Vellen bomen stuivenbergvaart

De grote bomen langs het smalle gedeelte van de Stuivenbergvaart zijn geveld. De stammen liggen dood naast het pad. Een heel triestige aanblik. Mijn hart bloedt. WAAROM? Worden er nieuwe geplant? Wordt het pad verbreed ivm de toekomstige nieuwe wijk Stuivenberg?

@ Lies : Kunt ge ons daar een fotootje van bezorgen ?

Lies, men kan mij verwijten achterdochtig te zijn en al wat je maar wil maar....Volgens mij heeft de bijna barbaarse bomenkap ( overal in Vlaanderen ) van voorbije winter een verborgen agenda en heeft het alles te maken met onze energievoorziening. Je kan in Vlaanderen nergens meer komen of ze zijn aan het bomen kappen of hout aan 't sprokkelen. Het lijkt wel op de jaren 1940/45 maar dat weet bijna niemand meer. Als je ze, ze, ze mag geloven zijn kerncentrales gevaarlijk. Liefst van al zou men ze willen sluiten maar wie zorgt dan voor vuur en licht ? Aangezien energie voor velen niet meer te betalen is zocht men naar alternatieven. Zeventig jaar terug in de tijd denken ze de oplossing te hebben gevonden. Want de panelen op 't dak en de windmolens blijken ook maar medailles te zijn met twee kanten. Dus worden nu massaal bomen gekapt voor de pelletkachels en links en rechts voor een kolen/houtcentrale. Tiens, men heeft ons vroeger toch verboden om hout te stoken in de kachel. Ik krijg de indruk dat ze de pedalen kwijt zijn. Vraag is waar ze binnen een paar jaar nog gaan kappen. Ik ben benieuwd wat de Mon daar van denkt.

Zou dat de eerste reden zijn GL? of misschien omdat de bomen al op leeftijd zijn en aan vervanging zijn en omdat er toch een vernieuwde straat moet komen?

 

Sedert 10 jaar of zo, werden zeer veel bomen gekapt. Ik hoorde van 'zieke' bomen, van 'oude' bomen die hun tijd gehad hebben, maar vooral van 'biotoop-vreemde' bomen (of hoe men die ook betitelde). Bijvoorbeeld in het Battenbroek ging het om aangeplante Canadese populieren. Daar lijkt men ook elders een hardnekkige kruistocht tegen te winnen. Nochtans woekerden die niet. Ze oefenden weinig of geen andere invloed uit, dan inheemse bomen zouden gedaan hebben.

Hoewel ik er enig begrip voor heb, is alles wat groeit er ooit terecht gekomen en kan het me niet schelen of dat 40000, 4000, 400, of 40 jaar geleden was. Of door welke wind, insect of mens het er toen kwam. Als het er gedijt en de andere nog aanwezige planten en dieren niet verder verdringt, mag het mooie en aangename er blijven. Bij ouderdom op tijd en stond geleidelijk aan te vervangen door dezelfde uitheemse of gelijkaardige inheemse soort, ook als op dat precieze terrein die meer eigen soort niet had gestaan.

Tegenwoordig willen bepaalde natuurkenners steeds 1 welbepaalde situatie, namelijk van pakweg 100 jaar geleden, absoluut terug. Was die soms 'beter' dan die van 5000 jaar terug? Beschermen ≠ terugkeren naar een tijdvak.
Een nieuwbouw van reeds verdwenen monumenten is geen erg slim idee, vooral niet als er verscheidene belangwekkende mekaar hadden vervangen.

Bovendien betwijfel ik of men een biotoop van 100 jaar geleden, op overtuigende wijze opnieuw kan bekomen. De natuurlijke biologische, klimatologische en agrarische geschiedenis die toen had bestaan, is nu toch niet meer te verwezenlijken. Het resultaat dan ook niet.

Over de bomen aan de Stuivenbergvaart heb ik geen informatie.

Het is mij ook al opgevallen, dat er de laatste tijd ongewoon veel bomen gesneuveld zijn op publiek terrein. Daar moeten belangen achter zitten, dat kan niet anders, want de officiële redenen die gecommuniceerd worden slaan nergens op. Zouden er personeelswissels geweest zijn in de administratie, zodat op de plaats waar die beslissingen genomen worden iemand anders is terecht gekomen? De werken worden niet uitgevoerd door ambtenaren, maar door een privé-firma. Dat stinkt. Belangenvermenging? Smeergeld? Ik denk aan Battenbroek, waar het hele bos tussen de vijver en de Rupel vorig jaar zo goed als volledig verdwenen is, en dat alleen maar om aan de dijk te werken voor de organisatie van het overstromingsgebied. Wat mij bijzonder achterdochtig maakt is dat daar vorige zomer voortdurend zwaar vervoer af- en aanreed via het einde van de Zandvoortstraat. Blijkbaar iets dat het daglicht niet kan verdragen: het gebeurde 's nachts. Om de verkeershinder te vermijden worden wegenwerken soms 's nachts uitgevoerd, maar in een natuurgebied? Werd er misschien met illegale zwartwerkers gewerkt? Ik stuurde een mailtje naar de politie, maar kreeg zelfs geen antwoord.

En dan, sinds het najaar, langs de snelwegen. In Willebroek werd het volledige bosje tussen de A12 en de Rijksweg naar Puurs kaalgeslagen. Alsof er helemaal geen klimaatverandering is, die uitgerekend door bomen wordt afgeremd. Oh, ja, we krijgen af en toe zegebulletins, dat er in Vlaanderen zoveel hectare bos is bijgekomen, tot je dat van dichterbij gaat bekijken: meestal is er geen enkele boom geplant, maar werd er een tuin aangekocht (met bomen erop) en administratief aan een bos toegevoegd. Alsof een boom zijn werk enkel doet als hij op het gewestplan in "bosgebied" staat...

@ Wieland :

De Mechelaars kunnen meehelpen tegen de klimaatverandering, hoor !

HLN - Help het klimaat : laat je tuin verwilderen

@Wieland

Dank u voor de wijze woorden uit het klavier van een kenner. Nagels met koppen als ge het mij vraagt. Nu nog iemand die er kleurekkes wil opplakken. De Mon vieleicht ?

Over verwilderde tuinen gesproken :

Op de Stuivenbergvaart (op het - alleen maar - wandelpadgedeelte) woonde destijds de familie van mijn klasgenootje uit het Lager Onderwijs, genaamd Geert Teughels.  En tijdens diens verjaardagsfeestjes speelden wij, zijn beste schoolkameraden, in zijn "verwilderde" tuin.

Het verschil was dat het gras van onze stadstuintjes netjes afgereden was, maar in Geerts tuin was daar geen beginnen aan, gewoonweg omdat het vol stond met bomen, stronken en struiken.  Geweldig natuurlijk voor ons, 10-jarigen, om daarin te mogen spelen en te kunnen sjotten.

@gimycko

Enne sprongen daar ook van die groene kikkers in 't rond ?

@ G.L. : Die zullen er zeker gezeten hebben.