Leermarkt

met categorie:  

Het is allemaal de schuld van Roger met zijn gezondheidsrubriek over klinieken ... maar weten jullie waar deze kliniek stond????

 

             

           

Alleen gokken of antwoorden op luc.croonengekruldeapenstaarttelenet.be

Wees moedig en versaag niet!!

 

Een fiets werd wel even in de goot geparkeerd met pedaal op de boordsteen. Die motor zal niet zo safe geweest zijn en ook dat kleine meisje ernaast niet. Ach wat, herstellen kon in alle geval kortbij...  ;(

De eerste juiste antwoorden zijn binnen:

Roger Kokken

Some Human

Vermits de maartse buien begonnen zijn, trek ik voor enkele dagen naar mijn buitenverblijf op Hawaï. Uw verdere gokken zal ik bij terugkomst verder ' behandelen '.

prettig verblijf in de Hawaiiaanse contreien

 

Het grote peleton van winnaars wordt aangevuld met 

Marc Corbeel

Tony Schaerlaeken

Met zijn tweeën moeten dat achtervolgers geweest zijn, Luc.
Voor wielerkenners komt het peloton meer aan 't einde van de koers.

Ik pleit onschuldig: ik ken niks van sport. Desalniettemin komt nu het volgende goed antwoord van

Eric VW.

Tip 1: je moet het linkse gedeelte van de foto bestuderen. Je ziet een smalle zijstraat en je ziet een hoop bomen. Die zouden jullie iets moeten leren want in de straat van de kliniek kon je studeren.

De naam van de kliniek verwijst naar een socialistisch politicus, professor in scheikunde en fysica. Hij zette zich in voor de strijd tegen tuberculose. Onmiddellijk na de eerste wereldoorlog werd hij minister en legde de basis voor het wettelijk pensioen en de achturige werkdag.

Mag wel eens gezegd worden, man is ten onrechte in de vergeethoek geraakt...

Laatste tip: deze foto geeft je een beeld vanuit de andere richting, de kliniek stond dus links op deze foto

Thomas Huber heeft ook het licht gezien!

Hubert Collet volgt hem.

 

Oei, een dun pelotonneke... is de rest compleet afgevallen?

Lange tijd bleef er een markt voor het aan afwisselende straatkant parkeren volgens die wit-blauwe een-tweetjes. Voor deze onthaaste foto kon men bij hoogwelgeboren heren terecht. Is iemand daartoe later misschien bij Luc in de leer gegaan? Weet Luc waar een ouder beeld van Luc zou gevonden zijn?

Ondertussen is Robert Geivaerts toch bij de slimmeriken toegetreden, morgen volgt het verdict en kan iedereen zijn mening geven waarom deze kliniek juist die naam moest dragen.

De oplossing is dus Leermarkt en niet Nieuwe Beggaardenstraat zoals velen verkeerdelijk dachten. Mon gaf al een eerste hint met te verwijzen naar ' veilige fietsen en brommers ' ofte de fietsenwinkel Safe in de Blaasbalgstraat.

Waar ikzelf verwees naar het studeren of het leren was dat een cryptische omschrijving van de LEER-markt. 

Tenzij ik me van straat vergis, was daar in mijn jeugdige jaren ook een zaak, langs dezelfde kant als de kliniek, die allerlei soorten stootkarren verhuurde.

De broer van mijn grootmoeder was een meubelmaker, die  na zijn uren, thuis ook nog stoelen maakte,

Als de bestelling af was, mocht ik met hem mee, om zo'n lange smalle kar te gaan halen, om zijn stoelen naar de opkoper-opdrachtergever te brengen.

Leuk voor een snotaap, die dan op de kar kon zitten, en het toenmalige Mechelen in zich opnemen.

Wij moesten van vanachter op de Grote Nieuwendijk heen en terug, een mooie wandeling zeker voor mijn grootoom :-))

Onder de merknaam SAFE was de fietshandel en -hersteller op de hoek Leermarkt - Blaasbalgstraat algemeen gekend. In mijn laatste reactie hierboven zat veel meer:

"Hoogwelgeboren heer" is de formele aanspreking voor o.m. wie een riddertitel draagt. Bijna letterlijk ont'haas'te Luc zijn derde foto: 'Haze' werd wit, 'straat' bleef op het naambordje staan. Maar de fotograaf stond een paar stappen uit de Hazestraat, in het Pitzemburgstraatje. Luc heeft een alledaagse voornaam. De rest was gewoon vier straatnamen bijeenpuzzelen:

Lange tijd bleef er een markt voor het aan afwisselende straatkant parkeren volgens die wit-blauwe een-tweetjes (geen manoeuvres van Racing Genk maar de in of voor 1975 afgeschafte verkeersborden I | II op de foto). Voor deze foto zonder Haze kon men bij Ridders van Pitzemburg terecht. Is iemand daartoe (voor onthaaste foto's zoals portretten in Smoelenboeken) later misschien bij Luc Perdieus in de leer gegaan? (Atelier te Leermarkt 14 sinds rond 1982.) Weet Luc de blogger waar een ouder beeld van Lucas Fayd'herbe zou gevonden zijn?

