Comet-gevel tegen de vlakte...

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Niet weinigen vinden het een spuuglelijk gebouw; weer anderen vinden het een uniek voorbeeld van de Expo58-stijl.    Voor diegenen die er geen fan van zijn: goed nieuws: het gaat tegen de vlakte!  Voor de liefhebbers van deze stijl zal het slikken worden.  Nadat al eerder het doodsvonnis getekend werd voor het station dat eveneens uit die architectuurperiode stamt, is het nu de beurt aan dit andere opvallende relict van bouwkunde in de fifties in onze stad...

 

Niks aan te doen.  Kruis over Comet.  Eerder leek het nog dat minstens de gevel zou behouden kunnen blijven, maar nu is het definitief.  De sloophamer gaat er in.

Heel het industrieterrein tussen Astridlaan en Auwegemvaart wordt gesaneerd.  De sloop moet einde mei afgerond kunnen worden, en daarna zullen ontwikkelingsconcepten worden voorgelegd aan de omwonenden waarna een ruimtelijk uitvoeringsplan volgt. 

De huidige gevel door archtiect Jos Coene getekend, wordt opgetrokken in 1960-1962.  In feite is het een soort façade voor een reeds bestaand gebouw: de vroegere meubelfabriek De Vos.    Later betrekt Comet de gebouwen, en deze firma die tot 2012 aan de slag is in Mechelen, wordt wereldleider voor de productie van biervaten.

 

Natuurlijk kan niet alles bewaard worden uit het verleden.  Natuurlijk moet niet elk Expo58-bouwwerk beschermd worden, maar toch is het enigszins jammer dat we binnenkort na ons station ook dit modernistisch stadsgezicht zullen kwijt zijn.  Want ook deze stijl - of we hem nu mooi of lelijk vinden - is waardevol.  Misschien beseffen we dat té laat, zoals dat ook gebeurde met andere stijlperiodes waar we net iets té veel van weggomden...

 

Voer voor discussie dus...

De opvallende gevel heeft vele karakteristieke kenmerken van de Expo-stijl: zoals mozaïk-en glastegels, pilasters, aluminium, doorlopende raampartijen...

Even terugblikken op deze periode kan je met dit oudere artikel: (foto)verslag van een fietstocht door de fifties:

 

www.mechelenblogt.be/2008/07/door-fifties-fietsend

 

 

 

 

 

"De opvallende gevel op de Astridlaan blijft wel behouden", lees ik vandaag in Het Nieuwsblad....

Zo stond het oorspronkelijk ook in Gazet van Mechelen, maar daar werd het bericht aangepast... (Nieuwsblad waarschijnlijk ook neem ik aan?)

 

In de Milsenstraat staat nog altijd een grote echte Expo-58 gevel; het gebouw aan het binnenplein van de ursulinen

In HLN van vandaag stond dat de glazen gevel zou worden afgebroken.

Mij een zorg, ik heb de oude bakstenen gevel van "de Voskes" nog gekend en heb die glazen gevel steeds "affreus gevonden".

de "omwonenden" hebben een uitnodiging gekregen om op vrijdag 20 maart om 20;00 hr naar een infovergadering te komen over dit project in de basisschool De Spreeuwen. 

Janarthurleo noemde de Ursulinengevel in de Milsenstraat "een grote echte Expo-58 gevel". Het is geen bedrijfsgevel en drukt niets van die typische industrieel-economische tijdsgeest uit. Midden tussen de doodsaaie en allerminst innovatieve vernieuwde gevels, staat een meer opvallende oude bakstenen gevel met rozetraam. De 18de-eeuwse poort van het Milsenhof is zelfs in een vernieuwde gevel gewurmd. Er naast prutste men boogramen in 'om er bij te passen'. Een ratjetoe verstopt in een zijstraat.

Streetview (door Google opgebouwd uit een paar foto's, vandaar schuin breuklijntje)

Als schoonheid het criterium is, moet dat wangedrocht aan het eind van de Astridlaan dringend plat. Het staat daar trouwens vreselijk in de weg en vloekt bij al die mooi gekleurde lichten er omheen.

Voor het Expostation, mooi of niet, laat het belangrijke project, goed of niet, geen ruimte. Voor de Cometgevel is er geen project dat absoluut daar moet komen. Het is een bijzondere gevel en vergeleken met alle andere Mechelse fabrieksgevels, zeker de minst mottige en ik vind 'm echt knap.
In tegenstelling tot de ook al afgebroken Novatoren past hij fysisch uitstekend in de rij maar blijft er toch verre van onopgemerkt. Hij is zeer herkenbaar van zijn periode en zal toch volkomen uniek zijn. Want ik zag nooit iets dat er op gelijkt, zelfs geen foto. Wat is er nog meer nodig om iets als monument te beschermen? Verregaande bouwvalligheid en onbetaalbare restauratie?

