De Dodentocht is niet van de poes!

Katten behoren tot de oudste huisdieren op onze aardbol. Het aantal huisgezinnen met één of meerdere katten is legio. De “Felix Vulgaris”, beter gekend als gewone huiskat, is echter perfect in staat om te overleven zonder mensen. Ze kennen een vrij en gelukkig bestaan op pleinen, straten, tuinen en zelfs kerkhoven. Deze zwerfkatten waren oorspronkelijk huiskatten die zelf de wijde wereld introkken of erger die door hun eigenaars moedwillig gedumpt werden.

Onder de tot spleetjes getrokken maar dwingende katogen en de constant dreigende messcherpe klauwen van Sir Bentley en Miss Buffy vraag ik uw aandacht voor hun vriend de zwerfkat.

 

Het wandelsponsor-initiatief ten voordele van Het Felix Project is het geesteskind van Mechelen Icoon Ann Bynens. Ze krijgt daarbij de volle steun van ons eigen Mechelen Blogt Icoon Mark Van Mullem. De vzw Het Felix Project stelt zich tot doel om het aantal zwerfkatten in te perken door sterilisatie en castratie. Dit is de enige humane manier om het zwerfkattenprobleem aan te pakken, de overlast terug te dringen en voor een blijvende oplossing te zorgen. Een nobel diervriendelijk iets.

     Ann Bynens & Mark Van Mullem        boven: De Grote Attila(over the rainbow)

Om deze kleine heelkundige ingrepen te kunnen financieren zoekt Het Felix Project fondsen. Ann dacht waarom zelf eens niet kussentjes onder mijn voeten krijgen tijdens 100 km stappen? En wie 100 km wandelen zegt maakt snel de link naar de grootste en best georganiseerde wandeltocht ter wereld: De Dodentocht te Bornem.

Vorig jaar trok Ann voor het eerst het DoToForFelix-project op de Dodentocht. Ze waren toen met zijn drietjes. Helaas haalde Ann de eindmeet niet maar tot ieders en vooral zijn eigen verbazing haalde Mark ongetraind net op tijd de finish op een pistache/bananendieet. De derde stapper, Ronald deed het zelfs met de vingers in de neus. Chapeau.

    Onze Mechelen Blogt Mark Van Mullem met diploma en eremetaal

Deze 46ste editie zijn er al 9 wandelaars: voorgangster Ann, Geert, Hannelore, Kjell, onze Mark, Raf, Ronald, Serge & Sofie. Deze sportievelingen worden uiteraard bijgestaan door een team van volgers bestaande uit voetreflexologen, persoonlijke bevoorraders, motivators en bezorgde mama’s Leona & Hildegard. De perfecte symbiose tussen wandelaar en volger in combinatie met de motivator en voetreflexologen is een absolute must om de eindmeet te halen. De mensen achter de schermen zijn Bjorn Claes die de prachtige website bouwde en grafisch designer Sophie Peeters.

    Ann, Mark, René & Geert tijdens een oefenwandeling

Gedurende de voorbij maanden werd er natuurlijk hard getraind en werden heel wat wandelpaden onveilig gemaakt. Het gesponsorde materiaal werd uitvoerig getest in zon, weer en wind.

De komende weken kan u het DoToForFelix-team op volgende wandeltochten vinden:

  • Zaterdag 30 mei - De 50 Zotte van Gheel (Geel)
  • Zaterdag 20 juni – Midzomernachtloop(Rheden - NL)
  • Zaterdag 11 juli – Hoevewandeling (Wiekevorst)
  • Zondag 12 juli – Zomertocht(Beverlo)
  • Zondag 2 augustus – 27ste Dender- en Scheldetocht(Lebbeke)

Op 14 augustus zetten de 9 avonturiers hun beste beentje voor. Je kan hen online volgen via het trackingssysteem van de dodentocht. De DoToForFelix-deelnemers volgen kan ook op twitter of facebook zodat u op de hoogte blijft van de laatste weetjes over je favoriete struiner.

