Collège Saint-Rombaut à Malines

Ik ben verslingerd aan ouwe postkaarten, foto's en boeken over Mechelen...Maar al te graag verdwaal ik er in en laat me onderdompelen in een verleden dat voorgoed voorbij is...  Ik strompel over de oude kasseien langs de Dijlekaaien waar er volop bedrijvigheid is en waar de mosselboten aangemeerd liggen...  Ik wandel langs de pensenkraampjes in het Vleeshouwersstraatje en zie begijntjes per twee de hoek omdraaien...  Ik zie de platgegooide IJzerenleen, en verbaas me over het Rijke Roomsche Leven met voortschrijdende kardinalen in groot ornaat en Cavalcades met paarden en vlaggen en ruisende rokken ... De geschiedenis wordt gevat in het begrensde formaat van een beduimeld boek dat ruikt naar stoffige boekenplanken...  Nostalgie is het.  Het verleden toont momentopnames en verstilde poses van het Leven.  Dat leven was natuurlijk breder en de pittoreske plaatjes zijn vaak valse getuigen van een verleden dat niet altijd zo idyllisch was als een Ost-kaart met romantische vlietjes.  Maar goed...  Ik verzamel wat ik te pakken krijg, en zo tikte ik vorige week nog bij de Sleghte een boek uit 1930 op de kop over Toren en Beiaard.  Mooi tijdsdocument.  Uit één van die boeken die ik de laatste tijd wist te bemachtigen viel gisteren een kaartje.  Bevrijd uit de gevangenis tussen bladzijde 25 en 26... 

 

 

...een kaartje van 15 op 11 centimeter, met bruine 'ouderdomsvlekken' - Maar mooi.  Echt mooi. 

In eerbiedwaardige gotische letters staat naast een miniatuur van onze Mechelse patroonheilige - ééntalig - in het Frans: Collège Saint-Rombaut à Malines.

Het kaartje - kleurrijk en met gouddruk - dateert uit 1909, en da's nog zo'n vijf jaar voor de Eerste Wereldbrand gaten schoot in ons Mechelse stadsgezicht en ons Vertrouwen in Nieuwe Tijden...

 

'Section Professionelle

Premier

en Allemand

Monsieur Moyens Louis

élève de Seconde

le 24 décembre 1909

Le directeur

? Janssens '

 

 

Het kaartje viel uit dat ouwe boek en laat me achter in mijmeringen...

Wie was deze jongen die dit ooit mocht ontvangen, en welke weg legde het af  tot op de dag van gisteren toen het toevallig vantussen de hoofdstukken ontsnapte?...

Ik weet het niet.

Misschien hoeft het ook niet.

Maar het is zo'n hebbeding dat ik nu wel koester.

Waarom?

 

Misschien ben ik nét iets té veel dromer en verzameler van puzzelstukjes Mechels verleden - fragmentarische kanttekeningen...  

Soms moet een boek openvallen.

Een gesloten boek toont nooit geheimen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze erekaart hieronder (1893) en die van Jans (1909) is nog in de Taal van Molière...

En deze hieronder (1932) is al in het Keurig Nederlands.

En zo hoort het ook Gim.

Ik ben eens op zoek gegaan naar een lijstje van directeuren van het SRC, maar tot nu toe noppes.

Op de kaart uit 1909 valt me "Section professionnelle" op. Ik weet van geen SRC-vakschool of -beroepsafdeling en ook van geen technische. Er was na het lager onderwijs alleen humaniora. Een élève de Seconde zat in het voorlaatste jaar. Het vak Duits in dat vijfde jaar doet me veronderstellen dat 'Section professionnelle' later de 'Moderne' (tegenpool van de 'Latijnse') afdeling werd met in het hoger middelbaar de 'Economische' richting, alternatief voor de 3 laatste jaren in 'Wetenschappelijke A' (sterk wiskundig) of 'Wetenschappelijke B' (technischer theorie en natuurwetenschappen).

In andere scholen kwam in de 'Moderne' uiteindelijk 'Menswetenschappen' als vierde richting. Werd die met enige vertraging ook in het SRC opgericht, nog voor een algemene onderwijshervorming die opdeling afschafte?