Streetview (door Google opgebouwd uit een paar foto's, vandaar enkele foutjes)

Er werden veel bijzondere huizen met houten gevels afgebroken, toen die reeds internationaal opgemerkt waren. We hielden er gelukkig toch enkele. Welke idioot wil dan onze enige metalen glasblokgevel tegen de vlakte slaan, onze laatste grote architecturale getuige van het dynamisch optimistisch Expo'58 tijdperk? Die Wereldtentoonstelling was worldwide de aanzet tot de Golden Sixties en Mechelen kan er nog mee uitpakken.

                        De Brusselse Bollen bleven demokitsch.
                        De Cometgevel staat voor authentieke toepassing.

Gelukkig hebben we de foto's nog...

Foto Gimycko

Nog geen 55 jaar oud en in redelijk goeie staat. En nu al taboularasa ? Ge moet het maar doen. Hetzelfde scenario als met het station en nog zoveel meer in de stad. Goe bezig.

De oude gevel van "de Voskes" ademde toch meer stijl uit dan zijn kille glazen opvolger.....

Den Amelinckx dacht dat 'm ook in Expostijl kon bouwen. Zoals hier. Ook de blok vlak naast Comet mogen ze van mij wel gerust afbreken, als ze maar geen krassen op de glas- en aluminiummozaïek maken.

Expo'58 in Mechelen

Stellen 'experts' en/of politiekers een in hún geval toch wél discussiabele persoonlijke smaak boven het cultuurhistorisch belang van de bouwkunst?


Op Nekkerspoel werd van de Nova de Expo'58-toren (Roose 1959) verwijderd om slechts de lagere bouw uit 1935 over te houden voor het Speelgoedmuseum. Naar 't schijnt om 'veiligheidsredenen'. De vernieuwde Sediagevel (Roose 1960-'61) op de hoek Leopoldstraat / W. Geetsstraat is ook al verlaagd.

Vanzelf verpulveren bouwsels van deze Mechelse architect Alfons Roose nochtans niet. Zijn Mercedes-Benz (1954-'55, nu o.m. speelhallen en reisspecialisten) aan Rode Kruisplein / Keerdok was maar een voorbode. Van de Mechelse spoorwegstations is zijn grote onherroepelijk gedoemd, maar ziet het aloude kleine nog uit op zijn verwaarloosde aanbouw achteraan de Nova (1959 of volgens Beeldbank 'anno Expo' maar dat staat ook bij de Mercedes).

5 Streetviews (elk ev. door Google opgebouwd uit een paar foto's, vandaar foutjes):
Adegemstraat    IJzerenleen
We hebben nog enkele kleinere Expo'58-ontwerpen zoals zijn eigenste huis Adegemstraat 31 (al uit 1955 en dat heet weer 'anno Expo', nu apotheek), zijn schoenwinkel van Flor Baes (1960, nu Torfs) op de IJzerenleen, zijn verwezenlijkingen Katelijnestraat appartement nr. 87 en winkel nr. 91 [dat was vroeger 89] ('anno Expo') en woning Nattenhofstraat 21 ('anno Expo').
KatelijnestraatNattenhofstraat


Wie ontwierp het in 1968 geopende Stedelijk Conservatorium aan de vliet?
In de Ankerstraat was de Mechelse Goedkope Woning in '59 wel bij de tijd.
Ankerstraat


Alleen al het feit dat met instemming van de toenmalige stadsplanners, zowel
- de Spoorwegen,
- industrie (Comet) en
- aanzienlijke meubelfabrikanten (Nova, Sedia),
- commercieel ingestelde winkeliers en
- beoefenaars van een vrij beroep,
- wie zich een privédroom bouwde en
- een sociale huisvestingsmaatschappij, en zelfs
- de Stad zelf
die Expo'58-stijl toen aantrekkelijk vonden, bewijst haar representativiteit.
Dat verscheidenen ook vandaag hun imago eraan verbinden, verbiedt de authentieke maar unieke en opgemerkte Cometgevel nu eventjes esthetisch te min te achten. Wil men die overtreffen, dan dat toch op een andere plek.

Een overheid die om de vijftig jaar zijn patrimonium - of tenminste een deel ervan - afbreekt of laat afbreken is volgens mij niet goed bezig. Zeker niet in tijden van krapte. Of groeien de bomen voor beleidsmensen tot in den hemel ? En over schoon of niet schoon valt te klappen.

waar is de petitie die ik moet ondertekenen voor het behoud van de Comet-gevel...

