Land van Mechelen 2.0 ?

Ze geraken er zo moeilijk uit, onze Vrienden van de Grote Politiek.  Blijkbaar zijn onze provincies te duur, te weinig efficiënt en eigenlijk niet (meer) nodig.  Er was het "probleem" met de naamgeving : provincie Antwerpen moest provincie Midden-Brabant gaan heten, maar dit was eigenlijk maar windowdressing (of was het een uitschuiver, een losse flodder of een giller-à-la-Geert-Hoste).  En lang daarvoor werd ook al eens de vraag gesteld om de provincies gewoon op te heffen, want alles gebeurt of wordt toch beslist op Vlaams (en Waals) niveau.

En enkele dagen geleden kwam er opnieuw een idee uit één of andere koker : laten we opnieuw fuseren.

DS : Liesbeth Homans - Deadline voor fusies heeft praktisch nut met oog op verkiezingen

Met de nodige mapjes en veelkleurige kaartjes werden de nieuwe fusies netjes gepresenteerd, met o.a. een uitbreiding van ons Mechelen.

 

DS : Kaart - Deze gemeenten kunnen best fuseren

Detail

Land van Mechelen mogen we omschrijven als de Binnenstad (alles binnen de ring of de oude stadsmuren) en zijn buitenwijken : Hanswijkenhoek, Halfgalg, Brôôn Krôôs, Montréal, Nekkerspoel, enz.

Land van Mechelen 1.0 werd verkregen in 1976 met de fusies van enkele lieftallige dorpjes rondom Mechelen : Hombeek, Battel, Muizen, Leest, Heffen en Walem (Waelhem pour les francophones).  Geen idee wat die fusies allemaal inhielden maar de toenmalige verkozen dorpsburgemeesters kregen vanuit de (grote boze) Stad de titel van Districtshoofd.  Wat er met de lokale ambtenaren gebeurde, daar heb ik alleen maar het raden naar.

En nu, anno 2015, zou men Land van Mechelen nog willen uitbreiden met de verdere fusie van Bonheiden, Boortmeerbeek en Haacht.  In a nutshell : Land van Mechelen 2.0 zou zich uitbreiden tot het Sas van Kampenhout en tot het “residentiële" Keerbergen van Winston Schoeters (Rijmenam behoort blijkbaar tot Bonheiden - Correct me if I'm wrong).

Blijkbaar is de vorige fusieronde nog altijd niet verteerd, want volgens sommigen liet in ’76 de politiek zich van zijn lelijkste kant zien en dromen de dorpelingen nog altijd over hun habitat in (and I quote) de stijl van Wim Sonneveld.

DM : Waarom fusies tussen gemeentes zo gevoelig liggen - Het is zo fijn onder de kerktoren

Bon, the times, they are a’changin’ maar laat ons even terugblikken naar vroeger.  Wonende in Coloma (aka Hanswijkenhoek aka Vorschenborg) recht tegenover Frituur Paula was er steeds de verbazing over de provinciegrens want de Frituur lag inderdaad in de toenmalige provincie Brabant (nu Vlaams-Brabant, maar dit terzijde) waardoor de inwoners aldaar genoodzaakt waren om met hun paperassen of voor het verkrijgen van hun huisvuil-en PMD-zakken af te zakken naar oftewel Zemst oftewel Vilvoorde (!).  Alhoewel Hofstade ooit een gehucht was van Muizen is het nu al decennialang (of is het eeuwenlang) nen uithoek van de provincie Brabant (zie Grensstraat).

Wat de al dan niet afschaffing van de “dorpelijke” ambtenarij inhield weet ik alleen dat begin jaren 1980 ons vader een tijdje op het toenmalige gemeentehuis van Hombeek-lez-Malines heeft gewerkt en dat mijn voormalig schoonbroer als Mechels ambtenaar gesommeerd werd om, één of twee maal in de week, met een stadsbusje naar Hombeek te rijden voor de “kleine ambtenarij” : wat officiële briefwisseling, tax-zegeltjes en PMD-zakken.  Voor meer gewichtige zaken moesten de Hombekenaren maar afzakken naar het Statôôs in Mechelen.

