Het Grote VogelWeekend

Gewapend met digitaal fototoestel, verrekijker, pen en papier zat ik vanmorgen achter het raam met zicht op mijn zonovergoten aangerijmde stadstuin. Neen, het is geen vorm van voyeurisme! Naar jaarlijkse gewoonte tel ik tijdens het Grote VogelWeekend - dit jaar valt dit op 17 & 18 januari - de gevleugelde bezoekers die mijn oase van rust aandoen. Dit jaarlijkse tellen gebeurt op initiatief van Natuurpunt. Ongeacht of je lid bent of niet, meedoen kan.

Heb je ook zin om mee te tellen en 30 minuten te onthaasten, van je tuin en onze gevleugelde vrienden te genieten dan kan ik je alvast volgende tips aanreiken:

  • Lokken (NIET vangen) mag door in je tuin een feestdis met allerlei lekkers zoals vogelzaad, nootjes, vetballetjes en eventueel water te plaatsen.
  • Een tuin met heggen, hagen, bomen en een vijver trekt meer vogels aan dan een open grasveld.
  • Download de  “tuingids voor blije vogels” bij Natuurpunt. Deze bevat handige tips, foto’s & benamingen van de meest voorkomende vogels en een tellijstje.
  • Kijk niet alleen op je voederplank. Hou ook de grond onder of de heg naast de plank in het oog. Je zal nog ogen tekortkomen. Heb je een vijver dan heb je nog een oog extra nodig.
  • Hou je kat of hond binnen, speel geen luide muziek en sta niet te spring van blijdschap als je een vogel opmerkt want de meeste en mooiste zijn vaak de schuwste.

Tellen is poepsimpel. Noteer per soort het aantal vogels dat je tegelijkertijd ziet. Overvliegende exemplaren, ook de stalen tellen niet mee.

Het aantal vliegbewegingen op 45 minuten zou onze nationale luchthaven van Zaventem licht jaloers maken. 

De eerste vlucht kwam van het oosten en landde in de boom. Het ging om een duo-vlucht van 2 koolmezen . Op de startbaan stonden dan reeds 3 grote houtduiven hun motoren op te warmen. Vanuit het niets dook plotseling een schichtig klein tuigje met nerveuze staart op, een winterkoninkje. Het landde op de balustrade van het terras. Achteraan in de tuin op de Taxushaag ontwaarde ik een ekster die fier stapt en rondhopt. Het is waarschijnlijk het machomannetje, want al spoedig zag ik ekster nummer 2 op het gras zitten. Er verstrijken 10 minuten en de meeste vogels waren verdwenen op 1 houtduif na. Net toen ik dacht tijd voor koffie, streken er op de silo met nootjes 3 exoten neer van het type papegaai/parkiet met een rode bek. Hebben die wel hun landingsrechten betaald? Foto! Waarschijnlijk moet het een lange afstandsvlucht geweest zijn want ze blijken reuze honger te hebben en plunderen de voorraad noten. Haha, gevonden Halsbandparkieten. Hun oorspronkelijke biotoop is India of tropisch Afrika. Plotsklaps namen de Halsbandparkieten paniekerig het luchtruim. Ze werden het leven zuurgemaakt door één agressieve Roodborst die niet eens de moeite nam om te eten. Een formatie van 4 huismussen bleken de volgende “inviteés” van de zadenkoker te zijn. Blijkbaar hadden ze een gezinnetje van 3 pimpelmezen ook uitgenodigd.  “Miauw, miauw”  het  ingebouwde grote vogel alarm van Sir Bentley, onze huiskat, werd geactiveerd door een Blauwe Reiger die op de heg bij de vijver landde. Mijnheer en mevrouw merel waren ondertussen drukdoende met de bodembedekker op de grond om te woelen. Vandalen! Een Groenling stortte zich met ware doodsverachting op de nootjessilo. Een trosje vinken(5 à 6) streek neer de voerdertafel. Echt vriendelijk waren ze niet voor elkaar. Net toen ik dacht, daar moeten we de veiligheidsdienst op afsturen kiezen ze de tuin van de buren. Een zwarte kraai zat achteraan in de gesnoeide Japanse kerselaar uit te rusten, terwijl huismussen zich heer en meester over de graankoker trachtten te maken. Was dat tellen even moeilijk. Nerveus fladderden ze door elkaar.  Eerst dacht ik 6 maar tenslotte hield ik het toch maar op 4. Plotseling hoorde ik een alarm in huis. Ik maande mijn dochter aan om stil te zijn omdat papa vogels aan het kijken was. “Maar papa”, zei ze, “daar een grote vogel.“ En gelijk had ze, een groene specht zat met zijn snavel in de bevroren grasmat te pikken. Het is blijkbaar erfelijk, dat ’vogels spotten’. Deze fiere Papa wou zijn 6 jarige dochter vertellen over de spechten, maar de interesse was reeds verdwenen. Dochterlief had honger. Tijd dus om onze eigen voederplank te vullen met verse sandwiches en pistolets.

Ik vul dus mijn telkaart als volgt in :

Voor de volledigheid mijn tuin is gehuisvest in de bomenwijk van Hansenwijkenhoek/Coloma.

En morgen, zondag, tel ik terug mijn vliegende tuingasten!