De POLL sinds gisterenochtend, door de Gazet van Antwerpen, kan een opstapje zijn. Marcanne, zie je de ruimere waarde van lichtblauw mozaïek? Stem NEE tegen de groenachtige "meerwaarde" van blauwe Greet.meerwaarde
 

doen
 meerwaarde
 

modieuze voorspiegeling
────────
=
─────
ondergaan

────────
=
─────────
meerprijs

 
 
moeten

 
 

waardevol

 
 
gerealiseerd

 

Expo 58 was iets uit den tijd dat de dieren nog spraken.

De Comet-gevel (met zijn blauwe badkamertegeltjes) was niet direct de meest geslaagde getuige uit die tijd.  Bon, het was enig en uniek, maar nu zo vreselijk passé en het geheel staat er als een tang op een varken.

De Nostalgiekers hebben de foto's op Flickr en de weergaves op de Beeldbank nog en ze mogen de gevel altijd - in miniatuur - nabouwen in lego of plasticant.  Staat leuk int Hof van Busleyden.

Dus... gewoon afbreken die hap.

Het is beter te behouden wat er is, dan wat weg is terug te willen. 

Heel juist marcanne. Er lopen zeker nog mensen tussen ons die in hun jonge jaren hebben meegewerkt aan de bouw van deze muur en andere grote projecten. Voor die mensen is dergelijke sloop een slag in hun gezicht. Net alsof ze het niet goed en degelijk zouden gemaakt hebben. 

Dat de helden van vandaag maar eens voor de spiegel gaan staan om te bekijken wat ze er tegenwoordig allemaal van bakken. Rij maar eens door de steden en dorpen en bekijk het maar eens ten gronde. Er zijn veel zaken bij die het geen zestig jaar zullen uithouden. Wat een verspilling van energie en grondstoffen. En maar klagen en zagen over onze welvaartstaat.

@ G.L. :

Ge moet mee in de Vaart der Volkeren, zeunne.  Want Stilstaan is Achteruitgaan !

Gij hebt toch ook al lang gene telefoon met kiesschijf meer.

;-)

Ateliers Comet Malines

@ gimycko

Dus je bedoelt dat ze na WOI op de Ijzerleen de huizen volgens een foute stijl hebben heropgebouwd? 

De gotische linkerkant van het stadhuis (afgewerkt in 1912?) ook fout. Of zelfs heel het stadhuis want het voldoet niet meer aan de normen van de tijd. 

 

 

@ Marcanne :

Die ondergrondse wandelgangen voor het groot station in Mechelen hadden ook dat (lichtblauwe) badkamertegelmotief.  Gelukkig dat ze dat onder den beton hebben gesmeten.

De geveltjes van de IJzerenleen zijn kitscherig maar leuk.  Altijd goed voor toeristen.

Maar de assymetrie van 't Statôôs is mij een doorn in het oog.  Als de Crisis morgen voorbij is en 't Stad heeft weer wat geld teveel, dan stel ik voor om rechts van den ingang een tweede Keldermansvleugel te bouwen.  Symmetrie is nu eenmaal noodzakelijk voor evenwicht, balans en rustgeving.

Vergeef me mijn bocht terug naar het onderwerp: jongelingen zullen er zich niet van bewust zijn maar de eerste machines van deze reeks ( zie foto ) werden bij Comet vervaardigd.

Alhoewel ik in 2006 mee op de barricades stond voor het behoud van deze gevel 'an sich ', spelen in 2015 toch andere elementen een grotere rol.

Wat de woongelegenheid betreft zou deze gevel expo 58 of niet, een barrière vormen naar de binnenstad. Het behoud van de gevel zou in de kaart spelen van de voorstanders van ' gated communities ' of in 't vlaams: afgesloten woongebieden voor iets meer bemiddelden.

In mijn barricadentijd was het Comet bedrijf nog volledig bemeubeld in expo 58 stijl en dat gaf een totaal ander beeld. Krakers en onverlaten hebben de inboedel ondertussen weggehaald of vernield dus alleen de ' valse ' voorgevel is nog gebleven. Allen dat behouden zou echt rieken naar de sixties: alleen de voorgevel van een historisch gebouw behouden en daarachter alleen nieuwbouw, bah!

Zo zag het binnengebied er enkele jaren geleden uit...

Foto's Gimycko

En inderdaad, er was meer dan biervaten...

De inwendige opdeling in vertrekken van een gebouw, kan in feite zelden bewaard blijven. Bijna elk historisch gebouw werd geregeld aangepast aan vernieuwd georganiseerde of bijkomende functies. Bij een herbestemming was dat bijna altijd nodig. Alleen kathedralen en specifieke grote lokalen bleven meestal minstens grotendeels bewaard.

