Schepen Wim Jorissen opzij geschoven...

met categorie:  

   

(foto's: Jan Smets)

Het rommelt op het Mechelse stadhuis.  Het nieuws dat schepen van economie Wim Jorissen door zijn partij N-VA opzij werd geschoven is heet van de naald, maar het nieuws gaat nu al rond als een lopend vuurtje.  Jorissen hult zich voorlopig in stilzwijgen, maar volgens het officiële bericht dat het kabinet van de N-VA heeft verspreid, had de partij geen andere keuze dan zijn bevoegdheden te ontnemen, en dit door 'zijn deloyaal gedrag ten opzichte van zijn fractiegenoten, de coalitiepartners én de partij'.  De beslissing werd genomen in overleg met de nationale partijtop.  Dit werd voorgelegd aan de coalitiepartners, en vanmorgen viel het verdict.   Normaal zou schepen Jorissen nog tot eind van dit jaar zijn ambt uitgeoefend hebben, waarna volgens afspraak, CD&V-er Hamid Riffi hem zou opvolgen voor de bevoegdheden Preventie en ICT.  Het is een publiek geheim dat er al langer spanningen waren tussen Wim Jorissen en zijn partij...  Partijgenote Katleen Den Roover zal nu tijdelijk de taken van haar voormalige collega opvolgen.  Het kan dat Jorissen nog schepen blijft tot op het einde van zijn mandaat - weliswaar zonder bevoegdheden...

 

 

Wim Jorissen is 52 jaar en advocaat.  Ook doceert hij aan de Thomas More Hogeschool.  Hij is gehuwd, en heeft een zoon, Reinout.

De politieke microbe kreeg hij mee van zijn vader, senator Wim Jorissen, die één van de stichters was van de Volksunie.  Hierdoor zou  Wim jr. actief worden bij de Volksuniejongeren, waar hij provinciaal voorzitter was, en in het KVHV.

Toen zijn vader plots overleed, werd Wim op 22-jarige leeftijd verkozen tot Mechels gemeenteraadslid.  Dit bleef hij 14 jaar.

In Mechelen was hij vooral bekend als jarenlange  voorzitter van UNIZO.

Jorissen stond er voor gekend om geen blad voor de mond te houden, en soms eigengereide meningen te poneren, tegen de officiële standpunten in van partij of stadsbestuur.

Zo was Jorissen een fervent tegenstander van Uplace, en dreigde hij zijn ontslag als schepen te geven als groen licht zou gegeven worden voor dit megaproject dat voor hem de doodsteek zou betekenen voor de Mechelse handelaars.  Het zorgde voor méér dan wrevel bij zijn partij.

Dat ontslag hoeft hij dus niet meer te geven.  Hij heeft het gekregen.

Velen zal het niet verbazen dat dit er uiteindelijk is gekomen.  Alhoewel.  Alleen valt het wat verrassend in volle komkommertijd.  Wordt zeker vervolgd...

 

(Wim Jorissen bij zijn eedaflegging als schepen...)

 

update:

Uittreksels uit de reactie van Wim Jorissen aan de pers:

 

Het bericht dat de fractie van de N-VA beslist heeft om mijn bevoegdeheden als schepen te ontnemen, is bij iedereen - ook bij mezelf -  ingeslagen als een donderderslag bij heldere hemel.  Objectief is daar ook geen enkele reden toe.  De Mechelse ondernemers zijn zeer tevreden over het gevoerde economische beleid  (...)   Waarom deze beslissing?  Ik word reeeds wekenlang onder druk gezet en geïntimideerd omdat ik een onderzoek instel naar de juiste toedracht wat er verkeerd gelopen is rond de stenen van de Bruul.  Waarom deze druk en die intimidaties als er niks te verbergen valt?  Dit onderzoek zal nog enkele maanden in beslag nemen, maar ik heb reeds bewijzen in handen dat er daarin fouten zijn gemaakt en informatie aan het schepencollege onthouden is.  Ik kom te dicht bij de waarheid en nu alle pogingen tot intimidatie niet werken, heeft men met mij willen afrekenen.  Het moment dat men daarvoor kiest ik ook geen toeval.  Er is nog een heikel dossier dat de Mechelse belastingbetaler miljoenen euro's kost en dat Marc Hendrickx kost wat kost door het schepencollege wil tegen het advies van de dienst economie en onze eigen advocaat in.  (...)

