Torenhoge opbrengst voor Mechelen Solidair

Is Mechelen volgens de stedelijke slogan al een stad om te zoenen, de voorbije kerstperiode toonde ze zich eens te meer een warme stad om te knuffelen en te koesteren.  De traditionele actie van Mechelen Solidair, ten bate van Mechelse kansarmen, was immers meer dan ooit een schot in de roos en da's zeker in tijden van crisis hartverwarmend te noemen...
 
 

Mechelen Solidair ontstond in 2011 onder impuls van een groepje Mechelaars, waaronder Ferre Lauwerijs, Marc De Witte en Kurt Lauwens. Samen met een grote groep vrijwilligers besloten ze rond de kerstperiode iets te ondernemen ten bate van de daklozen en minderbedeelden die helaas ook in onze stad nog steeds te vinden zijn en die het zeker in de winterperiode extra moeilijk hebben.  Met een soepverkoop werd een mooi bedrag van 1500 euro ingezameld, dat integraal werd overgemaakt aan armoedevereniging De Lage Drempel.  
 
Hoewel de actie eenmalig bedoeld was, groeide het enthousiasme om verder te doen en sindsdien evolueerde Mechelen Solidair naar een vaste waarde op de Mechelse kerstmarkt, telkens belangeloos gedragen door enkele tientallen onbezoldigde vrijwilligers.  
 
Ook in 2014 was dit het geval.  De oorspronkelijke initiatiefnemers gaven hun 'kind' in handen van een nieuw team, samengesteld uit Vera Carlier, Elke Eggerickx, Jan Smets en Kevin Polfliet.  Het viertal kende elkaar al van een ander positief op-en-top Mechels project, Rombout Wordt Wijzer.   
 
"Een project waar we met hart en ziel aan werkten en campagne voor voerden, maar dat helaas op een sisser uitdraaide," vertelt Jan Smets.  "Omdat we Mechelen én de Mechelaars graag blijven zien, besloten we echter niet bij de pakken te blijven zitten en twijfelden we geen moment om in te gaan op de vraag van Ferre Lauwerijs om Mechelen Solidair - al dan niet tijdelijk - over te nemen."
 
Opnieuw werd dus met de steun van Koen Anciaux van het Sociaal Huis Mechelen een kraam ingericht, waar met de hulp van sponsors 't Groot Licht, Sava en Nexus Consult en met de helpende handen van ruim 30 vrijwilligers 360 liter soep werden verkocht. Én als leuk extraatje ruim veertig cakes, die daartoe dagvers werden gebakken door Jan Smets echtgenote Annemie Verreydt.  Dit alles in een sfeervol kader, waarbij extra sfeer werd gebracht door de belangeloze gastoptredens van Tara Van Eycken, Bruno Bonte en Brikkeljon.
 
 
Dat de actie ook onder het nieuwe organisatieteam een succes werd, staat buiten kijf. Ondanks (of misschien wel dankzij) de crisis en de sociale onrust, toonden vele Maneblussers en ook mensen van ver buiten onze stad zich érg vrijgevig.  Waar in 2013 nog een resultaat van iets minder dan 3000 euro werd genoteerd, groeide dit in 2014 naar een opbrengst van 4774 euro - door een anonieme weldoener aangevuld tot een mooi rond bedrag van maar liefst 5000 euro.  
 
 
Gisteren, op de eerste werkdag van het nieuwe jaar werd dat bedrag in aanwezigheid van voorzitter van het Sociaal Huis Koen Anciaux officieel overhandigd aan armoedeverenigingen SOS Hulpbetoon en Sint-Vincentius Mechelen-Noord, die zich erg dankbaar toonden voor dit warme gebaar.  De financiële steun zal beide verenigingen in staat stellen om iets extra's te doen voor kinderen uit kansarme gezinnen in Mechelen.  Zo zal SOS Hulpbetoon aankoopbonnen voor schoolgerief uitdelen en wil Sint-Vincentius Mechelen-Noord jongeren in kansarme gezinnen helpen om de laptop en internetverbinding te verwerven die ze vaak nodig hebben voor hun studies.
 
  
 
Terugblikkend op de recentste editie toonden alle betrokkenen en in het bijzonder mede-oprichter Ferre Lauwerijs zich érg verheugd over het resultaat.  
 
"We zijn nu 4 jaar na de eerste editie en het leeft duidelijk nog volop," vertelt Ferre. "Mechelen Solidair is van de Mechelaars, en dat moet zo blijven. Een paar trekkers, tientallen soepscheppers en honderden die hun solidariteit uitbrengen onder vorm van een vrije gift, dát is Mechelen Solidair! Maar in de eerste plaats zijn er trekkers nodig en Vera, Elke, Jan en Kevin hebben dat fantastisch gedaan!"  Stilletjes mijmert hij verder over het onvermijdelijke vervolg van de jaarlijkse kerstactie én misschien wel over verdere initiatieven.  "Het einddoel primeert, en dat zijn de kansarme Mechelaars. Ik droom er volop van dat Mechelen Solidair verder mag groeien, met hulp van zoveel mogelijk Mechelaars."  

    

Aan enthousiaste helpers zal het daarbij alvast niet ontbreken.  Tal van mensen die dit jaar meewerkten gaven al aan volgende keer zeker terug te willen helpen en binnen de groep van Mechelen Solidair op Facebook is het aantal 'vrienden' op korte tijd meer dan verdubbeld.

 
Dit hartverwarmende verhaal wordt dus zéker vervolgd...!  
 
  
     
 
  
 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Mechelen Solidair en misschien een steentje bijdragen bij een volgende editie?  Dat kan door lid te worden van de Facebookgroep van Mechelen Solidair of door te mailen naar mechelensolidair@gmail.com.

 
Foto's bij dit artikel (c) Jan Smets / Bob Lams / Rudi Van Poele / Kevin Polfliet