Een dodentocht stap je niet enkel op een goede conditie; een goed humeur gekoppeld aan Grinta(=wilskracht, doorzettingsvermogen & goesting) brengen je al een heel eind. Regelmatig de innerlijke mens bevochtigen en vullen met Golden Food(=bananen), zoute chips, nootjes en energierepen doen je nog verder stappen. Alles wat je onderweg krijgt verorberen, geeft je nog een extra boost naar de finish als stapper. Ook een rol WC-papier is een hulp in het halen van de eindstreep!

Deelnemen als stapper van dit fantastisch team met een hart voor Felix kan nog. Ben jezelf geen wandelaar maar toch een dierenvriend dan kan je hier één of meerdere stappers sponsoren.

Miss Buffy & Sir Bentley gingen op dieet en met die centjes hopen ze hun soortgenoten te helpen en het DoToForFelix-team vooruit te branden.

   Motivatie voor de stappers! (onder mini Miss Buffy & mini Sir Bentley)

Wij zien jullie allemaal graag terug aan de finish op 15 augustus in Bornem gehuldigd met diploma en medaille.

Een snoezig kopje van Miss Buffy & dikke poot van Sir Bentley.

Go For Felix! Stapt ze!

 

Foto's van Kevin Polfliet en Siri Empereur (Alle rechten voorbehouden).

Weer een gemene campagne van fanatische discriminatie. "Zwerfkat"... de balk en de splinter. Typisch brengt de al dan niet met Homo sapiens samenwonende Felix vulgaris het leven netjes door binnen een straal van een paar honderd meter. Ze gaat zeker geen 100 kilometer rondzwerven!

In tegenstelling tot de ondankbare losbandige muiters die haar of haar voorzaten zomaar uitstootten of verjoegen, houdt ze zich aan duurzaam ecologische overleving en verplaatsing binnen haar habitat. Toch heet net zij "het probleem", dat verschrikkelijk onkattelijk endlöst wordt.

'Dodenmars' krijgt een nieuwe lugubere betekenis. Met het voorspelbare lot van soortgenoten, zal het niet bij deze Obdachlosendiskriminierung blijven.

@Mon bedankt voor je reactie. De mensen van het DoToFelix zijn stuk voor stuk dierenvrienden die een beter bestaan voor de felix vulgaris willen. Daardoor ook typische kattenziektes willen terugdringen en het impact op de bestaande fauna & flora in het habitat willen terugdringen. Zware termen als endlösung zijn hier uit den boze. Het doel van de groep is een beter leven voor katten en andere dieren. Euthanisie voor deze katten wordt dan ook uitgesloten. Obdachlosendiskrimmierung slaat trouwens voornamelijk op het discrimmeren van dakloze mensen. En voor de duidelijkheid wij zijn tegen elke vorm van discrimminactie.

@Mon, ik heb het aan onze kater laten lezen maar hij haalde zijn schouders op.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas. (Virgilius):
Gelukkig hij, die de oorzaken (het wezen) der dingen, de noodwendige onderlinge samenhang van alles, heeft leren inzien.(*)

En gelukkig de katten die hun plan wel trekken. Straatkatten en andere loslopende poezeligen lijden niet méér systematisch dan andere species aan allerlei ziekten, en geen hiervan is gevaarlijk voor ons. Niet zij vormen de grootste bedreiging voor fauna en flora. Wél de verre van dakloze mensen. Verwilderde katten komen al tientallen eeuwen lang zonder doorgedreven jacht of sterilisatie 'ongebreideld' voor, en een natuurlijk evenwicht bleef steeds behoorlijk bewaard.

Ik denk niet dat een studie al uitwees, dat er nu veel méér katten zouden zijn dan ooit. Slechts hun percentage aan troetelpoezen werd ongemeen hoog. En ook met hen, heb ik geen probleem.

RealRaven, "DoToFelix"? Zo voel ik het aan. Voor de duidelijkheid: ToDoForFelix bedrijft de meest algemene vorm van speciesisme: tussen een diersoort en de Homo sapiens.
Die discriminatie is niet verboden, want de kater van G.L. schreef niet mee aan ons strafwetboek. Van G.L. met een kater, weet ik dat minder zeker.

