Klankendaal laat zich horen!

 

(foto's: J. Smets.  vlnr: Lennert Maes, Randy Van Rijn, Jos Maes en Lenne Vervaeke)

Wat ze er indertijd fabriceerden is me niet helemaal duidelijk.  Maar het moet te maken gehad hebben met onderdelen voor 'den IJzeren Weg'.  Het zag er steeds wat groezelig uit, en soms kon je een blik binnen werpen als de werkmannen op het voetpad hun boterhammen opaten in de schafttijd.  Het werd in den Hanswijkenhoek 'het zwèt kot' genoemd.  En dat predikaat beschreef erg raak deze werkplaats op de hoek van Tervuursesteenweg en Sint-Jozefstraat.  Da's allemaal lang geleden, want dit aftandse atelier heeft een tweede leven gekregen.  Daar zijn bloed, zweet en tranen ingekropen.  Met het enthousiasme dat alleen vrijwilligers kunnen opbrengen is deze simpele en voorhistorische werkplaats nu een huis van creativiteit geworden.  Klankendaal is een plek om je thuis te voelen op het ritme van de notenbalk.  Acht jaar lang bestaat deze plek nu.  Er zat en zit muziek in.  Het werd eerder toevallig ontdekt toen iniatiefnemers Bart Alloing en Jos Maes uit hun loods in Leuven moesten, en op zoek moesten gaan naar een nieuwe stek om waar ze gedreven mee bezig waren verder te zetten.  Men vond in Mechelen deze locatie, en na flink de handen uit de mouwen te hebben gestoken - zo'n drie jaar lang - is Klankendaal de inspirerende plek geworden die het nu is.  "Het heeft wat met muziek te maken, en...met kinderen..."  Dat weten de meesten uit de buurt wel.  Maar toch is Klankendaal volgens Jos nog nét te weinig gekend in Mechelen.  En daar wil men wat aan doen.  Klankendaal wil zich laten horen.  En daarom wordt op 5 december een benefietconcert georganiseerd: een leuk evenement om Klankendaal in the picture te brengen, maar ook met een sociaal doel aan gekoppeld:  Muziek zal er een duidelijk wapen tegen onverdraagzaamheid zijn.  De opbrengst van de benefiet gaat grotendeels naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen, en de rest zal dienen om een mediacampagne rond dit thema op te zetten; Klankendaal beter te leren kennen, en de iniatieven die ze in dit kader reeds op poten hebben gezet, in de verf te zetten...

 

 

Elk kind heeft recht op een deglijke kunsteducatie!

 

Dit is de vaste overtuiging van Jos Maes.  En dit is ook het grondbeginsel van Klankendaal, dat draait op eigen middelen zonder ondersteuning van de overheid.  Maar het verhaal dat er geschreven wordt is een sterk verhaal.

 

Klankendaal, Flemisch Centre for Music Education, fungeert als bruggenbouwer tussen verschillende muziekeducatieve actoren.  Het voedt muziekeducatieve praktijk met onderzoek en omgekeerd, en biedt via verschillende organisaties een internationale dimensie aan de Vlaamse muziekeducatie.  Bovendien werkt het concrete en stimulerende projecten uit.  En da's een hele boterham.

 

 

Het Vlaamse muziekeducatieve veld is sterk verdeeld.  Het talrijke aantal initiatieven tot overleg heeft de sector tot voor kort enkel het inzicht bijgebracht dat er nog veel werk aan de winkel is.  Samen met het leerplichtonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, allerlei organisaties en het hoger onderwijs, ontwikkelt Klankendaal iniatieven met als doel  overleg en uitwisseling te garanderen.  De kwaliteit van muziekeducatie kan daar volgens hen alleen maar bij winnen.  Met het 'Studenten-den docentenforum' brengt Klankendaal studenten van diverse muziekeducatieve opleidingen samen voor nascholing door docenten van hun eigen én andere universiteiten.  Deze activiteit wordt in samenwerking met MUZES vzw georganiseerd.

 

  (de Notenboom)

 

Zowat 4000 leden zijn daar bij betrokken.  Muzes is een unieke organisatie met connecties met de grote cultuurorganisaties.  We willen een aanspreekpunt van de sector zijn en werken een strategisch plan uit voor heel Vlaanderen naar allerlei beleidsorganen toe.

 

Jos praat met enhousiasme.  En dat enthousiasme is aanstekelijk.  Klankendaal is werkelijk een creatief laboratorium.

 

  (Jos Maes)

 

Onder het dak van het voormalige 'zwèt kot'  bruist het van leven. 

Zo kunnen kinderen van vier tot acht jaar er terecht bij Toverklanken.  En de jongsten tot vier jaar bij Kinderklanken - muziek voor baby's.

Klankendaal ontwikkelde het postgraduaat 'Muzikale vorming van jonge kinderen van nul tot vier jaar' in samenwerking met Thomas Moore Mechelen, en het initiatief kreeg opvolging met de opstart van het postgraduaat 'Muzikale vorming van jonge kinderen van vier tot acht jaar.'

 

Enne: volgend jaar willen we ook een derde postgraduaat inrichten voor muziek bij senioren.  En Klankendaal is bovendien een alternatieve muziekschool met vier disciplines: gitaar, piano, zang en dans...

 

Een paar jaar geleden ontwikkelde Klankendaal een toffe publicatie bedoeld voor het onderwijs in Vlaanderen: 'Het land van Kwien'.

