Código Social de Malinas

Onlangs zochten we connecties tussen Mechelen en Spanje en tussen Mechelen en Portugal.  En er zijn tevens connecties tussen Mechelen en Zuid-Amerika, waarbij de naam van Joos de Rijcke tevoorschijn komt.

Mechelen Blogt 2007 : Een beroemde Mechelaar

Maar er is meer tussen Mechelen en Zuid-Amerika, namelijk de “Código Social de Malinas”.

Tijdens het zoeken op het WWW met de gekende namen Mechelen, Malines, Mecheln en Mechlin, probeerde ik het even met de zoekterm Malinas.  En na wat rondkijken ontdekte ik volgend boek : 

 

Bibliografische gegevens :

-Titel : Código Social de Malinas
-Lengte : 91 pagina's

Hieronder meer algemene gegevens over het boek ( of zijn latere herdrukken ) :

"...What is on offer is a first edition book entitled Codigo Social de Malinas written by Antonio Ardoino from Uruguay. The book is a first edition dated 1937 and was signed by the author dedicated to Alfredo Betancourt. There are 91 pages to this interesting book that is completely in Spanish..."

Het boek, of delen van de inhoud, werden in meerdere landen (waaronder in Zuid-Amerika) en door meerdere uitgevers verspreid :

-In Madrid – 1928 & 1935
-In Uruguay – 1937 ( link 1 - link 2 )
-In Chili – 1948 ( link 1 - link 2 )
-Meer...

Op Mercaba.org vinden we volgende tekst :

"...Como consecuencia de la Encíclica de León XIII (v.) Rerum novarum, se despertó en todos los medios católicos gran interés por los estudios de doctrina social cristiana; en este ambiente se organizó en 1920 la Unión internacional de Estudios sociales, con sede en M. y dirigida sucesivamente por los card. Mercier (v.) y Van Roey. La Unión se proponía estudiar los problemas sociales a la luz de la moral católica; comunicar a los católicos sus conclusiones para que ellos las pusiesen en práctica; crear un órgano consultivo para responder a los problemas concretos que se les planteasen.

El fruto más consistente de su actividad fue la elaboración de un Código social publicado en 1927. Consta de una introducción y siete capítulos: familia, vida cívica, profesión, vida económica, asociaciones privadas, vida internacional y, finalmente, vida sobrenatural como coronación de la vida terrena. Redactado en francés, fue traducido a numerosos idiomas (castellano, italiano, alemán, inglés, portugués, holandés, polaco y chino) y su influencia entre los estudiosos de los temas sociales fue considerable desde el momento de su aparición. Como complemento y bajo el título La Hiérarchie catholique el la probléme social (París 1931), se publicó una colección de cerca de l.500 documentos pontificios y episcopales a partir de 189l. Más adelante se publicaron nuevos códigos que vinieron a ampliar algunos aspectos ya contenidos en el primero: Código de moral internacional (1937); Código de la familia (1951); Código de moral y política (1957). La traducción castellana de todos ellos fue realizada por el jesuita Ireneo González (Santander 1959).

BIBL.: VARIOS, Considerazioni sul Codice Sociale di Malines, Roma 1945; F. PERGOLESI, Malines III, en Enciclopedia Cattolica, VII, Ciudad del Vaticano 1951, 1920-21; M. DE ANDREA, Unión internacional de Estudios sociales, Buenos Aires 1953; I. GONZÁLEz, La familia en el «Código familiar» de Malinas, Santander 1959..."

Omdat mijn Spaans wat roestig is heb ik de tekst even door Google Translate gehaald met de nodige fouten, maar toch goed leesbaar :

"...Naar aanleiding van de encycliek van Leo XIII (.V) Rerum Novarum, werd wakker in alle grote belangstelling voor studies van de christelijke sociale leer van de katholieke media; in deze omgeving in 1920 werd georganiseerd van de International Union of Social Studies, gevestigd in M. en achtereenvolgens geleid door de kaart. Mercier (v.) En Van Roey. De Unie bedoeld om sociale bestuderen in het licht van de katholieke morele problemen; Katholieken communiceren hun bevindingen voor hen om 'de uitvoering; . Creëren een adviesorgaan om te reageren op de specifieke problemen die zij planteasen

De meest consistente resultaat van zijn activiteiten was de ontwikkeling van een sociale code gepubliceerd in 1927. Het bestaat uit een inleiding en zeven hoofdstukken: familie, burger- en beroepsorganisaties, de economische levensduur particuliere verenigingen, het internationale leven en uiteindelijk bovennatuurlijke leven als de bekroning van het aardse leven. Opgesteld in het Frans, werd in vele talen vertaald (Castiliaans, Italiaans, Duits, Portugees, Nederlands, Pools en Chinees) en zijn invloed onder geleerden van maatschappelijke vraagstukken was aanzienlijk sinds de tijd van het uiterlijk. Het invullen en de titel De hierarchie catholique de probléme de sociale (Parijs 1931), een verzameling van ongeveer L.500 pauselijke en bisschoppelijke gepubliceerde documenten van 189l. Later nieuwe codes die kwam om een aantal aspecten die reeds in de eerste gepubliceerde uitbreiden: internationale morele code (1937); Family Code (1951); Code van de moraal en politiek (1957).

BIBL: DIVERSE, Considerazioni Codice sul Sociale di Mechelen, Rome 1945;. F. PERGOLESI, Mechelen III, Encyclopedie Cattolica, VII, Vaticaanstad 1951, 1920-1921; ANDREA M., International Union of Social Studies, Buenos Aires 1953; I. Gonzalez familie in de "Family Code" Mechelen, Santander 1959..."

Ik was nog niet helemaal overtuigd.  Aldus ging ik aan de slag met de zoekterm “Codigo Social de Malinas” en botste op het boekje “Costa Rica et la Belgique”.

En hierin zocht ik de term “Mechelen” wat volgende teksten opleverden :

Was de “Código Social de Malinas” het resultaat van de Mechelse Gesprekken ?

Misschien wel en ze hebben blijkbaar een invloed gehad op een ander en ver werelddeel.

We hadden ooit wel eens connecties met Congo. Daar zijn we van terug gekomen en zullen we maar beter over zwijgen zeker.  De connecties die we nu hebben ??? Maar er is hoop op betere tijden. Heel in de verte wenkt Gdansk. Als dat maar goed komt.

In het wikipedia-artikel over Mercier, hoofdstuk : Aartsbisschop en Kardinaal, staat er wel iets over die Code van Mechelen :

"...Mercier was ook bezorgd om de problemen van de gehele Kerk : hij stichtte in 1920 de Union Internationale d'Études Sociales, die in 1927 een Code Social publiceerde..."

Die "Union Internationale d'Études Sociales" van Mercier leverde, in 1937, precies ook de "Code de Morale Internationale" op.

Bron : Persée