De algemene ruimtelijke indeling van de Comet is niet bijzonder en ook niet een typisch gegeven uit de Expoperiode, maar wel de traphallen. Ik zou ook gedacht hebben, dat de lokalen, gangen en vooral die traphallen vlak achter de Cometgevel toch nog bruikbaar hadden kunnen blijven, misschien na een paar muren door te slaan. Men liet de boel jammerlijk verkommeren. Ik betwijfel of dat dan nu nog betaalbaar tot een functioneel Expo'58-reliek kan gemaakt worden.

Het onding met Ovam en Tui dat men bij het station heeft neergepoot, had beter de Astridlaan herbenut. De enorme glasblokramen van de Cometgevel laten gemakkelijk een totaal nieuw gebruik toe. Zelfs als loze gevel zonder hoge achterbouw, of niet langs de ganse lengte achterbouwd. De traphallen zullen als steunbeer toch moeten blijven en de rest mag tamelijk vrij herschapen worden.

De zogezegde barrière is niet de fout van Comet of een De Vos. Ze dateert al van 1750: de Leuvense Vaart. En gated communities worden vermeden door poorten en doorgangen open te laten, niet door gebouwen te slechten. Dát doet men juist, om er gated communities te maken. De beide Cometpoorten zijn gebouwd voor vrachtwagens. Ze kunnen dan permanent geopend voor personenwagens noordelijk als inrit en zuidelijk als uitgang dienen, met ruimte voor tweewielers en voetgangers in elke richting. De verdere ontsluiting van het bedrijfsterrein ligt voor de hand, als men het grondplan even bekijkt met de Lemmensstraat en ook wel met de Vekestraat en een stukje vaartdijk.

Ik ben het eens met Mon. Ik ben ook geen voorstander van gated communities, maar als argument om zo'n nostalgische gevel af te breken is het wel erg flauw. De poorten kunnen inderdaad open  blijven, en dan valt alvast dàt argument weg.

 

Luc en ik hadden het over de Expostructuren vlak bij de vest. Tegenstander Gimycko toont de banale en oude industriële archeologie tot aan de Vaart. Talloze foto's van beide staan op één adres. Niemand wil dat enorme domein in een steriliseerbokaal stoppen, die techniek is pas echt passé.

Nostalgie is het eerste begin van historisch besef. Van de Spoetniks (I en II replica's getoond op Expo '58) tot de Maanlanding in een techno-economische vaart onder de schaduw van de kernwedloop. Die periode gaat nooit tussen de plooien van de wereldgeschiedenis verzeilen. De grootste tastbare exponenten van het optimistische vooruitstreven nu uit Mechelen weren als preventie van een Bamiyanschennis? Die boeddha's wáren passé en elke nostalgie is nú geweerd.

Liggen er op de afbraakwerf van de Comet nog industriële pareltjes ?

Tapkranen uit een (ver) industriëel verleden ? Industriële booglampen ?  Coole industriële gasmetertjes uit de Jaren Stillekens ?

(Vergelijk het een beetje met de tapkranen van Hippolyte Verbeemen uit de Caputsteenstraat)

Industriële prullaria blijven altijd hip.  Vooral als opvulsel van vintage-winkel-vitrines.

Zeg nu niet dat dat alles naar het containerpark is gevoerd, hé !

Wel, Gimycko; ik heb me altijd laten vertellen dat er in één van die gebouwen achterin, pilaren zouden gebruikt zijn afkomstig uit de afbraak van het vorige mechelse station.

Als ge die wilt redden, 't is 't moment, dan kunt ge ze in uw Mechelen Map(t) plakken ;-)

@ Jokke : Interessant.  Bedankt voor de tip.

:-)

De door Janlet ontworpen station- en sporenoverkappingen werden vanaf 1957 afgebroken. Als op de voormalige De Vosterreinen het nieuw dak (foto 2013) uit de vroegste Cometperiode stamt, kan daartoe al iets van het oud ijzer opgekocht zijn. Zeker niet de grote massa en geen herkenbare structuren van de ronde kap, de voorgevelboog of minaretachtige torentjes.

Toen Comet nog draaide, bezocht ik de site. Open Bedrijvendag of Monumentendag? De rondleiding bracht ons tot in de oudste fabriekshallen. Interessant, die eens te zien. Zoals op de foto's, vond ik op meer dan pakweg 10 meter van de gevel niets om speciaal te bewaren. Maar ook om een waardevol fresco te vrijwaren, moet men geen complete banale kerk en haar pastoorswoonst behouden. Van veel Mechelse gebouwen is alleen de gevel en soms nog een detail beschermd.

