Een halve eeuw geleden stierf onze stadsbeiaardier Staf Nees. Hij wordt zondag herdacht met, wat dacht u, een beiaardconcert.

 

Op zondag 25 januari zal het exact 50 jaar geleden zijn dat de wereldvermaarde Mechelse beiaardier Staf Nees overleed. Dit feit wordt met een beiaardconcert herdacht door de Koninklijke vereniging voor Toren en Beiaard.

Staf Nees was een natuurtalent. Hij groeide op met de beiaardtonen van Jef Denyn en wist al op zijn twaalfde dat hij eens ook dat machtige instrument zou bespelen. Na het Sint-Romboutscollege volgde hij lessen aan het conservatorium en vanaf 1916 ook aan het Lemmensinstituut, dat toen nog in Mechelen gevestigd was. Zijn docenten waren niet van de minsten: Mgr Jules Van Nuffel, oprichter van het wereldvermaarde Sint Romboutskoor, Mortelmans en Oscar Depuydt.

Toen zijn grote voorbeeld Jef Denyn in 1919 bereid werd bevonden hem les te geven, ging zijn jongensdroom, ooit een bekend beiaardier te worden, in vervulling.  Enkele jaren later, in 1922, werd de eerste beiaardschool ter wereld door Jef Denyn te Mechelen opgericht. Het geld hiervoor kwam van de rijkste mensen ter wereld, Rockefeller en Hoover, die beiden grote bewonderaars waren en in de Verenigde Staten verschillende concerten en inhuldigingen door de grote meester hadden bijgewoond.

Staf werd leraar, en bleef zich intussen vervolmaken bij zijn geliefde leraar.

Twee jaar later volgde nog een bekroning van zijn talent, en wordt hij aangesteld als professor aan het Lemmensinstituut en hulpbeiaardier van Mechelen.

Staf was ook tientallen jaren titularis van het orgel van de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk. Tijdens zijn vele internationale optredens werd zijn taak overgenomen door zijn zoon Vic Nees, die ons pas vorig jaar ontvallen is.

De grote verdienste van Staf Nees uit zich voornamelijk in zijn originele composities voor beiaard. Tot dan toe waren er slechts enkele werken puur voor dit instrument geschreven, onder andere door Matthias Van den Gheyn en Jef Denyn.  Daar waar de verdienste van Denyn lag in het feit dat hij zo goed als autodidactisch was en toch het allerhoogste niveau  kon bereiken, was Staf Nees een uitzonderlijk goed opgeleide musicus, die door zijn kunde de ideeën van Jef Denyn en hemzelf gestalte kon geven. Na zijn benoeming in 1945 als directeur van de Beiaardschool gaf hij andere bekende componisten de kans om ook originele composities voor beiaard te schrijven. De door hem ingerichte wedstrijd voor compositie bestaat nog steeds, en heeft ervoor gezorgd dat het repertoire van de beiaardmuziek enorm gegroeid is.

Staf Nees stierf totaal onverwacht op 25 januari 1965 te Mechelen, symboiisch net voor het huis van zijn leermeester Jef Denyn. Hij had net zijn laatste werk voltooid, de Elegie, zo'n beetje zoals Mozart zijn requiem.

 

Stadsbeiaardier Eddy Mariën en kathedraalbeiaardier Mark Van Bets zullen op zondag 25 januari om 15 uur een herdenkingsconcert spelen met composities van drie van de bekendste Mechelse beiaardiers: Staf Nees, Jef Denyn en hun leerling Jef Rottiers, tevens stiefvader van Eddy Mariën.

 

Staf Nees (2 december 1901- 25 januari 1965)

 • Preludium in d (EM)
 • Menuet en Trio (EM)
 • Fantasia I (MVB)
 • Ritmendans (MVB)

 

Jef Denyn (1862-1942) (MVB)

 • Preludium in Bes
 • Preludium in g
 • Ongeschreven preludium in d

 

Jef Rottiers (1904-1985) (EM)

 • Lamento
 • Canzonetta
 • Uitvaart
 • Naspel

 

Afspraak aan de luisterplaats van het conservatorium, Minderbroedersgang.

 

Toch wel een merkwaardige anecdote dat Nees nét stierf voor het huis van Jef Denyn op de IJzerenleen.
..

Staf Nees was ook leider van de Tinelkring. Weet iemand wanneer (en in welke omstandigeheden) dit gezelschap opgehouden heeft te bestaan?