstuk mag blijven. Voor mij moet Vlinks zeker geen partij worden, ik denk dat het uiteindelijk vergeefs gespartel van Spirit om het hoofd boven water te houden duidelijk gemaakt heeft dat dat in ons al erg versnipperde politieke landschap zinloos is. Wat mij wel zinvol lijkt is een netwerk van mensen, die behoren tot verschillende partijen of partijloos zijn, die ideeën en ervaringen uitwisselen en die inzichten verdedigen in hun eigen politieke omgeving. Het denken, het zoeken naar de waarheid, het streven naar rechtvaardigheid, het sterker maken van de solidariteit, het ijveren voor vrede, het zijn stuk voor stuk waarden die geen eigendom zijn, kunnen zijn, mogen zijn, van één enkele partij.

Vlinks kan een middel zijn om het dichotome denken volgens drie breuklijnen in de Belgische politiek te overstijgen (Nederlandstalig/Vlaams - rechts - katholiek  versus Franstalig/Belgisch - links - vrijzinnig). De media houden die tweedeling al decennia in stand, bewust of onbewust. Waar hoorde ik als jongeling voor het eerst publiek een verband leggen tussen de bewapeningswedloop en hongersnood in de derde wereld, denkt U? Tijdens toespraken op de IJzerbedevaart, in de tijd van Paul Daels, voorzichtig, en Lionel van den Berghe, heel duidelijk. Maar wat kwam daarvan in de media? NIETS, men bracht de meest radicale communautaire uitsmijters uit de toespraak, en vooral het gerommel in de marge: de verbroedering van Vlaamse en buitenlandse rechts-radicalen in het bonte festival-gebeuren rond de Ijzerbedevaarten van toen. Alsof men bewust wou vermijden dat de linkse vredesbeweging en het IJzerbedevaartcomité, met het VOS de pacifistische koplopers van de Vlaamse Beweging, elkaar zouden vinden.

Men kan zich afvragen wie er sinds WO II belang bij had/heeft om steeds opnieuw de Vlaamse Beweging gelijk te stellen met uiterst-rechts in het algemeen en de collaboratie in het bijzonder. Omdat in de hoofden van de mensen die gelijkstelling ook in de andere richting werkt (collaboratie = Vlaams-Nationalisme), is er al vast één groep aan te duiden voor wie dat goed uitkwam, en dat zijn de Franstalige rechts-radicalen. Die vragen niet liever dan dat er over het VNV gepraat wordt, en dat de aandacht wordt afgeleid van de rol van Rex voor en tijdens WOII, en vooral van hun rol, openlijk of achter de schermen, in het verhaal van Rex. Netwerken met tentakels naar een aantal Franstalige liberalen, maar vooral naar de christendemocraten. Netwerken die onder de radar bleven en blijven, maar wel machtig genoeg om te zorgen voor de moord op Julien Lahaut, bijvoorbeeld.

Vlinks kan een koepel worden waaronder linksen van allerlei pluimage "veilig" kunnen deelnemen aan typisch "Vlaamse" manifestaties, en waaronder waaronder Vlaamsgezinden zichtbaar kunnen aanwezig zijn op typisch linkse evementen. Hopelijk wordt Vlinks ook snel bekend aan de overkant van de taalgrens, zodat we geen herhaling meer hoeven te krijgen van de schrijnende toestanden op de nationale betoging tegen de GAS-boetes.

Zolang Vlinks niet gaat aanpappen met extreem-rastafarikapsel-linksen mogen ze, voor mijn part, door de deur.

Maar niet afkomen met communisten, zoals Di Rupo die nu daarmee aanpapt in zijn stad.  Want die uiterst-linkse-warhoofden papten, in het verleden, zelfs aan met het religieus facisme.  Die combinatie werd Resist genoemd.

Go figure !

Blijft de vraag : klopt dit argument ?

*Als je 20 bent en niet links, dan is er wat mis met je.
*Als je 60 bent en nog altijd links, dan is er wat mis met je.

Vlinks Links ( en Rood ) op 1 mei oep d' Haverwerf - Foto Gimycko

Oei, ik heb nog 11  maanden tijd om te voorkomen dat er wat mis is met mij  :-)

¦-D

Niet dat ik elke reactie heb gelezen op een artikel van de linksrechtslinksrechtse Herman Brusselmans, maar deze tekst wil ik hier wel ff copypasten :

...Wie echt links is, zoals veel Socialisten, Groenen en aanverwanten beweren te zijn, zou nooit in zulke mate achter het eisenpakket lopen van een dogmatische godsdienstbeleving.  Links stond en staat nog steeds voor de ontvoogding van elke burger en dan vooral van de 'eenvoudige' werkmens.  Het was Links die een grote rol speelden in het algemeen stemrecht, in stemrecht en gelijkwaardigheid voor vrouwen, in de herkenning van holebirechten enz.  Dit kan men niet combineren met een slippendragersstatuut voor een uiterst reactionair gedachtegoed.  Men kan zich geen erfgenaam noemen van een beweging die de macht van de Katholieke Kerk terugbracht tot waar ze hoorde om dan vervolgens een gelijkaardige "godsdienst" (op meerdere vlakken nog veel conservatiever) te ondersteunen in net de omgekeerde beweging.  De eerste naam van de socialisten was de Belgische WERK-liedenpartij.  Vandaag is men eerder verworden tot de NIET-WERK-liedenpartij.  SP.a, Groen en consoorten hebben niets meer te maken met Links...