Op kraambezoek bij de familie Valk

Sinds 2004 is onze Sint-Romboutstoren een kraaminrichting voor slechtvalken. Mijnheer en mevrouw Valk werden door de Mechelse burgerlijke stand in 2003 ingeschreven als vaste bewoners van het pand.

Ik beklom voor jullie 538 treden om volgend verslagje en a-typisch bezoekje met jullie te kunnen delen.

 

Onder de deskundige leiding van Gust Deweerdt (ringer van dienst) bereikten we in een beperkt groepje al puffend de bovenste verdieping van onze toren. Er werden terecht duidelijke afspraken gemaakt met de groep om de hinder voor de slechtvalkenfamilie tot een minimum te herleiden. Beide ouders slechtvalken zagen de bui al hangen en waren niet opgezet met ons bezoek. Het gekrijs verbeterde er niet op toen Olaf Laurent zich veilig van op de trans van de toren liet zakken tot aan het nest. Begrijpelijk hoe zou uzelf zijn als ouder! Olaf plaatste de jonge dieren met de grootste omzichtigheid in een open vat waarna ze naar boven werden gehesen.

Eens boven kwam Gust in actie met behulp van zijn assistente Janne. Elke valkje kreeg 2 lichtgewichtringen om, een identiteitsring(=vogelpasport)  en een kleurring met 2 letters. De laatste stelt vogelspotters instaat om de valken later te herkennen als ze door hun kijkers turen. Ze werden gewogen en hun vleugels werden opgemeten. Tegenwoordig wordt er ook een DNA-staal genomen door een donsveertje af te nemen. Gust checkte eveneens de algemene gezondheid van de boorlingen. Na een korte maar leerrijke workshop over de slechtvalk werden de valkjes per expres teruggebracht en door Olaf weer veilig in hun vertrouwde horst geplaatst. En van zodra Olaf naar beneden rappelde en de touwen verdwenen keerde de rust weer. Het gekrijs en de geagiteerde vluchtpatronen van de ouders verdwenen. En al snel gingen ze een kijkje nemen bij hun kroost. Oef!

Dit jaar werden er 3 gezonde valkjes geboren. De ouders mogen best trots zijn op hun 2 zonen en hun dochter. Omdat elke boorling recht heeft op een peter of meter geef ik elk valkje de naam van hun peter of meter. Voor het vrouwtje kies ik  wegens haar opvallende kijkers de naam Roos naar Roos Van Acker;  het eerste mannetje doop ik Andreas – deze valk vertoont immers een even scherp oog als mijn enthousiaste schaakpartner tijdens het spel. Het tweede mannetje noem ik Rommy naar zijn peter Rommy Rombouts en alle kinderen van onze stad. Bij controle van het nest werd er ook één niet uitgebroed valkenei gevonden.

Momenteel is het slechtvalkenbestand stilaan terug op pijl aan het komen. Begin jaren ‘60 was deze prachtige roofvogel met uitsterven bedreigd. De voornaamste reden was het gebruik van pesticiden in de landbouw waardoor de vrouwtjes onvruchtbaar werden. In de jaren 1980 werden er, na het aan banden leggen van het pesticiden gebruik , terug wintergasten gespot in onze contreien. En sinds midden 1990 hoorde men hier en daar terug het gepiep van valkenkuikens. Begin jaren 2000 werden er met succes valkenkoppeltjes naar de steden gelokt. De hoge stadstorens deden en doen dienst als klip. En voor steden met veel historische gebouwen is een koppel slechtvalken een zegen omdat ze op een natuurlijke en kosteloze manier de populatie stadduiven indijken. Wil u echt spektakel van de bovenste plank zien reserveer dan alvast een plaatsje op een terrasje rond de Sint-Romboutstoren. Weldra vliegen Roos, Andreas en Rommy uit.  Dagelijks krijgen ze dan lessen van hun ouders in het betere stuntwerk en leren ze prooien vangen.

Wil je intussen de familie Valk volgen? Je bent welkom op de torencamera (de beelden worden om de 10sec bijgewerkt).

Steekkaart van de snelste vogel ter wereld.

 • Latijnse benaming: Falco peregrinus (= pelgrimvalk)
 • Kenmerken:
  • Vrouwtje: (tot 30% groter en zwaarder dan het mannetje)
   • Lengte: 46 - 54 cm
   • Vleugelspanwijdte: 104 - 113 cm
   • Gewicht: 900 - 1300 gr
  • Mannetje:
   • Lengte: 38 -  46 cm
   • Vleugelspanwijdte: 90 - 100 cm
   • Gewicht: 600 - 750 gr
  • Kleuren: de rug is donker grijs, de buik is vaal-crème met donkere vlekken, de wangen wit met baardstrepen (jonge vogels zijn bruin)
  • Snavel: gekromd in blauw-zwart
  • Landingsstel: Geel met kussentjes en zwarte holle scherpe klauwen
  • Vliegsnelheid: max 100 km/u
  • Duiksnelheid bij het jagen: tot 360 à 380 km/u
  • Prooien: Duiven, eenden en kleine knaagdieren
  • Levensverwachting: max. 20 jaar
 • Geslachtsrijp: Vanaf het 2de levensjaar
 • Broedplaats: Kliffen/ torens en naaldbomen
 • Legsel: 3 à 4 eieren(max. 5)
 • Broedtijd: 35 à 40 dagen
 • Volledig verenkleed: na 3 weken
 • Uitvliegen: na 6 weken
 • Volledig zelfstandig: na 2 à 3 maanden (ze trekken dan het ouderlijknest uit)
 • Ondersoorten: <20 verspreid over onze globe

Volgens de internationale unie voor natuurbescherming is de slechtvalk vandaag geen bedreigde diersoort meer. Houden zo!

Ps: Mocht je ooit een jonge of gekwetste vogel aantreffen, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met de Vogelbescherming Vlaanderen (vragen naar Gust).

@ RR : Neem volgende keer eens een GoPro'tje mee.

Dan kunnen we jouw avonturen ook volgen op YouTube.

:-)

@gim ik ben er mee bezig. Eerst nog wat fine-tunen!

Knap verslag!  Bedankt.  Boeiend...  Ik mocht het in 2012 meemaken.

@ RR : 

Naast mijn Hanswijkfoto's van 2015 op Flickr, heb ik er ook nog wat GoPro-filmmateriaal van.

Nog effe uitzoeken hoe ik alles in een leuk filmpje monteer, maar dan gaat alles op YT.

De resolutie was wat te hoog ingesteld, dus de fragmenten zijn nog wat zwaar, maar dat fiks in wel in iMovie !

Bedankt Jan!