 

Dit bericht wou ik ik toch graag grotendeels aan toevoegen, zonder daar een eigen mening aan vast te knopen, maar louter uit vervollediging van dit nieuws-van-de-dag.

 

 

 

 

 

 

Euhh Jan, zitten we hier op den blog te wachten op nieuwtjes van dit kaliber? Ik ken enkele bloggers die hier graag hun speeltuin gaan van maken.

Ik begrijp heus wel wat je bedoelt Luc  ;-)  Maar het is nu eenmaal Mechels nieuws, net zoals cultuur, diversiteit, mobiliteit, muziek, levensverhalen, geschiedenis...  Als we uit schrik voor reacties bepaalde onderwerpen gaan mijden, dan zijn we pas verkeerd bezig.  Dan moeten we heel wat thema's schrappen...  

Maar... ik heb respect voor jouw bezorgdheid.

update met uittreksels uit een reactie van Wim Jorissen aan de pers toegevoegd aan het artikel.

wie niet in het rijtje loopt...spijtig, maar een eigen mening hebben is altijd gevaarlijk...

Jan, ik ben ' wel mee ' en het is niet direct ' schrik voor reacties ' dat me tegenhoudt maar het oeverloos gezever over de ' randjes ' van het onderwerp dat me .... tegenhoudt om dieper in het onderwerp te gaan;-)

 

Heeft dit misschien te maken met het feit dat hij op het einde van het jaar geen schepen meer is en dat hij zijn postje niet wil afgeven zoals afgesproken bij het begin van de legislatuur?

Wel spijtig dat sommige politici dit al direct op fb gebruiken als zogezegd weer ruzie binnen het bestuur terwijl het hier gaat over een interne aangelegenheid van de N-VA waar de andere partijen binnen de meerderheid niets mee te maken hebben.

Wel spijtig dat hier dan niet alle info meegegeven is.

Een zetelend schepen bevoegdheden ontnemen, is nooit een interne partijaangelegenheid, Filip.

N-VA Mechelen: "Door zijn deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij liet Wim Jorissen ons geen andere keuze dan hem zijn bevoegdheden te ontnemen"
Door de al dan niet terechte kwalificatie als 'deloyaal gedrag ten opzichte van coalitiepartners', erkent N-VA dat er ook gerommel binnen het stadsbestuur was. En nog explicieter:
"De recente spanningen binnen het schepencollege waren de spreekwoordelijke druppel."

Als hier niet alle info gegeven is, komt dit allicht doordat N-VA in de pers uitermate vage informatie gaf, zonder ook maar een hint over welke waters en eventueel ook straatstenen de emmer vol maakten, of over welke specifieke druppel hem deed overlopen. Blijkbaar alleen voor ingewijden. Zo wil N-VA het houden en de coalitiepartners zie ik niet springen om dit te duiden. Zoiets ontsteekt al mijn alarmknipperlichten.

Gazet van Antwerpen: "De jongste maanden circuleerde in de wandelgangen van het stadhuis het bericht dat Wim Jorissen niet van plan was het bestuursakkoord na te leven."
Een bericht dat in wandelgangen zou gecirculeerd hebben, is alvast geen daad van de betrokkene die afgestraft mag worden. Dat lijkt mij eerder een heimelijke campagne om iemand in diskrediet te brengen. Maar Filip zal me wel even corrigeren door te stellen hoe hij erbij komt, die vermeende weigering eind dit jaar het schepenpostje af te geven, een "feit" te noemen.

Ik wil zelfs niet kijken op de door Filip vermelde commerciële site voor spionage bij en stalking van jan & alleman. Ik wandel te weinig in 't stadhuis rond. Mét hem vind ik het dus spijtig dat hier niet meer info staat. Noch in wat ik wél gauw even op het internet las. In tegenstelling tot gebruikelijk politiek gekibbel, rechtvaardigt de mysterieuze vaagheid zonder twijfel dat Jan Smets dit op het blog plaatste, ook al maakt Luc zich daar wat ongerust over.