Bonheiden heeft toen, in 1976, de boot kunnen afhouden maar zou nu wel eens kunnen sneuvelen.  En geef toe : Haacht ligt wel heel ver weg.  En waren Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken indertijd al geen eenheid ?

  

Hever-lez-Malines - Foto's Gimycko

Ik verwacht me aan een pittige discussie !

Maar laten we het hier netjes houden, want we zijn nu eenmaal niet van Antwaarpe, nietwaar ?

;-)

Rijmenam behoort willens nillens al bij Bonheiden sinds de fusie van 1976.

De Rijmenammenaars vonden dat toen absoluut niet tof.

Ik blijf koppig 2820 Rijmenam op mijn correspondentie schrijven.

Toch tof wat die generatie geboren tussen 1970 & 1980( ja sorry kadeeën maar LH en co zijn jullie generatiegenoten) allemaal met de ouderen uitspookt.

Allez, iemand die in Haacht woont moet dan voor zijn papperassen naar Mechelen met de bus, drie per dag of wat is het? Ach ja, ze kunnen voor 6€ de trein pakken en dan de pendel tot aan het Huis van de Mechelaar. Ah neen, natuurlijk, al die senioren hebben immers tegenwoordig een digitaal abonnement (bij een provider waar de HL en ADC's van de de wereld allemaal aandelen in hebben) en kunnen dus aan het e-loket terecht. Dat ik daar nu niet aan gedacht had. En een I-phone dat hebben al die mensen met hun pensioentje van 900€ in de maand ook natuurlijk.

En dan maar klagen en zagen over de "ik" maatschappij. Dat de zorg voor de ouderen niet meer gedragen wordt door de familie, dat de mantelzorgers in aantal dalen.

Ik ben soms heel even sarcastisch aangelegd.

De mensen van het beleid hebben alle voeling met de gewone mens verloren.

Want zij hebben centen geneog, desnoods een privé chauffeur enz...

Och ja, het zal mijn tijd wel duren laat ze maar doen, ze worden ook oud en geraken ook ooit afgeschreven.

Als het niet netjes genoeg is Gym laat het dan maar weten hé!

Enkele jaren geleden kreeg het onooglijke dorpje Mortsel (U weet wel : met dat fotofabriekske) de titel : Stad.

Morgen idem dito voor Bonaoje, Boertmierbeik en Hôcht !

;-)

Nog eens fusies... dat we er van gespaard mogen blijven. 

Boortmeerbeek bij Mechelen !!!  Ik hoop dat ik het nooit hoef te beleven.  UIteraard zou Mechelen dat wel graag willen:  dan kunnen ze die tamelijk rijke gemeente immers kaal plukken.  Ik denk dat ze in Muizen en St. Katelijne Waver (behalve misschien enkele zakkenvullers) in 1976 ook geen al te groot gat in de lucht zullen hebben gesprongen toen ze vernamen dat ze bij Mechelen "mochten" horen.  Wat ze wél in de plaats kregen is dat hun belastingen, taksen; onroerende voorheffing en andere pestbelastingen "onder het mom van"  gevoelig verhoogden.

@ Roger : Ge gaat er niet onderuit kunnen, zeunne !

De Grote Boze Stad breidt uit, richting Schiplaken.  Langs de Vaart kruipt ze langzaam voort.  Den bowling aan de Colomabrug is al weg, net zoals het Bommenkot.  En ze gaat hier...

Foto Gimycko - Brug bij Schiplaken

...niet stoppen !  Ze zal voortrazen tot aan het Sas in Kampenhout.

Nu de op-en/of afritten van de E19 weer open zijn, valt het me opnieuw op : als ge, vanuit A'pen, den afrit Mechelen-Noord neemt ziet ge een bord staan naar Sint-Katelijne-Waver.  Het is geen bord met verwijzing naar het dorp, maar naar de industrieterreinen in Katelijne.

