Oorlogssoep in de Levende Kerststal

 

(foto's: Jan Smets)

Heel binnenkort wordt ook Mechelen volop in Kerstsfeer ondergedompeld.  In het weekend van 18, 19 en 20 december wordt weerom een Kerstmarkt georganisiseerd.  Deze keer is alles zo'n beetje op nieuwe leest geschoeid. Op de Grote Markt worden we met circus Ronaldo in nostalgische sferen gebracht, én de Kerst-of wintermarkt zal verhuizen naar de Haverwerf.  Daar moet je natuuuuuuurlijk soep van Mechelen Solidair  komen proeven.  Dat spreekt vanzelf.  Maar er valt ook nog wel wat méér te ontdekken!  En als je daar alles hebt gezien, moet je alleszins wat verder stappen tot in het Groot-Begijnhof!  Daar is de Mechelse Kerstsfeer op z'n mooist en op z'n 'warmst'.  Voor de vierde keer op rij vindt de Levende Kerststal onderdak op het gastvrije binnenplein van brouwerij Het Anker.  De gezellige sfeer daar, wil ik voor geen geld van de wereld missen.  Een dikke pluim voor de buurtwerking van het Groot-Begijnhof!  Met veel enthousiasme zet men hier dit schouders onder dit fantastische evenement.  Dat verdient bewondering.  Gisterenmiddag liep ik langs in het Anker, en daar was men met vereende krachten, en met een grote groep vrijwilligers aan de slag om de Kerststal op te bouwen.  Op zaterdag 19 december (17u-21 u) en op zondag 20 december (15u-19u) worden we meegenomen in een totaalspektakel van Kerstmis in de Groote Oorlog.  Vorig jaar gingen we mee op de 'vlucht' voor het naderende onheil, om in de veiligheid van de stal te belanden.  In dit tweede oorlogsjaar - we schrijven 1915 ligt Mechelen gedeeltelijk in puin. De inwoners hebben honger...  Een inderhaast opgebouwde gaarkeuken verdeelt oorlogssoep... Dit is het decor van het wonderlijke Kerstgebeuren: hier krijgt het grauwe en alles verscheurende oorlogsgebeuren kleur...

 

 

 

De groep vrijwilligers uit de buurt wordt steeds groter.  En dat is een verheugende vaststelling.   Een twaalftal man werkt mee aan de opbouw.  Men kwam zichzelf zelfs aanbieden!  Dit evenement wordt gedragen door een brede groep buurtbewoners.  Met man en macht wordt gewerkt aan de stal.  En binnenkort doet ook de scoutsgroep Sint-Katrom nog een duit in het zakje.  Zij gaan dan een gaarkeuken sjorren.

 

Even uit de kou, ga ik een kop koffie drinken in het Anker, met Inez Van Overschelde van de buurtwerking.  Nee: voorzitster is zij niet.  Héél bewust wil deze buurtwerking geen voorzitter aanduiden.  Elke stem is even veel waard.  Er zijn een drietal bestuursleden en verder is er een kernteam van zo'n veertien buren die maandelijks samenkomen.  Hier beslist iederéén mee.  Inez is dus vandaag enkel 'woordvoerder'...

 

 

We borduren dit jaar verder op het thema van vorig jaar.  En dat is Wereldoorlog I.  In de gaarkijken zullen we 'oorlogssoep' verdelen: ajuinsoep.  Die wordt dan aan de man gebracht, en de opbrengst van de verkoop schenken we aan een goed doel: de nachtopvang voor daklozen in de Hoviusstraat in ons begijnhof.  En: je kan ook jouw steentje bijdragen door koffie en thee mee te brengen.  Die bijeengespaarde voorraad geven we ook aan hen. Naar verluidt is men daar nog het meest mee geholpen.  De overschot gaat naar andere sociale doelen in Mechelen.  De opbrengst van de rest van de catering gaat dan naar de buurtwerking zelf.  Het zal dienen om onze werking te ondersteunen, want al wat we organiseren kost natuurlijk ook wel wat...

 

De Kerststal wordt weerom gevuld met zo'n dertig figuranten waaronder twintig kinderen.  Ze zijn vorig jaar allemaal in prachtige kostuums gestoken die de tijd van de Groote Oorlog uitstralen...  Daar zitten heel wat uren huisvlijt in van vele vrijwilligers!  Dit jaar heeft men nog naarstig mutsjes en wantjes gebreid...  Want ja: ook de kindjes groeien...

 

Jezus en Maria en het kindje Jezus worden weer 'gespeeld' door twee gezinnen die in het groot-Begijnhof wonen.  Verder keren ook de 'drie koningen' terug in de figuren van soldaten van vreemde origine.  In de gaarkeuken staan een pastoor en wat begijnen de soep te bedelen.  Schapen geven het Kerstgebeuren extra couleur locale, en dit jaar hebben we zelfs een ezel op visite: 'Frieda'!  Alles wordt hier geschraagd door veertig à vijftig vrijwilligers!  Wandelclub Opsinjoor zal weerom met 'Mechelen in den doenker' onze locatie aandoen...

