Sint-Jansgildenhuis

Wij zijn 4 studenten Monumentenzorg uit Leuven (Conservation of Monuments and Sites aan het RLICC). Momenteel voeren wij een bouwhistorische studie uit op het Sint-Jansgildenhuis te Mechelen in de F. de Merodestraat.

(Foto Karel Somers)

Via het stadarchief pluizen we de volledige geschiedenis uit van dit prachtige gebouw, dat haar oorsprong vermoedelijk kende in de 16e eeuw of vroeger.  Via Wijkboeken, schepenregisters en notarisakten, maar ook kadastrale plannen en bouwdossiers konden we al een groot deel van de nog grotendeels onbekende geschiedenis van dit gebouw ontrafelen. Wie er al eens langs wandelde heeft ongetwijfeld de opmerkelijke kalkstenen gevel al opgemerkt: ze doet vermoeden dat het gebouw minstens even oud is als het aan de overkant gelegen Hof van Busleyden. De gevel zelf is dateert echter slechts van 1914, maar wat er achter huist heeft een veel langere geschiedenis. Het Sint-Jansgildenhuis, dat haar naam dankt aan haar 20e eeuwse functie als o.a gemeenschapshuis van de parochie van Sint-Jan, was tussen 1530 en 1886 de woonst van verschillende hooggeplaatste ‘Mechelaars’, die vaak belangrijke posities vervulden in de Grote Raad of het Aartsbisdom (oa. de Fourneau, Van Erp, van Coxije, de Coriache, Domis de Semerpont, de Vicq en Douglas dit Schott).

De ouderdom van het huis is nog erg zichtbaar in de oorspronkelijke L-vormige dakconstructie van het gebouw en aan de prachtige gotische stenen trap die er bewaard bleef. En ook de achtergevel van het gebouw verraad enkele sporen van haar verleden. Dit ‘groot huys’ had voordien vermoedelijk een voorplaats en daarnaast een grote tuin met  een achteruitgang in de Bergstraat, naast de stallen.

Enkel voor de meest recente, 20ste-eeuwse geschiedenis laten de archieven ons wat in de steek. En daarom doen wij een oproep aan de Mechelaar. Nadat het in 1886 grotendeels was verbouwd tot een school met een zogenaamde ‘bewaarschool’ of kleuterschool in de Bergstraat, kwam het gebouw in 1922 in het bezit van de ‘Dekenij Mechelen Noord’. In 1948 werd de functie van het Sint-Jansgildenhuis vermeld als ‘Gildenhuis’, in 1963 was het de ‘Sint-Jans Boekerij’ en in 1968 woonde er een zeker Jozef Busschots. Het ging hier wellicht steeds over de voorste vertrekken van het Gildenhuis. Meer informatie over de functie van de gebouwen of het uiterlijk van het interieur kennen we voorlopig niet.

Concreet zijn we opzoek naar mensen die het Gildenhuis destijds gekend hebben. Via voormalige bewoners of conciërges, zoals Jozef Busschots zouden we meer informatie over het toenmalige interieur van het gebouw kunnen terugvinden. In de jaren ’50 zou er bijvoorbeeld nog een prachtige houten trap bestaan hebben. Daarnaast is alle bijkomende informatie en zeker fotografisch materiaal is welkom.

Kende u Jozef Busschots of denkt u ons in contact te kunnen brengen die ons eventueel kunnen verder helpen dan horen wij het graag!

Alvast bedankt!

Helena ten Berge (helena.ten.berge@gmail.com)

@ Helena : Misschien heb je hier wat aan...

Dit is vermoedelijk het Gildenhuis in de Merodestraat uit den tijd dat de dieren nog spraken.

;-)

Kijk eens goed Gim, daar rijden al blekke dozen. Volgens mij was dat na den tijd dat de geweren en de kanonnen spraken. Ruwe schatting 1950.-)