Nu ken ik Katelijne-Waver niet zo best, maar mijn indruk - bij het geregeld doorrijden van het grondgebied - is dat er buiten het dorp niet zo veel meer "keuterboertjes" leven.  Grotere (mega)boerderijen, autoshowrooms, baanwinkels en pompstations, die zijn er wel.

Hier komt Katelijne, met een uithoek, tot aan den Antwerpsesteenweg...

Foto Gimycko

Volgens Gimycko: "Land van Mechelen mogen we omschrijven als de Binnenstad (alles binnen de ring of de oude stadsmuren) en zijn buitenwijken". Met even veel recht en reden als we Graafschap Namen mogen omschrijven als de stad Mechelen van voor de fusies.

Dit gebied hoort even zeer tot het 'Graafschap Namen' als tot het 'Land van Mechelen', namelijk absoluut nooit niet en nu niet. Die termen blijven historisch geijkt, ook al bestaan die instellingen geen van beide op dit moment nog. Het Land van Mechelen hoorde tot het hertogdom Brabant en sloot de ganse Heerlijkheid Mechelen met de stad compleet uit. Van de huidige gemeente Mechelen, hoorde alleen Walem (via de baronie Duffel) ooit tot het Land van Mechelen, al de rest viel in de Heerlijkheid.
Er is misschien meer reden om een deel van de binnenstad 'Land van Aalst' te noemen: Een amateur vertelde me eens dat de Lievevrouweparochie er in lang vervlogen tijden toe behoord heeft, maar volgens mij wordt ook dat door echte historici duchtig tegengesproken.

De term "Land van Mechelen" heeft niks historisch of zo maar is een soort eufemisme voor het grondgebied waar, heden ten dage, ons Blauwbartje en de Zijnen het voor het zeggen hebben.

En als men er dan toch een historische sausje wilt overgooien, bekijk het dan als de Provincie of de Heerlyckheit Mechelen, ooit één der Zeventien Provinciën.

Heerlijkheid Mechelen - Kaart uit 1700

Zucht.

Het "Land van Mechelen" heeft ZEKER iets "historisch", en NIETS "of zo". Als ALLEEN GIMYCKO absoluut "Joegoslavië" zou blijven zeggen tegen Bulgarijë, scheelt er misschien niet veel aan eertijds Joegoslavië of aan toenmalig of huidig Bulgarijë, maar wel iets heel serieus aan... 1 keer raden.

Oorspronkelijk beheerden de Berthouts een Luiks leen dat zowel de heerlijkheid met de stad als het Land van Mechelen omvatte. Lees hier wat ervan kwam en waarom het volslagen fout is de stad of de heerlijkheid in dat laatste te begrijpen.

Op 1 (juist) gebruik door Luc na, is Gimycko al jaren de enige die het "Land van Mechelen" op het blog vermeldt. Radicaal fout zoals:
• "heel Brabant (zo heette het Land rond Mechelen toen)" (Met een hoofdletter was de naam jammer genoeg niet zo duidelijk 'Land van Mechelen', en Brabant was steeds veel groter, ook dan het land rond Mechelen - al kan men ook 'wereld' zo omschrijven maar waar is men dan mee bezig.)
"Moet het Land van Mechelen misschien opnieuw een eigen Provincie worden zoals in de tijd van de 17 Verenigde Provinciën ?" (Nee, de 'eigen' kleinste van de 17 provinciën bestond uit de binnenstad [intra muros], het district [extra muros, incl. de dorpen Heffen, Leest, Hombeek, Muizen en Hever met vijf bijhorende gehuchten], en het ressort van Mechelen [voornamelijk de heerlijkheden Gestel en Heist]. Die provincie was dus de toenmalige Heerlijkheid Mechelen zonder iets van het Land van Mechelen, dat. o.a. sinds tenminste 1392 ook Niel omvatte en dat van 1464 tot 1795 nimmer uit Brabant ging. Het Land van Mechelen was dus een stukje van deze andere der 17 provinciën.)
"Het Land van Mechelen was één van de 17 Verenigde Provinciën (naast bijv. Brabant en Vlaanderen) - Jaja, zoek het maar op !" (Had Gimycko dat maar zelf gedaan!)
"En als men er dan toch een historische sausje wilt overgooien, bekijk het dan als de Provincie of de Heerlyckheit Mechelen, ooit één der Zeventien Provinciën" (Van kaviaar bekomt ook een strontschepper geen béarnaise.)
Een interpretatie als Mechelen en omstreken of zelfs (als hierboven) van een deel van de stad, heeft niets "eufemistisch" maar is direct in tegenstrijd met de enige ongecontesteerd erkende betekenis.

