Foto van de dag

met categorie:  

(Jean-Pierre Dhooge)

GVA schrijft:

"Het beeld van de reuzenopsinjoor op het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen wordt enkele meters opgeschoven, zijn (linker)hand wordt verdraaid en de benen worden ingekort. Dat allemaal om te voorkomen dat er nog ongevallen gebeuren met spelende kinderen."

 

Dit voorval maakt op een pijnlijke manier duidelijk dat bij de aanleg van de pleinen en het openbaar domein nooit wordt gedacht aan spelende kinderen. Pas later bedenkt men een inhaaloperatie, waardoor er dingen mislopen.

Volgende keer kinderen mee betrekken bij de heraanleg van (speel)pleinen?

Nochtans Kind en Gezin heeft heelwat voorwaarden waaraan speeltuigen en omgeving in een kribbe of in een buitneschoolse opvang moeten voldoen. Misschien hadden ze beter eerst daar hun oor te luisteren gelegd.

Anderzijds men leert met vallen opstaan zeker letterlijk en figuurlijk.

Vooral het " inkorten van de benen is een goeke ". Al het andere was al min of meer geweten. Eigenlijk een thema dat perfekt past bij Gimycko zijn rubriek " Mechelen verveelt nooit ".

Het stadsbestuur heeft nog niets bijgeleerd. Hoeveel dure nieuwe dingen in het straatbeeld werden al niet voortijdig vervangen of aangepast? Van afblikkerende wegwijzers tot de hele Botermarkt. Over andere blijken weinigen tevreden, zoals de Veemarkt. Of met steilere hellingen dan de normen toelaten, de lamottige brug - die men eerst dacht aan te passen, dan toch zou vervangen worden, maar er nog steeds ligt zonder hoop op verbetering. Nu zelfs de straatstenen in de Bruul die al versleten bleken nog voor de straat af was, en deze Opsinjoor.
En dan zwijg ik nog over wat allemaal buiten het allerdrukste centrumzicht gebeurde en blijft gebeuren. Waarover schaamteloze leugens verkondigd worden die alleen de buurtbewoners door kunnen krijgen, telkens een minuscule minderheid van al de propagandalezers.

Men kan misschien niet aan alles denken maar wie alles eerst eigenzinnig fout moet doen vooraleer men bij de voordehandliggende instanties eens serieus te rade gaat... Het opgestapelde aantal miskleunen is dermate dat een diploma van onbekwaamheid dient uitgereikt ofwel een lange reeks corruptieveroordelingen. Ons justitieel apparaat en haar rechters zijn verre van geneigd om de bestuurlijke overheid te misnoegen. Scheiding van machten bleek een illusie. Blijven stadspromotieblaadjes machtiger dan persoonlijke ervaring? Leren ook de mensen niet met keer op keer betalen... en nóg eens moeten betalen of met de dure maar zure gebakken peren moeten blijven zitten?

Mon, heb jij ooit al inspraak gehad in iets wat de burger van deze stad angaat?

Als je niet doet wat des burgervaders' zin is dan zal je het geweten hebben.

Mon for president en Melanie draait ook een beetje bij. Goed zo.

Gotver Looisaus, nog wat draaien en 't is nen Amelien !

Bij decreet van Miele & Manon:  M a l e n i e.