Brusselpoortstraat

met categorie:  

Op vraag van Jan Smets nog eens een ra ra ra.

Niet moeilijk veronderstel ik en dus een simpele vraag: in welke straat vonden we dit gebouw?

Zoals steeds niet antwoorden op het blog maar stuur je antwoord aan erkaa(apenstaart)telenet.be

 

Als een institut een gesticht is, wat is dan een instituteur, Roger?

Aaah.. da's toch sumpel Jokke,  da's dan ne gestichter.

Nu, een waterval van goede antwoorden kreeg ik reeds over me heen van:

NELLY
JOKKE OEP ZEUN....
ERNA CLISSEN
LUC CROONEN
MARC1
HUBERT COLLET
JEF VAN RANSBEECK
SOME HUMAN
MIMI VANDAM

ERIC VW
 

 

 

Wie in koelen bloede het telefoonnummer van het gesticht belt, krijgt zelfs vandaag sito presto de ambulance aan de deur.

 .... een ambulance die niet door die poort geraakt!

ai.  Ik vrees dat ik te 'jong' ben.  ;-)  Mijn naar Roger doorgestuurd antwoord was niet juist.  Ik zal wat verder moeten zoeken...

Bij de zware beschietingen van 25 augustus 1914 gewonde burgers en soldaten, werden vooral in het Heelkundig Gesticht en in het klooster van de Dames de Marie op Coloma ondergebracht.

Geert Clerbaut zegt in zijn VUB-licenciaatseindverhandeling Geschiedenis niet waar dit gesticht stond. Geen idee sinds welk jaar, maar minstens in 1923 bestond op de hoek Stassartstraat - Van Hoeystraat de 'Sint-Elisabethkliniek' van de Dames van Sint-Elisabeth Heelkundig Gesticht (vzw). Nu hotel, maar vroeger ook gekend als de 'kliniek van Dr. Dubois'. Misschien vissen we achteraf uit, of er een verband met het gezochte gesticht was.

De quizmaster wou het niet te moeilijk maken. Want eerder was dat een laagbouw, waaruit Jokke geen stichtelijke tegenvraag had kunnen puren:

@ Mon :

Ik heb op de Beeldbank gezocht op "Heelkundig Gesticht Mechelen" en het enige wat ze geven is inderdaad de Sint-Elisabethskliniek.  En dat is dit gebouw hierboven zeker niet.

 

JANARTHURLEO  zond me ook de juiste locatie net als

MARC CORBEEL en
MALENIE

Natuurlijk niet, Gimycko. Als je er nog eentje vindt, go erkaa(at)telenet.be  :)
Spijtig dat er geen bak bier mee te winnen valt. Wil Jan soms sponsoren?

mannekes ik denk dat ge miserie krijgt als ge hun nummer nu gaat draaien...

Just Malenie, zeker als je aan de telefoon zwijgt in alle talen

Nog een juist antwoord kreeg ik van kunstenares

FRIEDA MARIËN

Tip: toen men er in 1957 mijn appendix verwijderde heette het gebouw "Instituut Masschelein".

Tip 2:  Midden vorige eeuw heette het gebouw in de volksmond "de kliniek van dokter X".   Dokter X woonde in de OLV straat.

Zonet ook het juiste antwoord gekregen van

JAN SMETS

Tip 3: een tip zit ook in de bijdrage van Jokke oep zeun... hierboven

Hoe? In alle talen, was dat die tip?

Neje Jokke, die andere met de poort, maar die talen zitten er ook wel voor iets tussen.

Inmiddels stuurde URBAIN VAN ASCH me ook het juiste antwoord

Nu maakt Roger het weer wat moeilijker voor een vreemdeling aan onze stad!

 

Moeilijker nu? Zou jij het dan eender wie heel gemakkelijk maken, Jokke?  ;)

De functie van het gebouw is duidelijk. Het boogvormige dinges onderaan elke ruit op de foto van de laagbouw, zou tegen binnengluren kunnen geweest zijn. Maar alle bovenramen van de latere hoogbouw kregen dat ook. Moest het zicht naar buiten verhinderd worden, om niemand af te leiden? Daar lag toch geen veld van de Malinois zeker? 't Zou me verbazen.

Ik snap jullie blabla niet echt! Ik zou denken dat dit een kliniek was ... toen ... ergens! Wie van jullie is er ooit verpleegd geweest ... buitenxxx?

Bedoel je ook mij? Toen daar? Ik zeker niet en er ook later nooit onder 't mes.

Mijnheer Jan Smets, daar gaan ze weer.

1. Het verwonderde mij ten zeerste dat G.L. hier nog niet langs gekomen was!

2. Roger is daar toch wel geholpen geweest (zie hoger in de tekst) waarschijnlijk omdat het acuut was (en dicht bij huis)

3. Op alle rarara's is er altijd een leuteruurtje geweest, waar lustig met tips gesmost werd

En YVONNE VAN DE KOLENBOER wist het ook.

Nog een tip: als je er in 1957-1958 uit het raam keek zag je er een fotograaf die een foto nam van een pot en een pan.