@Mon DoToForFelix dus (Errare humanum est). Volledig akkoord dat de mens de grootste bedreiging vormt voor de fauna en flora. We zijn daar beide samen met vele anderen schuldig aan. Het is de medemens zijn volste recht om tegen speciesisme te zijn. Helaas durf ik me persoonlijk daar niet bij aansluiten aldaar ik geen veganist ben, de strijd met buxusmotrupsen aanga met biologische middelen en wel eens een mug doodmep om vrouwlief een goede nachtrust te bezorgen. :-)

Mon, goa mut oek ni zat zèn oem te zievere hé.

Ik wil ook geen ultra-anti-speciesisme, RealRaven. Maar de gewone katten leven in een uitstekende symbiose met de mensen. En straatkatten zijn geen ware plaag. Noch voor ons, noch abnormaal voor andere species die ik beschermd wil weten. Ik zie gewoon geen enkele fatsoenlijke reden om hen niet hun vrolijke gangetje te laten gaan. Als de konijnen met bier op zijn, zou ik wel eens kat op het menu willen zien. Dan niet Sir Bentley of Ms Buffy. Maar, konijnen zat, dus dat is niet mijn reden om straatkatten blij te houden.

Kan je me studies voorleggen, die aantonen:

1. dat behandelde straatkatten in een stedelijk habitat, even gezond blijven met evenveel levenskansen als onbehandelde; en zo voor verwilderde katten in rurale omgeving?

2. vanaf welke aantallen straatkatten per vierkante kilometer, welke percentages zouden moeten behandeld worden, om hun vrij voortbestaan (dus een voldoende restant dat zich kan voortplanten) te garanderen bij welk 'gewenst' totaal aantal per vierkante kilometer?

3. hoeveel straatkatten Mechelen met haar open en overdekte vlieten, rioleringen en rivieren nodig heeft opdat ratten geen veel ernstiger probleem zouden kunnen gaan vormen, en waar de concentraties straatkatten best wat hoger of lager dan gemiddeld zouden mogen zijn?

4. dat behandelde straatkatten even efficiënte ongediertejagers blijven als onbehandelde; zo niet, hoeveel er extra nodig zijn om dezelfde resultaten te halen? Op Sir Bentley en Ms Buffy wil ik ter zake niet veel moeten hopen.

Of vond weer eens iemand het 'leuk' om eens 'iets geëngageerds' te doen?
Een kanon om een mug dood te meppen, geeft een serieuze terugslag.

@Mon een beetje leesvoer voor vannacht. :-)

In de inleiding van die document stelt men duidelijk het volgende:

"Naast het probleem van overpopulatie in dierenasielen, worden er in een meerderheid van Belgische  steden/gemeenten problemen waargenomen met (zwerf)katten. Deze populaties zijn niet te verwaarlozen omwille van een mogelijk gevaar voor de publieke gezondheid, hun integratie in de samenleving en de predatie van andere diersoorten."

Veel leesplezier.

Dat "Wetenschappelijk rapport" knoeit grof: Logisch dat alle gemeenten die een kattenprobleem zagen, wel zullen geantwoord hebben. Het weet slechts iets van nog geen 25% van de gemeenten maar toch staat er in 't vet: "Vierenvijftig % van de Belgische steden/gemeenten geeft aan dat zwerfkatten een probleem vormt" en het liegt bij gewesten door op dat elan. De "meerderheid" in de door RealRaven en alleman gelezen 'Inleiding', is maar 14% (54% van de niet-representatieve 25%). Dan vraag ik me af wat de niet zo direct controleerbare rest van dat FODje papier nog waard is.

Op mijn vragen 3 en 4, geeft dat rapportje geen antwoord, al bestond de maaginhoud van zwerfkatten in Polen voor 74% uit kleine knaagdieren (maar geen cijfers voor het soort habitat als Mechelen) en vogeltjes stonden (ook buiten Polen) hooguit op feestdagen op hun menu. Voor vraag 2 onthield ik: "Na sterilisatie van alle katten in een subpopulatie volgde wel een stijging van het binnendringen van vreemde katten in het gebied. De populatiedichtheid daalde niet significant, er werd een constante populatiedichtheid waargenomen over de geobserveerde tijd." en "Door het elimineren van katten uit een bepaalde omgeving, ontstaat er een omgeving met voldoende voedselvoorraden, wat maakt dat deze snel wordt ingenomen door katten uit de omgeving (‘vacuumeffect’). Dikwijls is de dichtheid na het verwijderen van de dieren vrij vlug dezelfde als voorheen en hun gezondheidstoestand slechter". Op vraag 1 is het antwoord dus zeer duidelijk zoals ik al vreesde, en dat blijkt in het rapportje nog extra voor castratie en voor sterilisatie.

