Indrukwekkende stille mars...

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Het rotslechte natte en winderige weer kon stokken in de wielen steken.  Dat deed het dus niet.  Misschien zouden er nog wel wat meer Mechelaars opgestapt zijn mocht het wat minder regenachtig geweest zijn, maar toch zijn zowat 700 Maneblussers in een stille optocht van de Grote Markt naar de Dossinkazerne getrokken. (dit zijn de cijfers van de politie.  Sommigen denken dat er een duizendtal aanwezigen waren). Het was een bont allegaartje dat deelnam aan deze stille mars: jong en oud, moslimmeisjes met hoofddoek en zonder, politici van alle kleuren, Christenen, vrijzinnigen,vertegenwoordigers van de moskee ...  Kortom: een staalkaart van de bevolking van deze stad.  Nergens een wanklank.  Het was indrukwekkend te noemen in zijn eenvoud: stadsgenoten die opstapten voor tollerantie, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid...  De gevoelens die zovelen beroerden deze dagen werden op deze manier gekanaliseerd...

 

  

 

Veel gewone Mechelaars wilden vanavond uitdrukking geven aan hun emoties.  Opgemerkte aanwezigen naast de plaatselijke politici waren staatsecretaris Bart Tommelein en de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte.

Aan de Dossinkazerne nam Bart Somers het woord terwijl de aanwezigen schouder aan schouder om hem heen stonden.  Er werd een minuut stilte gehouden.  Aangrijpend moment als iedereen mekaar toen de hand reikte.  Hier was geen 'wij' en hier was geen 'zij'.  Hier werd verbondenheid gevoeld.  Hopelijk breekt er nu geen verdere polarisatie aan, maar kan er gedialogeerd worden.  Er is geen andere keuze.  Anders geven we toe aan geweld en het Grote Gelijk, aan extremisme en fanatisme.

Dit is een taak voor ieder van ons.  Als we daarin slagen is een optocht als deze niet puur een statement, maar een oprecht teken van toenadering.  De gebeurtenissen in Parijs en waar ook ter wereld waar een God wordt gekneed naar eigen normen, hebben niks te maken met religie. 

Geweld mag nooit het laatse woord krijgen.

Democratie en vrije meningsuiting zijn waarden die niet verloren mogen gaan.

- Hier niet - en elders niet.

Of zo'n optocht de wereld kan veranderen?  Nee.  Maar de aanwezigen hebben vanavond toch een stap in de goeie richting gezet. 

Linksen en rechtsen, gelovigen en niet-gelovigen: schouder aan schouder en hand in hand: soms is het nodig om een gebaar als dit te stellen.

Stilte.  Kippenvelmoment.

En dan het applaus als een warme golf van solidariteit.

Ik ben Charlie, ik ben Ahmed...

 

  

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Wie is Charly ?

Charlie Hebdo is de nazaat van Hara-Kiri. In de jaren '70, toen in ons land met Humo nog onderzoeksjournalistiek bestond (Piryns & De Coninck) en in de jonge De Morgen Cowboy Henk (Herr Seele, scenario Kamagurka) ten tonele verscheen en wat later in Humo, terwijl enfant terrible Johan Anthierens satire een kans gaf met De Zwijger, kon men de meestal scherpe satire van het Parijse linkse, cynische en anti-autoritaire weekblad wel eens indirect leren kennen. Kamagurka tekende trouwens van jongsaf, zelfs voor hij ook in De Morgen verscheen, voor Hara-Kiri en nog steeds voor Charlie Hebdo. Ook Nederlandse cartoonisten werken voor 'Charlie'.

Het controversiële blad is eigendom van de eigen redactie en bevat geen advertenties of foto's: puur tekst en tekeningen. Alleen de verkoop brengt inkomsten en dus is het niet erg goedkoop en de oplage klein, voor Frankrijk, in de orde van 50 tot 80.000, maar bleef nooit lang onopgemerkt. In de huidige eeuw moet ook moslimextremisme het geregeld ontgelden en een jaar of drie geleden na de cover als 'Charia Hebdo' (sharia) werd de redactie al op een molotovcocktail getrakteerd.

Hoe symbolisch : Charlie Hebdo als opvolger van Hara-Kiri.

Of dat daar allemaal zo eendrachtig verlopen is staat helemaal niet vast als ik HLN vandaag lees. Onze vriend Schroons zou nogal een en ander op te merken hebben en de voorbije dagen had collega Rifi zich ook reeds te woord gemeld. Wat ik wel nog meen te weten is dat het Vlaams Belang een tiental jaren geleden een dergelijke optocht had aangevraagd van de Zandpoortvest naar de Grote Markt en dat Somers toen de politie en het waterkannon heeft laten aanrukken. Het is maar hoe je het bekijkt nietwaar.

Met 'Je suis Charlie' verafschuwt men geweld tegen wie iemands idealen bekritiseert en verklaart men zich solidair met een grote persvrijheid in praktijk brengen. Wanneer precies werd het Vlaams Belang daarvoor natgespoten, G.L.? Mijn altzheimer moet al erger zijn dan ik dacht. Ik herinner me ook geen Vlaams Belang achter pancartes 'Je suis Ahmed'.

