Een blik in de aartsbisschoppelijke tuin

  (foto's: Jan Smets)

Dit weekend werd en wordt de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis wagenwijd opengezet voor de Maneblussers.  Deze groene long midden in het stadscentrum is haast nooit toegankelijk, maar in afwachting van de definitieve ontsluiting kan je nu al eens een blik achter de tuinmuren werpen.  En daar gingen vandaag al aardig wat stadsgenoten op in.  Ook op zondag is dit nog mogelijk tussen 13 uur en 17 uur...

 

Vele stadsgenoten hebben deze prachtige tuin nog nooit gezien, tenzij van hoog op de Sint-Romboutstoren.  In de nieuwe politiek van de stad probeert men de groene oases die onze stad telt te ontsluiten voor de buurt.  Ook de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis past in dit plan.  Na jarenlang onderhandelen is het nu eindelijk zover.  In de nabije toekomst is deze tuin die eigendom is van de provincie Antwerpen, niet alleen maar wandelgebied voor de aartsbisschop, maar kan ook de modale Mechelaar er in kuieren.

De tuin van het classisistische paleis is beschermd sinds 1985.  Het paleis wordt nu grondig gerestaureerd, en men hoopt de werken te kunnen afronden in 2022.  Maar nu al wil de stad de tuin grondig opknappen.

Het onder handen nemen van dit stadspark kost welgeteld 391.047 euro, en daarmee worden tuin, muren, bergingen, paviljoentje en Lourdesgrot aangepakt.

Zelf had ik de tuin in m'n hele leven maar een drietal keer bezocht.  Eenmaal in 2000 - in het Keizer Kareljaar, toen deze het decor vormde van een scène in een theaterwandeling; bij een Open Monumentendag, en heel onlangs bij de Urban Trail toen hij opgenomen werd in het parcours.

Dit weekend wordt de tuin bij wijze van proef opengesteld voor het grote publiek.  En het is de moeite om eens langs te lopen.  Ingang via Schoutetstraat...

Ik neem je graag al eens mee...

 

 

 

De tuin zit mooi ingesloten tussen de Refugies van Sint-Truiden en Tongerlo (huidige manufactuur De Wit) in de Schoutetstraat.  En je kan vanuit de tuin een blik werken op het paleis, de torens van Sint-Jans-en Katelijnekerk, en Sint-Romboutskathedraal.  Ook de achterkant van de zogenaamde Mechelse 'brug der zuchten' over het Groen Waterke, kan je aanschouwen.

 

 

 

 

 

Vanop Sint-Romboutstoren krijg je een mooi beeld van de grootte van de tuin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat de tuin niet opengesteld wordt voor iedereen.  De hoogste kerkelijke gezagsdrager van het land heeft recht op privacy.

Wil men misschien ook het park van Laken openstellen voor het publiek?

@ Urbain

Gij werkt nog met gezond verstand man. Gij denkt waarschijnlijk aan ettertjes nietwaar. Er zijn er hier echter veel die de pedalen kwijt geraakt zijn.-)))