stad vangt 150 vluchtelingen op naast Nekkerhal

    (foto's: Jan Smets)

Dinsdag strijken in Mechelen de eerste asielzoekers neer naast de Nekkerhal.  Hiervoor is een loods helemaal ingericht en werden 36 units klaargemaakt voor de opvang.  In elke unit kunnen vier asielzoekers terecht.  Zo'n unit meet 3 op 6 meter, en er staan twee stapelbedden in, een afsluitbare kast voor elke persoon en een tafel.  Electrische verwarming is voorzien.  Vandaag konden de buurtbewoners al eens een kijkje komen nemen in deze opvangplaats.  Een overrompeling werd het niet, maar toch waren er heel wat belangstellenden die zowel nieuwsgierig waren en hier en daar kritische vragen hadden.  Maar deze opendeur - mooi georganiseerd door het Rode Kruis -  verliep in een opperbeste sfeer.  Ik kreeg er ook de kans om een praatje te slaan met enkele van deze asielzoekers die wellicht binnenkort naar onze stad komen, en die een handje toestaken bij de catering op deze opendeurdag.

 

 

Naast de 36 woonunits werden ook nog eens 20 units voorzien met sanitaire voorzieningen zoals toiletten, douches en wasbakken.

In de loods wordt een restaurant ingericht waar de nieuwe bewoners drie keer per dag kunnen eten.  Het is het bedrijf Sodexo dat de maaltijden zal aanbieden.   Daarnaast is er een ontspanningsloods met een TV-hoek en een kinderhoekje.  Ook de bewoners mogen binnenkort zelf ideetjes aanbrengen voor de inrichting.  Buiten staan er ook een paar speeltuigen opgesteld, en is er een voetbalveldje aangelegd.  Het opvangcentrum krijgt ook zijn eigen wijkagent.

 

 

 

Karen Lauwers, manager opvang asielzoekers Rode Kruis Vlaanderen:

 

Personen die zich in België aanmelden als asielzoeker hebben recht op een verblijf in een opvancentrum zolang hun asielprocedure loopt.  Deze kan zowat één jaar duren.  Als de beslissing negatief is wordt hen een open terugkeerplaats toegewezen.  Is deze positief, dan eindigt het recht op materiële hulp en ook het verblijf in het opvangcentrum.  De bedoeling is dan dat deze mensen zo snel mogelijk integreren in onze samenleving, en dat bereiden wij mee voor.  Elke asielzoeker krijgt een individuele begeleider.  We zorgen er ook voor dat de kinderen naar school kunnen, dat ze medische hulp krijgen en we zoeken mee naar een advocaat.

 

Er worden door medewerkers en vrijwilligers vormingen en groepsactiviteiten georganisserd.  Ook wordt er getracht te zoeken naar zinvolle dagbesteding. Terwijl men hier 'wachtende' is, kunnen de  asielzoekers ingezet worden bij klusjes van het OCMW of in woon-en zorgcentra etc...  Het is ook zo dat de meeste vluchtelingen hier zélf naar vragen.  Vandaag staken trouwens al asielzoekers uit Lint en Vilvoorde een handje toe aan de Nekker.  Bij klachten van de buurt probeert men zo kort mogelijk op de bal te spelen, zodat frustraties niet groter worden dan nodig.

Naast de buurtbewoners die een kijkje kwamen nemen, waren ook schepenen Marc Hendrickx, Marina De Bie, Chris Backx en burgemeester Bart Somers aanwezig.

Burgemeester Somers:

 

Wij hebben als stad zelf onze hulp aangeboden bij deze problematiek.  We waren vragende partij.  Als ik denk dat Mechelen ooit zélf in deze situatie heeft gezeten is het onze morele plicht. Ik zie voor mij het beeld van de Vluchteling van Ignace Kennis op de Schuttersvest...  In de Eerste Wereldoorlog was Mechelen op een bepaald moment een spookstad, waar één vierde van de 60 000 inwoners was gevlucht.  Dit feit behoort tot ons collectief geheugen.  De Mechelaars trokken toen massaal naar het buitenland, zoals naar Nederland, Engeland, Frankrijk...  Maandenlang heeft deze situatie geduurd voordat er stilaan weer mensen terugkeerden.  Met de expertise van het Rode Kruis zijn we er in geslaagd om deze opvang nu goed voor te breiden.  Scholen en jeugdbewegingen werden ingeschakeld en aangesproken.  Maar ook geëngageerde Mechelaars.  We lanceren een oproep voor peters en meters voor deze mensen.  Belangrijk is vooral dat zij snel het Nederlands machtig worden. Onderwijs  We willen zeker structurele medewerking verlenen gedurende het hele traject.