Kortom: Wat Do(den)To(cht)ForFelix wil, is helemaal niet efficiënt. Het schaadt de gezondheid van de even groot blijvende kattenpopulatie. Of de gesteriliseerde katten even goed op "kleine knaagdieren" zullen blijven jagen als de in Polen afgeschoten dieren, wordt nergens onderzocht maar met een slechtere gezondheid is dat op zich al onwaarschijnlijk. Dus: leve de r...tten, en die kweken rapper dan k...tten.

RealRavens citaat "een mogelijk gevaar voor de publieke gezondheid" blijkt een op niets gebaseerde politieke vrees. Binnen het rapport staat ook slechts ongefundeerd "ZOU ... KUNNEN zijn" zonder enige indicatie dat dit ooit al ergens ter wereld zou gebleken zijn. Toch zitten katten al lang overal! Het gaat weer eens om een enquete waarin vrijblijvend de opinie van de gemeenten werd gevraagd. Alleen zó meldden er enkele "overlast" van zwerfkatten, hier met die echte cijfers: 24% van de Vlaamse, 2% van de Waalse en 0% van de Brusselse steden/gemeenten! Straatkatten zijn dus een communautair "probleem". In onverdraagzaam Vlaanderen. Naar objectieve gegevens of zo, werd niet eens gepolst.

Slechts één zaak bleek onbetwist: Om een (zwerf)kattenpopulatie te beheersen, is het volstrekt nodig dat de voortplanting van huiskatten aangepakt wordt. Een zogezegde 'eigenaar' van een kat draagt bij ons geen juridische verantwoordlijkheid voor zijn feitelijke meester(es): Wie een kat heeft, zelfs met tatoeage of gemerkt halsbandje, kan altijd met succes beweren dat het beestje nooit luisterde en niet meer wil binnenkomen. Dus kan alleen een bewustmakingscampagne mits de medische ingreep voldoende betoelaagd wordt. Al de rest is dikke zever in pakskes, en geldverspillende miserie.

@Mon Je hebt er precies niet goed van geslapen.

Laten we het houden op feiten:

1) Overpopulatie van zwerfkatten geeft wel degelijk overlast. Studies tonen aan dat minstens 33 diersoorten(vooral vogels) wereldwijd zijn uitgestorven door hun toedoen.

2) De TNVR methode op katten is enkel effectief als 70% van een habitat kan worden aangepakt en volgens velen de meest humane oplossing.

3) Het grootste probleem van de zwerfkat blijft het ownership. Niemand blijkt verantwoordelijk te zijn voor die dieren of te willen zijn.

4) De levensverwachting van zwerfkatten ligt slechts tussen 3 à 5 jaar, terwijl een gezonde kat gemiddeld 15 jaar leeft.

5) Deze ongevacineerde wilde katten kunnen de gezondheid van mensen en andere katten schaden. bv. Toxoplasmose is een parasiet die gevaarlijk is voor de mens/ongeboren vrucht. Andere ziektes zijn salmonella, tinea corporis, rabiës. De katten zijn vaak ook dragers van vlooien die dan weer de Yersinia pestis bacterie overbrengen. Een andere bacterie Bartonella henselae kan dan weer de bloedvatten aantasten.

Stof tot nadenken volgens mijn bescheiden mening.

"Non numeranda sed ponderanda sunt argumenta"

 

 

 

03.08 ??? Helemaal ni geslapen zeker. Maar ik moet hem toch gelijk geven. Er zijn inderdaad heel wat andere katten te geselen dan zwerfkatten.

Zwerfkatten blijken idd een probleem te zijn.  Ik las ooit dat één stel katten met 5 kittens op één jaar tijd voor 125 nakomelingen kan zorgen...

