Vrijwilligers Bedankt

Prijs voor de vrijwilliger 2015

Met deze prijs wil onze stad de vrijwilligers die zich belangeloos engageren voor Mechelen in de bloempjes zetten. Mechelen Blogt stuurde 2 van haar volontairs uit naar de uitreiking in de Minderbroederskerk.

Mevrouw Katleen Den Roover, schepen van Wijk- en Dorpszaken, verwelkomde iedere vrijwilliger hartelijk in haar toespraak. Ze benadrukte dat er ongeveer 13000 vrijwilligers actief zijn in Mechelen. Deze vrijwilligers verbinden alle Mechelaars. Ze vormen het sociale weefsel van onze stad en door hun solidariteit roepen ze de verzuring een halt toe. 

Noot : Op deze uitreiking kwamen enkel de vrijwilligers die rechtstreeks met de stad verbonden waren in beeld. Laat het duidelijk zijn dat er veel meer geëngageerde Mechelaars zijn. Kijk hier maar eens : www.cultuurraadmechelen.be

Voor de “prijs voor de vrijwilliger 2015” werden volgende personen en organisaties genomineerd.

De genomineerden in de categorie personen:

 • Walter Bogaerts              (voorgedragen door wijkraad Nekkerspoel)

Vanuit zijn biotoop Papenhof in de Nekkerspoelwijk is Walter een onzichtbare schakel die voornamelijk oudere en hulpbehoevende mensen helpt met gewone dingen zoals boodschappen doen, documenten invullen, taxi spelen, verdwaalde dieren opvangen enz. Een goede huisvader voor zijn wijk.

 • Leen Hertogen                    (voorgedragen door Basisschool GO SHIL)

Ondanks haar niet-verbale leerstoornis(=neuropsychologische aandoening)en licht fysieke handicap is Leentje vrijwilliger in de kleuterschool GO SHIL . Ondanks die beperkingen zet Leentje zich al 6 jaar in voor de kleuters van Juf Ann, Juf Petra en Juf Béatrice door spontaan allerlei taken met de glimlach op zich te nemen. Ook in het Koninklijk Atheneum Pitzemburg zet Leen zich belangeloos in. Anders kan best.

 • François Peeters             (voorgedragen door wijkraad Battel)

Deze kunstige pyrograveur en tekenaar rijdt al jaren door de wijk Battel met een eigenhandig gemaakte zwerfmobiel. De goedlachse immer vrolijke François bergt al jaren alle rommel en afval in zijn wijk. Een afval-Gentleman.

                

       François de Gentleman                         François met zwerfmobiel
 • Luc(iaan) Wauters          (voorgedragen door Sint Vincentiusgenootschap)

Luc heeft 70 jaar vrijwilligerswerk op zijn teller staan maar je zou het hem niet aangeven : nog steeds rad van tong en gedreven als een twintiger voor de voedselbank Sint Vincentius. Hij verdient in ieder geval de ”life-time achievement”-oorkonde voor vrijwilligerswerk. Chapeau.

 • Frans Delcon                     (voorgedragen door de Gezinsbond)

De gezinsbond verliest na 27 jaar een moment want Frans stopt als vrijwilliger. In diverse functies bij de Gezinsbond was hij een stuwende  kracht achter vele projecten en uithangbord van de vrijwilliger op de nationale website.

De genomineerden in de categorie organisatie:

 • Vrijwilligers van de Consultatiebureaus voor het Jonge Kind

   (voorgedragen door de dienst Opvoedingswinkel)

Sinds 2014 zitten 2 van de 4 consultatiebureaus in het Huis van het Kind-Sociaal Huis. Minder geweten is dat het onthaal, wegen en meten van de boorlingen door vrijwilligers gebeurd. Het stelt de artsen en verpleegkundige instaat om zich op hun kerntaken te concentreren.

               

 • Vrijwilligers van de Burenbemiddeling

   (voorgedragen door de Stad Mechelen – dienst preventie en veiligheid)

Bruggenbouwers die als bemiddelaar tussen buren aan de slag gaan om conflicten met wederzijds respect en gezond verstand op te lossen. Luisteren en communiceren zijn hier de sleutelwoorden.

 • Time4Society vzw

   (voorgedragen door de organisatie Mondolèz International)

De vzw stelt zich tot doel om vrijwilligersprojecten te organiseren voor bedrijven die zich maatschappelijk willen engageren. Ze gaan prat op het feit dat ze mensen uit de bedrijfswereld laten kennis maken met vrijwilligersprojecten. 100.000 uren vrijwilligers ervaring.

