Belgian Aviator Pilot from Malines

gim

eBay.uk verkoopt, heden ten dage, nog een vergelijkbare kaart van een andere "Belgian Aviator" uit die tijd (... Sold for the benefit of wounded Belgian and English soldiers at Croydon General Hospital...).  Hier een andere kop, een andere handtekening en de vermelding : Belgian WW1 Aviator Observer from Termonde (Dendermonde).

Hieruit mogen we misschien besluiten dat de persoon op onze postcard geen standaard figuur was, maar de authentieke persoon met zijn authentieke handtekening.

Nu enkel nog zijn echte naam vinden, zijn regiment en zijn verhaal.

:-)

Elk (wild) idee is goed om achter de naam (en de avonturen) van onze Belgian Aviator Pilot of Malines te komen.  Aldus heb ik de handtekening nog eens bekeken en ik vermoed dat de eerste letter ervan een C moet zijn.  Een C van Cyriel, bijvoorbeeld.

En dan ga je surfen op het WWW met "Cyriel belgian aviator pilot world war I" met als resultaat : een List of World War I aces credited with 7 victories.  Hier vind ik één Belg die ook nog een eigen wikipedia-artikel bezit : Fernand Jacquet (zie ook de meer uitgebreide Engelstalige versie ervan).

Deze Jacquet heeft een interessant oorlogsverleden en het artikel behandelt ook de plaatsen van zijn opleiding (burgervliegschool Sint-Job-in-'t-Goor - militair brevet in Brasschaat - 2e escadrille te Belgrade) en zijn latere bevelovername van de Groupe de Chasse aka Groupe Jacquet.

Misschien zijn er nog gegevens te vinden in bovenvermelde opleidingsplaatsen, als deze militaire instellingen uberhaupt nog zouden bestaan.  Of moet de informatie gezocht worden in de Koninklijke Militaire School of in het Belgisch Legermuseum, afdeling Luchtvaart tijdens Wereldoorlog I ?

Deze Fernand Jacquet blijkt eerst een Aviator Verkenner geweest te zijn, die later een Aviator Gunner werd.  In een éénzit-tweedekker was de Piloot meestal ook Gunner, doch in een tweezit zat de Gunner vermoedelijk achter de Piloot.

Onze "Verprouten" of Malines was vermoedelijk alleen een Aviator Pilot en geen Aviator Gunner en bovenvernoemd Aviator Observer of Termonde was misschien enkel een Verkenner, wat - volgens mij - niet hetzelfde is als bijv. een Vliegtuigspotter zoals bijv. onze Louis Van Zeir.

Heb ondertussen het Legermuseum in BXL aangeschreven.

Hopelijk kunnen zij ons verderhelpen.

Nieuwsgierigheid naar een voor iedere lezer onbelangrijk geworden hoogvlieger, gaat dus ook de belastingbetaler in de put helpen. Al was het maar om je brief of e-mail te moeten openen. Als we pech hebben, is de ontvanger maar wat blij dat eens iemand belangstelling betoont en graaft hij nog dieper. Maar je hebt nog veel sjans, Gimycko, want het was geen oninteressante vliegenier.

De t's zijn allebei duidelijk. Het is niet omdat je ou leest, dat er geen ae kan staan. Handtekeningen leiden wel eens meer een eigen leven, zeker als men ze geregeld moet zetten. Ik twijfelde nauwelijks aan Verstraeten want er bestaat geen naam Verstrouten(s).  Je C is, als mijn eerste indruk, een L.

'Professeur'  Leon Verstraeten op zijn vliegtuig gezeten, staat met foto en al op het internet, maar een actiepose in vliegeniersjas en -klak van die tijd maakt hem op de kin na bijna onherkenbaar t.o.v. de foto op jouw postkaart, die wel enige jaren later getrokken werd: "LEERAAR IN DE AVIATIEK EN BESTUURDER DER FRANSCHE VLIEGSCHOOL SOMMER TE MOUZON op zijn Mouzon Tweedekker." Er staat ook een postkaart bij met een tweedekker in de lucht, met het opschrift: "GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE ROUEN (19-20 Juin 1910) VERSTRAETEN (Belge), chef-pilote de l'école Sommer". En ene Luc Schepens wist op 28 november 2012 de volgende biografische noot: "Vliegenier Leon Verstraeten (born on 9 nov 1876 te Mechelen, België)".

Een extra link is er ook op die webpagina, waar je meer leest over Verstraeten en enkele Belgische piloten, o.m. Jan Olieslagers met een wereldrecord boven de hypodroom van Stokkel. En als je goed kijkt, staan er nog drie andere (inclusief erg kleine) foto's bij van Léon Verstraeten van voor de Grooten Oorlog. Verstraeten had de 14de Belgische vlieglicentie, uitgereikt op 12 maart 1910. Zijn naam wordt overigens op de Franstalige Wikipedia vermeld in een artikel over ridder Jules de Laminne.

Ik heb zeven minuten gezocht, waarvan er vier benut werden om iets interessant maar evident irrelevant te lezen dat ik toevallig was tegengekomen. Het resultaat hierboven plaatsen, kostte me veel meer tijd. Ik zocht nog enkele minuutjes door en viel op onder veel meer:
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/854/luchtvaart-in-zeeland
http://www.hangarflying.eu/nl/content/joseph-christiaens-vliegenier-en-autocoureur
http://www.dbnl.org/tekst/post034avia01_01/post034avia01_01_0006.php
   (en http://www.dbnl.org/tekst/post034avia01_01/post034avia01_01.pdf)
http://www.jenneken.nl/bekijk/1900vliegerij.htm
http://www.belgian-wings.be/Webpages/Navigator/Photos/Airshows/Stockel_1910/stokkel%20verstraeten.htm"
En nog een postkaart met mooie foto van monsieur Verstraeten op eBay.

