De Sint Romboutstoren in New York

met categorie:  

We hadden het al wel eerder over de links tussen Mechelen en New York.

(Bron Wikipedia, Riverside Church)

Maar er is meer dan we vermoeden, er staat namelijk een Romboutstoren in New York!

Er wordt al in 1925 gewag gemaakt (Krant van 2 januari 1925):

 

Een vereeniging van Amerikaanse Bouwmeesters en Kunstenaars is van plan in het Brooklijnpark, te midden van het rijke kwartier der wereldstad een wat de vorm en de hoogte betreft nieuwen Sint-Romboutstoren op te richten. Er zal een reuzenbeiaard worden opgehangen.

Deze kerk werd mee mogelijk gemaak door John D. RockefellerJr., die welbekend was bij Jef Denyn. De fameuze industrieel-filantroop financierde namelijk mee de start van de Mechelse beiaardschool. En dus werd Jef Denyn ondertussen naar zijn mening gevraagd (20/08/1924):

De nieuwe klokken, met grootste die niet minder dan 10 ton zal wegen, zijn prachtig, maar het zijn toch niet de Mechelse klokken. En hij troostte zich met de gedachte dat het rumoer van de groote wereldstad, dat altijd in de buurt van Broadway heerscht, het onmogelijk zal maken dat het carillion van Rockefeller zoo mooi en zuiver kan worden gehoord als dat te Mechelen.

En zes jaar later is het zover.  Ik citeer een krantenknipsel uit 11-02-1931:

Op zondag 8 februari zou hij (NVDR; Kamiel Lefevre) het nieuwe New Yorkse Carillion plechtig inluiden. (...) De toren waarin het ondergebracht is, werd gebouwd naar de zuivere kopie van de Sint-Romboutstoren in Mechelen.

En dus was ik niet weinig nieuwsgierig, over welke kerktoren in New York het zou gaan. De kerk in kwestie is de RiverSide church aan de Hudson. Met zijn hoogte van 119,5 m heeft Riverside Church de hoogste kerktoren van de Verenigde Staten.

Volgens o.a. Wikipedia werd de toren ontworpen naar het model van de gotische toren in Laon, Maar het lijkt me vreemd, Laon heeft twee torens, en persoonlijk denk ik dat de toren van Mechelen meer lijkt op die van New York dan die van Laon.

Akkoord, alle gotische torens lijken op elkaar, maar oordeelt u zelf:

(Bron Wikipedia, Riverside Church)

(Laon Cathedral by Marek69 at en.wikipedia. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.)

Lijkt River church niet toch een ietsie pietsie meer op onze Mechelse Toren?

 

Dat de Mechelaars sterk verbonden zijn met deze kerk in New York is duidelijk uit onderstaande foto

(Foto BeeldbankMechelen)

Hier ziet u Staf Nees, Kamiel Lefévere en A.H. van Bergen na de keuring van het carillon voor de Riverside Church (New York, VS) in 1931?

Kamiel Lefévere (leerling van Jef Denyn) werd in 1927 benoemd als stadsbeiaardier in Park Avenue Baptist Church te New York en in 1931 ook als beiaardier van deze beiaard.

 

===

For an example of the criticism raised over Riverside Church see W. A. Taylor in American Architect1 39 (I93 ) pp. 32-33, 68, 70, 72; for the architects' rebuttal, see C. Crane, "Why We Made It Gothic," American Architect 140 (i93i) pp. 26, 27, I22, I24.

Bekijk en aanhoor hier

The ringing of the Riverside Church Carillon

en luister naar

By Whom The Bells Toll

door The Riverside Church's Main Carillonneur Dionisio Lind

De River church in stellingen zou een herkenbaarder beeld gegeven hebben.

"Deze kerk werd gebouwd tot vervanging van Park Avenue Baptist Church en ingewijd in Februari 1931. Zij ligt tegenover den Hudsonstroom en in de naaste buurt van Columbia University. De toren bevat den Laura Spelman Rockenfeller Memorial Carillon, een beiaard van 72 klokken, de grootste 20.000 kil. zwaar; het hoogste octaaf heeft dubbele klokken. Klavier en verbindingen naar Mechels model. De beiaardier is Kamiel Lefèvre, eere-leeraar aan de Beiaardschool te Mechelen."

Uit : Jef Denyn & Staf Nees Beiaardspel te Mechelen - Carillon Malines 1935.

 

Eén Laura Spelman Rockefeller Memorial Carillon (beiaard) hangt in Chicago, in de Rockefeller Memorial Chapel. In de Newyorkse Riverside Church hangt een niet helemaal identieke tweelingbroer. Beide waren of zijn records op zijn Amerikaans maar die in NY is de zwaarste beiaard ter wereld. De zwaarste klok daar zou 40.000 pond wegen, dat is 18,1 ton (geen 20); in Chicago is die er eentje van "maar" 16,8 ton - dik 2 keer onze Salvator. In New York dateren de klokken uit verschillende perioden en zijn ze van verscheidene gieters (nu nog alleen Engelse van Gillett & Johnston en van Whitechapel Foundry). Hun aantal was niet altijd gelijk, sinds 1956 zijn het er 74 geworden. In Chicago zijn ze alle 72 van Gillett & Johnston.

Mon, ge gaat de Jos toch niet tegenspreken zeker .

Hier de naam van een Mechelse beiaardier, die het maakte in de USA :

Raymond Keldermans

Dat was dan wel omdat er in Mechelen al beiaardiers genoeg waren ....

Welke Mechelse politieker heeft het dan in de USA gemaakt, Jokke?