Wie een wat plechtstatige, oubollige maar liefst vage passe-partout omschrijving wil, kan van 'Mechelse contreien' spreken. Het grondgebied van "Blauwbartje en de Zijnen" heet kortweg 'Mechelen': exact de 'gemeente Mechelen' (welke ook nu 'Stad Mechelen' mag heten [zoals Bb & de Z doen] maar dat kan soms verwarren door de beperktere omvang van de stad die mensen vanaf middelbare leeftijd gekend hebben en nog dikwijls bedoeld blijft. Steeds was díe term gebruikt, tot er deelgemeenten bijkwamen zodat pas dan 'gemeente Mechelen' in zwang kwam, voor het geheel).

Het is Gimycko al in februari diets gemaakt, het is hem nog in mei herhaald. Dan maakt zijn halstarrig 5 keer in juni, opnieuw in juli, eerder deze maand augustus en hierboven nogmaals, zelfs na een derde waarschuwing, blijven doen alsof politico-geografische eigennamen naar zijn willekeurig goeddunken herbepaald kunnen worden, hem een onverbeterlijke immense dwaas.

Ook wie een eigen "eufemistische" betekenis zou toekennen aan 'een onverbeterlijke immense dwaas', geheel naast die welke iedere normale mens eruit mag begrijpen, kan die woorden wel neerschrijven - maar meer dan nonsens valt dan niet te lezen en de schrijver kan in niets nog au serieux genomen worden. Maar pejoratief mag mijn frase toch ook niet heten.

Kamiel Baeck en Albert de Poortere zouden naar adem gehapt hebben als ze dit nog hadden mogen meemaken: Gross-Mecheln. Ze waren eind 1942 al tevreden met de aanhechting van de dorpskernen van Muizen, Hofstade en Hombeek plus Pasbrug en IJzeren Veld van Sint-Katelijne. Maar Reichskommissar voor de grote agglomeraties Rik Borginon kwam nooit met concrete plannen en dus bleef alles bij het oude tot 1976. Toen begon in naam van de zogenaamde efficiëntie een politieke koehandel waarbij het kabinet van Michel (een Luxemburgse PSC-er) overal keurig becijferde hoe men de eigen partij kon bevoordelen en de tegenstanders verzwakken. Eerste-minister Tindemans zorgde er bijvoorbeeld voor dat zijn eigen Edegem niet gefusioneerd werd. Als mijn herinnering correct is dan verwachtte iedereen dat Hofstade bij Mechelen zou gevoegd worden maar daar stonden de socialisten erg sterk en dat zou misschien een volstrekte meerderheid aan de BSP gegeven hebben in de stad. Dus verdronk men die rode gemeente graag in het CVP-bad van Zemst, Weerde, Elewijt.