Et pour les Flamands : Voir photos.

Ondertussen is er - op het WWW - al een nieuwe hashtag opgedoken :

#jesuiskouachi

Niks kunnen die prutsers.  Alleen maar kopiëren.  Go figure

Vooral laten betijen: De veiligheidsdiensten zullen gauw genoeg achterhalen wie er achter die terroristensteunbetuigingen zitten. Hun lijsten 'à suivre' zullen stillekensaan eens anderen dan de authentieke Charlies bevatten.

@ Mon : Veiligheidsdiensten ?

Het zal eerder Anonymous zijn, zeunne !

Toevallige of gewilde woordspeling, Mon? A suivre is toevallig ook een Frans-Belgisch tijdschrift met strips en cartoons... Er heeft ook enkele jaren lang een Nederlandstalige versie van bestaan: Wordt Vervolgd... (uitgeverij Casterman). Was in de jaren 80-90 toonaangevend voor de volwassen (in de zin van literair-artistieke, niet per se erotische) zwart-witstrip.

 

De Kokken is - allez, hier op den blog dan toch - misschien niet direct mijne beste vriend, maar de Roger heeft het al lang door.

En ook G.L. is misschien niet direct van de slimsten, maar ook hij heeft het al lang door.

Nu de Goegemeente nog.

zoo spijtig, het gebeurde.. zoo mooi, de solidariteit..

Deze morgen op de radio gehoord: De heer Bart Somers gaf  jeugdhuis Rzoezie (ROJM ,,overigens..) een eervolle vermelding .. Jarengeleden verketterde dezelfde man deze organisatie, nam een deel van de geloofwaardigheid weg en sneed in de subsidies.. De politie  organiserde een razzia  en Somers zweeg.. erger nog... steunde... Mooi, Bart Somers, dat de pellen van uw ogen zijn gevallen.. kust uw beide pollekes maar dat ge kunt terug vallen op die"terroristische" organisatie, alszijnde Rzoezie.. 

 

Laatste nieuws : Charlie houdt niet zo van zijn nieuwe vrienden.

Geweldig toch, die narren !

;-)

En voor hen die morgen op Farcebook een zoveelste hashtagcampagne willen opstarten, lees eerst dit hier.

Mon, ik ga mij nu niet op één feit vastpinnen maar ik dacht dat het was naar aanleiding van 9/11. Daarenboven heb ik ook niet geschreven dat mensen werden nat gespoten. Maar dat ze er waren met hun kanon staat als een paal boven water. Gimycko kan het misschien eens opgoogelen. En inderdaad zijn we er sinds 9/11 nog niet veel op vooruit gegaan. Integendeel.

Goed gezien maar die toespeling op 'A suivre' zal per ongeluk of toch onbewust geweest zijn, Wieland. Ik denk dat cartoonisten die bij Casterman zaten, nog minder kans maakten opgemerkt te worden door de Staatsveiligheid dan die bij Roularta uitgegeven worden.

Kuifje is wel in Rusland gesignaleerd maar Hergé zou dat eerder in de Sovjet-Unie kunnen overkomen zijn.

Straks lekker slapen en morgen gezond weer op.  Want Paris s'éveille.

:-)

En inmiddels galopeert het paard van Troje gezwind over de westerse wegen.

jullie zijn wel heel cryptisch in jullie commentaren, toevallig veiligheidsagenten, CIA of MI5?

enfin, ik zal wel weer te naïef zijn m te kunnen volgen

Malenie, als ik goed mee ben...

Gimycko wou zeggen dat die #jesuiskouachi-gasten schuilnamen zullen gebruikt hebben en misschien zogezegd anoniem op het Internet gingen. Het is nochtans zeer moeilijk om echt onbekend te blijven omdat zelfs van naamloze prepaid SIM de locatie, bezochte websites, gesprekken en SMS gekend zijn en uit slimme vergelijkingen veel meer kan afgeleid worden dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Andere manieren om onherkenbaar te schijnen, zijn voor bevoegde diensten nog veel gemakkelijker te doorgronden zeker omdat sinds 9/11 vrijwel geen enkel land het zich nog durft permitteren, medewerking aan onderzoek naar terroristen te weigeren.

Er viel in commentaren nogal wat angst voor het Islamitisch Gevaar te rapen maar Lou wees al aan dat vroeger fearful thinking tot acties inspireerde die het gevreesde meer en meer in realiteit hielpen omzetten. Men moet echt gevaarlijke personen aanpakken maar zeker niet iedereen die er van heel ver op lijkt, opzichtig argwanend behandelen. Dat werkt averechts. Die pellen zijn dus nog niet van ieders ogen gevallen en volgens mij is dát voorkomen het strategische oogmerk van terrorisme.

