Clément is gek van Chiro!

    (Foto: Chiro Libertus)

             

Je mag het een perfect voorbeeld van integratie noemen!  Clément, een volwassen man die al méér dan vijftig lentes telt, en in Borgerstein woont, is gek van Chiro sinds hij bij de Mechelse chiro Libertus zijn tweede thuis gevonden heeft...

 

Telkens hij op zondagnamiddag naar de Chiro mag vertrekken, is hij laaiend enthousiast. 

lang voordien zit hij er zich al op te verkneukelen.  In de leefgroep waar hij woont, houdt hij de aftelkalender in de gaten tot wanneer het weer zover is.  Clément Crétoir is een méér dan enthousiaste chiroman, vertellen zijn begeleiders.

In Chiro Sint-Libertus voelt hij zich helemaal thuis.

 

Het is tof dat een Chirogroep zo openstaat om een volwassen man met een verstandelijke beperking als lid te aanvaarden.  Want het is natuurlijk niet zo evident.  Dat spreekt vanzelf.  Maar Libertus heeft de uitdaging toch aangedurfd, en dat verdient een pluim!

 

                                       

 

Zo gaat Clément nu elke eerste zondag van de maand naar deze jeugdbeweging.  Steevast draagt hij dan ook zijn speciaal T-shirt als uniform.  Als er een spaghetti-avond wordt georganiseerd door Libertus, is hij er eveneens te vinden.

Op kampbezoek gaat hij ook als dit praktisch te regelen valt.

 

Clément is een volwaardig lid geworden van de Sloebers, die de jongste telgen van de Chirogroep zijn.  

 

En dat lukt vrij goed, vertellen zijn leidsters Linde Hapers en Lisa Welvaert:

 

Clément probeert alle spelletjes zo goed mogelijk mee te doen, en dat lukt bijna altijd.  Het is natuurlijk zo dat we onze spelletjes af en toe een beetje moeten aanpassen, zodat hij er aan zoveel mogelijk kan deelnemen...

 

Ik vraag me dan of of deze jonge kinderen Clément dan helemaal aanvaard hebben?  Maar dat is blijkbaar een overbodige vraag...

 

De kinderen stellen zich misschien soms vragen, maar ze gaan altijd vriendelijk met hem om.  Soms moeten ze wel eens de zetel vrijmaken voor Clément, waardoor we een sip gezichtje zien, maar al bij al is hij gewoon een deel van de groep, en wordt hij geaccepteerd zoals hij is.  Soms is hij voor ons een soort van 'mede-leider'.  Zo mag hij al eens met een Chirofluitje de spelletjs affluiten.  En als kindjes stout durven zijn, dan wordt hij al eens boos, en vermaant hij hen.  Ja, Clément vindt Chiro superleuk.  Hij is geweldig enthousiast.  Op zondagen dat hij niet naar de Chrio komt, durft hij wel eens op zoek gaan naar de groep in het park van Borgerstein, waar wij wel al eens te  vinden zijn.  Het is geweldig om hem samen met kindjes van zijn mentale leeftijd spelletjes te zien spelen.  Als leiding doet ons dit veel plezier om hem zo gelukkig te zien!

 

Een fijn iniatief...   Mooi voorbeeld van integratie...

www.chirolibertus.be