Kan iemand de 20ste-eeuwse hervormingen en/of benamingen een beetje in de tijd situeren? En liefst de keuzes na drie jaar lager middelbaar vergelijken met die in het ASO nu op andere tijdstippen, met bijvoorbeeld huidige 'economie wiskunde' naast 'economie moderne talen'. Een link naar een duidelijk vergelijkende site, is natuurlijk ook prima.

ik ben in 1965 uitgekomen in de Oude Humaniora zoals dat toen heette. In het voorlaatste jaar Poësis stond er bij ons toch ook Duits op het urrooster hoor.

Malenie, ik kan me niet voorstellen dat de klassieke humaniora (waarvan poësis het voorlaatste jaar was ongeacht de richting), die op universitaire studies voorbereidde, ooit 'Section Professionnelle' zou geheten hebben. Mijn veronderstelling is gebaseerd op alle gegevens. Want hoewel ik niet uitsluit dat ook in een Wetenschappelijke richting van de moderne humaniora zou Duits gegeven zijn, lijkt me dat niet zo vanzelfsprekend. Anderzijds legde het SRC in het algemeen meer de nadruk op talen dan Scheppers, dat nogal op wiskunde toegespitst was.

Volgde je de meest taalkundig georiënteerde richting van de klassieke humaniora, Latijn-Grieks, of deed je Latijn-wiskunde of Latijn-wetenschappen?

Ik vermoed dat 'Section Professionnelle' overeenstemde met gans de moderne humaniora. Omdat de erekaart een 1ste plaats Duits aangeeft zonder een richting aan te geven, denk ik dat maar 1 richting in het voorlaatste jaar Duits, toch al de derde of vierde taal kreeg. In die tijd zal men de volgorde niet kunnen kiezen hebben maar misschien was toen Duits de 3de en Engels pas een 4de taal. Maar misschien waren er in 1909 zelfs nog geen meerdere richtingen in de 'Section Professionnelle'.

Als ge effe googlet op "Section Professionelle" krijgt ge, heden ten dage, vooral vak-leergangen voorgeschoteld.

Dus... in welke vakrichting zoudt ge Duits moeten gekend hebben in 1909 ?

Ellentrik bestond nog niet en zal zeker niet onderwezen geweest geworden zijn in het SRC.  Maar "Handel" misschien wel en daar is meertaligheid een voordeel.

Tentoonstelling der congregatie De Decker - Sint-Romboutscollege 1908 - Kardinaal Mercier

"Ellentrik bestond nog niet"??? Ik denk dat de minder braafsten in de wetenschappelijke richtingen van het SRC, zich sommige personen als 't gedonder begon buiten een kooi van Faraday konden inbeelden. Het zwartgeblakerde zou nochtans niet opgevallen zijn.

Weer compleet overbodig, Gimycko. Ik stelde toch direct dat het SRC geen beroepsafdeling of zo had. Ik versta namelijk een heel klein beetje Frans zonder Wikipedia. En ik vermeldde dat het huidige equivalent van de Moderne o.m. een richting economie-talen omvat. In het SRC werd in de tijd geen enkele richting 'Handel' genoemd, eentje wel 'Economische'. Ik schreef ook al dat daar geen Menswetenschappen waren en laat het kunstonderwijs en ons Conservatorium en de Beiaarschool maar helemaal achterwege.

Die tentoonstelling in het SRC had niets met prijsuitreikingen, erekaarten of palmaressen te zien.

Bij het googlen naar "élève de Seconde" krijg ik deze uitleg.

Hopelijk is iedereen de Taal van Molière machtig.

Maar niet te zeer zijn land indachtig. Malenie wist reeds dat het om onze 'Tweedes' ging, in de klassieke humaniora poësis genoemd. De klassen in het laatste, zesde, jaar waren onze 'Eerstes' of in die Oude Humaniora de Rethorica (nu retorica gespeld). Ook de betekenissen van ons college en lyceum verschillen van die in Frankrijk. De erekaart toont dat dit zo bleef in ons Frans, want ondanks de naam van de school had ze een 'Seconde':

In Frankrijk is 'seconde' trouwens ook nu een vijfde jaar, want daar omhelst 'le collège' tegenwoordig vier jaar en 'le lycée' volgt daarop (met 2 of meestal 3 jaren). Dat was nog niet noodzakelijk zo in de tijden van M. (Molière of zelfs Malenie). Ik insinueerde al dat de cycli van 2 x 3 jaren middelbaar ook bij ons niet ongewijzigd bleven, in een van mijn inmiddels ver weggedrukte vragen. Zoek toch eens wat dieper in plaats van al tussen de grote mensen in te leuteren bij een eerste treffertje, a.u.b. ;)