Ik zinspeelde op de klassieke grotere argwaan van onze veiligheidsdiensten voor links dan voor rechts en gebruikte 'gesignaleerd' in twee verschillende betekenissen: 'Kuifje in Rusland' (hij werd daar in fictie gezien) was een fel anti-communistisch album, zodat de geestelijke vader als die ooit naar ginds zou getrokken zijn, daar in die tijd wellicht een dossiertje zou gehad hebben waarnaar bij identiteitscontroles verwezen zou geweest zijn, dat heet 'gesignaleerd' in politietermen.
Je zal wel weten dat de albums van Kuifje uitgegeven werden bij Casterman (nu in de groep Gallimard) en dat de groep Roularta een conservatief rechts imago heeft.

Leuk artikeltje op narrenwebsite Geenstijl.nl ( zoek het eens zelf op ).

In a nutshell :

Tijdens een babyshower in het jaar Nul kwamen er 3 wijzen uit het Oosten.

Maar sinds de 7e eeuw is daar - voor eeuwig - het licht uitgegaan.

 'Leuke' (?) boutade natuurlijk.  Het is natuurlijk weer eenvoudig om een veralgemenend etiket te plakken op 'het Oosten'.   Daarmee wordt weerom 'doodleuk' de hele Islam gestigmatiseerd.  Ik dacht dat we het hier hadden over fanatisme en extremisme.  We kunnen natuurlijk verder gaan met polariseren dan zoekennaar wat ons weet te verbinden.  Ik denk eveneens dat dit nu nét de bedoeling was van deze stille mars: veroordelen van terrorisme, maar opkomen voor vrije meningsuiting en een hechtere samenleving.

Maar goed: ik kwam dus ook op straat voor vrije meningsuiting.  Geenstijl mag dit natuurlijk stellen.   Zélfs Gim mag dit van mij  ;-)  

PEGIDA komt ook op straat.

Bedankt voor de uitleg Mon. 

Vrijheid van meningsuiting: als je het in alle objectiviteit bekijkt, dan geldt dat voor iedereen.

Ook degenen van wie wij misschien denken dat ze het verkeerd voor hebben.

Het is aan ons redelijke wezens daar in alle eerlijkheid over na te denken en zelf onze besluiten te trekken.

Er zullen altijd meelopers zijn en kazakkendraaiers en we zullen altijd moeten leren leven met de situaties zoals ze zich voordoen.

We kunnen proberen op een fatsoenljke manier de zaken in goede banen te leiden.

Geweld is geen optie, nooit. 

Dat is hoe ik erover denk.

Meedoan aan petities en manifestaties is niet zo mijn ding wat dat betreft.

Met alle respect voor de mensen die daar wel heil in zien.

 

KOGIDA wil ook op straat komen maar dat mag dan weer niet wegens karnaval .... In de vijftiger jaren toe wij daar " am Rhin " de dienst uitmaakten hadden die rakkers veel minder noten op hunne zang. Een jaren durend verrottingsproces heeft ons zover gebracht. En de karavaan, zij trekt verder. Amen.

Pegida = Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, basis in Dresden, en al meerdere maanden zeer actief op straat komend. Na-apers zijn Kogida in Keulen, Bagida in Beieren, Dagida in Darmstadt, Dügida in Düsseldorf, Legida in Leipzig, Wügida in Würzburg, Kagida in Kassel.

Je zou denken dat wie de christianizering overleefde, toch niet te veel schrik meer hoeft te hebben. Maar dat hoeven we natuurlijk ook niet helemaal opnieuw mee te maken.

De MechelenBlogNarren Henning & Netels blijven indrukwekkend stil.

...wat niet van iedereen kan gezegd worden.  ;-)

Mon, wij kijken ook naar ARD en ZDF zeune. Wat blijkbaar ook niet van idereen kan gezegd worden.-). Het verhaal word wel een beetje kleurrijker als ge naar Beieren of Saksen kijkt. Toevallig twee Deutsche Freistaten uit de goede ouden tijd. Enne, Gim volgens mij hebben Henning en Christophe gelijk dat ze hun kop niet tussen de deur steken.

Dialogeren en zeker niet stigmatiseren is ook mijn boodschap.

Al Qaida is niet mohammedaans want de islam is een godsdienst van vrede en trouwens alles is de schuld van het Westen. Groupe Islamique Armé in Algerije is niet mohammedaans want de islam is een godsdienst van vrede en trouwens alles is de schuld van het Westen. De Islamistische jihad in Egypte is niet mohammedaans want de islam is een godsdienst van vrede en trouwens alles is de schuld van het Westen. Abu Sayaf in de Filippijnen is niet mohammedaans want de islam is een godsdienst van vrede en trouwens alles is de schuld van het westen. Boko Haram in Nigeria is niet mohammedaans want de islam is een godsdienst van vrede en trouwens alles is de schuld van het Westen. Al Shahaab in Somalië is niet mohammedaans want de islam is een godsdienst van vrede en trouwens alles is de schuld van het Westen. De massamoordenaars van Mumbay waren geen mohammedanen want de islam is een godsdienst van vrede en trouwens alles is de schuld van het Westen. En de moordenaars van Charlie en Porte Vincennes waren niet mohammedaans want  de islam is een godsdienst van vrede en trouwens alles is de schuld van het Westen  enz. enz. enz.