Dat was niet in zijn woonst tot 1669 op de Leermarkt nabij de Muntstraat, maar bij de gefotografeerde hoek, nr. 62, maar niet iedereen erkent er Fayd'herbe voor. Had een bengel in die nis aan dat beeld geprutst?  ;)

Fietsenhandel SAFE bevond zich niet op de hoek van de Leermarkt/Blaasbalgstraat maar ongeveer over de Kapelstraat.

SAFE stond ook in drukletters op de Leermarkt op een bord te lezen, boven een vitrineraam van 2 m lang met dorpel een 90 cm van de grond. Die was een tijdje een soort fietsetalage maar ik heb ook geweten dat daar niets achter de ruit opviel. De toegang was in de Blaasbalgstraat en het werkhuis en de rijen rekken met kaders, wielen enz. liepen inderdaad tot bijna over de Kapelstraat. Ik denk dat er in de Blaasbalgstraat een deur was, misschien tot een winkeltje (ik geloof niet met die kleine etalage) maar ik denk tot vooral private vertrekken, en wat verder een poort tot het werkhuis. Die was zeker de meest gebruikelijke klanteningang. De hoek hoorde er wel (privaat) bij en het was een erg lange gevel. Mooi was die niet en ik betwijfel of iemand daar ooit een foto van nam. En 't is al even geleden...

Hieronder het gezochte beeld, het stond in de tuin van het woonhuis van zijn zoon Jan Lucas Fayd 'Herbe. ( Bruul 93 ).

De hoek van de Blaasbalgstraat in de tijd van SAFE.  De toonzaal bevond zich in een inham achter de zijgevel.  In 1961 werkte ik in het huis met de witte steentjes op de andere hoek maar ik kan me toch niet herinneren dat het andere hoekhuis deel uitmaakte van SAFE

Komt die tuin dan tegen Leermarkt 62? Of verhuisde dat beeld tot daar, Roger? Mijn links onder 'hoek, nr. 62' en erna naar Erfgoed, vermelden in elk geval alleen dat adres. Ze noemen geen Hercules noch Jan Lucas en bij een ervan staat, dat slechts 'sommigen' het aan Lucas Fayd'herbe toedenken.

Je foto is anders dan mijn geheugenflard, Roger. Ik bedoelde zeker die hoek bij het SAFE-atelier en dat van die inham wist ik ook. Maar het hoekhuis gelijkt niet op wat ik meende te weten. Tussen "mijn" voorgevel en de inham zit in mijn geheugen oningevulde 'ruw 9 m afstand', dat vage en de lengte komen wel overeen met de blinde muur op de foto. Ik moet een ander gebouw, met frontarduin onder laag breed raam met ferm opschriftbord daar juist boven, voor ogen hebben. Geen nieuwbouw en dat op de foto is ook niet van de jongste. Dus zag ik iets op een heel andere plaats. Ik associeer de SAFE qua locatie alleen met je foto en was er enkele keren in de werkplaats. Was ergens anders mischien en hoek met een reklame voor SAFE en plakte ik met de jaren dat zicht verkeerd bij de me gekende plaats? Rare kronkel. Hing men het bord van de witte gevel, ooit vóór de bovenruit aan Leermarktzijde, en had dat toen opschrift SAFE? De ondoorzichtig gemaakte ruit en geen deur aan die kant, zouden wel kunnen kloppen met "mijn" gevel, al herinner ik me de witte steentjes niet maar ook niet iets anders. Ik 'verschoof' dan dat zicht slechts naar de 'logische' hoek, en dat komt me aannemelijk voor.

@Mon voilà, nu weet je evenveel als ik.

Bedankt, Luc. De G A S, zelfs in metalen letters in het trottoir van de Bruul...

Beste Luc,

 

Door technische problemen heb ik niet kunnen reageren.

Uw RaRaRa is een hele tijd terug (2 jaar denk ik) door mij

al op de blog gezet. Voor aandachtige bloggers was het dan

niet moeilijk om het juiste antwoord te geven.

 

Nondenondenonde, Jos! Die heb ik dan gemankeerd, in ieder geval ben ik blij dat je terug bent.

Kijk eens onder mijn 'Had een bengel in die nis aan dat beeld geprutst?' (12/03/2015 15:23)  Als je rarara dateert van de 'Taken on' (dat zal de bewerking van de geüploade foto zijn), vliegt je tijd in de 3de macht, Jos.