 

 

Eigenlijk is het een soort van fabel voor kinderen in het basisonderwijs.  En op leuke en speelse manier toont het ook een dubbele bodem: het thema mensenrechten en verdraagzaamheid is niet ver weg.  Het boekje bevat ook een CD.  Dit alles kan uitgewerkt worden voor theater, als musical.  Heel bruikbaar voor scholen.  We bieden dit als project aan, en willen de scholen die dat wensen hierbij ondersteunen.  Dan bekijken we dat met de school en haar begeleiders, en zien we hoe iedereen hieraan kan participeren.

 

Ik sta versteld van al wat Klankendaal hier op poten zet.  Toch ziet Jos de pijnpunten...

 

De muzikale opvoeding scoort slecht in ons Vlaams onderwijs.  Niet zo eigenaardig als je bedenkt dat het eerste waarop bespaard wordt vaak de muzikale opvoeding is.  Met onze projecten willen we graag scholen en bibliotheken bereiken.  En daarvoor is crowdfunding nodig.   Muzische Kunst moet een universele taal zijn.  Dat willen we uitdragen.  Daarom ook ons benefietconcert van 5 december.  Het zal een leuke bedoening worden.  We willen graag werken met vluchtelingen die vertellen, muziek maken...  We willen muzieksessies houden met kinderen van verschillende culturele achtergronden... We bieden workshops aan...  Kortom: véél activiteiten.  We willen ook de buurt hierbij betrekken.  De Sint-Jozefstraat reageerde alvast positief.  Maar ook hopen we dat de stad haar medewerking wil verlenen, en ons initiatief wil kenbaar maken.  Klankendaal wil écht de Mechelaar aanspreken!

 

 

Het benefietconcert gaat door op 5 december tussen 16 uur en 20 uur.  Kort maar krachtig.  Er zal soep zijn, en pannenkoeken, en er is een winkeltje met insekt-gerelateerde producten (en dit in de lijn van het boekje 'het land van Kwien', de potsierlijke bijenkoningin die over haar rijk regeert met strenge hand.  Dat gaat goed tot er op een dag een stel sprinkhanen aan de paleispoort verschijnen die graag willen wonen en werken in het land van Kwien... Zie je het plaatje?  Zie je de gelijkenissen met actuele gebeurtenissen?...)

 

Iedereen is welkom op 5 december in Klankendaal.  Wie wil kan binnenkort meer vernemen op Faceboek bij 'Muziek als wapen tegen verdraagzaamheid.'  Het moet een laagdrempelig iniatief voor alle Mechelaars worden. 

 

 

Jos Maes is Leuvenaar, en gaf altijd les in Paridaens, aan de Univ...  Maar door Klankendaal voelt hij zich helemaal thuis in Mechelen, dat hij een sympathiekere stad vindt dan 'zijn' Leuven.  En zoiets hoor ik natuurlijk graag!

Bij het benefietgebeuren wordt hij flink geholpen door Lenne Vervaeke, een kleuterleidster in opleiding die hier haar stage loopt en het project mee uitwerkt.

 

  (Lenne)

 

Klankendaal wordt gedragen door een twintigtal mensen - vooral vrijwilligers, studenten en stagiairs, die hier met grote gedrevenheid aan de slag zijn, omdat dit werk voor hen allen ook zo uitdagend is!  Zelfs mensen met een verstandelijke beperking komen hier op sommige momenten een handje toesteken.

Elke week komen in Klankendaal zo'n zestig à zeventig ouders met hun kinderen over de vloer.  Verder volgen hier een vijfentwintig leerlingen les (en dat getal wil men tegen het einde van het jaar verdubbelen!).  's Avonds wordt er gitaarles gegeven voor onderwijzerens en op woensdag werken hier kleuterleidsters rond muziek en taal.

 

Méér info kan je hier opsnorren:

 

www.worldofcrowdfunding.com/muziek-als-wapen-tegen-onverdraagzaamheid

Facebook: 'de Notenboom' en 'Muzes'   www.denotenboom.net

www.kinderklanken.be   :  over muzieksessies voor baby's, peuters en kleuters.

Flemish Centre for Music Education:

Tervuursesteenweg 84 - Klankendaal vzw.  www.fcme.be

directeur Jos Maes:   jos.maes@fcme.be

 

 

 

Klankendaal: een gonzende plek vol betovering die het waard is om even in de schijnwerpers te worden gezet!

 

 

 

 

 

 

Jos Nys wist ooit aan de Tervuursesteenweg " 't Zwart Kot - Peeters (metaalfabriekske)", waarschijnlijk hetzelfde "zwèt kot".

@ Jan Smets

Hallo Jan
 
Ik meen met aan waarschijnlijkheid grenzende zekerheid  Lachen  te weten dat er in dat gebouw tot een aantal jaren na WOII een smidse gevestigd was. Iemand die je daar zeker meer kan over vertellen is Mille Van Der Taelen. Volgens mij woonde die met zijn ouders en broers in het aanpalende huis of in de onmiddelijke omgeving?
Wat ik me nog herinner is dat er dicht bij de steeds wijd openstaande poort een groot watervat stond om de bewerkte stukken in af te koelen. Dat kiesjchte spectaculair als de smeden van het atelier er hun nog nagloeiende stukken metaal in stopten En zoals het hoort kon men tot op de straat het hameren van de smid en zijn gezellen, op het gloeiende metaal horen.
 
 
 

Bedankt voor de info Jef!