Wil iemand me nu eindelijk een, één, 1 foto tonen, echt ééntje maar, van een grote gevel waarvan de materialen en eerste visuele indruk wat aan onze Cometgevel doen denken? Ergens tussen Timboektoe en Mantsjoerije of Anchorage en Patagonië is goed genoeg...

Zou echt veel volk tot in de eeuwigheid op Comet uitgekeken kúnnen zijn?

Expostation nadat in '44 de grote perronskap fameus beschadigd was. Gelukkig niet opnieuw d' IJzerleen. Stel je dáár de Cometgevel eens voor. Bétere plek dan d' Astridlaan is ondenkbaar. En dat tussen Rumst en Laar!

Walter Smits ( aka César uit Slisse & César van VTM en "kapitein" van een rondvaartbootje op de Dijle ) is / was een Vriend van de Familie, toen we - in Coloma - tegenover Frituur Paula woonden.

Ik geloof dat hij elektricien van beroep was bij Comet.  Misschien kan en wilt hij ons meer vertellen over dat geval aan de Koningin Astridlaan.

afbreken en heropbouwen in Gent

zie de uitgebreide portfolio van vorige eeuw in Gent

http://home.scarlet.be/architectuur/

 

@Mon

toon ons een, één, 1 foto, dat de Comet gevel niet uniek is

Het eerste Mechelse treinstation was uniek.

Het tweede Mechelse treinstation was uniek.

En ook het Derde Mechelse treinstation is uniek, maar gaat morgen onder de sloophamer.

Industriële architectuur heeft geen eeuwigheidswaarde als bijv. de Sint-Romboutskathedraal, alhoewel er uitzonderingen zijn zoals bijv. nen Eiffeltoren.

Art Nouveau en Art Deco zijn nog wel te vinden in de binnenstad, maar ook zij worden zeldzaam.  Zij weerspiegelden een bepaalde tijd van denken en doen, maar die tijden zijn passé.  Les Nouveaux Temps étaient arrivés !

Vergelijk het met de Jaren '70 toen het "vrij en vrolijke" Brussel bijna totaal werd afgebroken voor zielloze betonnen kantoorruimtes.

En misschien is deze vergelijk een beetje mank, maar zoals ik hierboven aanhaalde zijn coole gasmetertjes leuk in een winkelvitrine en zal een oude Leuvense Stoof nog wel cool gevonden worden in één of andere living van één of andere hipster, maar daar zal het dan uiteindelijk bij blijven.

Ik begrijp niet waarom je mijn vraag herhaalt, Marcanne. Zodra ik een foto heb die toont dat de Cometgevel wel uniek is, plaats ik die natuurlijk naast een selfie van Gods tweelingbroer.
Het grote aantal modernistische foto's in je link toont een paar behoorlijk aparte gebouwen, maar weinig of niets dat even ver van het algemeen gekende afwijkt als de Cometgevel. En vooral niets in de verste verte zoals die gevel. Ziet iemand soms zoiets tussen de eveneens uitgebreide reeks links naar Gentse foto's?

Een unicum is op zich reden tot bewaren. Onvergelijkbaarheid maakt de vernietiging ervan barbaars. Het is niet omdat een muur iets langer is of er een raam extra in zit, dat men een gebouw uniek zou mogen noemen. De Cometgevel heeft kenmerken die uit geen andere periode kunnen stammen, en toch gelijkt hij in niets op de andere ontwerpen.

Gimycko: "Industriële architectuur heeft geen eeuwigheidswaarde"? Dat idee is nu toch serieus passé, man! Toegegeven, nog lang niet zo passé als de piramidenbouw.

Bedrijfshistoriek vanaf W.O. II:

Legerbedden waren al onder Duits juk de laatste productie geweest, toen tijdens de grote Mechelse zomerfoor van '41 al het werkvolk bij 'de Voskes' ontslagen werd.
Dan zit ik met een 'gat' van 20 jaar en losse eindjes. Wanneer kwam er opnieuw bedrijvigheid? Maar geen meubels meer.

De Cometane gasflessenmakerij was er (waar gevuld?) lang voor de Expobouw. Tegen 1970 werd nog butagasreklame gemaakt. Was er van in het begin de bier-
vatenperserij, waarmee Comet eindigde? De colaspullen die Luc en Gim toonden?

Mecheles Simone Descamps-Spanoghe (ook gekend van de Seca) in '78:
"Na de oorlog stichtten we samen de NV Comet, het eerste initiatief. Daar werden gasflessen, jerrycans, aluminium en roestvrij stalen biervaten gemaakt. Mijn man hield zich vooral in met de verkoop van die biervaten." (Zij met veel brandstoffen.)