En de Mechelse mars bracht hulde terecht hulde aan politieagent Ahmed (prachtig origineel initiatief van de Libanese leugenaar en aanstichter indertijd van de plunderingen aan de Turnhoutse baan; plunderingen niet door mohammedanen want de islam is een godsdienst van vrede en de plunderingen waren trouwens de schuld van het Westen) en het is de schuld van het Westen dat zijn moeder en zusters geen hoofddoek droegen. En de Mechelse stadsbestuurders brachten uiteraard geen hulde aan de vermoorde arme Frédéricq want dat was geen mohammedaan en dat is zeker de schuld van het Westen. *

*Naar Max Pam (Volkskrant)

Nu het geweten van de goegemeente ( knap : 3.000 K ) en van de wereldleiders is gesust, trekken we best ASAP een nieuw blik cartoonisten open.  En die gaan werk hebben, want – in the meanwhile –

-Heeft Boko Haram weeral duizenden doden op zijn geweten

-Heeft bovenvernoemde onze meisjes nog altijd niet teruggebracht

   ( #bringbackourgirls )

-Zijn weeral honderden Jezidi-vrouwen verkracht

#notinmyname   #notmyislam   #faithfreedominternational

Gelezen onder
  Nostalgie overal beleven
  Omgangsvormen voor je lp
 "Als de plaat blijft hangen wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door vast zittend vuil."

Zit het vuil aan de A- of de B-kant? Aan de kant die afgespeeld wordt.

Bedankt Mon, dat ge het kort hebt gehouden.

Het is hier opeens allemaal zo stil geworden. De moderator is vast en zeker gaan werken.

G.L. is klaarblijkelijk vergeten dat het Verloren Maandag is, en dat half Mechelen (en De Grote Moderator op kop) alle kroegen in de omtrek aan het afschuimen is om de kwaliteit van het worstenbrood te tessten!

Dat van de marokaanse bakker op de Hoogstraat is trouwens van uitstekende kwaliteit met een zeer lekkere worst! 

Oud Testament, Koran... heilige boeken met een paar niet al te pacifistische schoonheidsfoutjes. Dus die Islam is door en door rot, gesnopen. Afschaffen die boel. Ik vraag me nu nog af, hoe? Want met de nochtans oudere godsdiensten is dat nog niet helemaal gelukt. Slechts hun scherpste kantjes lijken voorlopig in onze streek even onder controle. Nog niemand heeft een innerlijke overtuiging verworpen omdat ze verboden of door macht of geweld bestreden werd. Het blijft moeilijk maar de moeite waard om elke generatie opnieuw duidelijk te maken, dat 'heilig' subjectief is. Dat er altijd grotere aantallen mensen, waaronder ook zeer wijze, op de wereld rondlopen die iets zo 'heilig' als die god, profeet, ideologie of dat vaderland, niet heilig vinden... en zelfs al dan niet terecht maar wel oprecht minachten. Zo is het sinds het ontstaan van de mensheid en er is geen schijn van kans om ooit iedereen op 1 lijn te krijgen.

Dan is er maar 1 besluit: Niemand is verplicht respect te hebben of te laten uitschijnen voor 'heilige' ontastbare begrippen, maar iedereen is ertoe gehouden respect te hebben voor elk van de individuen die deze begrippen hoogachten of om het even laten of verguizen en die zelf zulk respect proberen op te brengen voor andersdenkenden. Demoniseren is niet waarachtiger en in feite zelfs dommer dan heiligen.

In onze contreien werd er gelachen met de kruiperijen en geheime escapades van stamhoofden, koningen, keizers, kardinalen en (valse) profeten.  Dat gebeurde al in 10.000 BC.

Dus laat de uitdrukking RSPCT maar achterwege want dat klinkt zo hol.

Respect of eer, en voortplantingsdrang, zijn de drijfveren voor alle handelingen eenmaal de honger gestild is. In holle en volle hersenpannen.

Benieuwd naar de historie van "onze contreien" volgens Gimycko. Hij gaat 9.943 jaar verder in de tijd terug dan de geschiedkundige maatstaven. En in de daar op volgende 1.850 jaren waren er ook bitter weinig spotprenten.

Maar ze waren er wél degelijk die spotprenten.  Misschien wat clandestiener gemaakt en verspreid, maar ze waren er, en ze lieten ook geen Heilige Huisjes heel.  En ik durf er veel op verwedden dat de makers van deze prenten ook geviseerd werden...

Maar één voorbeeldje met een 'Mechelse link'.  Deze spotprent fotografeerde ik in het Prinsenhof in Delft, en ze toont de hertog van Alva en 'onze' eerste Mechelse kardinaal, Granvelle...

