Kunstproeven met Sjarabang

met categorie:  

   

 

(foto's: Jan Smets)

Dinsdag en donderdag was de omgeving van het Cultuurcentrum, tekenacademie en conservatorium hét Mechelse epicentrum van puur enthousiasme, creativiteit en hartverwarmende taferelen.  Het inclusieve Kunstfestival 'Kunstproeven', op stapel gezet door vzw Sjarabang, lokte op deze twee dagen zowat 1500 mensen met en zonder beperking naar de Dijlestad.  Hiermee is het na 'Rock for Specials' het grootste evenement in ons land voor deze doelgroep. De iniatiefnemers waren op het einde van de tweedaagse doodop maar ook uiterst tevreden.  Het werd weerom een grandioos succes met niks dan gelukkige gezichten bij de deelnemers.  In de vele workshops begeleid door vrijwilligers en studenten konden ze hun hartje ophalen.  Als klap op de vuurpijl werd voor het laatst het wagenspel 'Romeo en Julia' opgevoerd, waarbij de acteurs het beste van zichzelf lieten zien.  Het werd een ontroerend maar erg mooi orgelpunt van een festival om in te lijsten...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de laatste keer stierf Julia en voor de laatste keer volgde Romeo haar in de dood.  Maar de liefde overwon...  Met spijt in het hart viel het doek voor de laatste maal het door regisseur Tom Pyck voor mensen met een verstandelijke beperking aangepaste stuk.

Later dit jaar zal Sjarabang in Theater de Moedertaal een nieuw toneelstuk opvoeren: de komedie 'Hotel de L'Europe'.  Het wordt een hele uitdaging voor de acteurs daar er ook veel tekst is.

Leuk was ook de tentoonstelling van de vele polyester ezels en varkens die kunstzinnig werden 'aangekleed'.  Wekenlang stonden ze in de vitrines van uitstalramen in de binnenstad, en nu waren ze allemaal present in het Cultuurcentrum.  Nadien mochten de creatieve makers er van ze weer naar huis meenemen.

Sjarabang verdient een pluim.  Draaiend op slechts 2,5 fultime medewerkers verricht de door Marleen D'Joos opgerichte vzw méér dan puik werk.  Nu huist de vzw in een vroegere begijnhofwoning in de Hoviusstraat, na de verhuis van de lokalen aan de Kerkhoflei.  Eigenlijk is dit huis een tikkeltje te krap voor alle kunstenaars die er hun ding willen doen.  Stilletjes hoopt Marleen D'Joos er dan ook op dat de stad mee op zoek gaat naar een nieuwe, ruimere locatie.

Kunstproeven is een iniatief van Sjarabang dat hierbij stevige ondersteuning krijgt van Stad Mechelen, Provincie Antwerpen, Cera Foundation, Vlaamse Overheid, Ast Fonteyne Genootschap, Vormingplus Mechelen, Het Grote Plein, AP-Hogeschool Antwerpen-opleiding ergotherapie, KVG-groem.