Terug naar de gebouwen:

Foto's zijn ook door die gasmerknaam te vinden. De interne situatie werd nog erger sinds 2013, en dat was al vreselijker dan een fotoreeks uit 2009.

@ Mon

Ik wou met de Gentse foto's aantonen, het belang van de architectuur van vorige eeuw, en dat daar geen unieke Comet-gevel of stijl te vinden is.

Het is net zoals de 4 of 5 Mechelse houten huizen. De toenmalige eigenaars verzaakten aan de riante geldpremie die werd geboden om houten huis(i.v.m. de brandveiligheid van de stad) af te breken. En dank zij deze mensen en de volgende eigenaars is Mechelen enkele huizen uit een welbepaalde periode rijk.

Rond of begin jaren '50 werden er ook kleine rupsvoertuigen voor het leger gemaakt.  Ik woonde toen op de Astridlaan aan de Brusselpoort en die kaki verkennersrupswagentjes daverden regelmatig over de kasseien voor onze deur richting station..

Marcanne, natuurlijk is zowat elk gebouw of elke gebouwengroep 'uniek'. Maar slechts zeer weinig noemen we 'een unicum'.
Het was niet zo hard nodig om de Novatoren te behouden, vermits bijvoorbeeld de [jongere] Ledegancktoren aan de RUG bestaat, of nog het bescheidener Andries. Of je van Amelinckx een flatgebouw in Mechelen bekijkt of een in Gent, maakt nog minder verschil en je zal al goed moeten kijken om die van de Résidence Vendôme (1958) of Isis (1960) te onderscheiden. Iets als Residentie Jupiter of Borluut zal je ook wel buiten Gent vinden. Voor de meeste wordt dit zoals ooit voor de meeste houten gevels: good riddance, ander en beter. Elektrion (1958) vind ik wel heel knap en mag er nog lang staan, maar heel uniek is het ook niet.

Niet veel Mechelaars kennen de Gentse gebouwen die ik hier linkte, maar toch zullen ze niemand verrassen. Zoiets hebben we hier ook. Voor de Cometgevel kan ik, in tegenstelling, nergens een gebouw vinden dat nogal vergelijkbaar is en ik durf iedereen uitdagen ons een foto te tonen. Omdat ik weet hoe uitzonderlijk onze Cometgevel is.


Voor ons Expostation ken ik ook niet meteen iets gelijkend. Oldenzaal (NL, 1957) is wat kleintjes. Rotterdam CS (1957) had het uurwerk in de glaspartij. Die was bijna lachwekkend te Blankenberge (1937, dik 20 jaar voorop) en daar was het dak er teveel aan (zeker nu er hotelkamers op moeten). Zó mochten de grote stations niet blijven dienst doen. De spoorwegen zijn nog niet voorbijgestreefd maar wel moeilijk verplaatsbaar... Zoals verwijderen van ons mooie 2de station kans gaf aan het 3de, is het nu de beurt aan het 4de.
Wát men ook op de Koningin Astridlaan van zin is, het kan wél prima elders.

Dat men de Comet weg wil zonder zelfs maar een uitgedacht project in de plaats te presenteren, maakt het schandaal compleet. Dat geeft reden tot argwaan. Opzichtige straffeloze gelegenheid zette kwajong aan tot grondige en herhaaldelijk uitgebreide afbraak, zelfs van de nochtans met goedkope maatregelen ineens afsluitbare bovenbouw. Dat lijkt achterbakse voldongenfeitenpolitiek. De vage "meerwaarde" en ontsluitingnonsens waarmee men menigeen (zoals Luc) probeert in te pakken, bevestigen eerder een louche dan kortzichtig opzet.

#JeSuisComet

Roger, als we nu die kleine rupswagentjes nog maar hadden. Als was het maar om het gespuis uit de Mechelse straten aan banden te leggen.

Iedereen mag hier zeggen wat hij wil, dat maakt de democratie zo chaotisch. Als ik mijn verdediging voor deze expo-gevel laat vallen dan is dat omdat het niet méér dan een voorgevel is. Het gebouw zelf is nog altijd het voormalige bakstenen industriegebouw zonder waarde.

Je kan de Comet-voorgevel niet vergelijken met hat huidig stationsgebouw omdat dat in zijn geheel ontworpen werd als volledig innovatief in, wat we nu noemen, de expo-stijl. Persoonlijk had ik veel liever gezien dat we dit stationsgebouw als onderdeel van het nieuwe project konden bijhouden voor het nageslacht maar het is nu eenmaal anders.