(foto's: Jan Smets)

Heel lang geleden toen ik nog rondliep met lintjes in mijn blokken was er in onze buurt een kruidenierswinkeltje. Op den toog stond een beeldje van een Congolees jongetje in de vorm van een spaarpotje. Als je er een centje indumpte knikte dat jongetje en zegde steevast : " DANK U , DANK U ".

Nadrukkelijk 'bitter' weinig in de openbaarheid Jan. Maar je voorbeeld is wel vreselijk van de pot gerukt: Het is geen toeval dat men die spotprent op Granvelle en Alva in Delft kan vinden, en ze zal daar bij de Geuzen zeker niet clandestien geweest zijn. Maar toen wel angstvallig buiten het katholieke kamp te houden!
ProfetieWelk verschil is er dan tussen Alva en I.S.?

Uit A Hero and Some Other Folks (1900) van de methodistische latere bischop William A. Quayle:

Na feiten van bijna 1.000 jaar na de profeet Mohammed, met hun datums, 16de-eeuw:
«These dates certify to the omnipresence of religious movement; for the Inquisition, Lepanto, the great Armada, the Edict of Nantes, the Massacre of St. Bartholomew, are all ecclesiastical in intent, by which is not at all meant they were good, but were perverted religious views, in which human wickedness, ambition, and bigotry pre-empted religion, and used it as a medium of expression, and in turn were used by the thing they had fostered. No more prevalent misconception prevails than that religion is the cause of outrageous violence, disorder, and misconduct; the truth being, rather, men's passions, under guise of religion, rush their own wanton course. In this particular era of history, all movements were religious, as has been shown; and Philip thought himself the apostle of religion, chosen of God, and was used by the Roman Catholic Church, and, as a wise historian affirms, "In fanatical enthusiasm for Catholicism, he was surpassed by no man who ever lived."»

Ga me nu niet vertellen dat er geen spotprenten circuleerden over de (francofone) Mercier.

Jouw woorden: "Dat gebeurde al in 10.000 BC" en dan kom je af met Mercier, die nog geen 100 jaar dood is. Echt alles om toch maar koppig te blijven volhouden dat onze cultuur al heel lang superieur is en nooit kan bijgehaald worden, Gimycko? Het inzicht van die Amerikaanse bisschop uit Merciers tijd, ontgaat je compleet.

@ Mon : Lees dit hier eens.

Opgelet : Het is een longread.

en zo geschiedde dat het nooit vrede werd, kibbelaars

Niet kibbelen en in het eigen vet gaar laten koken?

"En nu? De meerderheid van de Europese moslims heeft ondanks alle tragiek vooralsnog niet voor de politieke islam, maar voor de vrijheid gekozen. Dat is een doorn in het oog van de jihadisten."

Was jij ook tot daar geraakt? Ik las al veel langere teksten over de geschiedenis van de Islam. En over die van het Christendom. Daarmee zitten ook in jouw link zeer veel punten van overeenkomst in de tegenstrijdige denkpatronen, met wijzigende, weerkerende en blijvende strategieën en tactieken van handelen.

Niemand kibbelt er hier.

Juist, Gimycko. Malenie heeft jouw heilige geloof én het mijne dodelijk beledigd! We gaan haar vrijheid respecteren: Zwaard of kalashnikov?

      Past dit genre nu het best in Charlie of in Geenstijl?

Mag ik als het even kan de discusie nog eens op peil brengen. Op het einde van de jaren zestig van vorige eeuw landen hier de eerste Marrokanen in het boemenkot op de Hanswijkvaart. Ze werden geroepen om de Basken af te lossen bij het maken van de bommen. Ze hadden maar één probleem en dat was op Donderdag die erwtensoep met spekjes. Dat konden ze door hun strot niet krijgen. Er was ergens iets met hunne god wist men ons te vertellen. Van toen wisten de snuggeren onder ons het al. Toch spijtig dat er zo weinig snuggeren zijn.

Op vrijdag, visdag! mochten wij tot '66 zelfs geen runds eten. Met de worst, bouletten en boterhammen met hesp of geperste kop op de andere dagen zou dat ons anders snuggerder gemaakt hebben dan goed voor ons was.

Ach, morgen is iedereen de hetze alweer vergeten, want de Lente komt eraan en dan gaan we weer met zijn allen...

a) Op zaterdag shoppen bij den Brico in Zemst voor nieuwe plantjes voor in den hof

( De nieuwste state-of-the-art snoeischaar staat in de aanbieding ! )

b) Op zondag shoppen bij Mega Meubel Van de Ven in Olen

( Waar ze ook zo van die lekker gekrulde frietjes met vol-au-vent hebben ! )

Iz leuk !

Ik was gisteren in Antwerpen en bezocht i het MAS de tentoonstelling over wereldgodsdiensten.Mijn besluit daarover is dat al die godsdiensten heel veel gemeen hebben met elkaar. Waarom kan men dan niet in vrede leven zonder geweren en extremisme? Vrede en zijn naaste lief hebben is de algemene strekking, maar toch zien ze de kans om mekaar uit te moorden in de naam van "hun" God. Zo die al bestaat....Dat wordt dus de dood met de kogel, ai...