Je mag er dus vergif op innemen dat alle regeringspartijen nu al diezelfde oefening gemaakt hebben zonder zich veel aan te trekken van het ongemak voor de inwoners. Gemeenten op mensenmaat ? Wat denkt dat onnozel stemvee wel ? Nou ja, alleen een randdebiel kan het in zijn/haar kop halen om Haacht te fusioneren met Mechelen. De gemeente heeft geen enkele theoretische of praktische band met Mechelen. Een Haachtenaar die naar de stad trekt, gaat naar Leuven. Van het zuiden van de gemeente ben je in een kwartier in de Vital de Costerstraat of de Vaartstraat. Bus 533 die Mechelen met Haacht via Rijmenam verbindt, doet er bij weinig verkeer 55 minuten over. Toch een prachtige uitstap voor de bejaarden, die vanaf toekomende week niet meer gratis rijden. "Neen, dochterlief je moet morgen niet komen. Ik moet even naar het huis van de Mechelaar. Ik heb vandaag al de belbus - 24 uur op voorhand te bespreken-  besteld (ik profiteer ervan dat ie er nog is,  want er is sprake van die af te schaffen) en sta morgen na 5 minuten lopen aan die halte; dan naar Haacht Centrum waar ik een paar minuten marge moet houden voor de bus naar Mechelen en ik neem mijn boterhammetjes en een flesje  water mee want het lukt nooit om op minder dan drie en een half uur weer thuis te zijn.)

Maar we moeten ook niet te negatief zijn en denken aan de synergie. Mechelen heeft een behoorlijke bibliotheek en dan kan men toch die overbodige instellingen in Haacht en Bonheiden afschaffen.(Akkoord, dat kan men volgens de barbaren in de Vlaamse regering binnenkort ook doen maar dan is er geen alternatief en met een fusie is er dat wel). En nu al loopt het kwijl uit de mond van de Mechelse bestuurders als ze aan de belastinginkomsten uit Bonheiden denken. Natuurlijk maken nogal wat Bonheidenaars, Keerbergenaars enz. een gebruik van de Mechelse infrastructuur maar daar krijgen de grote centrum steden extra subsidies voor. Aan het Amerikaanse systeem willen die steden uiteraard niet denken.  Rijke rangemeenten betalen daar een som ter compensatie voor het gebruik van de stad maar het is toch veel prettiger voor een stadsbestuur om zelf belastingen te heffen en te verhogen.

Ah, doen onze politiekers aan politiek? Goed om weten.  ;)

Zoals Jan zopas beschreef, bepaalde de door de regering Tindemans I verhoopte partij­gele (CVP/PSC) in­kleuring met enige accentjes blauw (PVV/PLP) de fusie­gemeente­grenzen. Ook ver buiten het Mechelse. Technisch of financieel praktische redenen, of een historische samen­horig­heid of daarmee nog verband houdende gevoelens en feite­lijke geregelde momentele ver­plaatsingen en binnen families gangbare ver­huizingen, waren duidelijk van onder­geschikt tot ver­waar­loosd belang.

Krijgt krimpend Vlaams-Brabant minder centen ten voordele van de (merk­waardig genoeg niet met Keerbergen) opnieuw uit­breidende provincie Antwerpen? Kan dat de provinciale ring omheen Brussel ver­zwakken?