 

ik graaf in mijn herinneringen:

wat die afdelingen betreft: 

Eerst was er in onze tijd, jaren zestig dus:

oude humaniora Grieks-Latijn

moderne humaniora:

met wetenschappelijke A (wiskunde) 

wetenschappelijke B (normaalschool, soortement mens-wetenschappen)

handel

technische met X- aantal richtingen

beroeps met X-aantal richtingen

alleszins in het torekenswaver

Mijn oudste twee hebben het VSO gekend

het aantal combinaties in de verschillende graden, nu van 2X3 naar 3X2 jaren was ontelbaar

mijn twee jongsten volgden ASO maar om al die richtingen hier uit te schrijven...

Website van de ene of de andere school raadplegen en de richtingen uitpluizen Mon, kan je je een beetje bezig houden,

In onze Grieks-Latijnse was Engels de derde taal en Duits de vierde taal, maar ze werden alletwee van in het derde( nu vierde) jaar onderwezen allebei één uur per week.

Afhankelijk van de richting die je volgde in het VSO en ASO in het SRC had je geen Duits, maar je kon altijd facultatief een extra uur tijdens de middag volgen.Idem voor scheikunde en Fysica.

TSM is me ook niet onbekend, maar Gymicko daar weet jij al alles van. 

Wat taal betreft, sorry, voor de taalleerkrachten die er hun best doen, was dat in sommige afdelingen abominabel. 

 

 

In het SRC kreeg ik Frans vanaf het 5e studiejaar, Engels vanaf het 2e Middelbaar en Duits vanaf het 4e Middelbaar of de Eerste Economische.

Ik heb nog het Oude Regime gekend : leerstof - leerstof - leerstof en voor Kerstmis, Pasen en Grote Vakantie 2 tot 3 weken examens.

Mijn beide zussen, die eerst Coloma en later Ursulinen volgden waren de eersten die het VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs) opgelegd kregen met toetsen elke 14 dagen.

Achteraf werd verteld dat dit VSO stukken slechter was dan het Oude Regime.  Bij ons liep bijv. de les Geschiedenis tamelijk chronologisch terwijl zij bijv. vanalles en nog wat door-elkaar-gehusseld opgelepeld kregen.

Dus als we het kort samen vatten, bij de familie Gimyco niets dan hoog opgeleide mensen zoals momenteel bij Thomas More in massa. Maar is dat wel zo ? Kunnen wij nog wel een autoke maken zoals over 100 jaar ? Kunnen wij nog een meubel maken ? Kunnen wij nog bier maken ? Waarom gaat onze industrie en al de andere rest dan zo snel achteruit ? Vraag aan de kenners of hebben we het al lang opgegeven ? Ik denk, snel hulp gevraagd of met zijn allen kopke onder.

@ G.L. : Het zijn nu Andere Tijden.

De rotjobs en vervelende karweien zijn nu naar het buitenland verkast.

Het zijn de buitenlanders die naar de rotjobs verkast werden.
Lernout en Hauspie moesten dan onze knowhow demonstreren en nu rekenen we op wat Gentse biotech...

In Japan en Zuid-Korea werden wagens wél ontworpen en nog steeds gemaakt. Samsung en Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM !) horen tot de vijf chipsbakkers die topnotch nanotech aankunnen. In Indië wordt duchtig geprogrammeerd en op grote schaal diamant geslepen. Onze verdwenen textielindustrie leek al evenmin modern, maar óók naar China trok de hoogtechnologische weefgetouwenbouwer Picanol. De Chinezen wachtten niet op onze bedrijven om nu batterijen te maken waarmee ruim tweemaal langer je gsm of smartphone werkt en voor díe apparaatjes is hun ZTE Corporation een van de grootste producenten...
De naar het buitenland verkaste jobs zijn allemaal nog zo rot niet.

Ligt het aan Vernieuwd SO? 1ste in Duits? Poeh, ik kan al ni hao zeggen.

Mon, als we nu nog maar een beetje meer rotjobs hadden. Zou niet slecht zijn. Als ik links en rechts zo mijn oor te luisteren leg zouden de vakken metaal-en houtbewerking op sterven na dood zijn. Mooie toekomst is dat. En Gim, dat waren inderdaad andere tijden maar het is voor velen te hopen dat die " andere tijden " niet terug komen.