Waarom zou men in Boortmeerbeek anders gevangen zwerfkatten gratis kunnen laten  steriliseren/castreren?  Daartoe dient een formulier te worden ingevuld en aan de dierenarts overhandigd.  Daarna moeten de dieren terug vrijgelaten worden in hun habitat (mijn tuin of omgeving dus)

De laatste 6 jaar heb ik in mijn tuin 12 katten gevangen en ze gratis laten steriliseren/castreren.  Ik liet ooit een huiskat steriliseren en dat kostte mij meer dan 10 jaar geleden een dikkle 100 euro....

 

Boortmeerbeek doet het gratis voor een zwerfkat en de kat komt terug in haar omgeving. De getallen van de grote jager op klein wild bewijzen dat die politiek tot daden aanspoort. In de praktijk is het dan ook gratis voor een huiskat, maar men moet het beseffen.

Moet men haar daartoe 'zwerfkat' noemen, Roger? Dat zou nogal dom zijn van de gemeente: Meestal koopt men geen kat in een zak, men begint zich te ontfermen over een poesje dat geregeld opduikt. Dan stelt de stilaan zogezegde eigenaar van 1 kattin de ingreep uit tot er een nest binnenkort-zwerfkatten ontstaan is: Pas dan is het probleem zichtbaar en zal men de truc van de 'zwerfkat' vernemen en toepassen. Voor de moeder en voor de kleintjes. Meer ingrepen en meer kosten voor de gemeente. De (huis)kater die in de kattentijd [½ jan-mei & aug-sep] tot bij de kattin had rondgezwerfd, zal uiteindelijk wel dankzij Roger aangepakt worden. Dus best en goedkoopst: Vlakaf gratis voor zwerf- en huiskat m/v, en dat alleman goed op het hart drukken (info). Zo komen er niet teveel huiskatten en raken er minder op straat gebonjourd. En kan Roger het wat rustiger aan beginnen doen.  ;)

In het FODrapportje staat wat meer over voor- en nadelen van bepaalde medische technieken. In dierenasielen wordt nogal eens de goedkoopste toegepast, maar voor een huiskat opteert men geregeld liever voor een andere. Ik stel voor, zeker de goedkoopste gratis te houden en aan de dierenliefhebber die de duurdere zou wensen (eventueel nadat die aangeraden werd), nooit meer dan de helft van het kostprijsverschil aan te rekenen. Of gratis en systematisch toegepast, opdat de jagerscapaciteiten beter behouden worden [wel aanwijzingen maar geen degelijk onderzoek ter zake in het rapportje] - waar die functie net gewenst is: Ook als ze kitekat of whiskas krijgen, jagen veel katten nog wel op kleine knaagdieren als muizen, ratten en konijntjes. Vogeltjes zéér uitzonderlijk, tenzij echt geen ander eten in de omtrek is. [Maar de ene kat is de andere niet, er kan al eens een echte vogel'liefhebber' tussen zitten. Die ene vormt evenmin als de sporadische vangst van de andere katten, een bedreiging voor de vogelsoort.]

Inderdaad, RealRaven, niet het aantal argumenten is belangrijk. Daarom hield ik het bij degene die kunnen afgewogen worden en dat ook waard zijn.

Vals argument: "Ongevaccineerde katten een gezondheidsrisico". DoToForFelix wil ze steriliseren en castreren. Uitsluitend vaccineren zou een andere discussie geven, maar... dan ook vrij vliegende vogels vangen om ze te vaccineren? Aan de vogelgriep verloor een vriendin haar volwassen enige zoon. De grootste risico's aanpakken ofwel vrije beestjes met rust laten!

Zwerfkatten zouden veel korter leven dan huiskatten. Adopteer dan een zwerfkat, ook al is het geen raspluche. In elk geval zal een gecastreerde of gesteriliseerde terug uitgezette zwerfkat niet langer leven dan een andere, eerder integendeel. Dat was dus zelfs GEEN argument voor DoToForFelix.

