Happy birthday Keizer Karel!

Volgens de officiële versie van de feiten is het morgen 24 februari dag op dag 516 jaar geleden dat in het Gentse Prinsenhof het gekrijs weerklonk van een nieuwe boreling: 'onze' latere Keizer Karel. Voor de achttiende keer op rij wordt dat in onze stad herdacht met iets waar zijne keizerlijke hoogheid volgens de overlevering érg tuk op was: Mechels bier!

 

Even terug in de geschiedenis.  Na het overlijden van zijn vader Filips de Schone en de officiële gekverklaring van zijn moeder Johanna van Castilië, wordt de dan zesjarige Karel in één klap Vorst van een flink deel van de Nederlanden.   Gelet op Karels jonge leeftijd wordt door de Staten-Generaal beslist om het regentschap toe te kennen aan grootvader Maximiliaan I, die echter deze rol doorgeeft aan zijn eigen dochter Margaretha van Oostenrijk.  Zij krijgt meteen ook Kareltje onder haar hoede en het is dan ook in haar paleis in Mechelen waar hij opgroeit en waar hij onder meer les krijgt van Adriaan Boeyens, de latere paus Adrianus VI.  In januari 1515, Karel is dan nauwelijks 15 jaar, wordt hij officieel meerderjarig verklaard, en in 1516, na het overlijden van zijn grootvader Ferdinand II wordt hij plots tot koning van Spanje uitgeroepen.  Hij verlaat Mechelen en gaat een bewogen leven tegemoet dat vooral zal bestaan uit reizen, oorlogen en politieke intriges.

Keren we terug naar onze tijd, dan kunnen we vaststellen dat Mechelen Keizer Karel niet vergeten is.  Integendeel: hij blijft tot op vandaag alomtegenwoordig, en het beste voorbeeld daarvan vinden we bij brouwerij Het Anker.  Daar brouwen ze niet alleen de naar de keizer vernoemde 'Gouden Carolus', maar vieren ze bovendien ieder jaar de keizerlijke verjaardag met de productie van een speciaal brouwsel: de 'Gouden Carolus Cuvée van de Keizer'.   Daar heeft Het Anker dan ook reden toe, vertelt eigenaar en zaakvoerder Charles Leclef:

 

"Het verhaal van Het Anker is uitzonderlijk.  Onze brouwerij is een van de oudste van het land, begin 15de eeuw opgericht door de Mechelse begijnen.  In 1471 krijgen zij toelating van Karel De Stoute om accijnsvrij bier te brouwen voor de zieken in het Krankenhuis naast de brouwerij. Bier is immers een gezonder alternatief dan onzuiver en vaak met ziektekiemen besmet water. Keizer Karel - kleinzoon van Karel de Stoute - blijkt jaren later erg verzot te zijn op dit bier, getuige het feit dat hij het regelmatig laat exporteren naar zijn paleis in Spanje.  Kennelijk was er in heel zijn rijk - waar de zon nooit onderging - geen beter gerstenat te vinden."

Het jaarlijkse brouwen op 24 februari van de Cuvée van de Keizer in lichte en donkere variant, is dan ook een gepast eerbetoon én een hoogdag voor brouwerij Het Anker.  Dat deze traditie leeft onder de Mechelaars bewijst bovendien het grote aantal kijklustigen dat ieder jaar weer opdaagt om het brouwproces te volgen. 

"Op onze brouwdag kunnen mensen kennis maken met de boeiende geschiedenis van Het Anker, gaande van de begijntjes, over Keizer Karel tot en met onze Gouden Carolus Single Malt," vertelt commercieel medewerker PR & Promotie Els Van Itterbeeck.  "Bovendien krijgen bezoekers dan eenmalig de kans om een kijkje te nemen achter de schermen. De technische ruimtes, in de dagelijkse werking absoluut niet toegankelijk voor het publiek, worden op deze dag wél getoond.  Na een week inschrijvingen zaten de gelimiteerde 150 plaatsen dan ook allemaal volgeboekt."

 

 

Wat uit de brouwkuipen van Het Anker vloeit eens al deze bezoekers weer naar huis zijn, behoort zonder overdrijven tot de top van de Belgische bieren. In september 2015 behaalde de 'Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw' nog goud op de World Beer Awards.  En vorige maand, in januari 2016, kwam het bier als een van de winnaars uit de bus in de Top 100 van de internationale bierkennerssite RateBeer.com, die zowat 200.000 geregistreerde bieren telt. Een mooier verjaardagscadeau hadden Keizer Karel én de Mechelaars zich dus duidelijk niet kunnen wensen!

Tussen haakjes: zoals in de inleiding al gesuggereerd, blijft er tot op vandaag discussie over de juiste datum en plaats van de geboorte van Keizer Karel.  Zo zijn er die beweren dat hij enkele dagen vóór 24 februari werd geboren in Eeklo of zelfs in Maldegem, en dat hij een geheime tweelingbroer had.  Én dat dit alles om politieke redenen in de 16de eeuwse doofpot werd gestopt... 

Hoe het ook zij, we laten er ons de keizerlijke Cuvée alleszins niet minder goed om smaken.  We mogen er als Mechelaars om méér dan één reden fier op zijn.  Aan de gelukkigen die morgen de brouwerij mogen bezoeken veel kijk- en proefplezier en aan de rest... santé, proost en schol!

 

 

Voor meer info: www.hetanker.be


Tekst (c) Kevin Polfliet /  foto's Jan Smets

Het verbaast waarschijnlijk iedereen dat de doofpot al in de 16e eeuw bestond... Knappe samenwerking hier van Kevin en Jan!

Paar correcties. Charles (zijn echte naam) was niet de kleinzoon zoals hier staat maar de achterkleinzoon van Charles le Téméraire. Zijn moeder Juana is nooit officieel gek verklaard. Alle officiële akten worden altijd uitgevaardigd in de naam van koningin Juana en koning Carlos. Carlos - Charles- Karel is nooit koning van Spanje geweest omdat Spanje als natie niet bestond en alleen een aardrijkskundig begrip was. Hij was koning van Castillië en koning van Aragon (wat groter dan het huidige Catalonië) dat zelf al uit verscheidene koninkrijken bestond. Muggenzifterij ? Niet voor de tijdgenoten. Columbus ontdekte Amerika in opdracht van Isabella van Castilïë, moeder van Juana, en dus mochten alleen Castillianen de nieuwe wereld binnen. Barcelonezen mochten er geen voet zetten. Zelfde verschijnsel tijdens de Opstand. Felipe II (Filips) vroeg al zijn staten waar hij vorst  was een bijdrage om de Opstand in de Nederlanden neer te slaan. Alleen Castillië betaalde (want daar kon el Rey rechtstreeks belastingen innen). Aragon weigerde en gaf geen cent.

In ieder geval mijn hoed af voor de brouwerij en zijn brouwsels. Wist je dat de oude naam van het ' Krankenstraatje ' het 'Toverstraetken ' was in 1544? Wat wil je ... na enkele triple gouden carolussen kan je tooveren!.!