 

Je komt in de Levende Kerststal via de Guido Gezellelaan of via de Hoviusstraat.  Aan de inkom van de Hoviusstraat worden beelden geprojecteerd uit de Groote Oorlog, en staat er een wachthuisje...  Op het dak van de brouwerij zal een grote kerstster schitteren. Ook het muzikale gebeuren is méér dan de moeite!

 

We hebben een trio hobospelers die ons in de sfeer gaan brengen.  het zijn Piet Van Bockstael (die hier ook woont), met Kristien Ceuppens en Anse Kuyl.  Zij begeleiden het dertienjarige sopraantje Noa Vanden Broucke, die met haar ongelooflijke stem dé revelatie van vorig jaar was!  Dit wordt weerom een kippenvelmoment.  Gegarandeerd.  Daarnaast verwelkomen we weer de United Brass die vanuit de brouwzaal zijn muzikale klanken over het binnenplein zal strooien.  Twee koren treden op: op zaterdag is dit Cantus Amici en op zondag doen ze dat nog eens over met het kinderkoor Kolor van OLV-over-de-Dijle.  Afgesloten wordt met samenzang.  Het publiek kan dus meezingen...

 

  (Noa...)

 

Het Mechelse Groot-Begijnhof gaat er weer schilderachtiger als ooit bijliggen.  De buurtwerking bezorgt hier iedereen die dat wenst een groenstukje om aan de deur te hangen.  Het kan tellen: het gaat immers om driehonderdvijftig stukjes!

 

De buurtwerking leeft hier inderdaad sterk.  Héél het begijnhof wordt hierbij betrokken.  Het is erg fijn om zo te kunnen samenwerken.  Heel het jaar door organiseren we vanalles en nog wat.  Zo hebben we na het Kerstgebeuren ook nog een Nieuwjaarsreceptie voor de buren.  We zijn blij dat we dit jaar kunnen samenwerken met vzw Sjarabang die nu ook hun stek gevonden hebben op het begijnhof.  

 

De begijnhofkerk staat nu in restauratie.  Dat zal nog zo'n tweetal jaren in beslag nemen.  Maar als de stellingen dan eindelijk zullen opgeborgen worden, wil de buurt de lindenbomen die ooit de kerk omzoomden, eindelijk terug.  Men heeft zelfs een dossier opgesteld dat aan het stadsbestuur is overhandigd onder de titel "waar zijn onze bomen?"  Tot in de jaren zestig moeten ze er gestaan hebben.  De buurt is nu koortsachtig op zoek naar foto's of prenten die deze bomen rond de kerk tonen.  Op de regionale beeldbank kon men niks terugvinden.  Wie bezit nog zulke foto's?  Als je er hebt mag je dit zéker doorgeven aan de buurtwerking!

 

En we doen méér!  Iedere bewoner hier krijgt van ons op de dag van zijn of haar verjaardag een mooie wenskaart in de bus.  Met Pasen huppelt de paashaas hier rond en komen de klokken aangevlogen.  Onze eierenraap is de moeite!  Natuurlijk hebben we dan ook onze succesrijke en steeds groeiende 'rommelmarkt der begijnhoven' die we samen met het Klein-Begijnhof organiseren.  In juni is er dan ons buurtfeest met live-muziek.  We ijveren ook voor andere dingen.  Zo zijn we blij dat er binnenkort fietsenstallingen komen in de Twaalf-Apostelenstraat en de Nonnenstraat.

 

Misschien zou het ook leuk zijn mocht het Begijnhof in de toekomst wat verkeersarmer word...

De buurtwerking heeft ook al contacten gelegd met andere begijnhoven in ons land om een soort samenwerkingsverband uit te dokteren.  Het is immers zo dat een deel toeristen vaak een toer van begijnhoven maken.  Maar elk begijnhof heeft natuurlijk zijn eigen achtergrond.  En dat van Mechelen is wel uniek te noemen omdat het middenin het stadsweefsel te vinden is: een woonbuurt zonder afsluitende muren...  Gent heeft wel een buurtwerking, maar deze wordt meer door de stad zelf gestuurd.

Vier maal per jaar is er ook een nieuwsbrief, met veel foto's, uitnodigingen, een rubriek 'foto's uit de oude doos', een rubriek 'gezocht en gevonden', en info voor jonge babysitters die zo in contact kunnen komen met jonge gezinnen in de buurt...

Da's een flinke boterham!  Inez vertelt het met passie en enthousiasme.  Dit is een buurtwerking om 'U' tegen te zeggen. 

 

 

Als we de brouwerij verlaten hebben de vele vrijwillers de Kerststal reeds opgezet.  Binnenkort volgt de aankleding.  Ik heb in ieder geval het weekend van 19 en 20 december met stip aangeduid in m'n agenda!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Markt Mechelen - Vluchtelingen - 1914

Alfred Ost - Spijzing der vluchtelingen in de kerk van Sluis

Eitesoep mé spekskes Gim ? -)

Mechelse vluchtelingen in Engeland 1914-1918