Gans Keerbergen ligt geprangd tussen Putte (in onze provincie) en Haacht maar vormt één politie­zone met slechts de tot Mechelen komende huidige gemeenten Boortmeerbeek en Haacht. Het zou echter ineens met alleen Tremelo gaan fusioneren, de vreemde eend in de bijt. De Grens­straat behoudt dus inwoners in drie nieuwe gemeenten, zoals nu in Keer­ber­gen, Put­te en Bonheiden. Dit laatste komt bij Mechelen al legde zopas W. De Ley de eed af als korps­chef van de politie­zone BoDuKaP. Gevoels­matig 'onze' Elzen­straat [eigenlijk Clemenceau­straat] en IJzerenveld-Borgerstein bleven in 1976 in Katelijne en zullen niet Mechels worden, zo min als Duffel en het vanouds gekende "Putte bij Mechelen". Onze politie­wagens werden juist her­schilderd met slechts Mechelen-Willebroek maar Willebroek (waar De Ley had gediend) blijft buiten Mechelen. Overal moet dus de burge­mees­ter ac­cor­de­ren met minstens één collega, en weldra alle­maal met dien Heer van Me­che­len, Haacht ende Rijmenam met  horende bossen, heiden ende broe­ken, of de eenheids­orde­hand­having ligt lam. Zeer di­rect in de per politie­zone vast nodige veilig­heids­raad. Voor ont­mij­nen van hun con­flic­ten daar­bui­ten, passen nog wat meer 'bestuurs- en beleids­organen' in het kraam van politici: telkens politie­raad én politie­college. Die betalen natuurlijk zichzelf dubbel & dik terug [aan U te be­den­ken of ik de politici of de organen bedoel]. Dank­zij bei­de bij­na ge­lijk­tij­dige reek­sen fusie­operaties tot politie­zones en in omvang ermee vergelijkbare maxi­gemeenten, normaal totaal over­bodige doch, alleen door gewild mekaar door­krui­sen, 6 'nodige' kunst­organen voor Mechelen 3.0!

Het basisartikel hierboven heeft als onder­werp niet het 'Land van' maar wel in eerste instantie de gemeente Mechelen. De stad moest al 1.n vóór de fusies en 2.n sinds­dien zijn. Op het getoonde Mechelen 3.0 zit ik niet vol on­geduld te wachten. De wijde omgeving kan niet in een histo­rische naam gevat worden en zeker geen sub­nummer­tjes krijgen, omdat per kernpunt sterk ver­schillende en niet overal gelijk­tijdig wijzi­gingen gebeurden. Men moet zich dus behelpen met ofwel vaag 'Mechelen en (wijde) omgeving' of zonder expli­ciete context nauwe­lijks discus­sieer­baar 'in Mechelse contreien' of 'in het Mechelse', ofwel met histo­risch verant­woorde namen of klare om­schrij­vingen als bij­voor­beeld 'de Heerlijk­heid én het Land van Mechelen' (wanneer iemand eens over beide samen iets zou kunnen zeggen) of 'Mechelen en haar deel­gemeen­ten van 1976'.

Toch niets nieuws onder de blauwe zon in het Land van... (ach, dát ging al in '67 over een cirque ergens anders). En we praten en we zingen en we lach-ahahahaa...

Gimycko, fusie 1976 > Heffen, Leest, Hombeek, Walem en Muizen. Battel = Mechelen.

Jos heeft hier een punt. Maar Roger heeft in verhouding dan wel tien punten. Het is inderdaad zo dat in 1976 de bewoners van de vijf fusiegemeenten vriendelijk werden verzocht hun spaarcenten boven te halen om de stadskas uit de mizerie te halen. En dat zal nu niet anders zijn. Gieren kennende.

'Wat ze wél in de plaats kregen is dat hun belastingen, taksen; onroerende voorheffing en andere pestbelastingen "onder het mom van"  gevoelig verhoogden' liet Roger slaan op die van Muizen en van Sint-Katelijne-Waver die in 1976 'bij Mechelen "mochten" horen'.

In dat licht is het heel spijtig voor likkebaardend Mechelen, dat van heel Katelijne hooguit wat Kauwendaal ten noorden van de Duivenstraat bij Mechelen 2.0 kwam. Uit het sinds de heerlijkheid afvallige maar binnenkort opnieuw in trouwen vaste Heverse, zal 3.0 wél meedogenloos gulzig moeten graaien om de schade in te halen: Gelijk Muizen en trouwens ook Hombeek, Leest en Heffen die (behalve Ophombeek of Hombeek-Smalbrabant en stukjes Leest en Heffen) tot de heerlijkheid hadden behoord, plus veertig jaren samengestelde intrest! Walem werd met 2.0 voor het eerst Mechelen. Komt kersverse kers Keerbergen pas voor Mechelen 4.0 op de taart, of is 3.1 al op tafel?

@ Jos : Bedankt voor de kort en bondige info.  Meer van dat !