Katten kunnen een bedreiging zijn voor enkele andere diersoorten [maar zie ook verder]. Ze zouden ziekten kunnen overbrengen op de mens. Ratten en andere kattenprooien zijn ook een bedreiging voor andere diersoorten, maar dat zullen misschien geen zangvogeltjes zijn. Ik denk niet dat ik iemand nog moet overtuigen dat ratten al effectief zeer zware ziekten op zeer veel mensen hebben overgebracht. Hoe zat het ook weer met lieve konijntjes in Australië? Ik heb nooit vernomen dat katten ergens een effectieve gezondheidsplaag geweest zijn; als ik het nog niet helemaal zeker weet, weet ik wel dat de schaal en ernst niet te vergelijken is geweest met de knaagdierplagen.

Kleine knaagdieren zijn de meest geliefde en meest gejaagde prooien van katten. Katten kweken tamelijk snel, maar die prooien nog veel sneller. Katten zijn van nature dermate onovertroffen goede jagers, dat een relatief gering aantal volstaat om de felle aanwas van knaagdieren in te tomen. De lange geschiedenis wijst uit, dat dit nergens tot totale uitroeiing van ratten leidde, en dat het aantal katten [vrijwel, zie ook verder] nooit zodanig toenam, dat ze andere prooien moesten gaan opzoeken. De overvloed / schaarste aan prooien blijkt van nature ook het kattenbestand in evenwicht te houden.

De grote rattenplagen kwamen toen de katten verjaagd of opgepeuzeld werden door mensen, in hun dichtbevolkte steden zonder konijntjes. Ik heb zo het vermoeden, dat als katten ergens toch vrij massaal en intensief op vogeltjes zijn beginnen jagen... dit was kort na grootschalige demping van waterlopen, ofwel nadat zeer grote hoeveelheden rattenvergif was verbruikt. En dat de katten na een tijdje op vogeltjesdieet, naar betere jachtgronden uitzwerfden. Of dat de knaagdieren er terug begonnen op te duiken. [Alleen als katten geïmporteerd worden naar een streek (eiland) waar ze helemaal niet aanwezig waren, precies om een eveneens (ongewild) geïmporteerde plaag te bestrijden... doen ze dat en vallen daarna zonder natuurlijke prooien. Waar jager en prooi uitheems waren, is de uitkomst onzeker voor inheemse dieren, zoals vogeltjes... zelfs pinguins... wordt daar vervolgd]

In Mechelen met haar vele vlieten, riolen en andere waterlopen, zullen ratten altijd een ernstige bedreiging blijven. Ik zie dus geen reden om katten te bestrijden zolang die kans op een knaagdierenplaag aanwezig is. Dat is 1 argument, dat héél zwaar doorweegt. Het blijft zeer de vraag:

A. of het kattenbestand op termijn op voldoende peil blijft, als naast troetelkatten ook zwerfkatten (bijna) systematisch onvruchtbaar gemaakt worden,

B. of gesteriliseerde en gecastreerde katten, nog zulke onovertroffen goede jagers blijven.

Pas als voor beide ZEKERHEID bestaat, kan men DoToForFelix-praktijken overwegen.

Duidelijk is al, dat het aantal zwerfkatten (verwilderde of 'gewoon' in de nabijheid rondzwervende huiskatten) niet te zeer mag afnemen. Ze zullen overal blijven opduiken en vuilzakken openkrabben, zelfs als ze geen echte honger hebben. Stop die zak in een vat. Ik weet dat ik geen potgrond in een plastieken zak moet laten buiten liggen. Dat lappen gesteriliseerde en gecastreerde katten óók. Dat is GEEN argument voor DoToForFelix.

Het enige pro DoToForFelix: Nachtelijk kabaal van krolse katers. Het houdt mij niet wakker. Ik hoorde dat mijn hele leven en de voorbije maanden zaten er weer een paar die dichtbij serieus concert gaven. Ik vind het grappig hoe die beestjes hun best doen, en wens hen veel chance. Ik moet in mijn buurt geen muizen of ratten vrezen, ik heb chance.

@Mon Persoonlijk vind ik het ongepast om het menselijk leed dat je vriendin ten gevolgen van H5N1-virus te beurt is gevallen in de discussie te betrekken.