Het is moeilijk om te beslissen wat we van die expo-stijl gaan bijhouden en wat we gaan afbreken maar in dit geval gaat het alleen over een voorgevel ( en een trappenhal ). Indien we dat alles afbreken en een mooie woongelegenheid kunnen creëren voor vele gezinnen, vlak bij het centrum, dan is mijn keuze hier gemaakt los van simpele volksdemagogie.

Van veel monumenten is alleen de gevel beschermd en behouden. Dat lees je in de beschermingsverslagen. Woongelegenheid is best te genieten achter de façade. Dankzij de glasblokkenrijen neemt die zeer weinig licht weg maar hij houdt het rumoer van de drukke 70 km/u-vest uit de woonwijk. De nodige doorgangen zijn er toch en kunnen permanent open blijven.

Een lagere geluidwering zou kunnen, maar het zicht erover in beide richtingen even onmogelijk maken. Met tripleglasramen kan men onder landende Airbussen slapen, maar geen speel- en wandelterrein leefbaar maken. Gelooft iemand dat een twintig meter brede rij dicht kreupelhout en bomen zal aangeplant worden, met de grondprijzen pardoes aan de vest? Het alternatief is dus een heel lange en, zoals de rest van de Astridlaan, waarschijnlijk minstens even hoge appartementenblok die geen licht doorlaat. Wie wil dáárachter wonen?

Aangename woongelegenheden, met Comet of kom wat wil? De vest blijft een echte barrière met de binnenstad. Voor alle motorvoertuigen, zoals de Dijle aan de Keldermansvest of Frans Halsvest maar daar blokkeert geen Vaart de andere kant. Alleen voetgangers en afgestapte fietsers mogen aan de lichten oversteken, zoals vlakbij aan de pompiers, en gezellig is anders. Daaraan gaat zeker niets veranderen. De eventuele nieuwe woonwijk blijft te klein voor een eigen winkeltjescentrum. Dat bleek zelfs aan de Mahatma Gandhistraat, Otterbeek, de Plein...

Droom: Nu de Brusselsesteenweg bijna verkeersvrij is en Hombeek en Battel op Mechelen-Noord uitgeven... Autotunnel van Van Benedenlaan tot McDonalds onder Brusselpoort en Dijle door. Durf eens echt ontsluiten!

Cofer, de eigenaar van de site waar Comet gevestigd was, wou al tegen de eeuwwisseling  een woon- en kantorencomplex maar kreeg bij een vorig stadsbestuur nul op het rekwest. De immobiliënmaatschappij forceerde gedurende zeven jaar Comet gerechtelijk buiten, en rekende op het toen nieuwe stadsbestuur, zegt dit artikel uit januari 2007.

Ik las in een artikel in de Gazet van A uit 2010 over Comet dat "de huidige voorgevel te gesloten is om aan de zijde van de Ring kantoorfunctie te creëren" en men daar absoluut iets wou aan doen.

Cofer nv wou dus dat Comet nv het afmastte. Daarop wou de Stad van Cofer nv miljoenen euro's leegstandheffing terwijl Vlaanderen de site als allicht vervuilde industriegrond verankerde. Door getouwtrek tussen de vastgoedbelegger, Stad en Vlaamse Overheid, moest gewezen TV-weerman, SP.a-volksvertegenwoordiger en Mortselse schepen van Ruimtelijke Ordening Bob De Richter, licentiaat in bodemkunde, opnieuw voor opklaringen zorgen. Maar over de Koningin Astridlaan dreigt aanhoudend gedonder.

“Tot nu toe heeft De Woonborg zich gericht op sociale woningbouw. Cofer heeft ons aangezocht om het project te begeleiden”, zei voorzitter Bob De Richter. Hij vertelde er blijkbaar niet bij dat hij De Woonborg samen met o.a. een mannetje van Cofer had opgericht in 2007, dus toen die met ons stadsbestuur aan tafel wou zitten en Comet er eindelijk uit gestampt was.

Cumulonimbuswolken over "De Woonborg" werden door de barometer van de cumul van mandaten lichtjes verdreven: De Woonborg vzw. Opgericht in 2007 door Bob De Richter en de in de Gazet ook genoemde Denis Janssens van Cofer nv, met helder omschreven 'Doel', en stopgezet tegen 2012. Natuurlijk had de vwz geen winstoogmerk maar het doel heiligde "alle middelen" en maakte mogelijk dat minder altruïstische "commerciële" en "industriële" activiteiten uitgevoerd werden (slechts "financiële" waren "deze laatste" die nevenactiviteit moesten blijven). Een artikel in De Standaard uit 2008 ging al over die vzw en Comet. Wil een abonnee van die krant even lezen en vertellen wat erin staat?

 

Bron De Standaard: 16 augustus 2008

Aanvrager: De Woonborg vzw.

Ligging: Koningin Astridlaan 132, 2800 Mechelen.