:-)

... en toch wil ik dat een beetje in perspectief zetten ( alhoewel een serieuze vergelijking niet mogelijk is ). Shanghai is een stad met 18.000.000 inwoners dus dik anderhalve keer zo veel als ons België.

Zouden die ook voor een nieuw rijbewijs naar het stadhuis moeten en een halfuurtje op de bus moeten zitten? Zouden ze daar ook wijkdiensten hebben die de boel moeten proper houden? Indien een wijk in Mechelen grossomodo 10.000 inwoners zou tellen dan hebben ze daar 1.800 wijken!

Wat ik bedoel is dat wij Vlamingen al duizend jaar vastzitten in ons middeleeuws stelsel: iedere boer is baas op zijn erf en daarmee basta. Ik vrees dat we bezig zijn met achterhoedegevechten.

Vlaanderen en de rest, inclusief de Nieuwe Wereld. De beurs van Shanghai is nu wel volop aan 't crashen en dat ligt aan de typische gokkers daar. Al half juli behoorlijk gedetailleerd uiteengezet en voorspeld na enkele weken flinke maar nog gestage daling op die marktvloer (waar, anders dan op Shenzhen en natuurlijk Hongkong, bijna alleen Chinezen handelen), zonder de (eraan te wijten) devaluatie van de yuan vorige week te voorzien. Achterhoedegevechten zorgen voor zachtere landingen. En niet alleen op financieel of militair vlak minder slachtoffers zowel bij ups als downs. De winnende partij kan danig veel volk verliezen in haar oprukkende voorhoede.

Voor de grootste vooruitgang kunnen we meteen allemaal Chinees beginnen spreken, maar aan wat Engels en bovenal Mechels zal ik toch meer plezier blijven beleven. En dát is de luxe die wij ons hier kunnen permitteren.

Waar is den tijd dat we, na het noodzakelijke “bodempje leggen” in één of ander Mechelse café, uitgingen in de (zeer) wijde omgeving ?

-Breughelfeesten in Muizen
-Chirofuiven in Hombeek
-Ontmoetingscentrum in Hofstade
-Discotheek Manhattan in Leuven
-Dancing Fabiola in Heist op den Berg
-De Club in Keerbergen
-Zaal De Toekomst in Putte
-De Bovenzaal in Boortmeerbeek (achter de kerk met zijn Retrofuiven)
-De Marquee in Herent
-De Cinema in Haacht
-Marktrock Leuven
-Gentse Feesten in Gent
-Café Pelgrom in Antwerpen (had veel weg van zaal De Poort in Mechelen)
-Willy’s Moustache in Willebroek
-La Rocca in Lier
-’t Jagershuis op de Leuvensesteenweg
-Enz.

En bleven we dan toch in Mechelen, dan was het naar een fuif in de Oude of de Nieuwe Stadsfeestzaal, tSentroem, de Beethovenkelder, de kelder van de Sotscop of Club Revue.

Those were the days !  We worden oud...

;-)

Interessant bericht over onze natuurgebieden, want ze blijken bedreigd :

Nieuwsblad : 200 natuurgebieden zijn bedreigd

Natuurpunt trekt aan de alarmbel : "203 kleine natuurgebieden in Vlaanderen zullen verloederen als minister Joke Schauvliege (CD&V) ingaat op de voorstellen van het Agentschap Natuur en Bos.

Speelbossen : stukjes natuur waar mensen gaan joggen of de hond uitlaten. Groene oases waar bejaarden elkaar iedere namiddag op een bankje treffen. ­Allemaal plekken vlakbij woonkernen, die ervoor zorgen dat mensen buiten- en samen­komen. "Zo’n 200 daarvan zijn bedreigd", waarschuwt Hendrik Moermans van Natuurpunt...

En dan ga je effe inzoomen op ons Mechelen :

Detail

Interessant bericht over
onze
gimycko
 

staat er te lezen onder de rubriek

Recente reacties

Ik wil ook zo ééntje