 

Daarnaast wil de stad ook aandacht hebben voor de eventuele angst en bezorgdheid van de Mechelaars, en moeten ze kansen krijgen om die te kunnen uiten.  Het stadsbestuur heeft zich tot doel gesteld om 'iedereen aan boord mee te nemen'.

Van het Rode Kruis kreeg Mechelen alvast felicitaties voor de manier waarop de opvang wordt georganiseerd. en hoe het onderwijs in Mechelen positief inspeelt op de vraag naar hulp.

De asielzoekers zullen niet allemaal tegelijk naar Mechelen komen, maar in groepjes.

 

Ik praat met twee jongemannen die uit Irak komen: Nawaf en Ali Alkinani... 

 

 

Wij wonen nu ongeveer vijf maanden in Vilvoorde, samen met onze vrouwen.  De situatie in ons land is erg moeilijk.  Maar na de oorlog willen we beslist terug...  Al weten we nog niet wanneer dit zal zijn natuurlijk....

 

Yassir Doughouz komt uit de Syrische hoofdstad Damascus.

 

 

Ik verblijf nu al een zestal maanden in Vilvoorde.  Ik ben hier alleen.  Mijn vader woont nog in Damascus.  Mijn broer en zus wonen in Turkije, in Istanbul...

 

Ali Reliman kent al meer dan behoorlijk Nederlands...

 

 

Vandaag kom ik hier meehelpen.  Ik ben afkomstig uit Syrië, van een dorp dicht bij de Turkse en Iraakse grens.  Ik ben zesendertig jaar.  Sinds vijf à zes maand woon ik in Vilvoorde.  Ik heb al intensief Nederlands geleerd.  De taal is niet gemakkelijk, maar toch heb ik niet té veel problemen gehad. Mijn moeder is al lang gestorven en mijn vader woont in Damascus.  Mijn vrouw en mijn drie kinderen - twee jongens en één meisje wonen nu  in Irak.  Mijn dochtertje is vijf jaar.  Het leven in Irak is niet gemakkelijk.  De kinderen wenen veel.   Ik mis mijn familie heel erg.  Ik hoop dat ze ooit naar België kunnen komen.  Ik telefoneer wel vaak met hen. In Syrië werkte ik in een hotel.  Binnenkort  ga ik op zoek naar een job.  België is heel gastvrij, en de mensen zijn vriendelijk.  Ik zou hier wel willen blijven wonen mocht dat mogelijk zijn.  Het samenleven in het asielcentrum in Vilvoorde gaat redelijk goed.  We komen uit verschillende landen, maar echt problemen zijn er niet.  Soms is er wel veel lawaai.  We leven dan ook allemaal dicht bij mekaar.  Wanneer gaat de oorlog in Syrië stoppen?  Ik weet het niet.  Het is verschrikkelijk.

 

Bij vragen kan je terecht bij:

integratie.ocMechelen@rodekruis.be

www.mechelen.be/vluchtelingen

of: 0478 96 85 33  (ma, di, do van 9-12 u.  woe geslogen)

 

 

Wie wil helpen moet zeker maar eens een kijkje nemen op:

'ons Mechels engagement' dat een digitaal platform wil zijn waar mensen en verenigingen die willen helpen mekaar kunnen vinden.  Bedoeling is om hierdoor het sociaal weefsel te versterken:

www.onsmechelsengagement.be

De gemaakte onkosten voor deze acute opvang van asielzoekers worden vergoed door de federale overheid.  In de bijkomende maatregelen voorziet de stad 1968 730 euro in de begroting voor de volgende vier jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Somers zegtIk zie voor mij het beeld van de Vluchteling van Ignace Kennis op de Schuttersvest."...

Ik kan "vriet abeus zaon", maar ik dacht dat het beeld "De vlucht" een werk is van de in 1963 overleden Theo Blickx....

Inderdaad.  Dit is een vergissing.  Je hebt gelijk Roger.

(foto: Jan Smets)