Een idee hoeveel mensen in Mechelen dit weekend zo naar de lucht staren?  Doe je dit voor de eerste keer?

Ik zou benieuwd zijn naar de door vogels in hun biotoop gespotte ongevleugelde tweebenigen. Daar binnengedrongen, merkte ik echter dat vooral de vissentabel van blauwe reigers indrukwekkend moet zijn. RealRaven, heb je goede recepten voor eetbare tuinvogeltjes? Als je kat jou lief vindt, moet je er geen zelf vangen want worden ze netjes geapporteerd.

[bleek opgeslagen ondanks foutmelding]

Gezien je toenaam hier, maar ditmaal toch in ernst: Weet je wanneer voor het laatst raven in het Mechelse gezien zouden zijn? In welke omgeving (naam of type)? Hopelijk minder serieus: Als die ooit geapporteerd worden, zou je best de soorten katten zorgvuldig tellen.

@Jan Ik tel jaarlijks de vogels in mijn stadtuin. Maar ik kijk regelmatig vogels. Ik ben geen ornitholoog enkel gepassioneerd door de natuur. Ik heb dat met de paplepel van mijn ouders meegekregen. Hoeveel mensen exact vogels tellen kan ik niet zeggen. Maar ik ga het eens proberen op te zoeken.

@Mon Ik ben een dierenvriend, vele van de vogels die ik gespot hebt zijn beschermd en sommige gevleugelden dalen snel in aantallen. Onze katten zijn grote huiskatten. Ze komen/willen niet buiten. Dus tuinvogeltjes eten of vangen kan ik niet over mijn hart krijgen.

@Mon Ik ben geen ornitholoog maar ik kan je zeggen dat raven in onze contreien zelden tot niet voorkomen. Ik heb ooit het geluk gehad om er eentje te spotten in een Amerikaans staatspark. De lokale ranger wist ons te vertellen dat raven uitzonderlijk intelligente vogels zijn. Zo zouden raven volgens hem zwarte beren naar een vers gevonden kadaver of gewonde dieren lokken zodat die beren het kleine zoogdier verscheuren en grotendeels verorberen. Nadien gaat de raaf dan aan de feestdis zitten. Trouwens een raaf is een indrukwekkend grote zwarte vogel van meer dan 50cm. Als je er eentje spot laat het me weten, ik kom direct af! :-)

@Jan Het aantal Maneblussers dat naar de lucht staren heb ik niet exact kunnen uitvogelen.

Via onderstaande link kan het globaal rapport van de telling van 2014 vinden.

http://www.natuurpunt.be/uploads/biodiversiteit/vogels/beelden/rapporthg...

Op niveau van steden of gemeenten zijn er niet direct statistieken terug te vinden. Maar vorige jaar hebben 20000 mensen vogels geteld. Ik veronderstel dat er toch ook een groot aantal Mechelaars meededen. Ik schat dat er ongeveer 500 mensen in het Mechelse meetelden.

 

Mon, " DE ZEVENDE DAG " zat deze morgen weer vol met sneeuwwitte raven. 

Voor de volledigheid mijn lijstje na 2 keer 45 minuten vogels spotten in mijn tuin!

Een flinke kraai is ook meer dan 50 cm van bek tot staarttip, RealRaven. Een raaf kan tot bijna 50% groter zijn. Al vliegend valt natuurijk vooral de vleugelspan op. Het koppel dat ik over een jaar of zevenenveertig vanuit een broek tot boven huizen zag verdwijnen, richting stad Mechelen, waren raven. Ze passeerden op slechts een tiental meter langsheen een behoorlijk hoog bouwsel zodat ik hun hoogte vrij nauwkeurig op 25 tot 30 meter kon inschatten en ze kwamen geen 25 meter van mij af voorbij. Dan kon ik me niet in hun grootte vergissen. Iedereen zegt me dat het kraaien moeten geweest zijn, maar die zag ik toen met hopen in dat soort omgeving; ook later nog. De vleugelslag van dat paar indrukwekkende beesten was duidelijk trager dan ik ooit een kraai zag doen, en tijdens het stukje van hun horizontale rechtlijnige vlucht dat ik waarnam (ongeveer 250 meter), zweefden ze het grootste stuk van de afstand, zowat 150 meter lang onbeweeglijk glijdend tot ze bijna synchroon opnieuw een paar langzame en niet al te diepe slagen bijgaven. Dan waren ze uit mijn zicht boven huizen. Sindsdien zag ik die prachtige rustige vliegbewegingen zelfs nog straffer met 'gas bijgeven' eigenlijk alleen door de verste tippen van de vleugels: van arenden, maar dat was erg ver van Mechelen.

Met die variatie in je tuin, vraag ik me af wat daar allemaal groeit. Ik zie vooral in het najaar slechts dappere merels de paarsblauwe besjes van mijn hulst komen halen. Buurkatten maken mijn tuin riskant en een ervan vlijdt zich geregeld neer onder die hulst, toevallig.

Verdomme Mon, gij lijkt nog erger dan de Some.

Voor de ornithologen in spé. Ziehier de top 3 van de meeste getelde vogels.

1) Huismus (net als vorig jaar)

2) Koolmees

3) Vink

Met dank aan Natuurpunt voor de info. De link naar het gedetailleerde eindrapport volgt!