 

Zou er in Leuven ook een stille mars geweest zijn? Burgervader Louis Tobback liet in '93 een nummer van Charlie Hebdo uit de rekken halen, Albert II werd er afgebeeld als Manneke Pis. En het vorige nummer, Boudewijn afgebeeld als: Le roi des coins est mort werd ook al aan de grens tegengehouden.
Zag in een aflevering van vriendinnen op één, ten jare 1974, Veerle Dobbelaere werd daar als lerares in de nonnenschool ontslagen omdat ze zwanger was, en in '74 werd ze geweigerd omdat ze gescheiden was. Tot wanneer waren dit gangbare praktijken? Kan me het moeilijk voorstellen dat het zo werkelijk was.

Hoe zou het met de Oude Goden zijn ?

Want toen men zei dat er maar één god was, is het gezeik begonnen.

Gim, ik heb nog één vraagske. Voor zover ik mij kan herinneren zat tijdens den oorlog ( 40-45 ) bij ons in Oembeik de kerk alle zondagen stampens vol. En ni iene kie ma drei kie per zondag. Daarbij kwam nog het lof in den achternoen. Ook op de werkdagen was er redelijk wat begankenis. Dat heeft na den oorlog nog enkele jaren geduurd maar dan is stilaan het verval gekomen. Ni allien in Oembeik maar overal was het toen druk. In de Merodestraat zaten wel honderd jongens in opleiding voor pastoor. Daarom denk ik dat het weer eens tijd is voor .....Of hebt gij een oplossing voor het probleem.

Ik dacht dat ik dat een dag of vier terug al schreef en malenie nog vannacht. Laat die germaanse goden maar terzijde want voor een beschrijving van alle shintoïstische en hindoegoden en de oude mediterrane is er niet genoeg opslagcapaciteit op de server. De zwartrokken zaten laatst al in Katelijne Waver en ik denk nu in Brugge, dus not in our backyard.

Gim, sinds wanneer hete gij Mon ?

G.L., ik beantwoordde Gimycko maar jij kwam er tussen. Ik paste mijn inbreng aan maar zag dat je al opnieuw reageerde. En zoals Roger Kokken al voor een tweetal weken signaleerde, kan ook ik nu weer eens mijn eigen inbreng niet meer bewerken. Dus opnieuw:

Ik dacht dat ik dat een dag of vier terug al schreef en Malenie nog vannacht, Gimycko. Laat die germaanse goden maar terzijde want voor een beschrijving van alle shintoïstische en hindoegoden en de oude mediterrane is er niet genoeg opslagcapaciteit op de server.

De zwartrokken zaten laatst al in Katelijne Waver en ik denk nu in Brugge, G.L., dus not in our backyard. Er woont in m'n straat al een toffe imam met ivoorkleurige tabbaard, vrouw en 2 kadeeën van een jaar of 10. Ciao Roma!

Op dit moment een uitzending op TV van Annemie Struyf over Giel, de monnik.

Niks agressie.

Hopelijk komt Giel er, na enkele jaren, niet verknipt buiten.  Want al diegenen die ooit uit de (Mechelse) seminariën kwamen lieten daar meestal hun verstand achter en spraken - eens buiten - in vreemde tongen.

Hoelang Boeddha heeft gemediteerd, daar heb ik geen weet van ( was het geen veertig jaar ? ).  En toen hij Alles begrepen had heeft Hij dagen zitten lachen.  Daarom de beelden van een Lachende Boeddha.

Gimycko, boeddhisme heeft met deze rubriek niet het minste te maken, zo mogelijk nog minder dan polytheïsme. De Boeddha en zijn volgelingen stelden aan niemand eisen, gaven slechts vrijblijvend advies. Een monnik heeft een sliert regels in acht te nemen maar hoeft geen goden af te zweren. Het is een visie die wezens in leven houdt (liefst allemaal maar zeker niet iedere boeddhist is vegetariër).
Enneuh... bloggers hebben ook Internet, TV en gazetten voor de laatste niet ter zake zijnde berichten.

"...bloggers hebben ook Internet, TV en gazetten voor de laatste niet ter zake zijnde berichten..."

Mooi.  Dan hebben ze dit ook gezien :

Killing ( and raping ) in the name of...

#bienvenueaverviers

In Baga, nabij het Tjaadmeer, werden bij gevechten tussen het Nigeriaans leger en Boko Haram ook al 2.000 woonsten vernield en vielen 185 doden, in 2013. Nu viel in de eerste week van het jaar de 'beschermende' (internationale) militaire basis er en brachten die shariafanaten mogelijk het tienvoud aan mensen om. Dat is ernstiger dan de brandschade op die infraroodfoto's. Amnesty International spreekt van twee plaatsen maar Dogon Baga is eerder de vismarkt van Baga, op slechts een paar kilometer. Een tiental dorpen werd eveneens gebrandschat.