Oppervlakte: 35.500 vierkante meter.

Vroegere bestemming: sinds 1947 eerst meubelfabricatie, later metaalbewerking.

Verlaten sinds: begin 2007.

Soort vervuiling: solventen in grondwater.

Nieuwe bestemming: wonen, werken, dienstverlening in de breedst mogelijke zin. Ook groenvoorziening.

 

Bedankt, Peter. De Woonzorg werd voor de notaris opgericht in april 2007, een drietal maanden nadat de metaalbewerker eruit was. Gezien Cofer aan de laan nadrukkelijk kantoren wou, zal "dienstverlening in de breedst mogelijke zin" overeenstemmen met de breedte van de Cometgevel. In de vlot van ver bereikbare kantoren kan men "werken" en ergens (voorbij een daartoe nodige of de blok verhogende ingebouwde parking), zal "wonen" in de achtergrond gedrukt worden. Bots aan de Vaart verwacht ik geen echt sociale woningen.

En waar moet dan de " zuipcafe " van Calvoke komen ? Boven op den toren ?

Hierboven (niet meer te bewerken): 'Woonborg' i.p.v. 'Woonzorg'. Haar Astridlaanvooruitzicht was er al het jaar na de oprichting, en twee jaar dáárna beweerde De Richter dat die vzw tot dan toe was "gericht op sociale woningbouw". Dat lijkt me figuurlijk in breder dan mogelijke en letterlijk zo smal mogelijke zin geweest te zijn. Want ik lees die nieuwe bestemming zo:

Aan de Vaart komt één groene rij jongere boompjes. Een weg als het al bebouwd noordelijker deel van de Auwegemvaart, duwt de rooilijn verder. Met de tuinen van de nieuwe Vaartbewoners, blijft er achter de kantoren amper ruimte voor een personeelsparking nabij de Lemmensstraat. Geen cafeetje, sorry. De vooruitgang schrijdt voort!

Zo een chique en hip café met veel glas zou zeker niet misstaan tussen de Auwegem-en Vekestraat...

Foto Gimycko - Auwegemvaart

Allez, de toekomstige Comet-woonwijk heeft een nieuwe naam :

Niet Comet of De Voskes, maar... Zorro !

Dat bedenken zelfs cartoonisten niet.

;-)

Enfin, de verklaring is dat het Schoon Mechels Spaans is voor Vos.

ik lees: "Centraal op de site komt een park van zo'n 5.000 vierkante meter groot. Een nieuwe vaartdreef zal op termijn de binnenstad beter verbinden met het Vrijbroekpark." dat snap ik niet zo heel goed. Soit, bij leven en welzijn zie ik dat wel als het af is.

 

Met een voetgangerstunnelleke onder de Leuvense Vaart zoudt ge van de Zorro naar café Tilt in de Vrijgeweidestraat kunnen gaan zonder omweg langs de Plaisancebrug.

Foto Gimycko

Malenie en Gimycko, aan de Vismarkt / Haverwerf moet het Lamottig blijven maar vergeten jullie dat er al lang een wafelijzerbrug ligt te roesten? Die heeft plaats voor de boompjes van een wandeldreef.
Van de Korte Pennincstraat naar de dreef gaan we in een voetgangerstunnel die ze vanbinnen met de mozaïektegeltjes van de Cometgevel bekleden. Dat herdenkt in één klap twee verdwenen Expo'58-sites. In sprookjes kan alles.

Straf, dat overdwarse 70-in-'t-uurvest en bevaren weerbarstig kanaal in de geestige geesten der geestelijke vaders van Zorro, de binnenstad met het Vrijbroek helpen verbinden. Als die van De Voskes de passie preken...

Toch zal minstens 2/3 van ons voorbeeldig brave volk ermee weg zijn.
Want 't staat in de Gazet en de Somers heeft het zelf gezegd.

Regionale krantentitel in 2019:
 Buurtcomité De Zorro zoekt cynische cafébaas voor 'De Geprekte Passe'.

Regionale krantentitel in 2025:
 Buurtcomité Geprekte Passe zoekt opmonterende uitbater voor café 'Zorro'.

Als de wijk Zorro af zal zijn, zal het chique wonen worden, daar op (of vlakbij) de Auwegemvaart.  Want residentie Groenendael is vlakbij...

Foto Gimycko

@Gimycko; Zorroën is dat het Spaanse equivalent van het werkwoord vossen?

:-D

Nee Jokke, in Spanje zou je Citroën. Santa Madre!

Rouwberichten

    Op 3 april overleed hogergenoemde Bob De Richter.
    Op 16 april verscheen Dood van een gevel op het blog, over Comet.