 • De Ware Vrienden

   (voorgedragen door de Stad Mechelen – Stadsarchief Mechelen)

Een vriendengroep van amateur-genealogen en hobbyist-historici  doen hun eigen opzoeken en slaan geregeld de handen in elkaar om onze rijke archieven te digitaliseren. Ware monniken.

 • Vrijwilligerswerking Erfgoedcel

   (voorgedragen door de Stad Mechelen – Erfgoedcel)

50 vrijwilligers telt men bij de Erfgoedcel. Het erfgoed beheren laten ze aan de geijkte instanties over maar het cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een zo ruim mogelijk publiek is hun roeping.

 • Jeugdwerk Mechelen

   (voorgedragen door jeugdraad Mechelen)

Meer dan 500 jonge mensen zetten zich wekelijks belangeloos in om een prettige namiddag voor de jeugd te organiseren. Bekijk hen niet als goedkope kinderopvang maar als de steunpilaren van “Mechelen Kinderstad”.

 • Royal Gym Mechelen

   (voorgedragen door de Stad Mechelen – dienst  preventie en veiligheid)

Thaiboks is voor jongeren in de eerste plaats een uitlaatklep. Vermits deze sport ook een levenswijze is komen discipline, respect, waarden en normen sterk naar voor. Het overstijgt het multiculturele.

 • AZ Sint-Maarten, Afdeling Het Anker

   (voorgedragen door AZ Sint Maarten)

Het Anker is een gesloten afdeling, psychogeriatrie, waar voornamelijk patiënten met dementie en verwardheid gehuisvest zijn. De vrijwilligers nemen de nodige tijd om deze patiënten zoveel mogelijk gerust te stellen en aandacht te geven. Het creëren van comfort zone door de vrijwilligers is van goudwaarde en geeft de patiënten een veilig thuisgevoel .

 • De vrijwilligers van Dienstencentrum Den Abeel

   (voorgedragen door Het Sociaal Huis)

Het nieuwe dienstencentrum Den Abeel organiseert vooral activiteiten voor ouderen zodat langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Naast ongeveer 4 vaste medewerkers staan 40 vrijwilligers in voor 500 gebruikers van het dienstencentrum.

De prijs voor de vrijwilliger 2015 ging naar Leen Hertogen. Proficiat!

“Het mooiste moment uit haar leven”  zegt Leen ontroerd.

In de categorie organisatie gingen er 2 organisaties aan de haal met de gegeerde oorkonde.

De vrijwilligers van de Afdeling Het Anker in het AZ Sint-Maarten.

en

Jeugdwerk Mechelen

Na het uitreiken van de oorkonde zorgde de groep “Pardon Service” voor een muzikale noot bij een hapje en een drankje.

Wij maakten van de gelegenheid gebruik om een praatje te maken met de genodigde vrijwilligers.

Sommige Mechelaars zetten zich voor de talibés en straatkinderen van Dakar met de Afractie vzw. Anderen zien het korter bij huis en zijn Meter of Peter van een straat of wijk waar ze geheel belangeloos zwerfvuil rapen. De gezussen Denise en Monqiue Cabus zetten respectievelijk in voor de Vrouwvliet en Mahad Magandi wijk, François De Wael doet het al 18jaar in Boutersemstraat, Wiske Dumont is meter van de Veluwestraat en Hilde neemt de hele wijk Mechelen Noord voor haar rekening.  Nog anderen  zoals Marc Baert, zien het feestelijker en zetten zich tomeloos in voor MaanRock. De creatieve vrijwilligers dames van H30-artistiek werkplek, An, Esther en Co waren ook sterk vertegenwoordigd.

   

  H30-Ladies An & Esther                          Een duim voor Afractie

   

  Monique & Denise Cabus                        Sfeerbeeld

                             

   Marc Baert - MaanRock                             Een podium blije gezichten

Helaas was er tijd tekort om iedereen aan het woord te laten en in de kijker te zetten. Jammer.

Beter dan Greet van de dienst erfgoedcel(coördinatie vrijwilligerswerking) en San, van de dienst wijk- en dorpszaken, kunnen we het niet zeggen.  Bedankt.

De redactie van Mechelen Blogt wenst te benadrukken dat voor hen alle vrijwilligers winnaars zijn en dankt hen voor hun belangeloze en tomeloze inzet. Respect!

Foto’s : © Mark Van Mullem                     Tekst :  © RealRaven