Verstraeten nam blijkbaar zelfs deel aan een vliegmeeting met ook Louis Blériot, die in 1909 als eerste over het Kanaal was gevlogen.

Gimycko, ik laat het aan jou aan te tonen dat Mechelaar Léon Verstraeten vliegenier-oorlogsveteraan werd. Trommel nu niet de luchtmacht op.

Vliegenier Fernand Jacquet kreeg alvast postuum een band met Mechelen: Een allicht nog levende nazaat zat op de TSM. Stoor de school noch hem.

Mooi opzoekingswerk, ik zag er eerlijk gezegd ook meteen Verstraeten in, weer een pionier erbij voor op Mechelen Mapt

Gelieve Leon Verstraeten bij te zetten in de Galerij van Bekende Mechelaren, want deze Maneblusser was vooral bekend om...

..."zijn schone vluchten, zijn gemakkelijk op en neder dalen en zijn vliegen met passagiers".

:-)

Mooi opzoekwerk !

Uit een tekst over de Sommertoestellen te Mouzon in de Champagne, blijkt van Leon Verstraeten, "le bouillant pilote belge", o.a. dat hij in 1910 als een der vroegste klanten zijn vlieg­tuig bekwam meteen na Charles Rolls, die het merk Sommer in Groot-Brittannië zou vertegenwoordigen. Dat jaar maakte deze medestichter van RR de eerste non-stop heen-en-terugvlucht over het Kanaal maar kwam in juli om bij een andere vlieg­demon­stratie. Het Franse leger bestelde bij Sommer 3 dubbeldekkers in 1910 en 20 eendekkers in 1911. Dit laatste was erg ongewoon voor die periode, hoewel Blériot zijn beroemde one way vlucht in een zelf ontworpen eendekker had gemaakt, want pas in 1915 werd de vijandige Junkers J1 een voor zulk type geschikt compleet aluminium toestel.

Publicaties lijken praktisch beperkt tot Leon Verstraetens vooroorlogse periode. Geen wonder dat de al wel­ge­kende vlie­ge­nier ook als oorlogspiloot op een post­kaart verscheen, maar wanneer zou die foto genomen zijn? Elders las ik: "E. Daubingy, pilote militaire d’avion en 1915, affecté au G.B. 5, escadrille 117" en vermoed dat de 5 op de pet van Verstraeten op die 'groupe de bombardement 5' zou kunnen geslagen hebben.
Was hij de Leonard Verstraeten, overleden op 18 juni 1917 en begraven op het kerk­hof van Auberville-la-Renault, dep. Seine-Maritime, Haute-Normandie? "In the north-east corner of the church­yard is the War Memorial, and 10 yards south-west of this are the graves of 7 airmen. Of these, 2 belonged to the Royal Air Force. and 5 to the Royal Canadian Air Force." De bron noemt geen Bel­gische piloot en de ge­boorte­datum heet 'onbekend', maar het komt van iemand die gegevens toe­voegde van onge­veer 18.000 Bel­gi­sche solda­ten die in W.O. 1 om­kwa­men. Iemand anders meldde er nog bij: "Het Greven­broek museum van Hamont-Achel gedenkt hem". Dat laat een beroemd­heid ver­moe­den, want haar W.O. 1 sectie heeft Leonard niet in de lijst ge­sneu­vel­den uit Hamont of Achel staan. De graf­inscrip­tie luidt 'GENIE'. Al 27 Bel­gi­sche pioniers hadden een vlieg­brevet, toen eind 1910 het eerste mili­taire uit­ge­reikt werd. Het in 1910 via de vlieg­school van Jules de Laminne ge­koch­te eerste vlieg­tuig van het Bel­gisch leger, een Farman HF-3 voor haar obser­vatie­ballon­vaarders­een­heid 'Compagnie des Ouvriers et d'Aérostiers du Génie', was met vol­gende aan­kopen in de bij K.B. van 16 april 1913 op­gerich­te 'Compagnie des Aviateurs' on­der­ge­bracht. Toen de oorlog uitbrak, hoorden 22 vlieg­tui­gen en 37 pilo­ten, som­mi­gen met amper een paar vlieg­uren, tot die een­heid. In elk geval was o.m. Jan Olie­sla­gers één van de oor­logs­vrij­wil­li­gers die daar­binnen een aparte groep vormden, naast escad­rilles op­ge­roe­pen of be­roeps­mili­tairen.

Bovenstaande beeld geeft ook een link naar de Beeldbank van Zeeland en daar ben ik mijn licht eens gaan opsteken.  En met de zoekterm “Léon Verstraeten” kwam volgend leuk verhaaltje opborrelen...

Geen verslag van de feiten op deze beeldbank, maar wel op tinternet :

Hier een vergroting :

" Iz leuk ", zouden de Nederlanders zeggen...

;-)

En het houdt niet op :

Noordhollands Dagblad : Belgische vlieger zes minuten op honderd meter hoogte

"...Voor een halve gulden had je een tweederangs staanplaats bij de vliegdemonstraties van de Belgische aviateur Léon Verstraeten in Heiloo, op een weiland even ten noorden van het Heilooër Bos en ten westen van de spoorbaan. Van 6 tot en met 10 oktober 1910 haalde hij hier met zijn Mouzon tweedekker capriolen uit, waaronder een vlucht van ruim zes minuten op honderd meter hoogte. Na afloop werd hij geluk gewenst door de burgemeesters van Heiloo en Alkmaar, Nicolaas van Foreest en Gerrit Ripping...."

BTW :

Zou Léon Verstraeten Adolphe Pégoud gekend hebben ?  Vermoedelijk wel.