Deze streek onderging steeds het gros van de Boko Harammiserie en er heerst al veel langer ambras: de nabije stad Kukawa werd geplunderd in 1893 door een Soedanese krijgsheer en ook de Britten lapten dat, in 1902.

Is Dogon Baga een dorp van het animistische Dogon Volk ?

Alvorens hier iemand het in zijn hoofd zou halen om de reacties af te sluiten :

Een reactie van de Duivel himself

Wat baten kaars en bril als de uil ....

@ G.L. :

Multiculturele marktjes zijn leuk !  Dreamcatchers, geiten wollen sokken en dhimmi-burgers.

Iets voor 'Oembeik Deurrep, misschien ?

;-)

It's the religions, stupid.

Wou die talk show, met onder meer de duivelse Salman Rushdie, aantonen dat moslims gelijk hebben met hun ondergeschikte rol van de vrouw? Bij die tamelijk slimme mannen die net als de enige dame verre van de gematigder islam verdedigen, zette men uitgerekend Fiorina. Zij is aanzien als de slechtste (nu dus ex-)CEO, die als politica naast McCain Sarah Palin wou opstellen en beweerde dat deze laatste om sexistische redenen onder kritiek stond. Geen wonder dat Bill Maher de in het debat door Fiorina uitgekraamde onzin moest ontkrachten door twee keer op de 16de eeuw te wijzen en door "There are crazy Christians, there are crazy Jewish settlers right now."

(Nog) geen Code Red voor Mechelen.  Gelukkig maar.

:-)

Onze hulpagenten, stadswachten, straathoekwerkers en lokdames zijn paraat.

En die zijn een stuk efficiënter dan de politie of de rijkswacht.

Zelfs Oepsingnorreke heeft er in de streekkrant zijn gedacht over gezegd. Maar als ik goed tussen de regels kan lezen hebben ze al gedreigd om hem zijn job af te nemen. Dan krijgt de grote Manitou wel problemen denk ik.

Mechelen? Na tot gisterenavond alleen politiediensten, kreeg nu heel het land code 3, wat wil zeggen "dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse" (België) "mogelijk en waarschijnlijk is". Het gevaar is acuut. Bij de hoogste code 4 staat het dadelijk écht te gebeuren.

Enkele dagen geleden wensten we iedereen nog een gelukkig en vredig nieuw jaar en een goede gezondheid.  Go figure.

Ik wens nog altijd dit jaar een goede gezondheid voor iedereen. Van verstand inbegrepen.

En dit denkt Lucas Van der Taelen over het multiculfiasco.  Straf om dat uit de mond van een linkse rakker te horen. Toch ene met wat gezond verstand.

LUCKAS  VANDER TAELEN (Groen!) is het beu naast een  getto te leven waar allochtone jongeren hem  behandelen alsof hij op hun  privéterrein  loopt. 'Waarom durven wij niet opkomen voor  wat eigenlijk essentieel is: respect voor de  wetten en de waarden van het land  waarin wij leven?'

Ik  woon vlakbij een buurt in  Vorst, van de Merodestraat tot het  Zuidstation, die je zelfs met de meest  multiculturele vooringenomenheid niet anders  dan als een getto kunt  omschrijven. Mijn dochter heeft het al  lang opgegeven om in die wijk te gaan. Daarvoor is ze net iets te vaak uitgescholden voor  veel onfraais. Ik fiets er elke dag door en  beleef steeds een ander avontuur. Dubbel  geparkeerde auto's, bestuurders die een  kruispunt blokkeren om met elkaar te  praten, rondhangende jongeren die je bekijken  alsof je op hun privédomein  komt.

Probeer vooral niets te zeggen als  je weer eens bijna omvergereden wordt: de  laatste keer dat ik dit toch deed, werd ik de  huid vol gescholden door een  omstaander van nog geen zestien jaar, die  zijn tirade afsloot met een  boodschap die ik niet vertaal: 'Nique ta  mére.' Dat was  minder erg dan de vorige keer, toen een  andere jonge Maghrebijnse chauffeur zich  door mijn gedrag beledigd voelde: ik had het  aangedurfd mijn voorrang te nemen. Zijn eer  was dusdanig gekrenkt dat hij dit blijkbaar  enkel kon rechtzetten door me in het gezicht  te spuwen...

Dus vooral: zwijgen. Want  als je probeert duidelijk te maken dat 70 km  per uur veel te snel is in een zone 30, dan  heb je meteen recht op een confrontatie met  het eergevoel van een jonge nieuwe  Belg die het niet kan hebben dat iemand hem  ook maar iets verbiedt en die bereid is je daarom in elkaar te rammen.

Twintig  jaar geleden was ik ervan overtuigd dat de  jonge nieuwe Belgen snel geassimileerd zouden  worden. Maar nu is in Brussel een  generatie van 'rebels without a  cause' opgegroeid die zich altijd verongelijkt en tekortgedaan voelt. Nooit voor iets  verantwoordelijk, het is altijd de  fout van iemand anders: van de  overheid, van de racistische Belgen.  En ook binnen hun eigen families blijven de  jonge Maghrebijnse mannen onaantastbaar. Toen de  politie in Molenbeek een jongen oppakte,  organiseerde de vader meteen een  betoging omdat zijn zoon 'nog geen appel zou  stelen.'