De vogelgriep heeft hele populaties vogels van verschillende pluimage in bepaalde gebieden zo goed als uitgeroeid en voor economische rampen gezorgd bij pluimveekwekers, etc. Daarnaast vielen er inderdaad een aantal dodelijke slachtoffers te betreuren.

De dodelijke vogelgriep vergelijken met het vacineren en steriliseren/casteren van katten die in het wild leven is een stap te ver. Er is een verschil tussen een mogelijke pandemie en een gezondheidsprobleem waarbij katten de gezondheid van mensen en andere katten kunnen schaden. Dit soort vergelijkingen is een brug te ver en heeft niets meer met de feiten en het artikel te maken.

Tot slot stel ik vast dat afbreken/neersabbelen een soort van gratuit entertainment geworden is en dat positivisme(iets waar deze stad en onze maatschappij nood aan heeft) in het verdomhoekje gedrukt wordt terwijl onze stad en de meeste van zijn bewoners vooral te grijpen opportuniteiten zien.

 

 

 

RealRaven, ik tackelde steeds je argumenten; jij tackelde daarnet slechts mij.

"All animals are equal, but some animals are more equal than others" (Animal Farm, George Orwell)

Ik vind het ongepast, dat jij het ongepast noemt hoe ik een objectiverende afweging maak tussen
- de door jou aangehaalde maar kleine en zelden in praktijk ondervonden gezondheidsrisico's voor de mens als door katten (en als door alle andere dieren in de omgeving van mensen), en
- het bewezen dodelijke risico voor de mens door vogels... jouw lievelingen.
En ik zette mijn persoonlijke ervaring met dit laatste niet in de verf, ik kénde de jongeman. Het was nodig aan te tonen dat het geen theoretisch risico is.

Ik vind het ongepast, dat je de ernst van de nefaste impact op het vogelbestand en op de pluimvee-economie vernoemt, en "daarnaast", alsof in minder belangrijke orde, er "een aantal" mensen aan stierven. Collateral damage, als het ware. Zeker in dat licht, is het hoogst gepast te benadrukken dat ik zo iemand kende.

Volgens de WHO zijn de top vijf risicolanden voor een vogelgrieppandemie Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en... de Benelux.

Je erkent dat het risico vanwege katten niet vergelijkbaar is met dat vanwege vogels, maar je wil wel alléén katten vaccineren en onvruchtbaar maken. Geen DoToForColumba om de Mechelse duiven te decimeren. Als er teveel echte zwerfkatten zouden zijn, zouden duiven me niet doodgemoedereerd voor de wielen en voeten lopen. Verkennende katten komen er alleen 'teveel' in gated communities, me dunkt.
Ik zie echt niet in hoe DoToForFelix dan "positivistisch" is. Mijn kritiek op jouw propaganda voor het ten koste van katten verminderen van de al voldoende beperkte risico's voor je gevederde vrienden, haalt jouw argumenten onderuit wijl jij er niet in slaagt om die van mij te ondermijnen. Dat heet niet "afbreken / neersabelen", maar (meer) gelijk hebben. Dat is geen "gratuit entertainment", ik ben het gewoon behoorlijk oneens met jouw wensen. Het territorium van een geestelijk gezonde kat is namelijk iets ruimer dan één woning met stadstuintje, en dat voorkomt alleen verzwakkend inbreeding / raskweken als er nog enige niet te gauw 'geremedieerd' zijn.

Volop vrije vogels, en troetelpoezen in een aardig terrarium?
Volgens mij kon jij in de kattenthematiek inderdaad "vooral te grijpen opportuniteiten zien". Dát heet neersabelen, RealRaven; heb je verdiend.

@Mon Bedankt voor het neersabbelen, je hebt (meer) gelijk en ik heb het verdiend. :-)

 

 

hé hé van een kat een kat noemen gesproken...wanneer gaat de mens eens leren de natuur natuur te laten en stoppen met overal en nergens in te grijpen

op den buiten zullen ze gelukkig zijn met al die gesteriliseerde katten die geen ratten en muizen meer kunnen vangen...

is het dan beter overal vergif te leggen?

Zo is dat Malenie. Schoenmaker blijf bij uw leest en daarmee basta.