Wie had pispot en bedpan buiten gezwierd? Nam men ook vingerafdrukken?

Daar was nochtans al genoeg geld over den balk gezwierd!

Aan pot en pan en apothekerij, of verdiende een dokter toen zo veel?

Een foto uit 1904 toont dakkapellen in trapgevelvorm op de laagbouw. Die dinges Malinoise had een functie waarschijnlijk uit het Mechelse stoomtijdperk. De business line stond in het Nederlands op een ferm uithangbord.De dakrand en de bovenrand van de ramen werden recht gemoderniseerd tot het 'Institut Chirurgical de Malines', waarvan ook de hoogbouw met nieuw opschrift al af bleek op een foto uit 1910. De vier stenen bogen van voor de verbouwing, werden daarbij boven de ijzeren balken van alle 17 nieuwe ramen geïmiteerd.


De kliniek zwierde dus al erg snel geld over de balk.

Met de tips zag G.L. nu ook het licht.

Gaven tot dusver het juiste antwoord in volgorde van binnenkomst:

NELLY
JOKKE OEP ZEUN....
ERNA CLISSEN
LUC CROONEN
MARC1
HUBERT COLLET
JEF VAN RANSBEECK
SOME HUMAN
MIMI VANDAM

ERIC VW
JANARTHURLEO
MARC CORBEEL
MALENIE
FRIEDA MARIËN
JAN SMETS
URBAIN VAN ASCH
YVONNE VAN DE KOLENBOER
G.L.

Morgen de oplossing

Rechts nog een foto, zeker niet jonger dan 1904 maar mogelijk veel ouder (want bij middaglicht erg sterke bewegingsonscherpte van wandelende personen op het weggesneden deel).

De links bij 'dinges Malinoise' vermeende ramen onder de dakkapellen, blijken op de rechterfoto poorten. Boven één ervan hangt een voor mij onleesbaar bord.

Aan diegenen die het wisten: proficiat.  Jullie hebben nog een goed geheugen!

Voor de anderen komt hier het antwoord:

Het betreft hier dus de kliniek in de Brusselpoortstraat, die midden jaren 50 van vorige eeuw "Instituut Masschelein" heette maar die in de volksmond beter gekend was als de "kliniek van Dr. Toen".

Later werd het een een verpleegstersschool en nog later trachtte men er allochtonen Nederlands aan te leren.

De tips:
van Jokke: de poort verwijst naar de Brusselpoortstraat

De fotograaf die de pot en de pan fotografeert: rechtover de kliniek woonde fotograaf Nelissen en enkele huizen verder was er het café "Pot en Pan", uitgebaat door het echtpaar De Cleyn-Van Asch.  Later maakten die van hun café een likeur-, wijn en sigarenwinkel en nog veel jaren later maakte KV speler John Talbut er terug café Pot en Pan van.

De kliniek had als 'gewoon' driecijferig lokaal telefoonnummer waarschijnlijk per toeval 112. Het eerste officieel alarmnummer dateert van 1937, te Londen: 999. Bij ons kwam 900 in 1958. Pas in 1972 (of vooral '76) werd 112 aanbevolen, door het CEPT. Maar toch werd het midden de jaren '80 bij ons 100. Als in 1991 Europees (EU) opgelegd, werd 112 bij ons sinds 2004 het noodnummer (naast ook nog 100) voor ambulance/MUG en pompiers. De brandweerpost Mechelen geeft dat nummer voor dringende interventie onder 'Contact. Geen adres erbij maar wel e-mail. Gsm-batterij plat en geen vaste lijn meer wijl de boel fikt? Even een mailtje zenden MET adres?

Op die locatie is nu Prisma vzw met leuze 'één in diversiteit'. Zodra Roger aan Jokke antwoordde dat 'alle talen' er ook voor iets tussen zaten, gaf Jokke 'eender wie' een extra zetje, met 'een vreemdeling aan onze stad'.

De tekst op het uithangbord in 1904 luidt: "Dagelijks vervoer tusschen Antwerpen Mechelen en Brussel". De bedrijfsnaam staat voluit op de wagen: "Messagerie Malinoise". Een 'messagerie' was een lijndienst, meestal van stoomboten maar kon ook wel op postkoetsen slagen. Was er een dagelijkse Schelde-Rupel-Zennetocht met een heen-en-weertje Zennegat-Plaisancebrug? Wijst de vrachtwagen op origineel of pas aan de nieuwe tijd aangepast regionaal wegvervoer? Of op lokale distributie? Erg duidelijk is de foto niet maar ik denk dat het een paardgetrokken wagen is. Hoewel Daimler sinds 1898 vrachtwagens produceerde, waren die in 1904 niet alledaags.

x

Klik op een van de 7 foto's om díe op zijn website nader te bekijken:

Vóór 1902 (Postkaart met stempel 1901 had al de RTT-boom op het Brusselpoortdak)
 
1904
 
Periode 1904 - 1910
 
In 1978 bleek het gebouw van het voormalig Heelkundig Gesticht afgebroken
 
Zijmuur Foto Nelissen, een afbraak, café Pot en Pan en apotheek De Voorzorg.