De inspanningen van de  overheid in de probleemwijken hebben ervoor  gezorgd dat de jongeren de noodzaak niet  voelen die te verlaten, toonde een ULB-studie  vorig jaar aan. Zo creëer je  de bekrompenheid van een dorp in  de grote stad.

Een  dochter van Marokkaanse vrienden heeft  een Belgisch vriendje. Met hem gaat ze nooit  uit in de wijk, omdat ze meteen wordt  nageroepen. Want bijna al de jonge  allochtonen mogen dan wel de Belgische  nationaliteit hebben, enige identificatie met  dit land hebben zij niet. Integendeel: 'België'  is een scheldwoord...

Jonge vrouwen  alleen zie je overigens bijna nooit in de wijk.En zeker niet in het café , daar worden ze zelfs niet gedoogd. Toen een  medewerkster van de gemeente er een  koffie vroeg, werd haar snel duidelijk gemaakt  dat ze er niet op moest  rekenen om bediend te  worden. Als ik de Merode-wijk binnenfiets,dan weet ik dat ik tot ver voorbij het  Zuidstation niet één vrouw  op een caférras zal  zien. En dan heb ik het nog niet over de  dubbele seksuele moraal  die van jonge allochtone vrouwen nog  steeds verwacht dat ze tijdens de  huwelijksnacht hun maagdelijkheid bewijzen, ook  al weet iedereen dat Brusselse ziekenhuizen met  een eenvoudige ingreep  maagdenvliezen herstellen...
Een  gerenommeerd Frans-Marokkaanse kunstenaar  stelde tot vorige week een merkwaardige  installatie tentoon in Brussel: een reeks  bidtapijtjes met schoenen. De kunstgalerij  kreeg onmiddellijk dreigtelefoons, het glas  voor het kunstwerk werd bespuugd en  beschadigd. De commotie kwam er omdat er bij het bidtapijtje  rode vrouwenhakken te zien waren. De kunstenaar  wou op die manier 'de plaats van de  vrouw in de Islam' aankaarten maar dat kan al  niet meer in Brussel: na een paar dagen werd  het kunstwerk verwijderd.

Maar wellicht bedoelde Lucas hier de "uitzonderingen", want zoals iedereen weet is de islam een godsdienst van vrede en liefde...

Iedereen zou nu toch stillekensaan moeten beseffen dat "de islam" niet bestaat, en nooit bestaan heeft. Bij de christenen bleven schisma's en zo wat langer uit. En in het Avondland van de rechtsen of het West-Europa van de linksen en middenmoters zit zeker vanalles.

In '91 ging er een schok door ons Belgenland, want uit het niets was er een partij ontstaan die niet direct te vereenzelvigen was.  Maar wat was er eerst : de kip of het ei ?

911 alweer een schok - dan London - dan Barcelona - dan Pim Fortuyn - dan Theo Van Gogh - enz.

Na Charlie gaan er nog meer schokgolven volgen.  Verviers is #2.

Jij lijkt je er wel in te verkneukelen Gim, als ik jou niet afhoudende stroom van reacties hier bekijk...

PS: er zijn op Mechelenblogt nog wel andere artikeltjes te vinden waarop een (zinnige) bijdrage kan geleverd worden, niet?  ;-)

Dat kan je nu moeilijk aan Gimyco verwijten. Het is hij niet die deze onzin hier heeft neergepoot en ook Oepsignorreke niet. We kunnen natuurlijk ook terugkeren naar de orde van den dag. Roodkapje en klein duimpje bijvoorbeeld.

Als leerling aan het SRC heb ik les gekregen van de alom geprezen Aloïs Jans.  Wat mij is bijgebleven dat wat nu gebeurt in het verleden, in de geschiedenis ligt.

En dan kun je afvragen waarom zij een hekel aan ons hebben en bijv. niet nos cousins, les Congolais.  Want deze laatsten hebben ( in datzelfde verleden ) serieus geleden onder a) onze Leopold II en b) de Mechelaar Willem Frans Van Kerckhoven.

De 700 Maneblussers vonden hun betoging geen onzin. Ook verkneukelden ze zich niet aan de terreur. Gimycko gooit wel onophoudelijk olie op het vuur.

"Zij" een hekel bij uitstek aan de Belgen en/of Mechelaars? Ik dacht het niet. En weer niet ter zake.

En hup, alweer een nieuwe hype op Facebook ( aka het Grote
Smoelenboek
) :

Na de Selfie en de Schelfie is er nu de Pelfie !  D.i. een selfie met een paracommando.

:-D

Als er niet veel zinnigs meer uit de bus komt, ga ik nu als maker van dit artikel de reactiemogelijkheid uitschakelen.